Reprezentanţa în România

Uniunea Europeană

/romania/file/investeuimaginegeneralajpg_roinvesteu_imagine_generala.jpg

investeu
©

Potrivit celor mai recente estimări, publicate în data de 9 februarie, Fondul European pentru Investiții Strategice (FEIS) – elementul central al planului de investiții pentru Europa, așa-numitul Plan Juncker – mobilizează investiții de 264,3 miliarde de euro. Această sumă reprezintă 84% din obiectivul inițial, stabilit pentru vara anului 2018, și anume mobilizarea unui volum total de investiții de 315 miliarde de euro.

09/02/2018

România se plasează pe locul 24 între statele membre, în ceea ce privește valoarea investițiilor atrase raportată la PIB, doar 1,176 miliarde de euro fiind mobilizate până în prezent la nivel național prin Planul Juncker. Pe primele locuri în UE, la nivelul lunii februarie, erau: Grecia, Estonia, Bulgaria, Portugalia și Spania.

Acordurile de finanțare ce vor beneficia de garanții de la bugetul UE totalizează în prezent 53,2 miliarde de euro și acoperă proiecte din toate cele 28 state membre UE. Astfel, au fost aprobate acorduri pentru 366 de proiecte de infrastructură și inovare, ce însumează o finanțare de 40,4 miliarde de euro prin FEIS. Pe lângă acestea, au fost aprobate acorduri, în valoare de 12,8 miliarde de euro, dedicate firmelor de dimensiuni reduse (IMM-uri), un număr de aproximativ 589.000 de astfel de companii urmând să beneficieze de prevederile acestora.

 

Persoane de contact pentru presă:

Vanessa Mock – Tel.: +32 229 56194

Siobhán Millbright – Tel.: +32 229 57361

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Anunț de presă

Fișă informativă de țară: România (PDF)

Clasamentul statelor membre privind finanțarea prin FEIS

Mai multe informații în pagina dedicată Planului Juncker

/romania/file/road2sibiubanner2018webjpg_roroad2sibiu_banner_2018_web.jpg

road2sibiu
©

În pregătirea reuniunii informale a liderilor din 23 februarie 2018, Comisia Europeană a prezentat miercuri, 14 februarie, o serie de măsuri practice care ar putea eficientiza activitatea Uniunii Europene și îmbunătăți legătura dintre liderii instituțiilor UE și cetățenii europeni.

14/02/2018

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: „Prin Foaia de parcurs de la Bratislava, Declarația de la Roma și acum Agenda liderilor, Europa pune accentul, pe bună dreptate, pe crearea unei Uniuni care să le ofere cetățenilor săi rezultate concrete și tangibile cu privire la chestiunile care sunt importante pentru ei. Trebuie să continuăm pe această cale. Eu am spus mereu că funcția este mai importantă decât forma – acum nu este momentul să purtăm discuții îndelungate privind reforma instituțională sau modificarea tratatului. Există, însă, o serie de măsuri pe care le putem lua pentru a ne realiza și mai eficient prioritățile principale. Există multe opțiuni, însă obiectivul trebuie să fie unul singur: crearea unei Europe care să răspundă așteptărilor.

Candidații cap de listă: valorificarea experienței din 2014 de desemnare a candidaților cap de listă („Spitzenkandidaten”)

Procesul electoral din 2014 a consolidat relația dintre cele trei instituții ale UE și a îmbunătățit eficiența activității lor. Le-a ajutat să se alinieze în jurul unui program de lucru comun pentru următorul mandat de cinci ani, ceea ce a permis Comisiei Juncker să își orienteze activitatea într-o direcție cu un caracter politic mai pronunțat și să se concentreze pe domeniile în care Uniunea obține rezultatele cele mai bune, lăsând restul în seama statelor membre.

În discursul său din 2017 privind starea Uniunii, președintele Juncker a declarat că experimentul din 2014, și anume desemnarea unor „candidați cap de listă”, ar trebui să continue. În acest sens, Comisia Europeană a prezentat modul în care procesul poate fi îmbunătățit pe baza Tratatelor actuale, respectându-se totodată echilibrul dintre instituțiile UE și dintre statele membre. Printre altele, partidele politice sunt invitate să își aleagă candidații cap-de-listă mai devreme, înainte de sfârșitul anului 2018, și să înceapă campania electorală mai devreme. Astfel, alegătorii ar avea mai multe posibilități de a-i cunoaște pe cei care își prezintă candidatura și programele politice promovate de aceștia.

Comisia recomandă, de asemenea, ca legătura dintre partidele naționale și partidele europene să devină mai vizibilă. Partidele politice de la nivel național ar trebui să indice mai clar partidele europene la care sunt afiliate, de exemplu prin utilizarea siglelor acestora în materialele electorale și pe buletinele de vot. Acestea ar trebui, de asemenea, să își exprime o poziție clară referitoare la subiectele importante de interes european, intenția de a se înscrie în grupurile politice din Parlamentul European și candidatul pe care îl susțin pentru președinția Comisiei Europene.

