Reprezentanţa în România

reprezentanta romania

/romania/file/apcancerjpg_roap_cancer.jpg

Parlamentul European și Consiliul au căzut de acord marți, 11 iulie, asupra propunerii Comisiei Europene de a se fixa limite noi sau mai stricte în ce privește expunerea, la locul de muncă, la substanțe chimice cauzatoare de cancer.

11/07/2017

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a declarat: „Cancerul ucide mai mulți lucrători decât orice altă afecțiune cauzată de condițiile de la locul de muncă și astfel produce o enormă suferință pentru multe familii. Din acest motiv, acordul prezent marchează un pas important în direcția protejării sănătății și siguranței lucrătorilor, în mod particular contra condițiilor cauzatoare de cancer la locul de muncă. Protejarea sănătății și siguranței lucrătorilor, în general, și contracararea condițiilor de muncă ce ar putea cauza cancer, în particular, sunt în topul priorităților pentru această Comisiei.”

Propunerea inițială a Comisiei, susținută de Parlament și Consiliu, va aduce unele amendamente la directiva privind agenții cancerigeni și mutageni (2004/37/CE).  Astfel, acordul dintre co-legislatori confirmă puternicul angajament, asumat de toate instituțiile implicate, de a lupta împotriva acestor agenți la locul de muncă.

Etape următoare

Seria de măsuri include și alte propuneri ale Comisiei, prezentate încă din luna ianuarie, ce așteaptă aprobarea Parlamentului.

De asemenea, Comisia a început deja pregătirile pentru extinderea listei cu o serie de noi substanțe, ceea ce va face obiectul unei noi propuneri, ce va fi lansată anul viitor. 

Context

Procesul de revizuire a directivei privind agenții cancerigeni și mutageni a început în 2008, iar Comisia Junker a trecut la acțiuni concrete pentru a accelera progresul în acest domeniu. Din mai 2016, Comisia a prezentat două propuneri de modificare a directivei, pentru a limita expunerea lucrătorilor la un număr de 20 de substanțe cancerigene. Acestea ar putea salva peste 100.000 de vieți în următorii 50 de ani.

 

Persoane de contact pentru presă:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini utile

Anunț de presă

Declarație de presă (în engleză)

Propuneri lansate de Comisia Europeană în 2016

/romania/file/ap-solidaritatejpg_roap-solidaritate.jpg

În intervalul scurt de la crearea Corpului european de solidaritate, din decembrie 2016 încoace, au fost realizați pași importanți: în luna martie au început demersurile pentru primele stagii de voluntariat, iar acum urmează să fie lansate mii de locuri de muncă și de stagii. În acest scop, Comisia Europeană sprijină două proiecte conduse de serviciile publice pentru ocuparea forței de muncă din Italia și din Franța, care vor oferi unui număr de maximum 6.000 de tineri plasamente în domenii legate de solidaritate în alte țări ale UE.

10/07/2017

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a declarat: „Corpul european de solidaritate își propune să creeze mai multe oportunități de o calitate mai bună. Mă bucur că începând de astăzi, odată cu lansarea componentei profesionale, Corpul le oferă tinerilor noștri întregul său potențial. În cooperare cu serviciile publice pentru ocuparea forței de muncă și cu partenerii locali, vom oferi pentru mii de tineri o oportunitate concretă de ocupare a unui loc de muncă sau de efectuare a unui stagiu în domenii legate de solidaritate în întreaga Europă. Acest lucru le va permite să își dezvolte competențele și să își îmbunătățească perspectivele viitoare pe piața muncii.”

Cele două proiecte conduse de serviciul public din Franța pentru ocuparea forței de muncă (Pôle Emploi) și de agenția națională italiană pentru politici active pentru piața forței de muncă (ANPAL) aduc laolaltă servicii publice și organizații din diferite state membre ale UE, pentru a oferi locuri de muncă sau stagii tinerilor cu vârste între 18 și 30 de ani. Participanții selectați vor avea posibilitatea de a desfășura o gamă largă de activități, cum ar fi asistență medicală, integrare socială, protecție a mediului, asistență pentru migranți și refugiați sau ajutor alimentar, în altă țară din UE. Proiectele se vor adresa angajatorilor, vor asigura găsirea candidaților potriviți pentru posturi și vor oferi participanților sprijin financiar și de altă natură, cum ar fi cursuri de formare. Proiectele sunt finanțate cu peste 14 milioane de euro prin programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială.

