Zastúpenie na Slovensku

O nás

Zastúpenie Európskej komisie na SlovenskuEurópska komisia je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so sídlom v Bratislave.

Našou úlohou je:

  • vysvetľovať širokej a odbornej verejnosti, aký vplyv budú mať politiky EÚ na Slovensku;
  • vystupovať v mene Európskej komisie na Slovensku;
  • sprostredkovávať informácie týkajúce sa EÚ vláde, ďalším orgánom a zainteresovaným subjektom na Slovensku;
  • informovať Komisiu v Bruseli o dôležitom politickom, hospodárskom a sociálnom vývoji na Slovensku;
  • poskytovať tlačové a mediálne služby - informácie pre médiá o vývoji tvorby politiky EÚ, ďalších udalostiach v Únii a rôznych podujatiach Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku;
  • organizovať informačné aktivity a podujatia pre širokú aj odbornú verejnosť.

Komisia má zastúpenia vo všetkých 28 členských krajinách EÚ, ako aj regionálne kancelárie v Barcelone, Belfaste, Bonne, Cardiffe, Edinburgu, Marseille, Miláne, Mníchove a vo Vroclave.

Tieto zastúpenia a kancelárie informujú médiá a verejnosť o politikách EÚ a podávajú Európskej komisii správy o významných udalostiach v krajine.