Reprezentanţa în România

Reprezentanța Comisiei Europene în România

/romania/file/corpuleuropeandesolidaritatewebjpg_rocorpul_european_de_solidaritate_web.jpg

corpul_european_de_solidaritate
©

În data de 20 noiembrie, miniștrii reuniți în cadrul Consiliului UE pentru Educație, Tineret, Cultură și Sport au ajuns la un acord cu privire la propunerea Comisiei de a asigura un buget propriu și un cadru juridic pentru Corpul european de solidaritate.

20/11/2017

Comisarii europeni Günther H. Oettinger, Tibor Navracsics și Marianne Thyssen au salutat realizarea acordului, prin intermediul unei declarații comune: "Suntem foarte mulțumiți de faptul că a fost adoptată, de către Consiliu, o abordare generală privind cadrul juridic pentru Corpul european de solidaritate. Solidaritatea este o valoare fundamentală și fondatoare a Uniunii Europene. Din luna decembrie a anului trecut, peste 41.000 de tineri s-au înscris în acest Corp, gata să se ofere voluntari, să urmeze cursuri de formare sau să lucreze pentru binele comun. Trebuie să prețuim acest entuziasm, care ne va ajuta să avansăm către o Europă mai durabilă și mai echitabilă. Un temei juridic specific și o finanțare proprie pentru Corpul european de solidaritate vor crea reguli clare, sprijinite de o finanțare stabilă. Astfel, activitățile de solidaritate vor beneficia de un nou elan în întreaga Europă și un număr de 100.000 de plasamente vor putea fi asigurate până în 2020.

Acordul încheiat de statele membre deschide calea pentru un acord final cu Parlamentul European. Dorim să mulțumim Președinției malteze pentru demararea procesului și Președinției estone pentru angajamentul și munca intensă depusă pentru a ajunge la un consens cu privire la acest dosar important, la mai puțin de șase luni de când am prezentat propunerea noastră. În prezent, contăm pe Parlamentul European pentru a avansa rapid cu acest dosar."

Etape următoare

De îndată ce Parlamentul European își va adopta raportul pe subiect, va avea loc o primă reuniune „trilog” între Parlamentul European, Consiliul UE și Comisie.

Context

La 30 mai 2017, în urma unor consultări specifice cu părțile interesate, Comisia a prezentat o propunere care prevede înzestrarea Corpului european de solidaritate cu un temei juridic specific, un mecanism de finanțare propriu și o gamă mai amplă de activități de solidaritate. Acest lucru va contribui la sporirea coerenței, impactului și raportului cost-eficacitate ale Corpului.

Într-o declarație lor comună, instituțiile UE s-au angajat să adopte propunerea până la sfârșitul acestui an.

 

Persoane de contact pentru presă:

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)

Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă: Corpul european de solidaritate - un temei juridic și un buget specific (mai 2017) 

Întrebări și răspunsuri privind propunerea de a asigura un temei legal și un buget Corpului european de solidaritate 

Fișă informativă: Promovarea Corpului european de solidaritate

/romania/file/amsterdamjpg_roamsterdam.jpg

amsterdam
©

Comisia Europeană a salutat acordul la care s-a ajuns, în data de 20 noiembrie, în cadrul Consiliului de Afaceri Generale (în configurația „articolul 50”), în ceea ce privește mutarea Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) și a Autorității Bancare Europene (ABE), de la Londra la Amsterdam și, respectiv, la Paris.

20/11/2017

Schimbarea sediului celor două agenții este o consecință directă a deciziei Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană, conform notificării transmise Consiliului European în data de 29 martie 2017, și reprezintă primul rezultat vizibil al acestei decizii.

Procedura de vot din 20 noiembrie s-a bazat pe criteriile stabilite de președintele Jean-Claude Juncker și de președintele Donald Tusk și aprobate de șefii de stat și de guvern ai UE27 la reuniunea Consiliului UE (în configurația „articolul 50”) din 22 iunie 2017. În data de 30 septembrie, Comisia Europeană a furnizat o evaluare obiectivă a ofertelor primite de la statele membre interesate să găzduiască cele 2 agenții.

