Reprezentanţa în România

reprezentanta romania

/romania/file/asistentaumanitarajpg_roasistenta_umanitara.jpg

asistenta_umanitara
©

Cu ocazia celei de-a 15-a comemorări a bombardamentului asupra sediului ONU din Bagdad, Uniunea Europeană aduce omagiu angajamentului lucrătorilor umanitari care își riscă viața pentru a oferi ajutor umanitar în întreaga lume. Respectarea fără echivoc a dreptului internațional, siguranța și securitatea lucrătorilor umanitari și accesul lor nerestricționat la persoanele care au nevoie de ajutor reprezintă o preocupare majoră pentru Uniunea Europeană.

17/08/2018

În întâmpinarea Zilei mondiale a asistenței umanitare 2018, Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Federica Mogherini și comisarul UE pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Christos Stylianides, au făcut următoarea declarație:

„Civilii plătesc adesea cel mai mare preț în cadrul conflictelor și au loc necontenit atacuri, inclusiv asupra lucrătorilor umanitari.

În cursul ultimului an, din Afganistan până în Nigeria și din Republica Centrafricană până în Yemen, aceste atacuri s-au soldat cu pierderi de vieți în rândul civililor și al lucrătorilor umanitari. Aceste acte de violență reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar. Salvarea de vieți omenești nu ar trebui să coste vieți omenești.

În ultimii douăzeci de ani, aproape 4 400 de lucrători umanitari au fost victime ale unor atacuri de anvergură. Peste o treime dintre aceștia au fost uciși. Ziua mondială a asistenței umanitare reprezintă o ocazie de a aduce omagiu acestor lucrători dedicați din domeniul umanitar și de a promova siguranța și securitatea acestora.

Toate părțile implicate în conflicte au obligația, în temeiul dreptului internațional umanitar, de a garanta siguranța lucrătorilor umanitari și de a facilita accesul umanitar neîngrădit și susținut, astfel încât asistența să poată ajunge la toate persoanele care au nevoie de ajutor.

UE este lider mondial în domeniul asistenței umanitare. Promovarea unui ajutor umanitar bazat pe principii și a respectării dreptului umanitar internațional rămâne elementul central al angajamentului nostru internațional.”

 

Context

Civilii din zonele de conflict sunt frecvent uciși sau răniți în atacuri cu ținte mai mult sau mai puțin precise. Conflictul a obligat un număr record de persoane să își părăsească locuințele: peste 68,5 milioane de persoane au fost strămutate forțat în întreaga lume, jumătate dintre acestea fiind copii cu vârsta sub 18 ani.

În 2017, UE a mobilizat peste 2,43 miliarde EUR pentru operațiuni de ajutor umanitar în peste 80 de țări din întreaga lume. O parte semnificativă a acestui ajutor a fost dedicată sprijinirii populațiilor afectate de conflict din interiorul Siriei și a refugiaților din țările și regiunile învecinate. De asemenea, UE a continuat să sprijine persoanele strămutate ca urmare a unor conflicte de lungă durată, din Afganistan până în Columbia și în Cornul Africii, răspunzând în același timp la crize emergente, cum ar fi strămutarea populației rohingya.

Creșterea abruptă a numărului de încălcări deliberate ale dreptului internațional umanitar (DIU) și a principiilor umanitare a făcut ca protecția să devină o provocare principală în contextele umanitare actuale. În 2017, peste 10 % din bugetul UE dedicat ajutorului umanitar a fost alocat activităților de protecție umanitară.

UE a continuat să promoveze consolidarea protecției și respectarea DIU, inclusiv prin intermediul dialogului, al declarațiilor și al inițiativelor, precum și prin finanțarea formării în materie de DIU dedicate personalului și partenerilor, precum și, în rândul publicului larg, prin diseminarea DIU și prin activități de sensibilizare.

De exemplu, cu sprijinul UE, Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) a organizat campania „Health-Care in Danger” (Asistența medicală în pericol), care sensibilizează publicul cu privire la impactul grav și pe scară largă al actelor de violență care împiedică furnizarea de asistență medicală, deteriorează sau distrug instalații sau vehicule și rănesc sau ucid lucrători din domeniul medical și pacienți. 