Calendar și etape următoare

Cele două proiecte vor continua să sprijine tinerii pentru găsirea de plasamente transfrontaliere până în primăvara anului 2019 și vor colabora cu alte proiecte în materie de plasamente profesionale pentru Corpul european de solidaritate.

Context

Anunțat în septembrie 2016 de președintele Jean-Claude Juncker, Corpul European de Solidaritate a fost lansat în 7 decembrie 2016. De atunci, peste 32.000 de tineri s-au alăturat lui, dintre care 1.383 din România.

În martie 2017, a început corelarea dintre candidații pentru stagii de voluntariat cu organizațiile interesate. Până în prezent, au fost contactați aproape 11.500 de participanți și au fost acceptate 460 de plasamente.

Obiectivul este ca, până la finalul anului 2020, un număr de cel puțin 100.000 de tineri să participe la Corpul european de solidaritate.

 

Persoane de contact pentru presă:

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)

Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

/romania/file/eulawjpg_roeu_law.jpg

Aplicarea eficace a legislației europene este esențială pentru a garanta faptul că cetățenii și companiile se pot bucura de beneficiile conferite de aceasta. Adesea, atunci când se ivesc probleme, motivul nu este absența legislației UE, ci mai degrabă faptul că statele membre nu o aplică în mod corect și eficace. De asemenea, piața unică a UE rămâne cel mai valoros atu al Europei pentru milioanele de cetățeni și de companii, iar Comisia Europeană s-a angajat să asigure, prin verificarea punerii în aplicare a normelor de profil, faptul că aceștia beneficiază în fiecare zi de libertatea de a locui, de a lucra și de a face comerț în 28 de state membre. În acest context, joi, 6 iulie, Comisia Europeană a dat publicității raportul anual privind monitorizarea punerii în aplicare a legislației UE pentru anul 2016 și Tabloul de bord al pieței unice, ediția 2017.

06/07/2017

Raportul anual privind monitorizarea punerii în aplicare a legislației UE în 2016 arată o creștere considerabilă (cu 21%), față de anul anterior, a numărului de cazuri deschise în ceea ce privește constatarea neîndeplinirii obligațiilor, atingând astfel un record la nivelul ultimilor cinci ani. Acest fapt constituie un motiv de îngrijorare, deoarece neaplicarea corectă a normelor UE face ca cetățenii și companiile să nu își poată exercita drepturile și beneficiile conferite de acestea. Piața internă, industria, antreprenoriatul și IMM-urile, precum și mediul înconjurător sunt în continuare domeniile de politică în care au fost deschise cele mai multe cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Numărul de noi proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor legate de transpunerea tardivă aproape că s-a dublat (847 de cazuri) față de anul anterior (543 de cazuri). Comisia a lansat noi proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva majorității statelor membre, pentru netranspunerea Directivelor privind achizițiile publice și concesiunile, a celor privind produsele din tutun și a Directivei privind permisele de conducere.

Comisia a deschis trei acțiuni la Curtea de Justiție a UE, solicitând aplicarea de sancțiuni financiare, una dintre ele împotriva României, celelalte două împotriva Luxemburgului.

În ceea ce privește Tabloul de bord al pieței unice 2017, disponibil online, acesta oferă o imagine exactă a stadiului punerii în aplicare a normelor și evaluează modul în care statele membre ale UE le aplică și identifică deficiențele ce necesită o intensificare a eforturilor. Tabloul evaluează și modul în care statele membre sprijină cetățenii și companiile prin intermediul diverselor instrumente destinate informării generale, soluționării concrete a problemelor și căutării unui loc de muncă (portalurile „Europa ta”, Europa ta - Consiliere, Solvit, EURES). Tot el monitorizează și gradul de deschidere către comerț și investiții a statelor membre, precum și eforturile mai ample ale acestora în vederea deschiderii unor sectoare precum achizițiile publice, calificările profesionale sau serviciile poștale.

Cetățenii, companiile, ONG-urile și alte părți interesate pot semnala orice presupusă încălcare a normelor UE prin intermediul unui formular de plângere online, accesibil prin portalul Europa. În 2016, majoritatea plângerilor s-au referit la aspecte legate de justiție și drepturile consumatorilor, ocuparea forței de muncă, piața internă, industrie și IMM-uri. Prin intermediul formularului de plângere, SOLVIT poate ajuta cetățenii și companiile să își rezolve problemele cu o autoritate publică dintr-o altă țară a UE.