Etape următoare

Comisia va pregăti măsurile juridice necesare prin prezentarea de propuneri legislative de modificare a regulamentelor de instituire ale celor două agenții. Totodată va urmări îndeaproape procesul de schimbare a sediului și va sprijini agențiile, atunci când este cazul și în limitele competențelor sale, cu privire la chestiuni legate de bugetul UE, normele privind achizițiile publice și aspecte legate de personal, printre altele.

Comisia și Consiliul au convenit să acorde prioritate gestionării acestor propuneri legislative, astfel încât agențiile să rămână operaționale pe parcursul întregului proces.

Context

EMA și ABE sunt două agenții de reglementare esențiale ale pieței unice a UE, care au un rol crucial în ceea ce privește autorizarea medicamentelor și reglementarea bancară. Mutarea lor este necesară pentru a asigura funcționarea lor neîntreruptă și după luna martie 2019.

Decizia de a transfera EMA și ABE le-a revenit guvernelor celor 27 de state membre UE. Ea nu a făcut parte din negocierile privind Brexitul, ci a reprezentat un aspect care trebuia examinat exclusiv de către acestea.

 

Persoane de contact pentru presă:

Margaritis SCHINAS (+ 32 2 296 05 24)

Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)

Daniel FERRIE (+32 2 298 65 00)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Decizia privind procedura pentru mutarea agențiilor UE situate în prezent în Marea Britanie (inclusiv criteriile)

/romania/file/pescarimarewebjpg_ropescari_mare_web.jpg

pescari_mare
©

Comisia Europeană a prezentat marți, 21 noiembrie, propunerile privind limitele de captură și cotele pentru pescuitul în Marea Neagră, alocate României și Bulgariei în 2018. Comisia a luat în calcul cele mai bune recomandări bazate pe studii științifice, iar aceste propuneri sunt în linie cu concluziile întrunirii din acest an a Comisiei generale pentru pescuitul în zona Mediteraneană (GFCM), unde a fost aprobat pentru prima dată un plan multianual de gestionare pentru Marea Neagră.

21/11/2017

Pentru șprot, Comisia a propus menținerea, în 2018, a limitei totale de captură la 11.475 tone, din care 70% sunt alocate Bulgariei și 30% României.

Pentru calcan, au fost incluse în propunere cotele adoptate în cadrul sesiunii GFCM, respectiv 114 tone pe an în 2018 și 2019, alocarea României fiind de 50%. De asemenea, sunt prevăzute o întrerupere a sezonului pescuit în perioada 15 aprilie – 15 iunie, precum și limitarea numărului total de zile de pescuit la 180/an.

Drept urmare a succesului înregistrat în plenul GFCM, măsurile de management și control pentru cele două specii de pește vor fi adoptate, pentru prima dată, de către toate țările cu ieșire la Marea Neagră. Acest lucru reprezintă un progres remarcabil în stabilirea unor condiții echitabile de pescuit în regiune și, totodată, va sprijini eforturile comune de a combate pescuitul ilegal, neînregistrat și nereglementat. Comisia estimează că toate aceste măsuri vor avea un impact pozitiv asupra regenerării stocurilor de pește.

Etape următoare

O decizie asupra propunerii Comisiei va fi luată de către statele membre UE în cadrul Consiliului Agricultură și Pescuit, care are loc la Bruxelles, în perioada 11-12 decembrie 2017, urmând ca măsurile să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2018.

 

Persoane de contact pentru presă:

Enrico Brivio – Tel.: + 32 229 56172

Iris Petsa - Tel.: +32 229 93321

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă

Politica comună în domeniul pescuitului (PCP)

Cote și capturi totale admisibile (TAC)

/romania/file/educatievocatiewebjpg_roeducatie_vocatie_web.jpg

educatie ue
©

Peste 1.000 de evenimente au loc în întreaga Europă în perioada 20-24 noiembrie, cu ocazia celei de a doua ediții a Săptămânii europene a competențelor profesionale, organizate de Comisia Europeană. Obiectivul este de a-i ajuta pe cetățeni să-și descopere, utilizeze și îmbunătățească talentele și competențele cu ajutorul educației și formării profesionale, una dintre cele zece acțiuni-cheie propuse în cadrul Noii agende pentru competențe în Europa.

