Reprezentanţa în România

Uniunea Europeană

/romania/file/webbannerrofinaljpg_roweb_banner_ro_final.jpg

dialog cu cetatenii
© Comisia Europeană

Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu și ministrul delegat pentru fonduri europene Marius Nica vor susține un dialog cu cetățenii pe tema viitorului Europei. Evenimentul, organizat de Reprezentanța Comisiei Europene în România, are loc în data de 19 decembrie 2017, începând cu ora 14.45, în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din Bucureștii, p-ța Romană, nr. 6.

Date: 
19/12/2017 -
14:45 to 16:00

Pe parcursul dialogului se vor discuta teme de actualitate de pe agenda Uniunii Europene și a României, accentul fiind pus pe viitorul Europei și aspecte legate de fondurile europene.

Evenimentul va fi deschis presei și transmis în direct prin internet. Participarea în cadrul acestui eveniment presupune acordul dumneavoastră de a fi filmat/ă și fotografiat/ă. Accesul în sală se va face începând cu ora 14.00.

Te poți înscrie la eveniment până cel târziu în data de 19 decembrie 2017, orele 12.00, prin completarea formularului online.

/romania/file/infringementwebjpg-1_roinfringement_web.jpg

infringement
©

Comisia Europeană le-a solicitat, în 7 decembrie, României, Bulgariei, Ciprului, Greciei, Luxemburgului, Maltei, Poloniei și Olandei să transpună în legislația lor națională „A patra directivă privind combaterea spălării banilor ” [Directiva (UE) 2015/849]. Noile norme europene vor consolida cerințele existente, respectiv eforturile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. 

07/12/2017

Toate statele membre trebuiau să transpună această directivă până la 26 iunie 2017. Cele 8 state membre nu au notificat nicio măsură de transpunere, iar proiectele de legi se află încă în procesul legislativ național. Prin urmare, după ce a acordat acestor 8 țări posibilitatea de a-și prezenta observațiile cu privire la scrisorile de punere în întârziere transmise în iulie 2017, Comisia invită acum aceste țări să ia măsurile necesare pentru a se conforma pe deplin directivei. În cazul în care aceste state membre nu își aliniază legislația națională la legislația UE în termen de două luni, Comisia poate decide să înainteze cazurile Curții de Justiție a UE.

În afară de procedurile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva anumitor state membre, pe care Comisia le-a deschis în luna iulie a anului trecut, Comisia a mai deschis, în 23 noiembrie 2017, noi proceduri și a transmis scrisori de punere în întârziere Belgiei și Spaniei. Acestea au la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisoarea de punere în întârziere; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al companiilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie în luna decembrie includ 28 scrisori de punere în întârziere, 18 de avize motivate și 27 trimiteri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene și sunt grupate pe domeniile: piața unică digitală;  ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune; energie; mediu; piață internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri; justiție, consumatori și egalitatea de gen; afaceri maritime și pescuit; migrație, afaceri interne și cetățenie; Mobilitate și transporturi. Totodată, Comisia închide 130 cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

Pentru mai multe informații privind procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de stat membru, a se vedea textul integral al fișei informative. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

Toate măsurile adoptate de Comisie, în luna decembrie, pot fi consultate online.

 

Persoane de contact pentru presă:

Christian Wigand – telefon: +32 229 62253;

Melanie Voin - telefon: +32 229 58659;

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

/romania/file/dombrovskiswebjpg_rodombrovskis_web.jpg

comisar dombrovskis
©

Comisia Europeană a prezentat, în data de 30 noiembrie, noi instrumente care să facă sistemul UE privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) mai puțin vulnerabil la fraude, în contextul în care estimările arată că fraudele în domeniu pot cauza pierderi de peste 50 miliarde de euro anual. Noile norme au scopul de a instaura un climat de încredere între statele membre, permițându-le acestora schimbul de informații, și de a stimula cooperarea între autoritățile fiscale naționale și cele de aplicare a legii.

