Zastúpenie na Slovensku

Kontakt

ADRESA:

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Palisády 29
811 06 Bratislava
tel.: + 421 (2)54 43 17 18
e-mail: info@europa.sk, comm-rep-sk@ec.europa.eu

KONTAKT PRE MÉDIÁ
Twitter: @ZEKvSR
Facebook: facebook.com/zekvsr
Instagram: @europa.sk
Youtube: Zastúpenie EK na Slovensku

Kto je kto na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku

/slovakia/file/ladislavmikojpg_skladislav_miko.jpg

Ladislav Miko
.

Ladislav Miko
Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
Head of Representation

Ladislav.Miko@ec.europa.eu

Hana Nemcová

Hana Nemcová
Asistentka vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR
Assistant of Head of Representation

 

/slovakia/file/radimdvoraknawebjpg_skradim_dvorak_na_web.jpg

Radim Dvořák
.

Radim Dvořák
Zástupca vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR, Vedúci politického tímu
Deputy Head of Representation, Team Leader - Political Team

/slovakia/file/mariakadrliakovajpg-0_skmariakadrliakova.jpg

Maria Kadrliakova
.

Mária Kadrliaková
Politická tajomníčka
Political Officer

 

/slovakia/file/ingridludvikova0jpg_skingrid_ludvikova_0.jpg

Ingrid Ludviková
.

Ingrid Ludviková
Vedúca tlačového tímu
Team Leader - Press Team

ingrid.ludvikova@ec.europa.eu
tel.: 02 59 20 32 69

 

Katarína Touquet Jaremová

Digitálna líderka
Digital Leader

Martina Štefániková

Martina Štefániková

Asistentka tlačového tímu
Assistant - Press Team

 

Zdenek Čech

Zdeněk Čech
Ekonomický radca
Economic Advisor

/slovakia/file/ludmilamajlatovajpg_skludmila_majlatova.jpg

Ľudmila Majláthová
.

Ľudmila Majláthová
Ekonomická radkyňa
Economic Advisor

 

 

 

/slovakia/file/vierauhlarovawebjpg_skvierauhlarova_web.jpg

Viera Uhlárová
.

Viera Uhlárová
Vedúca komunikačného tímu
Team Leader - Communication Team

/slovakia/file/andrejkrchnavyjpg-0_skandrej_krchnavy.jpg

Andrej Krchňavý
.

Andrej Krchňavý
Dokumentačný pracovník
Documentation Agent

 

Mária Belková
Asistentka komunikačného tímu
Assistant of Communication Team

 

Ľubica Debnárová
Komunikačná tajomníčka
Communication Officer

Kancelária GR pre prekladateľstvo

        Emília Andrejová            
     Prekladateľka
     Translator

Administratíva

/slovakia/file/hidvegiorsolyawebjpg_skhidvegi_orsolya_web.jpg

Orsolya HIDVEGI
.

Orsolya Hidvegi
Vedúca administratívy
Head of Administration 

/slovakia/file/veronikakalousova0jpg_skveronika_kalousova_0.jpg

Veronika Kalousová
.

Veronika Kalousová
Účtovníčka
Accountant 

 

Silvia Mosejová
Účtovníčka
Accountant

 

Katarína Ledecká
Finančná asistentka
Financial Assistant  

  Marek Vrba
Vodič
Driver