Componența Parlamentului European și a Comisiei Europene

Liderii din cadrul Consiliului European trebuie să decidă, pe baza unei propuneri din partea Parlamentului European, componența Parlamentului European pentru legislatura 2019-2024 și ce se va întâmpla cu locurile rămase vacante, care ar fi trebuit să îi revină Marii Britanii. O opțiune ar fi rezervarea unora dintre aceste locuri pentru o circumscripție electorală transnațională. Deși într-o rezoluție recentă (din 7 februarie), Parlamentul European a votat împotriva instituirii unei circumscripții electorale transnaționale, acesta a lăsat totuși loc de discuții viitoare. O serie de state membre și-au exprimat recent sprijinul pentru această idee, în timp ce altele și-au exprimat dezacordul. O circumscripție electorală transnațională ar putea consolida dimensiunea europeană a alegerilor, oferindu-le candidaților posibilitatea de a interacționa cu un număr mai mare de cetățeni din întreaga Europă. Pe de altă parte, în mod normal, parlamentarii îi reprezintă pe alegătorii care i-au votat la nivel local sau național și comunică îndeaproape cu ei, atât din considerente de răspundere, cât și pentru a putea aborda preocupările exprimate de aceștia. Comisia se pronunță în favoarea ideii listelor transnaționale, însă aceasta va necesita acordul unanim în cadrul Consiliului și modificarea legislației electorale din toate cele 27 de state membre anul viitor, pentru a se putea aplica alegerilor din 2019.

În prezent, Colegiul comisarilor este alcătuit din 28 de membri, câte unul din fiecare stat membru - în conformitate cu Decizia Consiliului European din 22 mai 2013. Înainte de desemnarea următoarei Comisii Europene, liderii vor trebui să decidă dacă păstrează principiul unui membru din fiecare stat sau dacă reduc numărul de membri ai Comisiei. Un executiv de dimensiuni mai mici ar putea, teoretic, să funcționeze mai eficient, să fie mai ușor de gestionat și ar permite o distribuție mai echilibrată a portofoliilor. Pe de altă parte, o Comisie mai restrânsă ar însemna că unele state membre nu ar fi reprezentate la nivelul politic al instituției și ar pierde avantajul menținerii unui canal de comunicare politică directă cu cetățenii și autoritățile din țara lor de origine.

Un președinte cu mandat dublu pentru Comisie și Consiliu

În discursul său din 2017 privind starea Uniunii, președintele Juncker a sugerat pentru prima dată ideea unui președinte cu mandat dublu. Deținerea de către aceeași persoană a funcțiilor de președinte al Consiliului European și de președinte al Comisiei Europene ar putea eficientiza structura Uniunii. Acest lucru este posibil în temeiul Tratatelor actuale, iar un mandat dublu nu implică fuzionarea celor două instituții. Președintele Comisiei Europene este deja membru al Consiliului European și niciunul dintre cei doi președinți nu votează în Consiliul European; rolul lor este să consilieze, să ofere contribuții bazate pe activitatea serviciilor aflate în subordinea lor și să faciliteze crearea unor punți de legătură și găsirea unui numitor comun.

Dialogurile cu cetățenii

Comisia Europeană organizează periodic dialoguri cu cetățenii la care participă membri ai Comisiei, deputați în Parlamentul European, reprezentanți ai administrațiilor naționale, locale și regionale, precum și ai societății civile. Din 2012 până acum s-au desfășurat aproape 500 de astfel de dezbateri publice interactive în 160 de locații, iar Comisia va intensifica frecvența acestora până la alegerile europene din mai 2019, propunându-și să organizeze aproximativ alte 500 de evenimente. Comisia salută, de asemenea, inițiativele statelor membre de a organiza propriile dialoguri naționale cu cetățenii referitoare la viitorul Europei și este pregătită să ofere sprijin ori de câte ori va fi posibil, de exemplu prin stabilirea unei conexiuni între acest proces și consultarea online privind viitorul Europei, care ar putea rămâne deschisă până la 9 mai 2019. Comisia va comunica beneficiile experienței sale statelor membre.

Context

Ideile și opțiunile propuse sunt o urmare directă a Raportului Comisiei Europene (din 8 mai 2015) privind alegerile pentru Parlamentul European din 2014, în care s-a exprimat angajamentul de a se identifica modalitățile de consolidare în continuare a dimensiunii europene și a legitimității democratice a procesului decizional al UE, precum și de a se examina în continuare motivele prezenței scăzute la vot înregistrate în mod constant în unele state membre și de a se găsi soluții.

