Zastúpenie na Slovensku

Domovská stránka

 • Europe Direct logo web baner

  Grantová výzva na centrá EUROPE DIRECT

  Vyhlasujeme výzvu na predkladanie návrhov na výber partnerov, ktorí budú prevádzkovať centrá EUROPE DIRECT v období 2021 - 2025. Úspešní žiadatelia budú mať nárok na grant od Európskej komisie na akciu, čo im umožní vykonávať rôzne informačné činnosti o EÚ a činnosti v oblasti občianskej angažovanosti ako centrum EUROPE DIRECT.

 • Euromýty

  Euromýty

  V posledných rokoch v médiách i z úst politikov počuť rôzne poplašné fámy a mýty o EÚ. Táto stránka prináša prehľad tých mýtov o EÚ, ktoré sa vyskytujú najčastejšie. Niektoré sú možno zábavné, pri iných sa možno budete čudovať, čomu všetkému sú ľudia ochotní veriť.

 • Ekonomika

  Hospodárska kríza a kríza v eurozóne jasne ukázali, že  Európskej únií v minulosti chýbalo viac aktuálnych a presných informácií  o hospodárení a makroekonomických nerovnováhach v  jednotlivých členských štátoch. Takéto informácie umožňujú EÚ pružnejšie  reagovať na výkyvy svetovej ekonomiky a predchádzať problémom ešte predtým než vzniknú.

 • Kontakt

  Európska komisia je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so sídlom vBratislave.

 • Café Európa

  Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Café Európa debaty sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov.

Aktuality

/slovakia/file/budova-zek-v-sr-bratislava_skbudova ZEK v SR, Bratislava

budova ZEK v SR, Bratislava
budova ZEK v SR

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku so sídlom v Bratislave, ktoré je súčasťou Generálneho riaditeľstva pre komunikáciu (GR COMM), hľadá na pozíciu zmluvného zamestnanca asistenta pre účtovníctvo. Termín na podanie prihlášky je 30. septembra 2020.

/slovakia/file/92-dobr%C3%A9-fondy-e%C3%BA-ka%C5%A1tie%C4%BE-v-hodejove_sk92. Dobré fondy EÚ: kaštieľ v Hodejove

92. Dobré fondy EÚ: kaštieľ v Hodejove
Dobré fondy EÚ: kaštieľ v Hodejove

V Hodejove, na juhu Slovenska, nečakane nájdeme pekný kaštieľ z 19. storočia, ktorý dostal meno podľa posledných majiteľov - Stojkovičov kaštieľ.

Podujatia

/slovakia/file/veronika-koroleva-f7hv6nsbm3c-unsplashsjpg_sk.

.
©Unsplash

Aká by mala byť nová európska spotrebiteľská politika? Je tu príležitosť prispieť k jej formovaniu! Vyjadrite sa vo verejnej konzultácii k jej jednotlivým aspektom.  

Dátum: 
30/06/2020 - 06/10/2020

/slovakia/file/clay-banks-ljqarjajotc-unsplashsjpg_sk.

.
© Unsplash

Dobre riadená migrácia do Európy je prínosom pre naše spoločnosti, kultúru aj hospodárstvo. Integrácia a sociálne prijatie ľudí s migrantským pôvodom majú zásadný vplyv na kultúrnu výmenu, súdržnosť komunít. Zároveň pomáhajú vyplniť medzery v zručnostiach a dostupnosti pracovných síl a celkovo zvyšujú hospodársku výkonnosť. Priveľa migrantov v EÚ sa však borí s nezamestnanosťou, nedostatkom príležitostí na vzdelávanie či odbornú prípravu a obmedzenými sociálnymi kontaktmi v širších komunitách. 

Dátum: 
22/07/2020 - 21/10/2020