30/11/2017

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte pentru moneda euro și dialog social, a declarat: „Frauda transfrontalieră în domeniul TVA reprezintă o cauză majoră a pierderii de venituri pentru statele membre și pentru bugetele UE. Propunerea noastră va contribui la consolidarea cooperării între instituțiile care lucrează la nivel național și la nivelul UE pentru a aborda în mod eficient această problemă și pentru a îmbunătăți colectarea impozitelor.

Măsurile-cheie propuse includ:

 • consolidarea cooperării între statele membre, prin instituirea unui sistem online de schimb de informații în cadrul Eurofisc, rețeaua existentă de experți în domeniul antifraudă;
 • colaborarea cu organismele de aplicare a legii, prin stabilirea unor noi canale de comunicare și de schimb de date între autoritățile fiscale și instituțiile UE;
 • schimbul de informații esențiale privind importurile din afara UE, prin consolidarea cooperării între autoritățile fiscale și vamale în toate statele membre;
 • schimbul de informații cu privire la autoturisme, prin facilitarea accesului la datele naționale pentru funcționarii Eurofisc.

Context

Măsurile propuse vin în urma inițiativei pentru nou spațiu unic definitiv pentru TVA în UE propusă în octombrie 2017, precum și a Planului de acțiune privind TVA: „Către un spațiu unic pentru TVA în UE”, prezentat în aprilie 2016.

 

Persoane de contact pentru presă:

Vanessa MOCK (+32 2 295 61 94)

Patrick McCullough (+32 229 87183)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Întrebări și răspunsuri privind instrumentele propuse pentru combaterea fraudei în domeniul TVA

Planul de acțiune privind TVA - „Către un spațiu unic pentru TVA în UE”

Comunicat de presă privind reforma normelor UE în domeniul TVA

Întrebări și răspunsuri privind reforma normelor UE în domeniul TVA

Fișă informativă referitoare la reforma normelor UE în domeniul TVA

Întrebări și răspunsuri privind TVA-ul pentru comerțul electronic

/romania/file/erasmus-bannerwebjpg_roerasmus-banner_web.jpg

erasmus+
©

Programul Erasmus a împlinit 30 de ani de existență în 2017. Cu această ocazie, Comisia Europeană a prezentat, la finalul lunii noiembrie, realizările programului Erasmus+ în 2016, în cadrul unui raport ce confirmă succesul acestuia, el oferind, timp de trei decenii, în special tinerilor, posibilitatea de a-și îmbogăți cunoștințele călătorind într-o altă țară.

30/11/2017

Comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, a declarat: „Erasmus+ a ajuns acum la jumătatea drumului său de 7 ani. Sunt mândru să văd felul în care programul a acționat ca un vector al unității în Europa. Mobilitatea Erasmus+ dezvoltă capacitățile și competențele și consolidează o identitate europeană, care integrează și îmbogățește identitățile naționale și regionale.

În 2016, programul a investit în 21.000 de proiecte care au implicat 79.000 de organizații ce activează în domeniul educației, formării și de tineret - cu 15% mai mult decât în 2015. De asemenea, cu o creștere de 7,5% a bugetuluialocat în comparație cu anul precedent, Uniunea Europeană a investit o sumă record de 2,27 miliarde euro pentru a sprijini 725.000 de europeni cu burse de mobilitate pentru studii, formare, predare, muncă sau voluntariat în străinătate. Aceast număr duce totalul participanților la mai mult de 2 milioane de la începutul programului actual, în 2014, și până în prezent. În anul universitar 2015/2016, programul Erasmus+ a permis instituțiilor de învățământ superior să trimită și să primească 330.000 de studenți și personal didactic, din care 26.000 către și din țările partenere. Franța, Germania și Spania au fost principalele trei țări care au trimis studenți și angajați participanți la program, în timp ce Spania, Germania și Marea Britanie au fost cele mai populare trei țări-gazdă.