20/11/2017

Într-o lume a muncii inteligente, educația și formarea profesională reprezintă o alegere potrivită. Percepția că educația și formarea profesională sunt „rudele sărace” ale studiilor universitare este greșită. Aceste două tipuri de educație trebuie să se afle la nivel de egalitate. Cea de a doua ediție a Săptămânii europene a competențelor profesionale se va concentra asupra unei multitudini de oportunități și experiențe din întreaga Europă pentru a demonstra că educația și formarea profesională, precum și experiențele de ucenicie reprezintă o primă alegere excelentă”, a declarat la începutul săptămânii comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen

Comisia va prezenta inițiative de înaltă calitate menite să permită cetățenilor să dobândească competențele de care au nevoie în contextul unei piețe a muncii în rapidă schimbare. Agenda de evenimente include: conferința „Să promovăm împreună agenda pentru competențe profesionale”, un summit european pentru educație și afaceri, cea de a 4-a reuniune a Rețelei europene de ucenici, precum și ceremonia de decernare a premiilor în domeniul educației și formării profesionale pentru anul 2017.

Context

Educația și formarea profesională pot duce la o carieră atractivă și plină de provocări și oferă oportunități de actualizare a competențelor și de recalificare la nivel înalt.

Prin urmare, Comisia a invitat toate părțile interesate - cursanți de toate vârstele, părinți, întreprinderi, organizații profesionale, parteneri sociali, furnizori de educație și formare, organizații de învățământ pentru adulți, cercetători, consilieri profesionali, autorități publice și societatea în general - să participe la cea de a doua ediție a Săptămânii europene a competențelor profesionale, eveniment sprijinit de Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și Fundația Europeană de Formare.

 

Persoane de contact pentru presă:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Întrebări și răspunsuri privind cea de a doua ediție a Săptămânii europene a competențelor profesionale

Secțiunea de știri din pagina Direcției Generale pentru Ocuparea Forței de Muncă (DG EMPL)

Evenimentele organizate în România sunt disponibile în harta interactivă.

Urmăriți activitatea comisarului Marianne Thyssen pe Facebook și pe Twitter, #EUVocationalSkills

/romania/file/jourovacolocviuwebjpg_rojourova_colocviu_web.jpg

vera jourova
©

Drepturile femeilor în vremuri tulburi” a reprezentat principala temă de actualitate, abordată la Colocviul anual privind drepturile fundamentale, desfășurat în perioada 20-21 noiembrie la Bruxelles. În contextul în care în statele membre UE încă nu s-a ajuns la egalitatea de gen, lucru subliniat de un nou sondaj Eurobarometru, Comisia Europeană a anunțat o serie de acțiuni concrete pentru a elimina diferența de remunerare dintre femei și bărbați, prin intermediul unui plan de acțiune ce urmează a fi pus în practică în perioada 2018-2019.

21/11/2017

Comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Věra Jourová, a declarat: „Femeile sunt încă subreprezentate în posturile de decizie din politică și din mediul de afaceri. La nivelul UE, acestea continuă să câștige, în medie, cu 16% mai puțin decât bărbații, iar violența împotriva femeilor este încă foarte răspândită. Acest lucru este nedrept și inacceptabil în societatea de astăzi. Trebuie să eliminăm diferențele de remunerare dintre femei și bărbați, deoarece independența economică a femeilor este cea mai bună protecție a acestora împotriva violenței.

Politicieni, cercetători, jurnaliști, ONG-uri, activiști, companii și organizații internaționale au dezbătut, în cadrul colocviului, subiecte precum: hărțuirea sexuală, violența împotriva femeilor, diferența de remunerare dintre femei și bărbați sau echilibrul dintre viața profesională și cea privată.