 

Persoane de contact pentru presă:

Carlos MARTIN RUIZ DE GORDEJUELA (+32 2 296 53 22)

Esther OSORIO (+32 2 296 20 76)

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

/romania/file/gaspipelinesjpg_rogas_pipelines.jpg

gas_pipelines
©

Într-o hotărâre publicată vineri, 10 august, Organizația Mondială a Comerțului a respins majoritatea afirmațiilor Rusiei referitoare la presupusa incompatibilitate a măsurilor de politică energetică ale UE cu normele comerciale multilaterale.

10/08/2018

Grupul special al OMC a considerat nefondată afirmația referitoare la presupusa discriminare de către UE, în cel de al treilea pachet al său privind energia, împotriva serviciilor de transport prin conducte, a furnizorilor de servicii sau a gazului natural din Rusia. Grupul special s-a pronunțat în favoarea UE în ceea ce privește normele referitoare la „separare”, și anume cerința ca generarea și furnizarea de energie să fie separate de exploatarea rețelelor de transport, precum și la gazul natural lichefiat (GNL) și la rețelele de conducte din amonte. Acesta este un important rezultat pozitiv pentru UE, deoarece consolidează elementele esențiale ale celui de al treilea pachet privind energia.

Comisia va analiza acum hotărârea în detaliu, în special în ceea ce privește un număr limitat de aspecte în cazul cărora compatibilitatea politicii energetice a UE cu normele OMC nu a fost încă recunoscută.

Context

Cel de al treilea pachet privind energia este compus din acte legislative ale UE care au ca scop integrarea pieței interne a energiei. El include norme privind, în special, separarea generării și furnizării de energie de exploatarea rețelelor de transport, accesul nediscriminatoriu la infrastructura energetică și independența autorităților naționale de reglementare din domeniul energiei. O piață energetică a UE integrată și competitivă reprezintă modalitatea cea mai eficace din punctul de vedere al costurilor pentru a garanta aprovizionarea sigură și la prețuri accesibile a cetățenilor și a întreprinderilor din UE, cu posibilitatea de a alege furnizorul de energie.

 

Persoane de contact pentru presă:

Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)

Kinga MALINOWSKA (+32 2 295 13 83)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Raportul grupului special

Istoricul cauzei

Al treilea pachet privind energia al UE: MEMO și legislația UE privind piața

Soluționarea litigiilor în cadrul OMC

 

/romania/file/linguafestjpg-0_rolinguafest.jpg

linguafest
©

În Anul european al patrimoniului cultural și Anul Centenarului Marii Uniri, concursul „LinguaFEST – 100 de minute pentru România”, organizat de Reprezentanța Comisiei Europene în România între 20 august și 15 septembrie 2018, se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani.

17/08/2018

Participanții sunt invitați să realizeze un videoclip de 1 minut în care să prezinte un element de patrimoniu din zona de proveniență sau reprezentativ pentru minoritatea din care provin. Videoclipul va fi filmat cu telefonul mobil în format vertical (portrait) și trebuie să conțină imaginea autorului/autoarei și cel puțin un element care să trimită la obiectul de patrimoniu ales. Acesta din urmă poate fi un element tangibil (o clădire, o carte, un scriitor, un articol vestimentar, un sit arheologic, un element din flora sau fauna locală etc.) sau intangibil (o melodie, expresii sau cuvinte în limba maternă sau într-un dialect local, o tradiție, o practică socială sau un meșteșug tradițional, o resursă creată în format digital etc.). Participanții se pot exprima în limba română sau în oricare limbă maternă aparținând minorităților naționale din România.

Colajul video „100 de minute pentru România” va fi difuzat pe 26 septembrie la Muzeul Literaturii Române în cadrul evenimentului “Let's play LinguaFest”, dedicat Zilei Europene a Limbilor. În cadrul aceluiași eveniment, se va organiza o tombolă: premiul cel mare al concursului este o bicicletă cu care câștigătorul va putea explora în voie patrimoniul cultural!

 

Informații utile:

Videoclipurile se vor transmite între 20 august și 15 septembrie prin WeTransfer/Dropbox pe adresa linguafest@touchcommunications.ro, însoțite de anexa la regulamentul concursului, completată și semnată de un părinte sau reprezentant legal al participantului.

Mai multe informații despre patrimoniul cultural: https://europa.eu/cultural-heritage/about_ro.