Raportul arată felul în care Erasmus+ a contribuit în 2016 pentru a răspunde la provocările sociale mai ample. Acesta include acțiuni menite să promoveze incluziunea socială și să asigure faptul că tinerii dobândesc competențe sociale, civice și interculturale și învață să gândească critic.

 

Context

Actualul program Erasmus+, în perioada 2014-2020, dispune de un buget de 14,7 miliarde de euro și va oferi oportunități pentru 3,7% din tinerii din UE de a studia, de a se forma, de a câștiga experiență profesională și de a participa la acțiuni de voluntariat în străinătate (adică aproximativ 3,3 milioane de tineri). 

Aria geografică de aplicare a programului s-a extins de la 11 țări în 1987 la 33 în prezent (cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, precum și Turcia, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Norvegia, Islanda și Liechtenstein). De asemenea, programul este deschis țărilor partenere din întreaga lume.

 

Persoane de contact pentru presă:

Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)

Joseph WALDSTEIN (+ 32 2 29 56184)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat integral

Notă de informare

Raportul anual pentru 2016 al programului Erasmus+

Fișă informativă Erasmus+

Fișele informative specifice fiecărei țări

Fișă informativă privind cea de-a 30-a aniversare a programului Erasmus

Fișe informative privind Spațiul european al învățământului

/romania/file/cretustrasbourgweb2jpg-0_rocretu_strasbourg_web_2.jpg

corina cretu
©

La a 3-a ediție a "Forumului Orașelor / CITIES Forum", ce a avut loc timp de două zile la Rotterdam (27-28 noiembrie), comisarul pentru politică regională Corina Crețu s-a întâlnit cu miniștri și primari dintr-o serie de state membre ale UE pentru a lua pulsul orașelor europene. 

27/11/2017

"Orașele trebuie să fie inteligente, curate, sigure și, nu în ultimul rând, incluzive. Integrarea comunităților cele mai vulnerabile, inclusiv a migranților, este o prioritate importantă pe agenda noastră. Este o provocare la care viitoarea politică de coeziune va trebui să găsească în continuare răspunsuri", a declarat comisarul Corina Crețu.

Discuțiile s-au axat pe progresele din cadrul Agendei urbane a UE, în lumina recentului raport al Comisiei Europene, ce pune accentul pe cele mai bune modalități de a sprijini orașele în planificarea propriilor strategii de investiții, precum și pe viitorul politicii de coeziune în perioada de după anul 2020, în special în ceea ce privește accesul orașelor la fondurile UE și gestionarea lor de către acestea. Participanții au discutat și rolul concret pe care îl pot juca orașele în implementarea Agendei pentru dezvoltare durabilă în perspectiva anului 2030.

Unul din principalele puncte de interes ale Forumului a fost lansarea unui nou serviciu de consiliere având ca obiectiv sprijinirea orașelor în maximizarea potențialului de investiții la dispoziția lor.

Informații despre programul Forumului, vorbitori și ateliere de lucru, sunt disponibile aici.  

 

Persoane de contact pentru presă:

Johannes Bahrke – tel.: +32 229 58615

Sophie Dupin de Saint-Cyr – tel.: +32 229 56169 

/romania/file/corpuleuropeandesolidaritatewebjpg_rocorpul_european_de_solidaritate_web.jpg

corpul_european_de_solidaritate
©

În data de 20 noiembrie, miniștrii reuniți în cadrul Consiliului UE pentru Educație, Tineret, Cultură și Sport au ajuns la un acord cu privire la propunerea Comisiei de a asigura un buget propriu și un cadru juridic pentru Corpul european de solidaritate.