Context

Începând din 1984, în urma unei solicitări formulate de Parlamentul European, Comisia prezintă un raport anual privind monitorizarea punerii în aplicare a legislației UE în cursul anului precedent. Parlamentul European adoptă apoi o rezoluție privind raportul Comisiei.

Tabloul de bord al pieței unice este publicat online în fiecare an. El monitorizează performanța statelor membre într-o serie de domenii de politică (achiziții publice, calificări profesionale, servicii poștale, integrarea comerțului, deschiderea pieței) și instrumente de guvernanță.

 

Persoane de contact pentru presă:

Alexander WINTERSTEIN (+32 2 299 32 65)

Uldis ŠALAJEVS (+32 2 296 75 60)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini utile

Comunicat de presă integral

(a) Raport anual privind monitorizarea punerii în aplicare a dreptului UE în 2016:

Raport anual privind punerea în aplicare la nivel național a dreptului UE

Fișe informative de țară

Fișă informativă UE-28

- În ceea ce privește procedura generală a UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea un MEMO integral aici.

(b) Tabloul de bord al pieței unice (ediția 2017):

Tabloul de bord

Fișe informative de țară

Privire de ansamblu asupra performanțelor

/romania/file/monitororaseculturalejpg_romonitor_orase_culturale.jpg

Șase orașe din România – Baia Mare, București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara – fac parte din cele 168 de localități europene analizate în prima ediție a „Monitorului orașelor culturale și creative”, publicat de Comisia Europeană joi, 6 iulie. Noul instrument oferă date comparabile cu privire la modul în care acestea își îndeplinesc obiectivele la nivelul a nouă dimensiuni din sectoarele culturale și creative și evidențiază modul în care performanța lor contribuie la dezvoltarea socială, creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

06/07/2017

Tibor Navracsics, comisarul european pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat: „Obiectivul meu este să așez cultura și creativitatea în centrul agendei politice europene. În vremuri de transformări societale majore și de intensificare a concurenței globale între orașe, trebuie să privim dincolo de sursele tradiționale de creștere și de bunăstare socio-economică și să explorăm rolul culturii în orașe dinamice, inovatoare și pline de diversitate. Monitorul evidențiază orașele europene care au reușit să găsească modalități proprii de a utiliza potențialul culturii și al creativității pentru a stimula dezvoltarea, inovarea și crearea de locuri de muncă și pentru a îmbunătăți calitatea vieții pentru cetățeni. El pune la dispoziția factorilor de decizie politică dovezi solide care să îi ajute la identificarea domeniilor în care au obținut rezultate bune și a domeniilor în care este de dorit să se facă îmbunătățiri.”

Monitorul orașelor culturale și creative este rezultatul unui proiect de cercetare care a cuprins orașe din 30 de țări europene. El este disponibil sub forma unui instrument interactiv care permite utilizatorilor să efectueze căutări în cadrul orașelor selectate, precum și în cadrul unei game largi de informații cantitative și calitative privind performanța acestora.

Concluziile cercetării arată că:

 • există orașe culturale și creative de top, cum ar fi de exemplu Paris, Copenhaga, Edinburgh și Eindhoven, în categoria localităților cu populație similară;
 • cultura și creativitatea contribuie la rate mai mari ale creșterii economice și sunt esențiale pentru orașele cu venituri mici;
 • dimensiunea unui oraș nu determină performanța sa în domeniul culturii și creativității, orașele mici și mijlocii obținând în medie un punctaj relativ bun față de cele mai mari;
 • capitalele sunt în frunte, dar nu chiar pe primele locuri, ele fiind surclasate de alte orașe în unele țări, cum ar fi Austria, Belgia, Italia, Germania, Marea Britanie, Olanda, Polonia sau Spania.

Context

Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene a creat „Monitorul orașelor culturale și creative” pentru a furniza informații privind cartografierea aspectelor culturale și creative și măsurarea valorii și impactului lor în mod sistematic și comparabil la nivelul întregii Europe. Instrumentul a fost construit în jurul a trei indici de bază - dinamismul cultural, economia creativă și mediul propice - organizate pe 9 dimensiuni și măsurate prin intermediul a 29 de indicatori, variind de la numărul de muzee și de săli de concerte la ocuparea forței de muncă în sectoarele culturale și creative, și de la cererile de brevete în sectorul TIC la nivelul de încredere pe care îl au oamenii în alți cetățeni din orașul lor. Monitorul reunește date dintr-o varietate de surse publice (Eurostat, Eurobarometru etc.) și date experimentale (de ex. de la TripAdvisor).