/romania/file/corpuleuropeansolidaritatejpg_rocorpul_european_solidaritate.jpg

corpul_european_solidaritate
© Comisia Europeană

Comisia Europeană invită părțile interesate să prezinte idei de proiecte în cadrul Corpului european de solidaritate. O sumă totală de 44 milioane de euro a fost alocată din bugetul UE pentru proiectele selectate, care vor fi deschise tuturor tinerilor din Europa și din afara acesteia. Aceasta este prima dintr-o serie de cereri de propuneri care, până la sfârșitul anului 2020, va face posibilă participarea a cel puțin 100.000 de tineri la Corpul european de solidaritate.

10/08/2018

Comisarul pentru buget și resurse umane, Günther H. Oettinger, a declarat: „Odată cu lansarea acestei noi cereri de propuneri în cadrul Corpului european de solidaritate, ne îndeplinim angajamentul de a oferi tinerilor mai multe oportunități de a participa la activități de solidaritate. Finanțat din bugetul UE, Corpul european de solidaritate este cel mai bun cadru pentru tinerii care doresc să învețe, să împărtășească experiențe și să își folosească energia pentru binele comun.”

Tibor Navracsics, comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat: „Solidaritatea este una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene. În repetate rânduri, tinerii din întreaga UE au dovedit că au voința de a-i ajuta pe cei aflați în dificultate. Prin crearea unui cadru special și prin punerea la dispoziție a fondurilor necesare pentru perioada 2018-2020, dorim să le oferim tinerilor mai multe posibilități de a se implica, inclusiv posibilitatea de a forma un grup de voluntari și de a veni cu propriile idei pentru proiecte de solidaritate.”

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a adăugat: „Corpul european de solidaritate ajută tinerii, contribuind la dezvoltarea lor profesională și la integrarea lor pe piața forței de muncă. Având o puternică dimensiune europeană a solidarității, Corpul de solidaritate reprezintă o oportunitate extraordinară pentru tineri să își dezvolte aptitudini interpersonale și să dobândească cunoștințe noi, toate acestea reprezentând o valoare adăugată atât pentru ei înșiși, cât și pentru societate în general.”

Ce proiecte sunt eligibile?

Cererea de propuneri este deschisă unei game de proiecte mai ample decât oricând: pe lângă voluntariatul individual pe termen mai lung, stagiile și locurile de muncă în domeniul solidarității, vor fi eligibile următoarele proiecte:

 • Organizațiile vor putea oferi proiecte pe termen scurt (de la două săptămâni la două luni) pentru echipe de voluntari. Organizațiile vor trebui mai întâi să primească o etichetă de calitate, pentru care pot aplica în orice moment prin depunerea unei cereri la agenția națională Erasmus + sau, în anumite cazuri, la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.
 • Nu numai organismele publice și private cu sediul în statele membre ale UE pot solicita finanțare. Tinerii înscriși pe portalul Corpului european de solidaritate vor putea, de asemenea, să formeze un grup de cel puțin cinci participanți și să-și creeze propriile activități de solidaritate.
 • Anumite proiecte ale Corpului european de solidaritate în domeniul voluntariatului sunt, de asemenea, deschise participării organizațiilor din Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turcia, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și din alte țări partenere din afara UE.

Etapele următoare

Proiectele din cadrul cererii de propuneri vor fi selectate odată ce Parlamentul European și Consiliul vor adopta în mod oficial propunerea Comisiei, în urma acordului lor politic din iunie 2018. Termenul-limită de depunere a propunerilor este 16 octombrie 2018, cu excepția proiectelor propuse de echipele de voluntariat, care vor avea timp să aplice până la 18 februarie 2019.

Context

Condițiile detaliate ale cererii de propuneri, inclusiv prioritățile și instrucțiunile de depunere a candidaturilor pentru fiecare proiect, pot fi consultate în Ghidul Corpului european de solidaritate.

Corpul european de solidaritate a fost lansat în decembrie 2016. De atunci s-au înscris 72.000 de tineri, din care 7.000 sunt implicați în activități de solidaritate.

În mai 2017, Comisia a prezentat o propunere de alocare a peste 340 de milioane de euro pentru Corpul european de solidaritate și pentru consolidarea structurii sale juridice, astfel încât să fie oferite posibilități de participare pentru cel puțin 100.000 de tineri până la sfârșitul anului 2020. În iunie 2018, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord politic cu privire la această propunere, care trebuie acum să fie adoptată în mod oficial de către ambele părți. Între timp, pot fi adoptate măsuri pregătitoare, cum ar fi lansarea cererii de propuneri din 10 august.