20/11/2017

Comisarii europeni Günther H. Oettinger, Tibor Navracsics și Marianne Thyssen au salutat realizarea acordului, prin intermediul unei declarații comune: "Suntem foarte mulțumiți de faptul că a fost adoptată, de către Consiliu, o abordare generală privind cadrul juridic pentru Corpul european de solidaritate. Solidaritatea este o valoare fundamentală și fondatoare a Uniunii Europene. Din luna decembrie a anului trecut, peste 41.000 de tineri s-au înscris în acest Corp, gata să se ofere voluntari, să urmeze cursuri de formare sau să lucreze pentru binele comun. Trebuie să prețuim acest entuziasm, care ne va ajuta să avansăm către o Europă mai durabilă și mai echitabilă. Un temei juridic specific și o finanțare proprie pentru Corpul european de solidaritate vor crea reguli clare, sprijinite de o finanțare stabilă. Astfel, activitățile de solidaritate vor beneficia de un nou elan în întreaga Europă și un număr de 100.000 de plasamente vor putea fi asigurate până în 2020.

Acordul încheiat de statele membre deschide calea pentru un acord final cu Parlamentul European. Dorim să mulțumim Președinției malteze pentru demararea procesului și Președinției estone pentru angajamentul și munca intensă depusă pentru a ajunge la un consens cu privire la acest dosar important, la mai puțin de șase luni de când am prezentat propunerea noastră. În prezent, contăm pe Parlamentul European pentru a avansa rapid cu acest dosar."

Etape următoare

De îndată ce Parlamentul European își va adopta raportul pe subiect, va avea loc o primă reuniune „trilog” între Parlamentul European, Consiliul UE și Comisie.

Context

La 30 mai 2017, în urma unor consultări specifice cu părțile interesate, Comisia a prezentat o propunere care prevede înzestrarea Corpului european de solidaritate cu un temei juridic specific, un mecanism de finanțare propriu și o gamă mai amplă de activități de solidaritate. Acest lucru va contribui la sporirea coerenței, impactului și raportului cost-eficacitate ale Corpului.

Într-o declarație lor comună, instituțiile UE s-au angajat să adopte propunerea până la sfârșitul acestui an.

 

Persoane de contact pentru presă:

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)

Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă: Corpul european de solidaritate - un temei juridic și un buget specific (mai 2017) 

Întrebări și răspunsuri privind propunerea de a asigura un temei legal și un buget Corpului european de solidaritate 

Fișă informativă: Promovarea Corpului european de solidaritate

/romania/file/logoro10aniuejpg-0_rologo_ro_10_ani_ue.jpg

romania 10 ani ue
©

Reprezentanţa Comisiei Europene în România organizează, la București, o conferință de presă dedicată prezentării rezultatelor sondajelor de opinie privind cei 10 ani de la aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană. 

Evenimentul va avea loc luni, 27 noiembrie, în intervalul orar 10.00 – 11.30, la sediul Reprezentanței Comisiei Europene, în sala Nicolae Titulescu (str. Vasile Lascăr, nr. 31, et.1, București).

 

Date: 
27/11/2017 -
10:00 to 11:30

 

Agenda evenimentului:

 

10.00 - 10.30  Partea I-a - Prezentarea rezultatelor sondajelor de opinie

Cuvânt de deschidere și prezentarea rezultatelor sondajului de opinie din România - dna Angela Cristea, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România

Prezentarea rezultatelor sondajului de opinie din Bulgaria (mesaj video) - dl. Ognian Zlatev, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în Bulgaria

 

10.30 - 11.00  Partea a II-a - Discuții și interpretări

dl. Victor Negrescu, ministrul-delegat pentru afaceri europene, Guvernul României

dl. Laurențiu Ștefan, consilier prezidențial, Departamentul Politică Internă, Administrația Prezidențială

 

11.00 - 11.30 Sesiune de întrebări și răspunsuri

/romania/file/cretustroewebjpg_rocretu_stroe_web.jpg

corina cretu felix stroe
©

Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, l-a primit miercuri, 22 noiembrie, la Bruxelles, pe ministrul transporturilor din România, Felix Stroe, pentru a discuta despre proiectele de transport și propunerile de proiecte din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), cofinanțat prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și prin Fondul de coeziune (FC).