Una dintre principalele probleme privind egalitatea de gen o reprezintă diferența de remunerare dintre femei și bărbați (situată la o medie europeană de 16,3% în defavoarea femeilor). Pentru a soluționa această problemă, Comisia propune un Plan de acțiune a cărui aplicare va duce printre altele la:

 • sporirea gradului de respectare a principiului egalității de remunerare, prin avaluarea posibilității de a modifica Directiva privind egalitatea de gen;
 • combaterea efectului de penalizare asociat cu obligațiile familiale, prin îndemnul de a adopta rapid propunerea privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată;
 • spargerea așa-numitului „plafon de sticlă”, prin finanțarea proiectelor de îmbunătățire a echilibrului de gen în cadrul companiilor și prin încurajarea guvernelor și a partenerilor sociali să adopte, de asemenea, măsuri concrete.

Cel mai nou sondaj Eurobarometru privind egalitatea de gen arată că:

 • egalitatea de gen este importantă pentru majoritatea europenilor, 9 din 10 europeni declarându-se în favoarea promovării ei;
 • este nevoie de mai multe femei în politică, 7 din 10 europeni susținând psobilitatea unor măsuri juridice de asigurare a parității;
 • repartizarea egală a sarcinilor domestice și a îngrijirii copiilor nu este încă o realitate, deși peste 80% dintre europeni sunt în favoarea repartizării egale a sarcinilor domestice;
 • egalitatea de remunerare contează, 90% dintre europeni considerând inacceptabile diferențele de salarizare, iar 64% favorizând transparența salarială ca mijloc de modificare a situației de fapt.

 

Persoane de contact pentru presă:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Colocviul anual privind drepturile fundamentale 2017

Sondaj special Eurobarometru privind egalitatea de gen în UE

Plan de acțiune pentru eliminarea diferenței de remunerare dintre femei și bărbați

Raport de evaluare a recomandării din 2017 privind transparența remunerării

Fișe informative despre Ziua diferenței de remunerare dintre femei și bărbați pentru fiecare stat membru UE 

/romania/file/logoro10aniuejpg-0_rologo_ro_10_ani_ue.jpg

romania 10 ani ue
©

Reprezentanţa Comisiei Europene în România organizează, la București, o conferință de presă dedicată prezentării rezultatelor sondajelor de opinie privind cei 10 ani de la aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană. 

Evenimentul va avea loc luni, 27 noiembrie, în intervalul orar 10.00 – 11.30, la sediul Reprezentanței Comisiei Europene, în sala Nicolae Titulescu (str. Vasile Lascăr, nr. 31, et.1, București).

 

Data: 
27/11/2017 -
10:00 to 11:30

 

Agenda evenimentului:

 

10.00 - 10.30  Partea I-a - Prezentarea rezultatelor sondajelor de opinie

Cuvânt de deschidere și prezentarea rezultatelor sondajului de opinie din România - dna Angela Cristea, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România

Prezentarea rezultatelor sondajului de opinie din Bulgaria (mesaj video) - dl. Ognian Zlatev, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în Bulgaria

 

10.30 - 11.00  Partea a II-a - Discuții și interpretări

dl. Victor Negrescu, ministrul-delegat pentru afaceri europene, Guvernul României

dl. Laurențiu Ștefan, consilier prezidențial, Departamentul Politică Internă, Administrația Prezidențială

 

11.00 - 11.30 Sesiune de întrebări și răspunsuri

/romania/file/dombrovskis-moscovici-thyssenjpg_rodombrovskis-moscovici-thyssen.jpg

Prezentarea pachetului de toamnă din cadrul Semestrului european
© Comisia Europeană

Comisia a publicat miercuri, 22 noiembrie, pachetul de documente ce lansează ciclul Semestrului european 2018, de coordonare a politicilor economice, bugetare și sociale. Acesta începe pe fundalul unei activități economice robuste în zona euro și în UE, al unor niveluri record de ocupare a forței de muncă și al scăderii ratelor șomajului până aproape de cele de dinaintea crizei. Întrucât toate statele membre contribuie la acest impuls puternic dat creșterii, în prezent prioritatea este de a se asigura că această situație va dura și va aduce beneficii tuturor membrilor societății. În paralel cu implementarea unor politici bugetare responsabile, aplicarea unor reforme structurale ar trebui să se concentreze asupra creării condițiilor necesare pentru stimularea în continuare a investițiilor și pentru accentuarea creșterii salariilor reale, în vederea sprijinirii cererii interne.