La 11 iunie 2018, Comisia a prezentat propunerea sa pentru Corpul european de solidaritate după 2020, alocând 1,26 miliarde de euro pentru a permite unui număr de aproximativ 350.000 de tineri să participe la o activitate de solidaritate.

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini utile

Consolidarea Corpului european de solidaritate: Declarație comună a comisarilor Navracsics, Oettinger și Thyssen (27 iunie 2018)

Fișă informativă: Corpul european de solidaritate în acțiune

Comunicat de presă: Corpul european de solidaritate: Comisia propune alocarea a peste 340 de milioane de euro pentru a permite 100 000 de plasamente până în 2020

Corpul european de solidaritate - cerere de propuneri și ghid

Portalul Corpului european de solidaritate

/romania/file/turismdrepturidigitalex900jpg_roturism_drepturi_digitale_x900.jpg

turism_drepturi_digitale_x900
©

În această vară, cetățenii europeni beneficiază de mai multe drepturi digitale ca oricând. După ce, în 2017, s-au eliminat tarifele de roaming în întreaga Uniune Europeană, acum turiștii au posibilitatea de a călători cu abonamentele lor online la programe TV, filme, sport, muzică sau cărți electronice, fără costuri suplimentare. În plus, toți europenii se pot bucura de norme de nivel mondial în materie de protecție a datelor care le garantează un control mai bun asupra propriilor date cu caracter personal.

01/08/2018

Andrus Ansip, vicepreședintele responsabil pentru piața unică digitală, a declarat: „Europenii încep deja să simtă beneficiile oferite de piața unică digitală. În această vară, veți putea să urmăriți programele de televiziune și meciurile preferate oriunde călătoriți în UE. Până la sfârșitul acestui an, veți putea, de asemenea, să cumpărați online bilete la concerte sau să închiriați online autoturisme în întreaga UE fără să fiți geoblocați sau redirecționați.

Printre drepturile digitale deja în vigoare se numără:

 • eliminarea tarifelor de roaming (iunie 2017), telefoanele mobile putând fi astfel utilizate peste tot în UE, fără costuri suplimentare;
 • portabilitatea serviciilor online (aprilie 2018), consumatorii putând să-și utilizeze abonamentele la servicii online și atunci când călătoresc în UE;
 • protecția datelor cu caracter personal (mai 2018), odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului relevant,  europenii putând să-și transfere în condiții de siguranță date cu caracter personal între prestatorii de servicii și având fiecare „dreptul de a fi uitat”;
 • neutralitatea internetului (primăvara 2016), toți europenii având acces la un internet deschis, care le garantează libertatea  de a alege conținutul, aplicațiile, serviciile și informațiile pe care le doresc.

Drepturile disponibile în curând includ:

 • identificarea electronică națională (eID) - dreptul de a o utiliza în întreaga UE, începând cu septembrie 2018, pentru utilizarea serviciilor publice;
 • flux liber pentru datele fără caracter personal – din decembrie 2018, datorită accesului la servicii mai bune și  competitive de stocare și prelucrare a datelor în UE;
 • achiziții online fără discriminări nejustificate – tot din decembrie 2018;
 • livrarea transfrontalieră de colete, ce permite o comparare mai ușoară a costurilor și prețuri mai accesibile, din 2019.

De asemenea, normele privind taxa pe valoarea adăugată pentru comerțul electronic, Codul european al comunicațiilor electronice și normele privind mass-media audiovizuale le vor oferi europenilor accesul la servicii mai bune și un mediu online mai sigur.

Context

Strategia privind piața unică digitală este menită să asigure adaptarea pieței unice a UE la era digitală, eliminând barierele în materie de reglementare și trecând de la 28 de piețe naționale la o piață unică europeană. Aceasta are potențialul de a contribui anual cu 415 miliarde euro la economia UE și de a crea sute de mii de noi locuri de muncă.