 

Persoane de contact pentru presă:

Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicare: O Europă care răspunde așteptărilor: opțiuni instituționale pentru a eficientiza activitatea Uniunii Europene

Recomandare privind consolidarea caracterului european și a desfășurării eficiente a alegerilor din 2019 pentru Parlamentul European

Raportul Comisiei Europene privind alegerile pentru Parlamentul European din 2014

Raportul din 2018 privind alegerile europene și locale

Fișe informative:

 • Opțiuni pentru a eficientiza activitatea Uniunii Europene
 • Componența Parlamentului European și a Consiliului European – la ce să ne așteptăm în 2019
 • Apariția „Spitzenkadidaten” și campania electorală europeană din 2014
 • Dialogul cu cetățenii în perspectiva alegerilor europene
 • Noi norme pentru ca alegerile europene din 2019 să fie mai transparente
 • Un președinte cu mandat dublu?
 • Vizite la parlamentele naționale și întâlniri ale membrilor Comisiei cu parlamentarii, de la începutul mandatului

/romania/file/juncker2018jpg_rojuncker_2018.jpg

jean-claude juncker
©

Înaintea reuniunii informale a liderilor din 23 februarie 2018, Comisia Europeană a prezentat miercuri, 14 februarie, diversele opțiuni posibile – precum și consecințele financiare ale fiecăreia – pentru un buget al UE pe termen lung, nou și modern, care să asigure îndeplinirea obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020.

14/02/2018

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: „Un buget nu este un exercițiu contabil, ci o reflecție a priorităților și ambițiilor. Este viitorul nostru în cifre. Prin urmare, să discutăm mai întâi despre ce fel de Europă ne dorim. Ulterior, statele membre vor trebui să își susțină ambițiile cu finanțarea necesară. Trebuie să înțelegem cu toții că în discuțiile care ne așteaptă nu vom mai putea continua ca până acum și, în același timp, sunt ferm convins că putem reuși imposibilul, putem conveni în privința unui buget în care toți să fie beneficiari neți.

În cadrul reuniunii lor din 23 februarie, liderii din Uniunea Europeană vor discuta despre cum se pot asigura că prioritățile pe care le-au stabilit pentru Uniune, pe 16 septembrie 2016 la Bratislava și pe 25 martie 2017 prin Declarația de la Roma, sunt finanțate în mod adecvat, devenind, astfel, realitate. Cele două elemente – definirea priorităților comune și asigurarea resurselor necesare pentru ca Uniunea să le pună în aplicare – sunt indisociabile.

Comisia contribuie la această discuție importantă în trei moduri: (i) prin furnizarea datelor necesare privind bugetul UE și avantajele, realizările și valoarea adăugată a acestuia, (ii) prin elaborarea unor scenarii care ilustrează impactul financiar al diverselor opțiuni de politică posibile și (iii) prin evidențierea consecințelor pe care o eventuală întârziere a adoptării noului buget al UE le-ar putea avea asupra studenților, cercetătorilor, proiectelor de infrastructură și a multor altor aspecte.

Opțiuni pentru viitorul buget al UE

Atunci când se discută despre nivelul de ambiție al acțiunii UE în domenii cum ar fi protecția frontierelor externe ale UE, sprijinirea unei veritabile Uniuni europene a apărării, stimularea transformării digitale a Europei sau creșterea eficienței politicii de coeziune și a politicii agricole ale UE, este important ca liderii să aibă o idee clară privind ce ar însemna concret opțiunile lor din punctul de vedere al finanțării acordate la nivelul UE. Este ceea ce își propune contribuția prezentată de Comisie, prin cuantificarea impactului financiar al diverselor opțiuni de politică posibile. Acestea nu reprezintă propuneri ale Comisiei, ci ilustrări bazate pe idei avansate frecvent pe parcursul dezbaterii publice. Scopul lor este să ajute la focalizarea pe aspectele esențiale, să stimuleze discuțiile și să ofere o bază factuală solidă pentru luarea deciziilor importante care ne așteaptă.

De exemplu, dacă liderii convin să dea curs angajamentului frecvent formulat de a îmbunătăți protecția frontierelor externe ale UE, aceasta ar costa 20 până la 25 de miliarde de euro pe o perioadă de șapte ani sau până la 150 de miliarde de euro pentru un sistem complet de gestionare a frontierelor UE. În mod similar, orice prioritate politică – Uniunea europeană a apărării, sprijinirea mobilității tinerilor, dinamizarea transformării digitale a Europei, stimularea cercetării și a inovării sau crearea unei veritabile Uniuni economice și monetare – va trebui să fie finanțată în mod corespunzător pentru a deveni realitate.

Modernizarea și finanțarea bugetului UE

Comisia prezintă, de asemenea, opțiuni pentru modernizarea bugetului UE, inclusiv prin consolidarea legăturii dintre obiectivele sale și modul în care acesta este finanțat. În plus, sunt prezentate posibilități pentru consolidarea legăturii – denumită de multe ori „condiționalitate” – dintre finanțarea acordată de UE și respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii.