22/11/2017

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte pentru moneda euro și dialog social, a declarat: „În pofida tuturor reformelor întreprinse în anii trecuți, Uniunea economică și monetară a Europei (UEM) rămâne nefinalizată. De aceea, trebuie să profităm de actualul context favorabil pentru a ne consolida în continuare UEM și pentru a ne face economiile mai reziliente și mai favorabile incluziunii. Luna viitoare, vom prezenta noi propuneri privind consolidarea UEM. Cu toate acestea, consolidarea arhitecturii UEM nu înlocuiește nevoia de a institui politici bugetare, economice și sociale solide la nivel național. Acesta este principalul obiectiv al semestrului european. Publicăm avizele cu privire la proiectele de planuri bugetare și invităm statele membre care prezintă un risc de neconformitate cu Pactul de stabilitate și de creștere să ia măsurile necesare pentru a-și ajusta traiectoria bugetară.”

Documentele incluse în pachet sunt:

- analiza anuală a creșterii pentru 2018 (AAC), ce invită statele membre să încurajeze investițiile drept mijloc de a sprijini expansiunea, de a spori productivitatea și de a accentua creșterea pe termen lung; de asemenea, ea recomandă realizarea unor reforme structurale suplimentare, necesare pentru a face economia Europei mai stabilă, mai favorabilă incluziunii, mai productivă și mai rezilientă

- raportul privind mecanismul de alertă pentru 2018 (RMA), instrumentul ce are ca scop prevenirea sau abordarea dezechilibrelor care împiedică buna funcționare a economiilor statelor membre, a zonei euro sau a UE în ansamblu;

- proiectul de raport comun privind ocuparea forței de muncă (JER), respectiv prima ediție care pune în practică tabloul de bord al indicatorilor sociali, lansat ca unul dintre instrumentele de implementare a Pilonului european al drepturilor sociale;

- propunerea de orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă, ce prezintă prioritățile și obiectivele comune ale politicilor naționale în domeniul ocupării forței de muncă și stau la baza recomandărilor specifice fiecărei țări (CSR - country-specific recommendations);

- recomandarea privind politica economică a zonei euro, axată pe o orientare bugetară neutră în linii mari și un mix echilibrat de politici pentru întreaga zonă; se solicită și adoptarea unor politici care să sprijine o creștere durabilă și favorabilă incluziunii și care să îmbunătățească reziliența, reechilibrarea și convergența; statele membre sunt îndemnate să realizeze progrese semnificative în vederea finalizării pieței unice, în special în domeniul serviciilor; este susținută implementarea unor reforme care să promoveze egalitatea de șanse și de acces la piața forței de muncă, condiții de lucru echitabile, protecția socială și incluziunea și se solicită continuarea eforturilor în vederea finalizării Uniunii bancare, precum și realizarea unor eforturi rapide în vederea finalizării Uniunii economice și monetare;

- avizele privind proiectele de planuri bugetare ale statelor membre din zona euro, Comisia finalizând evaluarea conformității proiectelor de planuri bugetare (PPB) pentru 2018 cu dispozițiile din Pactul de stabilitate și de creștere (PSC) și adoptând avize pentru toate statele membre din zona euro, cu excepția Greciei.