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Piața unică digitală

Fișă informativă: O piață unică digitală în beneficiul tuturor europenilor

Fișă informativă: Crearea unei piețe unice digitale - acțiunile întreprinse de Comisia Europeană începând din 2015

Fișă informativă: Bugetul UE pentru viitor – Transformarea digitală în perioada 2021-2027

Protecția datelor – beneficii pentru cetățeni

Postare de pe blogul vicepreședintelui Ansip: Să ne pregătim pentru vară în Europa beneficiind de o libertate digitală sporită (Getting ready for summer in Europe with more digital freedom)

 

Persoane de contact pentru presă:

Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

/romania/file/eurobarometrulogojpg-0_roeurobarometru_logo.jpg

eurobarometru web
© Comisia Europeană

Românii sunt mai optimiști în ce privește situația economică a UE, 31% dintre ei considerând că se va îmbunătăți în următoarele 12 luni, peste media europeană de 21%. În schimb, doar 27% dintre români consideră că starea economiei naționale este una bună în prezent, față de o medie UE de 49%. De asemenea, românii au mai mare încredere în UE, respectiv 52% (față de doar 42% la nivel european), decât în instituțiile naționale. Acestea sunt câteva dintre rezultatele sondajului Eurobarometru standard, ediția de primăvară, publicate joi, 14 iunie.

14/06/2018

Doar 54% dintre români consideră că situația financiară a gospodăriei este bună, iar 42% au o părere similară despre locul de muncă, față de o medie europeană de 71%, respectiv 61%. La nivel national, principala problemă o reprezintă inflația/creșterea prețurilor și a costului vieții.

Printre tendințele identificate la nivelul UE se numără:

 1. optimism în legătură cu economia și o susținere puternică a monedei euro: pentru prima dată începând din primăvara anului 2007, opiniile pozitive cu privire la starea economiei naționale (49 %, +1 față de 2017) au depășit numărul opiniilor negative (47 %, -2); nivelul de susținere pentru uniunea economică și monetară și pentru moneda euro rămâne cel mai ridicat de până acum, 74% dintre respondenții din zona euro exprimându-și sprijinul;

 2. încrederea în Uniunea Europeană este în creștere: cu 42% situându-se la cel mai ridicat nivel începând din toamna lui 2010; majoritatea europenilor sunt optimiști în ceea ce privește viitorul UE (58%);

 3. migrația și terorismul sunt principalele preocupări ale europenilor, cu 38%, respectiv 29%;

 4. europenii resimt beneficiile politicilor și ale realizărilor Uniunii, cum ar fi: lipsa controalelor la frontieră sau reducerea numărului acestora cu ocazia călătoriilor în străinătate (53%), scăderea prețurilor pentru convorbirile telefonice efectuate într-o altă țară UE (48%), sporirea drepturilor consumatorilor la achiziționarea de produse sau servicii în altă țară din UE (37%) sau îmbunătățirea drepturilor pasagerilor de transport aerian (34%); libera circulațieeste susținută de 82% dintre respondenți, iar o politică de securitate și apărare comună este susținută de 75%.

Context

„Sondajul Eurobarometru standard din primăvara anului 2018” (EB 89) a fost realizat prin intermediul unor interviuri față în față desfășurate între 17 și 28 martie 2018. Au fost intervievate 33.130 de persoane din toate statele membre ale UE și din țările candidate[1].

 

Persoane de contact pentru presă:

Margaritis SCHINAS (+ 32 2 296 05 24)

Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Fișe informative, inclusiv România

Eurobarometru Standard 89

[1] Cele 28 de state membre ale Uniunii Europene (UE), cinci țări candidate (fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Turcia, Muntenegru, Serbia și Albania), precum și comunitatea cipriotă turcă din acea parte a țării care nu este controlată de guvernul Republicii Cipru.

/romania/file/vicepresedinte-andrusansip20182jpg_rovicepresedinte andrus_ansip_2018_2.jpg

andrus_ansip
©

Miniștri și alți reprezentanți ai statelor membre UE, precum și ai sectorului industrial, mediului academic și societății civile s-au reunit marți, 10 aprilie, pentru a încuraja cooperarea în ceea ce privește inteligența artificială, tehnologia blockchain, serviciile de e-sănătate și inovarea. Discuțiile s-au concentrat pe modul în care evoluțiile tehnologice vor modela viitorul Europei, în acest sens fiind esențială crearea unei piețe unice digitale solide, cu investiții sporite și competențe digitale îmbunătățite. 

