Zastúpenie na Slovensku

Granty

/slovakia/file/shutterstock-111728792jpg-0_skshutterstock-111728792.jpg

Komisia poskytuje priame finančné príspevky vo forme grantov na projekty alebo organizáciám, ktoré podporujú záujmy EÚ alebo sa podieľajú na uplatňovaní programov alebo politík EÚ. Záujemcovia sa môžu prihlásiť odpovedaním na výzvy na predkladanie ponúk.

Granty sa udeľujú v odboroch ako sú napr. výskum, vzdelávanie, podnikanie, zdravie, ochrana spotrebiteľov, ochrana životného prostredia, cestovný ruch, humanitárna pomoc a iné.

Zoznam grantov, ktoré ponúka Európska únia 

Kto môže získať grant?

Príjemcami grantov sú hlavne súkromné alebo verejné organizácie, zriedkakedy aj jednotlivci. Príjemcov vyberá Európska komisia na základe ich schopnosti implementovať dané projekty. 

Ako požiadať o grant?

Keďže granty sa udeľujú vo veľmi rôznorodých odvetviach, v každom platia špecifické požiadavky. Je preto dôležité, aby ste si dôkladne preštudovali pravidlá každého grantového programu. Avšak niektoré princípy sú univerzálne:

  • granty sú formou doplnkového financovania. Európska únia neposkytuje 100-percentné financovanie projektov;
  • granty majú za cieľ finančne kompenzovať projekt a nemajú príjemcovi poskytnúť žiadny zisk;
  • granty sa neudeľujú so spätnou platnosťou za projekty, ktoré sa už vykonali;
  • viac grantov nemôže financovať ten istý projekt. 

Pred 31. marcom každý rok Európska komisia zverejní ročný plán grantových programov. Následne Komisia publikuje verejné výzvy, na základe ktorých je možné zaslať projekt, ak spĺňa podmienky uvedené v grantových špecifikáciách a vo výzve.

Všetky žiadosti sa následne preskúmajú a ohodnotia na základe kritérií, ktoré boli uvedené vo výzvach a kandidáti sú informovaní o prijatí či odmietnutí ich žiadosti. 

Keďže granty sú financované z verejných prostriedkov, každý rok do 30. júna zverejňuje Európska komisia na internete zoznam grantov, ktoré boli udelené za prechádzajúci rok. 

Poznámka:

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku momentálne nevyhlásilo žiadnu grantovú výzvu. 

Zoznam politík Európskej komisie, ktoré Komisia podporuje grantmi, nájdete tu.

 

Grant z Medzinárodného vyšehradského fondu

Finančný grant je možné získať aj prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu. S ročným rozpočtom približne 8 miliónov eur dokáže podporovať širokú škálu jednotlivcov aj organizácií, ktoré chcú zlepšovať spoluprácu medzi krajinami V4 a ich obyvateľmi. Uspieť môžu projekty z mnohých oblastí, medzi tie najčastejšie patria sektory ako veda a výskum, kultúra, umenie, cestovný ruch alebo vzdelávanie.

Fond zároveň zo svojich prostriedkov poskytuje aj štipendiá či umelecké rezidencie pre jednotlivcov v rámci vyšehradských krajín. Možnosť požiadať o grant sa otvára viackrát ročne a projekty sa hodnotia pomocou piatich hlavných kategórií. Do úvahy sa berú relevancia projektu, súvislosť s V4, kvalita a dopad, transparentnosť a presnosť, ale aj skúsenosti a poslanie žiadateľov.

Viac informácií nájdete priamo na webovej stránke Medzinárodného vyšehradského fondu.