Se preconizează ca Monitorul să fie actualizat o dată la doi ani pentru a rămâne solid din punct de vedere conceptual și la nivelul tuturor țărilor, orașelor și perioadelor, precum și pentru a capta evoluția orașelor.

 

Persoane de contact pentru presă:

Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)

Inga HOGLUND (+32 2 295 06 98)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Monitorul orașelor culturale și creative 2017

Fișă informativă privind monitorul orașelor culturale și creative

Monitorul orașelor culturale și creative - instrument online interactiv

Monitorul orașelor culturale și creative - principale rezultate

Fișe informative pe țări

Infografic privind monitorul orașelor culturale și creative

Centrul Comun de Cercetare

/romania/file/fruitsandvedgesjpg_rofruits_and_vedges.jpg

Conform unei consultări publice recente, cetățenii europeni consideră că politica agricolă trebuie să fie gestionată în continuare la nivelul UE, iar sprijinirea fermierilor și protejarea mediului ar trebui să fie obiectivele principale ale acesteia. Acestea sunt principalele concluzii ale consultării pe tema simplificării și modernizării politicii agricole comune (PAC) ale cărei rezultate au fost publicate vineri, 7 iulie. În cadrul ei au fost primite mai mult de 322 de mii de contribuții de la o serie largă de părți interesate, printre care fermieri, cetățeni și diferite organizații.

07/07/2017

În cadrul conferinței "PAC: spuneți-vă părerea!", unde au fost prezentate rezultatele consultării, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, a declarat: "Este un moment important în drumul către viitorul politicii agricole comune și o oportunitate pentru părțile interesate să contribuie în continuare la dezbatere. Răspunsul la consultarea publică arată nivelul de interes pentru PAC, ce continuă să sprijine un sector agricol dinamic, să ofere o alimentație sigură și de înaltă calitate pentru 508 milioane de cetățeni și să asigure investiții semnificative în zonele rurale."

Printre rezultele importante ale consultării trebuie menționat faptul că marea majoritate a respondenților (90%) afirmă că gestionarea politicii agricole la nivel european prezintă o valoare adăugată, acest lucru asigurând condiții de concurență echitabile în cadrul pieței unice și posibilitatea ca prin agricultură să se gestioneze mai eficient provocările comune, precum protecția mediului (85%) sau combaterea schimbărilor climatice (73%).

Potrivit consultării, obiectivele pe care ar trebui să le îndeplinească politica agricolă comună includ asigurarea unui standard de viață decent pentru fermieri drept cerință cheie, având în vedere că majoritatea respondenților (88%) au recunoscut faptul că veniturile fermierilor sunt mai mici decât media veniturilor din UE și că aceștia primesc doar o mică parte din prețul plătit de consumatori (97%). Un venit direct pentru fermieri este soluția cea mai bună în acest caz, consideră majoritatea respondenților (66%).

Un alt obiectiv principal al PAC ar trebui să fie încurajarea fermierilor să-și aducă contribuția la combaterea schimbărilor climatice, protejarea mediului înconjurător și biodiversității, la reducerea degradării solurilor și la asigurarea unei utilizări durabile a pesticidelor și îngrășămintelor.

Context

Consultarea publică on-line a fost lansată în data de 2 februarie 2017 și s-a încheiat în data de 2 mai 2017.  A fost deschisă tuturor cetățenilor și organizațiilor interesate și s-a desfășurat prin intermediul unui chestionar în toate limbile oficiale ale UE.

Scopul consultării a fost obținerea de răspunsuri de la părțile interesate în ceea ce privește trei mari subiecte:

 • agricultura, zonele rurale și PAC în prezent;
 • obiective și guvernanță în cadrul PAC;
 • agricultură, zone rurale și PAC în viitor.

Chestionarul a inclus 28 de întrebări cu variante multiple de răspuns,  cinci întrebări deschise și posibilitatea de a încărca documente relevante.

 

Persoane de contact pentru presă:

Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)

Clemence ROBIN (+32 2 29 52509)

Întrebări din partea publicului larg: 

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini utile

Comunicat de presă (în engleză)

Pagina dedicată consultării publice

Pagina dedicată conferinței "PAC: spune-ți părerea!"

