Zastúpenie na Slovensku

Domovská stránka

 • UK EU flag

  Prípravy na Brexit bez dohody

  Občania EÚ, ktorí chcú vedieť viac o tom, ako sa dá pripraviť na scenár vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody, môžu v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovať Europe Direct, alebo bezplatné telefónne číslo 00 800 6 7 8 9 10 11, ktoré môžu volať z celej EÚ a v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. Okrem toho Európska komisia uverejnila viacero jednoduchých informačných prehľadov vo všetkých jazykoch EÚ a dostupných na stránkach Európskej komisie, pre občanov aj pre podniky.

 • Ekonomika

  Hospodárska kríza a kríza v eurozóne jasne ukázali, že  Európskej únií v minulosti chýbalo viac aktuálnych a presných informácií  o hospodárení a makroekonomických nerovnováhach v  jednotlivých členských štátoch. Takéto informácie umožňujú EÚ pružnejšie  reagovať na výkyvy svetovej ekonomiky a predchádzať problémom ešte predtým než vzniknú.

 • Kontakt

  Európska komisia je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so sídlom vBratislave.

 • Café Európa

  Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Café Európa debaty sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov.

Aktuality
.
16/04/2019

Európska komisia prijala nový vzhľad a formát štítkov energetickej účinnosti, áno, to sú tie informačné štítky, z ktorých sa dozviete o spotrebe vášho nového pomocníka do domácnosti.

.
15/04/2019

Medzi hlavné výzvy patrí stabilizácia dôchodkového systému po prijatí ústavných stropov na dôchodkový vek, ako aj stabilizácia systému dlhodobej starostlivosti o ľudí odkázaných na pomoc.

Podujatia

Deň Európy je oslavou mieru a jednoty v Európe. V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi.

Dátum:
 • 04/05/2019 - 05/05/2019
Miesto:
.