Calendarul adoptării este important, atât pentru cetățeni, cât și pentru agenții economici

Un acord politic rapid cu privire la un buget al UE nou și modern va fi esențial pentru a demonstra că Uniunea este pregătită să pună în practică agenda politică pozitivă conturată la Bratislava și la Roma.

Günther H. Oettinger, comisarul responsabil pentru buget și resursele umane, a declarat: „Trebuie să nu repetăm experiența nefericită din 2013, când bugetul actual al UE a făcut obiectul unui acord, cu o întârziere considerabilă. Dacă o astfel de întârziere s-ar repeta, peste 100.000 de proiecte finanțate de UE – în domenii-cheie cum ar fi sprijinirea companiilor, eficiența energetică, asistența medicală, educația și incluziunea socială – nu ar fi în măsură să demareze la timp, iar sute de mii de tineri nu ar putea beneficia de pe urma schimburilor Erasmus+ în 2021.

Un acord rapid reprezintă nu doar un deziderat politic, ci și un imperativ practic. Partenerii și beneficiarii finanțării acordate de UE – de la studenți și cercetători până la proiectele din domeniile infrastructurii, asistenței medicale sau energiei – precum și autoritățile naționale și regionale au nevoie de securitate juridică și financiară, precum și dreptul de a beneficia de aceasta. Comunicarea atrage atenția liderilor asupra unor exemple concrete privind impactul negativ pe care o întârziere l-ar avea asupra cetățenilor și companiilor din întreaga UE. Comisia consideră că ar trebui să nu se mai repete experiența nefericită a adoptării cu întârziere a bugetului actual al UE, care a fost însoțită de întârzieri semnificative în lansarea noilor programe și, în consecință, în realizarea priorităților de finanțare.

Etape următoare

În următoarele luni (cel mai târziu la începutul lunii mai 2018), Comisia Europeană va înainta propunerea sa oficială privind următorul buget pe termen lung al UE. Între timp, Comisia va continua să asculte opiniile tuturor părților interesate, inclusiv prin intermediul consultărilor publice privind prioritățile UE care au fost lansate în ianuarie 2018.

 

Persoane de contact pentru presă:

Alexander WINTERSTEIN (+32 2 299 32 65)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicarea „Un nou cadru financiar multianual, modern și capabil să asigure îndeplinirea obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020

Fișe informative

Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE

Consultări publice: Viitorul finanțelor UE – exprimați-vă părerea privind bugetul UE după 2020

/romania/file/aphartauewebjpg-0_roap_harta_ue_web.jpg

harta_ue
©

Comisia Europeană a adoptat marți, 6 februarie, strategia pentru „O perspectivă credibilă de aderare pentru țările din Balcanii Occidentali și un angajament sporit al UE în regiune”, care confirmă perspectiva europeană a regiunii ca investiție geostrategică într-o Europă stabilă, puternică și unită, bazată pe valori comune. Aceasta prezintă prioritățile și domeniile în care se va aplica o cooperare comună consolidată și abordează provocările specifice cu care se confruntă Balcanii Occidentali, în special necesitatea unor reforme fundamentale în perspectiva aderării și a unor relații de bună vecinătate.

06/02/2018

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Federica Mogherini a declarat: „Balcanii Occidentali fac parte din Europa: împărtășim aceeași istorie, aceeași geografie, același patrimoniu cultural și aceleași oportunități și provocări actuale și viitoare. Avem un interes comun de a coopera tot mai strâns pentru a garanta că cetățenii noștri se bucură de dezvoltare economică și socială și de securitate. Această strategie ne arată calea de urmat pentru ca toți cei șase parteneri ai noștri să depășească odată pentru totdeauna moștenirea trecutului, pentru ca noi toți, împreună, să asigurăm ireversibilitatea procesului de apropiere a Balcanilor Occidentali de Uniunea Europeană și să continuăm procesul de reîntregire a continentului.

Strategia are în vedere următoarele aspecte:

 • accent pe reforme și reconciliere în domenii-cheie, precum statul de drept, drepturile fundamentale și guvernanța, în țările din regiune; 
 • șase inițiative emblematice în sprijinul procesului de transformare a Balcanilor Occidentali; în acest scop, Comisia Europeană a propus majorarea treptată a finanțării în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) până în 2020;
 • stabilirea etapelor următoare pe calea către UE, mai ales pentru Muntenegru și Serbia, în perspectiva aderării acestor două țări în 2025;
 • angajamentul politic al liderilor din regiune, astfel încât aceștia să-și asume responsabilitatea transformării acestei ocazii istorice în realitate;
 • pregătirea UE pentru a primi noi membri, inclusiv din punct de vedere instituțional și financiar, pentru momentul în care unele țări vor îndeplini condițiile necesare pentru aderare.