/romania/file/populatie-oameni-cetatenijpg_ropopulatie oameni cetateni.jpg

Populatie in crestere pe fondul migratiei
©

Uniunea Europeană a ajuns la aproape 512 milioane locuitori, cu 1,5 milioane mai mulți față de anul trecut. În timp ce numărul nașterilor și al deceselor a fost aproape egal, respectiv 5,1 milioane, un impact major l-a avut migrația, potrivit comunicatului Eurostat.

10/07/2017

În 18 state membre au fost înregistrate creșteri ale numărului de locuitori, cele cu cea mai numeroasă populație fiind Germania (82,8 milioane), Franța (67 mil.), Marea Britanie (65,8 mil.), Italia (60,6 mil.), Spania (46,5 mil.) și Polonia (38 mil.). În aceste condiții, peste 16% din populația blocului comunitar este concentrată pe teritoriul Germaniei.

Estimările Eurostat pentru România arată că, în 2016, populația a coborât până sub 19,7 milioane de locuitori, această tendință plasând-o pe locul cinci între țările ce au înregistrat scăderi din UE. O influență negativă a avut-o rata deceselor, capitol la care România se situează pe locul al patrulea în Uniune. De asemenea, România a înregistrat o rată de creștere naturală a populației negativă, numărul deceselor fiind mai mare decât cel al nașterilor, acest lucru plasând România pe locul trei în Uniune din acest punct de vedere.

Cea mai mare rată a natalității a fost înregistrată în state precum Irlanda, Suedia, Marea Britanie și Franța. La polul opus s-au aflat Italia, Portugalia și Grecia. Tot Irlanda conduce și în clasamentul statelor cu cea mai mare ridicată rată pozitivă de creștere naturală a populației (diferența dintre numărul de nașteri și de decese), urmată de Cipru, Luxemburg, Franța, Suedia, Marea Britanie și Malta.

 

Persoană de contact pentru presă:

Vincent BOURGEAIS

Tel: +352-4301-33 444

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini utile

Comunicat Eurostat

/romania/file/acorduejaponiajpg_roacord_ue_japonia.jpg

Acord de principiu, parteneriat economic UE-Japonia

Uniunea Europeană a ajuns la un acord de principiu cu Japonia, în data de 6 iulie, privind elementele principale ale unui parteneriat economic între cele două părți. Cel mai important acord comercial bilateral încheiat vreodată de UE este rodul negocierilor care au debutat în 2013 și au ajuns la final în cadrul celui de-al 24-lea summit UE - Japonia.

06/07/2017

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: „Astăzi am încheiat un acord de principiu cu privire la un parteneriat economic al cărui impact depășește cu mult granițele noastre. Prin acest acord, UE și Japonia susțin valorile lor comune și se angajează să respecte cele mai înalte standarde în domenii precum dreptul muncii, siguranța, mediul sau protecția consumatorilor. Prin faptul că lucrăm în direcția adoptării unor decizii reciproce privind caracterul mutual adecvat al nivelului de protecție, ne luăm de asemenea un angajament ferm să susținem dreptul fundamental la protecția datelor. Împreună, transmitem lumii întregi un mesaj puternic că sprijinim comerțul deschis și echitabil. În ceea ce ne privește, nu există protecție în protecționism. Doar lucrând împreună vom reuși să stabilim standarde ambițioase la nivel mondial. Acesta va fi mesajul pe care UE și Japonia îl vor transmite împreună în cadrul reuniunii G20.”

Pentru statele membre UE, acordul va înseamna mai multe măsuri economice, precum eliminarea majorității taxelor vamale plătite de producătorii din UE, în valoare de aproape 1 miliard de euro anual. De asemenea, valoarea exporturilor din UE ar putea crește cu până la 20 miliarde de euro, ceea ce înseamnă mai multe oportunități și locuri de muncă în numeroase sectoare economice din UE. Printre cele ce vor beneficia cel mai mult de pe urma acordului se numără: sectorul agricol și al produselor alimentare, cel al pielăriei, sectorul îmbrăcămintei și încălțămintelor, cel al produselor farmaceutice, precum și sectorul dispozitivelor medicale.

În plus, acordul va consolida poziția de lider a Europei în ceea ce privește modelarea globalizării și totodată va include un angajament privind schimbările climatice, în virtutea Acordului de la Paris.