22/11/2017

Înaltul oficial european a felicitat autorităţile naţionale pentru progresul realizat în îndeplinirea precondiţiilor aferente investiţiilor în transport, în special încheierea contractelor de performanță cu furnizorii majori de servicii de transport și cu beneficiarii - CNAIR, CFR și Metrorex - și înființarea Autorității de Reformă Feroviară:

,,Este foarte important pentru sustenabilitatea sectorului de transport din România faptul că procesul de reformă și reorganizare în sectoarele feroviar și rutier continuă și este accelerat. Cetățenii români trebuie să aibă acces la drumuri, servicii feroviare și alte conexiuni de transport public mai bune, cât mai curând posibil.

Totodată, comisarul european şi-a exprimat încrederea cu privire la angajamentul ministrului transporturilor de a utiliza complet fondurile disponibile în perioada curentă:

"România are la dispoziţie peste 5 miliarde de euro în cadrul programului Infrastructură Mare. Pentru a absorbi eficient această sumă avem nevoie de o planificare realistă, o pregătire amănunțită și o implementare eficientă a proiectelor de transport. În calitate de fost director general al Companiei de Apă Constanța, domnul Stroe a fost foarte eficient în utilizarea fondurilor UE şi înțelege importanța unor proiecte bine pregătite. De aceea, sper ca întârzierea de până acum în pregătirea și implementarea noilor proiecte de transport să fie recuperată."

Corina Crețu a subliniat necesitatea ca Ministerul Transporturilor să aibă un rol de lider în managementul părților implicate în proiecte. Litigiile contractuale între antreprenori și beneficiarii majori de transport, cum ar fi CNAIR și CFR, au dus la întârzieri în implementarea proiectelor. În prezent, autoritățile române colaborează cu experți internaționali pentru a elabora un nou contract standard, cu clauze de arbitraj pentru soluționarea conflictelor, în loc să recurgă la instanțele judecătorești obișnuite. Astfel s-ar facilita și accelera implementarea proiectelor de transport cu finanțare europeană şi a celor cu finanţare națională.

Comisarul pentru politică regională a apreciat faptul că autoritățile romane accelerează pregătirea proiectelor majore, precum tronsonul de cale ferată Gurasada – Simeria, tronsoanele de autostradă Câmpia Turzii - Târgu Mureș și Sebeș - Turda și Magistrala 6 de metrou București - Otopeni, proiecte care urmează a fi  trimise spre aprobare Comisiei Europene, până la finalul acestui an.

Context

5,1 miliarde de euro sunt disponibile pentru transport în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare pentru perioada 2014-2020, astfel:

 • autostrăzi / drumuri (FC + FEDR): 2.652.957.000 euro
 • căi ferate (FC + FEDR): 1.494.981.576 euro
 • rețeaua de metrou București-Ilfov (FC): 543.319.149 euro
 • căi navigabile interioare și porturi maritime (FC + FEDR): 271.244.894 euro
 • transport multimodal (FEDR): 75.601.432 euro
 • TEN-T aeroporturi (FEDR): 42.568.374 euro
 • protecția mediului (FC + FEDR): 26.317.850 euro

 

Persoană de contact pentru presă:

Ioana Rus, membru de Cabinet, tel.: +32 2 2952619

 

Pagini utile

Portalul de date deschise pentru fondurile ESI 2014-2020

Politica de coeziune în Romania 2014-2020

Twitter: @EU_Regional, @CorinaCretuEU, #ESIFunds

/romania/file/corinacretu8webjpg-0_rocorina_cretu_8_web.jpg

corina cretu
©

Comisia Europeană va aloca 28 milioane de euro din fondurile politicii de coeziune pentru relansarea activității economice în regiunea Umbria, afectată de cutremure majore; din aceste fonduri, 5 milioane sunt alocate restaurării Bazilicii San Benedetto din Norcia.