Această strategie a fost anunțată de președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker în discursul său privind starea Uniunii Europene din 2017.

 

Persoane de contact pentru presă:

Maja KOCIJANCIC (+32 2 298 65 70)

Alceo SMERILLI (+ 32 2 296 48 87)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Strategia UE pentru Balcanii Occidentali

Întrebări și răspunsuri – O perspectivă credibilă de aderare pentru țările din Balcanii Occidentali și un angajament sporit al UE în regiune

Fișă informativă – Șase noi inițiative emblematice în sprijinul procesului de transformare a Balcanilor Occidentali

Fișă informativă – Calea de urmat în vederea unei posibile perspective de aderare în 2025

Fișă informativă – Potențialul economic al relațiilor UE cu Balcanii Occidentali

Fișă informativă – Proces de extindere al UE

Grafic informativ – Muntenegru

Grafic informativ – Serbia

Grafic informativ – fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

Grafic informativ – Albania

Grafic informativ – Bosnia-Herțegovina

Grafic informativ – Kosovo

/romania/file/grupexperti2018jpg_rogrup_experti_2018.jpg

grup_experti
©

Grupul de experți la nivel înalt privind finanțarea durabilă (HLEG) a prezentat miercuri, 31 ianuarie, un raport final ce cuprinde recomandări strategice pentru un sistem financiar care să sprijine investițiile durabile. În baza acestuia, Comisia Europeană va finaliza o strategie în domeniu, etapă-cheie în punerea în aplicare a obiectivelor Acordului de la Paris și a Agendei UE de dezvoltare durabilă.

31/01/2018

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și Uniunea piețelor de capital, a declarat: „Semnarea Acordului de la Paris în 2015 a reprezentat o piatră de hotar pentru întreaga lume și pentru economia mondială. Ne îndreptăm acum către o societate cu emisii reduse de dioxid de carbon, în care energia din surse regenerabile și tehnologiile inteligente ne îmbunătățesc calitatea vieții, stimulează crearea de locuri de muncă și creșterea economică, fără a dăuna planetei noastre. Finanțarea are un rol important de jucat în asigurarea unui viitor durabil. Salut activitatea remarcabilă a HLEG, care a adus o contribuție excelentă la viitoarea noastră strategie.

Raportul propune:

 • un sistem de clasificare, sau o „taxonomie”, care să clarifice pentru piață ce înseamnă termenul de „durabil”;
 • clarificarea obligațiilor investitorilor în ceea ce privește realizarea unui sistem financiar durabil;
 • îmbunătățirea informațiilor prezentate de instituțiile financiare și companii cu privire la modul în care acestea țin seama de durabilitate în procesul lor decizional;
 • o etichetă la nivel european pentru fondurile de investiții ecologice;
 • integrarea durabilității în mandatele autorităților europene de supraveghere (ESA);
 • un standard european pentru obligațiunile ecologice.

Comisia va propune un plan de acțiune cuprinzător privind finanțarea durabilă, în baza raportului, în următoarele săptămâni. Atât constatările raportului, cât și planul de acțiune vor fi discutate în cadrul unei conferințe la nivel înalt, care va avea loc în data de 22 martie 2018, la Bruxelles.

Context

Uniunea Europeană și-a asumat rolul de lider al eforturilor de construire a unui sistem financiar care sprijină creșterea economică durabilă. Totodată, UE și-a stabilit obiective ambițioase în domeniul climei, mediului și dezvoltării durabile, prin intermediul cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030, al Uniunii energetice și al Planului de acțiune pentru economia circulară.

 

Persoane de contact pentru presă:

Vanessa MOCK (+32 2 295 61 94)

Letizia LUPINI (+32 2 295 19 58)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

/romania/file/cinedinvatamantjpg_rocined_invatamant.jpg

cined_invatamant
©

Luni 12 februarie și marti 13 februarie, între orele 14:00 – 18:00, are loc la Spațiul Public European (strada Vasile Lascăr, număr 31, București), prima sesiune a ediției 2018 de training intensiv CinEd, dedicată învățătorilor și profesorilor din ciclul primar. Programul de educație cinematografică pentru tineri îi așteaptă pe toți învățătorii care doresc să se implice în activitățile sale.

Data: 
12/02/2018 - 14:00 to 13/02/2018 - 18:00

CinEd este o iniţiativă europeană care îşi propune să îmbunătăţească şi să încurajeze dezvoltarea programelor de educaţie cinematografică adresate tinerilor între 6 şi 19 ani.