Etape următoare

Acordul de principiu tratează majoritatea aspectelor din Acordul de parteneriat economic. Unele capitole cuprind detalii tehnice care trebuie încă soluționate și, de asemenea, există capitole care rămân în afara sferei de aplicare a acordului de principiu, cum ar fi cel privind protecția investițiilor. Pe baza lui, negociatorii ambelor părți vor continua lucrările pentru soluționarea tuturor problemelor de ordin tehnic rămase și pentru finalizarea textului definitiv al acordului până la finalul anului.

Comisia va proceda apoi la verificarea din punct de vedere juridic și la traducerea acordului în toate limbile oficiale, după care îl va prezenta spre aprobare statelor membre și Parlamentului European.

 

Persoane de contact pentru presă:

Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)

Kinga MALINOWSKA (+32 2 2 295 13 83)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Declarația comună din cadrul celui de al 24-lea Summit UE-Japonia

Memo: elementele-cheie ale Acordului de parteneriat economic UE-Japonia

Pagină dedicată cu materiale foto și video din cadrul summitului și al negocierilor (pentru descărcare)

Fișe informative tematice și grafice informativecu privire la Acordul de parteneriat economic UE-Japonia

Relatări ale exportatorilor: exportatori europeni pe piața japoneză

Capitolele convenite și documentele de negociere

Acordul de principiu - raport transmis către statele membre

Transparența cadrul negocierilor: reuniuni și documente

Mai multe informații cu privire la Acordul de parteneriat economic UE-Japonia

Mai multe informații cu privire la relațiile comerciale dintre UE și Japonia

/romania/file/logoconcursvideojpg_rologo_concurs_video.jpg

Concursul „Viitorul nostru digital” și-a aflat câștigătorii în cadrul reuniunii digitale de la Malta, din 15-16 iunie. Pe perioada acestei competiții, tinerii europeni au fost invitați să realizeze videoclipuri despre viziunea lor asupra anului 2025 din punct de vedere digital.

16/06/2017

Competiția le-a oferit participanților posibilitatea să își împărtășească viziunea și opiniile asupra viitorului politicilor digitale, în contextul în care Comisia Europeană se află în plin proces de evaluare a strategiei privind piața unică digitală.

Cei cinci câștigători ai concursului au fost următorii:

 • Ayca Arbay, cu producția „Unison” – votată de public
 • Emily Miller, cu producția „Technology Will Set Us Free” - votată de public
 • Quentin Concha, cu producția „LINKED - The app that can change the world!” – selectat de juriu
 • Iuliia Shnai, cu producția „Life-style 2025” – selectată de juriu
 • Yuki Naruoka, cu producția „ What will politics look like with social media?” – selectat de juriu

Aceștia au fost invitați la reuniunea digitală de la Malta, unde și-au prezentat ideile și le-au discutat cu decidenții politici din Europa.

Condițiile de participare au fost cele de mai jos:

 • cei înscriși să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani și să trăiască într-unul din statele membre UE sau în Islanda, Liechtenstein și Norvegia
 • clipurile să abordeze orice temă digitală, de la orașele inteligente la robotică sau e-guvernare și să aibă unul din formatele: narațiune de ficțiune, animație sau blog video.
 • termenul-limită pentru transmiterea videoclipurilor - 28 aprilie 2017!

 

Persoane de contact pentru presă:

Nathalie Vandystadt – Tel.: +32 229 67083

Johannes Bahrke – Tel.: +32 229 58615

Inga Höglund – Tel.: +32 229 50698

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Reuniunea digitală de la Malta

Pagina concursului de videoclipuri

EUdesenez

13 decembrie - Scrumbia e servită! /romania/file/patrascan13dec2018x400jpg_ropatrascan_13_dec_2018_x400.jpg copyright 3 decembrie - Moșul vine online... /romania/file/caricaturapatrascan20181203x400jpg_rocaricatura_patrascan_20181203_x400.jpg copyright 1 Decembrie euROpean! /romania/file/caricaturapatrascan1dec2018x400jpg_rocaricatura_patrascan_1_dec_2018_x400.jpg copyright 21 noiembrie - Printre stele... /romania/file/patrascan21novx400jpg_ropatrascan_21_nov_x400.jpg copyright 15 noiembrie...Read more

Pages

Subscribe to RSS - reprezentanta romania