Zastúpenie na Slovensku

Financovanie výskumu

Horizont 2020Slovenskí výskumní pracovníci s realizovateľným návrhom výskumného projektu môžu požiadať o grant EÚ na výskum

Ak potrebujete pomoc pri podávaní návrhu, obráťte sa na národné kontaktné miesto Horizon 2020

Viac informácií na tému financovania výskumu EÚ.