Formarea oferită de către Asociația Culturală Macondo va fi coordonată de criticul de film Andreea Mihalcea și include prezentarea platformei internaționale CinEd, a instrumentelor de utilizare și a materialelor didactice audiovizuale disponibile

Prin intermediul celor doi parteneri care se ocupă de implementarea proiectului în România, Asociatia Culturala Macondo si Societatea Culturala NEXT, un total de 5700 de elevi (clasele I – XII) au fost expuși beneficiilor programului educațional care au mobilizat aproape 1000 de dascăli dedicați diversificării mediului didactic și utilizării metodelor creative în predarea la clasă.

Pentru a participa la training-ul CinEd, dedicat profesorilor și invatatorilor din ciclul primar, vă puteți înscrie la: cined.macondo@gmail.com

CinEd este co-finanţat prin programul Europa Creativă/MEDIA al Uniunii Europene.

/romania/file/corinacretu2017webjpg-1_rocorina_cretu_2017_web.jpg

comisar corina cretu
©

În perioada 7-13 februarie, comisarul pentru politică regională Corina Crețu, responsabil pentru politica urbană a Uniunii Europene, se va afla la Kuala Lumpur, Malaezia, pentru a participa la cel de-al 9-lea Forum Urban Mondial. Acesta reprezintă principala  reuniune la nivel mondial pe teme urbane, locul de întâlnire pentru decidenții politici, reprezentanți ai autorităților locale, ONG-uri și experți în domeniul dezvoltării urbane durabile, fiind astfel un eveniment unic în paleta activităților ONU.

06/02/2018

La 15 luni de la lansarea noii Agende urbane, la cea de a-III-a conferință ONU privind Habitatul, ce a avut loc în Ecuador, Forumul se va concentra pe punerea în practică a fișei de parcurs din domeniul urban la nivel global, în vederea realizării obiectivelor Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Comisarul Crețu va reprezenta Uniunea Europeană în sesiunea de deschidere a Forumului, unde va prezenta progresele înregistrate în ceea ce privește cele trei angajamente voluntare luate de UE și partenerii săi în cadrul noii Agende urbane. Totodată, înaltul oficial european se va întâlni cu miniștri și oficiali ce răspund de tematica urbană din SUA, Malaezia, Japonia și India, precum și cu o serie de reprezentanți ONU.

"Orașele reprezintă motoare de creștere și inovare și, în același timp, locul în care se regăsesc cele mai presante provocări:  sărăcie, marginalizare, poluarea aerului. UE, prin intermediul dimensiunii urbane a politicii de coeziune, precum și al propriei Agende urbane, este pregătită să deschidă drumul unei dezvoltări urbane durabile pe întregul glob", a declarat comisarul european Corina Crețu înainte de participarea la Forum.

Mai multe informații despre politica urbană a Uniunii Europene și despre Agenda sa urbană sunt disponibile on-line.

 

Persoane de contact pentru presă:

Johannes Bahrke – tel.: +32 229 58615

Sophie Dupin de Saint-Cyr – tel.: +32 229 56169

 

/romania/file/juvenestranslatoreswebjpg_rojuvenes_translatores_web.jpg

juvenes_translatores
©

Comisia Europeană a anunțat vineri, 2 februarie, numele celor 28 de câștigători ai concursului său anual de traducere, „Juvenes Translatores”. Câștigătorul din România este Cosmin Ionuț Lazăr, elev în clasa a XI-a la profilul științe sociale, bilingv – engleză, din cadrul Colegiului Național „Costache Negri” din Galați. 

02/02/2018

Vă felicit pentru această performanță. Ați fost la înălțime și v-ați demonstrat talentul în toate cele 24 de limbi ale UE. Învățarea de limbi străine este o competență vitală pentru cariera și dezvoltarea voastră personală. Este fascinant să vezi atât de mulți tineri talentați. Multilingvismul ne definește ca europeni”, le-a transmis comisarul european responsabil pentru buget și resurse umane, Günther Oettinger, celor 28 de câștigători, elevi în învățământul secundar, și i-a invitat la Bruxelles, în data de 10 aprilie, pentru a le înmâna trofeele și diplomele.

Pasionat de lectură, în general, de scris, de istorie, câștigătorul din România a ales să traducă din franceză în română, însă vorbește și engleza și a început să descopere și limbile turcă și spaniolă. „Fiecare limbă străină este specială în felul său, mai ales pentru că a cunoaște o altă limbă înseamnă a cunoaște o altă cultură[…]. Franceza nu constă doar într-un set de reguli gramaticale și într-un dicționar înțesat de termeni. Franceza este mai mult decât atât, și anume muzică, teatru, literatură, artă, istorie, iubire, eleganță, civilizație și frumos. Lista nu se încheie aici”, ne-a mărturisit Cosmin, care se consideră un umanist convins, fapt confirmat și prin participarea sa recentă la cursuri de teatru în limba franceză la „Biblioteca Franceză” din Galaţi. Profesoara care îl îndrumă în învățarea limbii franceze, dna Gina Baciu, îl descrie ca pe un elev talentat, ambiţios și perseverent, care „nu renunţă niciodată la ideile în care crede cu adevărat şi este mereu în căutare de noi lucruri pe care să le poată descoperi, învăţa şi perfecţiona […]. De aceea a obţinut premii importante la toate concursurile şi olimpiadele de limba franceză la care a participat”.