10/04/2018

Vicepreședintele Andrus Ansip, responsabil pentru piața unică digitală, a declarat: „Europenii încep să resimtă concret beneficiile pieței unice digitale. Ei pot acum să se bucure de serviciile lor preferate de muzică și film on-line atunci când călătoresc în străinătate, fără tarife de roaming. În curând, geoblocarea atunci când facem cumpărături pe internet nu va mai fi decât o amintire îndepărtată. Datele noastre personale vor fi mai bine protejate începând din 25 mai. Ediția din acest an a Zilei Digitale este momentul cel mai potrivit pentru a recunoaște ceea ce am realizat până acum, dar și pentru a încuraja statele membre să avanseze rapid în privința propunerilor legislative care sunt încă în discuție. Trebuie să ne pregătim împreună viitorul digital. Unindu-ne forțele și resursele, trebuie să facem mai mult pentru a profita de oportunitățile oferite de tehnologii precum inteligența artificială și blockchain.” 

Cu ocazia Zilei Digitale 2018 au fost prezentate o serie de declarații referitoare la:

 • unirea forțelor în domeniul inteligenței artificiale, prin promovarea unei colaborări strânse între țările europene, inclusiv în ceea ce privește utilizarea celor mai înalte standarde de protecție a datelor; Comisia urmează să adopte o comunicare privind inteligența artificială în săptămânile următoare;
 • crearea unui parteneriat european privind tehnologiile blockchain, în contextul în care Comisia Europeană a lansat recent Observatorul și forumul UE privind tehnologia blockchain și a anunțat investiții de aproape 300 de milioane euro în proiecte care vizează sprijinirea utilizării acestei tehnologii;
 • schimbul de date pentru personalizarea serviciilor medicale, printr-o cooperare consolidată între statele membre care va contribui la soluționarea problemelor legate de lipsa interoperabilității și de fragmentarea inițiativelor în cadrul UE, garantând totodată cele mai înalte standarde europene de protecție a datelor;
 • încurajarea inovării cu ajutorul unui nou instrument online - radarul de inovare -, având ca scop facilitarea punerii în legătură a inovatorilor cu cei care îi pot ajuta să își introducă inovațiile pe piață;
 • coridoare de testare 5G transfrontaliere, pentru a sprijini mobilitatea conectată și automatizată, un prim set de coridoare fiind anunțat în septembrie 2017; progresele în domeniu includ o declarație de intenție între Spania și Portugalia privind existența a două coridoare, cooperarea între Bulgaria, Grecia și Serbia pe coridorul comun și intenția Italiei de a coopera cu toate părțile interesate pentru dezvoltarea unui coridor 5G în zona trecătorii Brenner, ce face legătura dintre Austria și Italia.

Context

În Ziua Digitală 2017 s-a pus accentul pe cinci inițiative:

 

Persoane de contact pentru presă:

Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)

Inga HOGLUND (+32 2 295 06 98)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Înregistrări de la diferitele evenimente din cadrul Zilei Digitale 2018

Ziua Digitală 2017, organizată la Roma

Cooperarea pentru dezvoltarea de supercalculatoare europene

Calendar: Piața unică digitală — acțiunile Comisiei începând cu anul 2015

#DigitalDay18

@DSMeu @Ansip_EU @GabrielMariya

/romania/file/apangajatimicjpg_roap_angajati_mic.jpg

angajati
©

Potrivit estimărilor, 9 milioane de europeni din toate cele 28 de state membre au sprijinit, de la intrarea în vigoare a acestui instrument în 2012 și până acum, o inițiativă cetățenească europeană (ICE). Patru dintre acestea au strâns peste 1 milion de semnături fiecare, iar pentru trei dintre ele Comisia s-a angajat să întreprindă acțiuni subsecvente. Acestea sunt câteva din concluziile celui de-al doilea raport referitor la aplicarea Regulamentului de profil, prezentat de Comisia Europeană miercuri, 28 martie.

28/03/2018

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: "Faptul că 9 milioane de persoane au sprijinit o inițiativă cetățenească europeană în ultimii 6 ani arată că acest instrument stimulează implicarea și dezbaterile la nivel transfrontalier, cu un impact concret asupra politicilor UE. Trebuie însă să mergem și mai departe: propunerea noastră recentă de reformă le va facilita și mai mult cetățenilor acțiunile de lansare și sprijinire de noi inițiative și le va permite tinerilor ce au împlinit 16 ani să își exprime și ei punctul de vedere."

