Zastúpenie na Slovensku

Domovská stránka

 • HejtEUr

  Nabrúsený na Brusel : bizarnému HejtEUrovi prekáža všetko!

  Už dlhší čas sme na Slovensku svedkami ostrej výmeny názorov medzi priaznivcami Európskej únie a jej odporcami. Nový bloger HejtEUr sa naváža do Únie skutočne netradičným spôsobom. O čo mu ide?

 • Ekonomika

  Hospodárska kríza a kríza v eurozóne jasne ukázali, že  Európskej únií v minulosti chýbalo viac aktuálnych a presných informácií  o hospodárení a makroekonomických nerovnováhach v  jednotlivých členských štátoch. Takéto informácie umožňujú EÚ pružnejšie  reagovať na výkyvy svetovej ekonomiky a predchádzať problémom ešte predtým než vzniknú.

 • Kontakt

  Európska komisia je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so sídlom vBratislave.

 • Café Európa

  Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Café Európa debaty sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov.

Aktuality
Logo Europa Nostra
17/07/2019

Ceny za európske dedičstvo – Ceny Europa Nostra založila Európska komisia v roku 2002 a udeľuje ich organizácia Europa Nostra. Toto udeľovanie cien podporuje výnimočnosť v reštaurovaní pamiatok, vyzdvihuje ochranu, výskum, služby a vzdelávacie projekty venované kultúrnemu dedičstvu. Ceny teda týmto spôsobom propagujú strategický význam kultúrneho dedičstva pre európsku spoločnosť a ekonomiku.

 

CECILIA MALMSTRÖMOVÁ
15/07/2019

V piatok 28. júna uzavreli EÚ a štyri juhoamerické krajiny Mercosuru – Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj – historickú dohodu, ktorou sa odstránia prekážky obchodu a stanovia pevné spoločné pravidlá.

Komentár Cecilie Malmströmovej