Aflat la a 11-a ediție, concursul se bucură în continuare de mult sprijin și de interes din partea școlilor. Anul acesta, peste 3.300 de elevi din întreaga Uniune Europeană au tradus texte referitoare la aniversarea a 60 de ani de la întemeierea Uniunii Europene. Elevii au putut alege oricare dintre cele 552 de combinații posibile de două limbi oficiale ale UE. Au fost înregistrate 144 de combinații lingvistice, printre care polonă (limbă sursă) - finlandeză (limbă țintă) și cehă (limbă sursă) - greacă (limbă țintă). Toți câștigătorii - câte unul din fiecare stat membru - au ales să traducă în limba pe care o stăpânesc cel mai bine sau în limba lor maternă, așa cum procedează și traducătorii din instituțiile UE.

Context

Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene organizează concursul „Juvenes Translatores” („tineri traducători”, în latină) în fiecare an, începând din 2007. Obiectivul urmărit este de a promova studiul limbilor străine în școli și de a le oferi elevilor posibilitatea de a înțelege ce înseamnă meseria de traducător. Concursul se adresează elevilor de liceu în vârstă de 17 ani și se desfășoară simultan în toate școlile selectate din UE. Concursul i-a inspirat și i-a încurajat pe unii participanți să studieze limbile străine și la nivel universitar pentru a deveni apoi traducători profesioniști.

Traducerea face parte integrantă din activitatea UE și a făcut obiectul celui dintâi regulament, în 1958.

 

Persoană de contact:

Carmen TOMA, tel. 021/203.54.85

 

Pagini utile

Lista câștigătorilor din cele 28 de state membre UE

Pagina concursului Juvenes Translatores

Urmăriți activitatea comisarului Günther Oettinger pe Twitter: @GOettingerEU

Urmăriți Direcția Generală Traduceri pe Twitter: @Translatores

 

/romania/file/colegiucomisari2018webjpg_rocolegiu_comisari_2018_web.jpg

colegiu_comisari
©

Noul Cod de conduită pentru membrii Comisiei Europene a fost adoptat oficial și intră în vigoare din data de 31 ianuarie, în contextul campaniei pentru o transparență sporită, desfășurată de președintele Jean-Claude Juncker de la începutul mandatului. Regulile actualizate stabilesc noi standarde pentru normele etice în Europa și se aplică tuturor membrilor din Comisia Juncker curentă.

31/01/2018

Principalele îmbunătățiri ale normelor curente se referă la:

 • activitățile desfășurate după încheierea mandatului, prin prelungirea perioadei de incompatibilitate de la 18 luni, cât este în prezent, la doi ani pentru foștii comisari și la trei ani pentru președintele Comisiei;
 • prevenirea conflictelor de interese, prin definirea, pentru prima dată, a „conflictului de interese” și stabilirea principiului de evitare a acestor situații și a celor ce pot fi percepute ca atare, consultarea Comitetului independent de etică înainte de a se lua decizii de desfășurare a unei activități lucrative în domenii conexe fostelor portofolii, precum și publicarea deciziilor Comisiei și Comitetului pe subiect;
 • reguli mai stricte pentru interesele financiare, prin obligativitatea declarării investițiilor de peste 10.000 de euro și posiblitatea de a solicita cesionarea sau încredințarea activelor ce fac obiectul unui conflict de interese unei structuri de tip „blind trust” (care se ocupă de administrarea exclusivă a acestora și asupra căreia comisarul nu are niciun control);
 • transparență și răspundere, prin realizarea de deplasări eficiente din punct de vedere al costurilor și publicarea cheltuielilor aferente, bilunar;
 • asigurarea respectării normelor, prin asistența acordată Colegiului de un nou Comitet independent consolidat de etică și prin decizia de a adresa o mustrare și publicarea acesteia, în cazul unei încălcări a Codului care nu justifică trimiterea în fața Curții de Justiție;
 • posibilitatea de a candida la alegerile pentru Parlamentul European fără a fi în concediupropunerea președintelui Juncker din 2016 va deveni aplicabilă, imediat ce Parlamentul European va aproba Acordul-cadru actualizat cu Comisia.

Etape următoare

Se preconizează că la data de 7 februarie Parlamentul European va aproba noile dispoziții care permit comisarilor să participe la alegerile pentru Parlamentul European fără să fie nevoiți să își ia concediu.

La sfârșitul lunii februarie 2018, Comisia va publica, pentru prima dată, informații detaliate privind cheltuielile de călătorie ale tuturor comisarilor.