21/11/2017

Italia va pune la dispoziție un volum de fonduri egal cu cel sus-menționat. În total, 400 milioane de euro din fonduri europene și naționale vor sprijini eforturile de reconstrucție și revitalizare a economiei în cele patru regiuni – Abruzzo, Lazio, Marche și Umbria – afectate de cutremurele din 2016 și 2017, ele incluzând un volum total de 10 milioane euro pentru reconstrucția Bazilicii Sf. Benedict.

Comisarul european pentru politică regională Corina Creţu a declarat: "Reabilitarea acestei bijuterii din patrimoniul european din Norcia cu ajutorul fondurilor politicii de coeziune va reprezenta un simbol durabil al solidarității UE cu Italia, așa cum sublinia președintele Juncker. Povestea bisericii Sf. Benedict din Norcia, sfânt protector al Europei, restaurată pentru a-și recâștiga frumusețea de odinioară cu ajutorul tinerilor voluntari din Franța, Grecia sau Ungaria, va deveni un model de inspirație pentru generațiile viitoare de europeni."

Finanțarea face parte din cele 1,6 miliarde de euro alocate prin politica de coeziune ca sprijin suplimentar ce face parte din 'ajustarea tehnică', respectiv re-evaluarea la jumătatea perioadei 2014-2020 a tuturor anvelopelor financiare din această politică, pentru a lua în considerare impactul crizei economice și financiare.

Comisia a aprobat, în data de 21 noiembrie, modificarea programului regional de politică de coeziune pentru Umbria, regiune în care se află orașul Norcia, pentru a include finanțarea suplimentară și noile priorități de investiții. Programele regionale pentru Lazio, Marche și Abruzzo vor urma, în curând, proceduri similare.

În Umbria, fondurile suplimentare alocate prin politica de coeziune vor sprijini îmbunătățirea rezistenței seismice în școli, precum și eficiența energetică, afacerile locale și vor finanța restaurarea unor repere culturale, cum este Bazilica, pentru a reimpulsiona turismul.

Context

În noiembrie 2016, după ce Italia fusese afectată de cutremure devastatoare în lunile august și octombrie, și înaintea celor ce aveau să lovească țara în ianuarie 2017, președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a declarat: "UE trebuie să mobilizeze fonduri pentru a-i ajuta pe prietenii noștri italieni să depășească urmările cutremurelor. Acest lucru este o datorie europeană. Este vorba în primul rând despre oameni, dar și despre patrimoniul cultural ce a fost distrus de cutremure. E vorba de o frumoasă catedrală din Norcia. Îmi doresc ca UE să sprijine reconstrucția ei."

În paralel cu angajamentul luat și îndeplinit de Comisie în prezent, tineri voluntari au sosit în Norcia în august 2017 prin intermediul Corpului european de solidaritate, pentru a oferi asistență populației și pentru a ajuta la reconstrucția orașului și a Bazilicii San Benedetto, ceea ce reprezintă o contribuție valoroasă și importantă în avans de Anul european al patrimoniului cultural (2018).

UE a oferit mai multe tipuri de sprijin Italiei în urma cutremurelor, ce includ 1,2 miliarde de euro asistență financiară prin intermediul Fondului UE de solidaritate, cea mai ridicată sumă alocată unei țări din acest fond.

 

Persoane de contact pentru presă:

Johannes Bahrke – tel.: +32 229 58615

Sophie Dupin de Saint-Cyr – tel.: +32 229 56169

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Fișă informativă: Sprijinul UE pentru Italia în urma cutremurelor

Urmărește conturile comisarului Crețu și DG REGIO pe Twitter

Pages

Subscribe to RSS - Uniunea Europeană