În ultimii 3 ani, instrumentul a făcut obiectul unor îmbunătățiri fără caracter legislativ. În urma acestora, s-a înregistrat o creștere importantă a numărului de inițiative acceptate pentru înregistrare, respectiv aproximativ 90% din inițiativele propuse începând din aprilie 2015, comparativ cu 60% în perioada precedentă.

Un nou regulament, în curs de aprobare de către Parlamentul European și Consiliul UE, va face ICE mai accesibilă, mai puțin împovărătoare și mai ușor de utilizat de către organizatori și susținători. Comisia sprijină adoptarea lui până la sfârșitul anului 2018, astfel încât acesta să poată intra în vigoare în ianuarie 2020.

Propunerile de modificare a instrumentului vor fi discutate cu părțile interesate în cadrul „Zilei Inițiativei Cetățenești Europene”, organizate de către Comitetul Economic și Social European în data de 10 aprilie.

Context

Inițiativa cetățenească europeană au fost introdusă de Tratatul de la Lisabona, fiind lansată ca un instrument prin care cetățenii pot contribui la stabilirea agendei de lucru a instituțiilor europene.

 

Persoane de contact pentru presă:

Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)

Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Al doilea raport al Comisiei referitor la aplicarea Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană

Propunerea Comisiei de revizuire a Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană

Pagina dedicată inițiativei cetățenești europene

Regulament UE 211/2011 privind inițiativa cetățenească europeană

/romania/file/vicepresedinte-valdis-dombrovskis2018tranzactiieurojpg_rovicepresedinte valdis dombrovskis_2018_tranzactii_euro.jpg

dombrovskis
©

Toți consumatorii și companiile vor putea beneficia pe deplin de avantajele pieței unice atunci când trimit bani, retrag numerar sau efectuează plăți în străinătate, același comision – mic sau zero – urmând să fie plătit atât pentru tranzacțiile transfrontaliere în euro, cât și pentru cele efectuate în țară, în moneda locală oficială. Prin propunerea Comisiei Europene de miercuri, 28 martie, condițiile de tranzacționare aplicate până acum doar în zona euro urmează să fie extinse și la statele membre din afara ei.

28/03/2018

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și Uniunea piețelor de capital, a declarat: „Datorită propunerii prezentate acum, cetățenii și companiile din țările care nu fac parte din zona euro vor beneficia de aceleași condiții ca și rezidenții din această zonă atunci când fac plăți transfrontaliere în euro. Astfel, toți cetățenii europeni vor putea face transferuri transfrontaliere în euro, plătind aceleași comisioane ca pentru tranzacțiile interne. Propunerea prevede, de asemenea, o transparență totală în ceea ce privește conversia valutară atunci când consumatorii plătesc cu cardul într-o țară care nu are aceeași monedă ca a lor.

Propunerea prevede, pentru plățile transfrontaliere în euro, perceperea unor comisioane identice cu cele pentru plățile naționale echivalente, efectuate în moneda locală, ducând astfel la scăderea acestora. Aceasta este o schimbare majoră, deoarece comisioanele ridicate percepute în prezent reprezintă un obstacol în calea pieței unice, afectând activitățile transfrontaliere ale populației (achiziționarea de bunuri sau servicii într-o altă monedă) și ale companiilor, în special IMM-uri.

Totodată, plățile care implică monede diferite ale Uniunii vor deveni transparente, consumatorii trebuind să fie pe deplin informați cu privire la costurile de conversie monetară înainte de a efectua o astfel de tranzacție, pentru a putea să compare costurile diferitelor opțiuni de conversie și să facă o alegere corectă.

Propunerea legislativă urmează să fie transmisă Parlamentului European și Consiliului UE pentru adoptare.

Context

O prioritate esențială a Comisiei Juncker este crearea unei piețe unice mai aprofundate și mai echitabile, în care persoanele, serviciile, bunurile și capitalurile să circule liber în cadrul unei economii al cărei produs intern brut anual se ridică la 15 mii de miliarde de euro. Această piață unică urmărește, de asemenea, să le ofere consumatorilor acces la produse mai bune la prețuri mai mici, datorită unei concurențe sporite. 

