Zastúpenie na Slovensku

Znižovanie nerovností v Európe: diskusné fórum

/slovakia/file/chudobajpg-0_skchudoba.jpg

inequalities

Tento piatok (17.februára) sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutoční informačné fórum na tému Znižovanie sociálnych nerovností v Európe. Cieľom je zhodnotiť, ako si EÚ v súčasnosti počína pri uplatňovaní piliera sociálnych práv a hospodárskej integrácie, čo sa v tejto oblasti udialo za posledné mesiace a čo by sa malo udiať do budúcnosti.

Date: 
17/02/2017 - 14:00

Usporiadateľom podujatia je združenie EuropaNova. Viac o ich iniciatíve sa dočítate tu. Oficiálnym mediálnym partnerom podujatia na Slovensku je EurActiv.  

V prípade, že máte záujem sa na fóre zúčastniť, zahláste sa na contact@europanova.eu.

Program:

14:15 Úvodné slovo

Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Nasledovať budú okrúhle stoly:

1. Digitálna revolúcia a ochrana práv pracujúcich

  • slušné pracovné podmienky pre všetky formy zamestnancov, vrátane stážistov a učňov

- zavedenie jasného rozlišovania medzi SZČO a nekonvenčnými formami zamestnaneckých vzťahov (napríklad pomocou digitálnych platforiem) v európskom práve

  • zlepšenie koordinácie sociálneho zabezpečenia

- možnosť zahrnutia preukazu sociálneho zabezpečenia do rámcovej iniciatívy

2. Sociálny pilier v správe ekonomických záležitostí

  • obojstranné puto medzi sociálnymi podmienkami a výkonnosťou hospodárstva

- dôležitosť makroekonomického dohľadu

- potreba predísť poklesu sociálnych štandardov v EÚ

  • dodatočné špecifické sociálne štandardy pre eurozónu

- využívanie mechanizmu posilnenej spolupráce podľa článku 20 ZEÚ

- zabezpečenie adekvátneho financovania v snahe predísť ďalšiemu zvyšovaniu sa nerovností medzi hospodárstvami členských štátov a na vysporiadanie sa s asymetrickými šokmi

17:00 Zaverečné slovo

J.E.Christophe Léonzi, Veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku

 

Hosťami jednotlivých panelov budú:

Denis Simmoneau – Predseda združenia EuropaNova, Riaditeľ pre medzinárodné a európske vzťahy v Engie

Maria Joao Rodrigues- Členka Európskeho parlamentu a členka EP pre prácu a sociálne záležitosti

Radovan Geist - Vydavateľ, Euractiv Slovensko

Yordanka Chobanova- Veľvyslankyňa Bulharska na Slovensku

Matthieu Meaulle - Člen výboru pre kolektívne vyjednávanie a koordináciu miezd, Výbor pre hospodársku politiku Európskej konfederácie odborových zväzov