De asemenea, în spiritul transparenței și răspunderii, Comisia va publica rapoarte anuale privind aplicarea acestui Cod.

 

Persoane de contact pentru presă:

Alexander WINTERSTEIN (+32 2 299 32 65)

Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Cod de conduită pentru comisari, ediția 2018

Articol 245 din Tratatul privind funcționarea UE

Cod de conduită pentru comisari, ediția 2011

Comunicat de presă privind privind înăsprirea Codului de conduită pentru comisari

Discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii Europene 2017

/romania/file/jourovaprotectiedatewebjpg_rojourova_protectie_date_web.jpg

jourova_protectie_date
©

Noile norme de protecția a datelor vor intra în vigoare în data de 25 mai. Pentru a facilita aplicarea lor directă și uniformă, Comisia Europeană a publicat miercuri, 24 ianuarie, o serie de orientări ce precizează demersurile ce trebuie făcute atât de ea, ca instituție, cât și de autoritățile naționale pentru protecția datelor și administrațiile naționale, pentru a finaliza cu succes faza de pregătire. De asemenea, Comisia a lansat un nou instrument online de sprijinire a aplicării normelor la nivel practic.

24/01/2018

Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a adăugat: „În lumea de astăzi, viitorul nostru economic și siguranța noastră personală vor depinde într-o mare măsură de modul în care gestionăm datele. Avem nevoie de norme moderne care să răspundă noilor riscuri și, prin urmare, îndemnăm guvernele, autoritățile și întreprinderile din UE să valorifice timpul rămas în mod eficient și să își îndeplinească rolurile care le revin în cadrul pregătirilor pentru ziua cea mare.” 

Noul regulament privind protecția datelor prevede un set unic de norme menite să se aplice direct în toate statele membre. Pentru aceasta vor fi necesare însă o serie de ajustări semnificative în legislațiile naționale, iar pregătirile progresează în ritmuri diferite de la un stat membru la altul. În acest context, Comisia a făcut apel la guvernele și autoritățile pentru protecția datelor ale UE să fie pregătite și să ofere sprijin. În plus, au fost alocate 1,7 milioane de euro pentru autoritățile din domeniu și pentru formarea de specialiști.  O sumă suplimentară de 2 milioane de euro este disponibilă pentru a sprijini autoritățile naționale în stabilirea de contacte cu mediul privat, în special cu IMM-urile. 

Comisia a lansat și un nou instrument online pentru a ajuta cetățenii, companiile, în special IMM-urile, și alte organizații să respecte și să beneficieze de noile norme privind protecția datelor. Vor fi organizate și evenimente în sprijinul pregătirii părților interesate și al informării cetățenilor în statele membre.

Regulamentul general privind protecția datelor permite libera circulație a datelor în cadrul pieței unice digitale. Orientările sus-menționate reamintesc principalele elemente cuprinse în el, și anume:

 • un set unic de norme la nivelul întregului continent;
 • aplicarea acelorași norme tuturor companiilor care oferă servicii în UE;
 • drepturi noi și consolidate pentru cetățeni;
 • o mai bună protecție împotriva încălcării securității datelor;
 • norme stricte și amenzi disuasive.

Etape următoare

Până la 25 mai, Comisia va continua să sprijine în mod activ statele membre, autoritățile pentru protecția datelor și companiile pentru a se asigura că reforma este gata să intre în vigoare.

Începând din mai 2018, ea va monitoriza modul în care statele membre aplică noile norme și va lua măsuri adecvate dacă va fi necesar.

La un an de la intrarea în vigoare a regulamentului (2019), Comisia va organiza un eveniment pentru a face un bilanț al punerii în aplicare a regulamentului potrivit experienței părților interesate. Acesta va fi inclus, de asemenea, în raportul privind evaluarea și revizuirea regulamentului, pe care Comisia trebuie să îl prezinte până în mai 2020.

Context

La 6 aprilie 2016, UE a convenit asupra unei reforme majore a cadrului său de protecție a datelor, prin adoptarea pachetului de reforme privind protecția datelor, care include Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD). La 25 mai 2018, noile norme în materie de protecție a datelor la nivelul UE vor deveni direct aplicabile, după doi ani de la adoptarea și intrarea în vigoare a regulamentului menționat anterior.

 

Persoane de contact pentru presă:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Orientări elaborate de Comisie

Întrebări și răspunsuri

Instrument online

Fișe informative:

- Norme mai bune pentru întreprinderile europene

Drepturi pentru o mai bună protecție a datelor cetățenilor europeni

Următoarele etape înainte de 25 mai

Regulamentul general privind protecția datelor: asigurarea respectării acestuia

Implementarea cu succes a reformei în materie de protecție a datelor: un efort concertat

Pages

Subscribe to RSS - Uniunea Europeană