 

Persoane de contact pentru presă:

Vanessa MOCK (+32 2 295 61 94)

Letizia LUPINI (+32 2 295 19 58)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Întrebări și răspunsuri despre plățile transfrontaliere

Fișă informativă privind propunerea de modificare a costurilor tranzacțiilor transfrontaliere

Propunerea Comisiei Europene privind transferuri în euro mai ieftine și conversii valutare mai echitabile

Informații generale privind plățile transfrontaliere

/romania/file/eudefence-apararejpg_roeudefence aparare.jpg

eudefence aparare
©

Facilitarea circulației trupelor și mijloacelor militare este esențială pentru securitatea cetățenilor europeni și pentru a construi o Uniune mai eficientă, integrată și cu o capacitate mai bună de reacție. Planul de acțiune, prezentat miercuri, 28 martie, de Comisia Europeană și de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, identifică o serie de măsuri operaționale pentru îndepărtarea barierelor fizice, procedurale sau normative din calea mobilității militare. Colaborarea strânsă cu statele membre și cu toți actorii relevanți va fi esențială pentru punerea în aplicare a acestuia.

28/03/2018

Înaltul Reprezentant al UE și vicepreședinte al Comisiei Federica Mogherini a declarat: „Promovarea păcii și garantarea securității cetățenilor noștri sunt principalele priorități ale Uniunii Europene. Facilitarea mobilității militare în interiorul UE ne va permite să acționăm cu mai multă eficacitate în prevenirea crizelor, să fim mai eficienți în desfășurarea misiunilor noastre și să reacționăm mai rapid atunci când apar probleme. Vom face astfel un pas înainte în direcția aprofundării cooperării noastre la nivelul UE, inclusiv în cadrul cooperării structurate permanente pe care am lansat-o recent în mod oficial, precum și cu partenerii noștri, începând cu NATO. Pentru noi, ca Uniune, cooperarea rămâne singura modalitate de a acționa cu eficacitate în lumea de astăzi.

Sunt propuse acțiuni concrete în următoarele domenii:

 • elaborarea unor cerințe militare, care să reflecte nevoile UE și ale statelor membre, inclusiv în ceea ce privește infrastructura necesară pentru mobilitatea militară, și validarea lor până la jumătatea anului 2018;
 • adaptarea infrastructurii de transport civile la nevoile transportului militar, stabilirea rutelor transeuropene adecvate până în 2019 și elaborarea unei liste de proiecte prioritare, precum și includerea unui eventual sprijin financiar suplimentar pentru acestea în următorul cadru financiar multianual;
 • soluții pentru unele aspecte normative și procedurale, cum ar fi raționalizarea și simplificarea formalităților vamale necesare operațiunilor militare, evaluarea necesității alinierii normelor privind transportul mărfurilor periculoase sau elaborarea de mecanisme privind autorizațiile de circulație transfrontalieră.

Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă și Agenția Europeană de Apărare vor lucra în strânsă coordonare cu statele membre pentru punerea în aplicare efectivă a acestor acțiuni, care vor fi desfășurate cu respectarea deplină a suveranității statelor membre asupra propriului teritoriu și proceselor decizionale naționale.

Se va asigura totodată coordonarea cu eforturile depuse în cadrul cooperării structurate permanente (PESCO) și al proiectului PESCO separat privind mobilitatea militară, iar cooperarea și consultarea cu NATO vor fi urmărite în continuare pentru a se asigura coerența și sinergiile.

Etape următoare

Planul de acțiune este transmis statelor membre UE spre examinare și aprobare. Se preconizează că primele acțiuni se vor desfășura în lunile următoare. Un prim raport privind progresele în punerea în aplicare a acestuia va fi prezentat statelor membre până în vara anului 2019.

Context

Creșterea gradului de pregătire și reacție al UE în caz de criză implică asigurarea unei circulații fluente, eficiente și eficace a personalului și a mijloacelor militare în UE și în afara acesteia.

 

Persoane de contact pentru presă:

Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)

Maja KOCIJANCIC (+32 2 298 65 70)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Plan de acțiune privind mobilitatea militară

Fișă informativă: mobilitatea militară

Fișă informativă: cooperarea structurată permanentă

Declarația comună UE-NATO 

Pages

Subscribe to RSS - reprezentanta romania