Comisia a adoptat, de asemenea, o serie de măsuri în temeiul Pactului de stabilitate și de creștere, ce au în vedere Marea Britanie și România. În cazul României, Comisia a stabilit că nu au fost luate măsuri eficace ca răspuns la recomandarea Consiliului din luna iunie și propune Consiliului să adopte o versiune revizuită a recomandării adresate deja, de a-și corecta abaterea semnificativă de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu. În iunie 2017, Consiliul a adresat României o recomandare privind o ajustare structurală anuală de 0,5 % din PIB, în cadrul procedurii aplicabile abaterilor semnificative (SDP - Significant Deviation Procedure). În prezent, ca urmare a evoluțiilor ulterioare și a faptului că România nu a adoptat măsuri eficace pentru a-și corecta abaterea semnificativă, Comisia propune o ajustare structurală anuală revizuită de cel puțin 0,8% din PIB în 2018.

Etape următoare

Comisia invită Consiliul să discute pachetul și să avizeze orientările prezentate și așteaptă cu interes o dezbatere fructuoasă cu Parlamentul European pe tema priorităților de politică ale zonei euro și ale UE în general.

Context

Comisia stabilește prioritățile economice și sociale ale UE pentru anul următor, formulează recomandări de politică pentru zona euro și finalizează evaluarea proiectelor de planuri bugetare ale statelor membre din zona euro.

Pachetul de documente prezentat se bazează pe previziunile economice ale Comisiei din toamna anului 2017 și pe prioritățile formulate în discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii din 2017. El reflectă totodată recenta proclamare a Pilonului european al drepturilor sociale, care a avut loc cu ocazia Summitului social de la Göteborg.

 

Persoane de contact pentru presă:

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Juliana DAHL (+32 2 295 99 14)

Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Înregistrarea declarațiilor de presă susținute de vicepreședintele Comisiei Europene Valdis DOMBROVSKIS, responsabil pentru moneda euro, dialog social, stabilitate financiară, servicii financiare și Uniunea piețelor de capital

Înregistrarea declarațiilor de presă susținute de comisarul european Pierre MOSCOVICI, responsabil pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vămi

Înregistrarea declarațiilor de presă susținute de comisarul european Marianne THYSSEN, responsabil pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă

Analiza anuală a creșterii pentru 2018

Raportul privind mecanismul de alertă pentru 2018

Recomandarea privind zona euro în 2018

Proiectul de raport comun privind ocuparea forței de muncă pentru 2018

Propunerea de modificare a orientărilor pentru politicile de ocupare a forței de muncă

Comunicarea privind proiectele de planuri bugetare ale statelor membre din zona euro

Urmăriți activitatea vicepreședintelui Dombrovskis pe Twitter: @VDombrovskis

Urmăriți activitatea comisarului Moscovici pe Twitter: @pierremoscovici

Urmăriți activitatea DG ECFIN pe Twitter: @ecfin

 

/romania/file/cretustroewebjpg_rocretu_stroe_web.jpg

corina cretu felix stroe
©

Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, l-a primit miercuri, 22 noiembrie, la Bruxelles, pe ministrul transporturilor din România, Felix Stroe, pentru a discuta despre proiectele de transport și propunerile de proiecte din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), cofinanțat prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și prin Fondul de coeziune (FC).

22/11/2017

Înaltul oficial european a felicitat autorităţile naţionale pentru progresul realizat în îndeplinirea precondiţiilor aferente investiţiilor în transport, în special încheierea contractelor de performanță cu furnizorii majori de servicii de transport și cu beneficiarii - CNAIR, CFR și Metrorex - și înființarea Autorității de Reformă Feroviară:

,,Este foarte important pentru sustenabilitatea sectorului de transport din România faptul că procesul de reformă și reorganizare în sectoarele feroviar și rutier continuă și este accelerat. Cetățenii români trebuie să aibă acces la drumuri, servicii feroviare și alte conexiuni de transport public mai bune, cât mai curând posibil.

Totodată, comisarul european şi-a exprimat încrederea cu privire la angajamentul ministrului transporturilor de a utiliza complet fondurile disponibile în perioada curentă:

"România are la dispoziţie peste 5 miliarde de euro în cadrul programului Infrastructură Mare. Pentru a absorbi eficient această sumă avem nevoie de o planificare realistă, o pregătire amănunțită și o implementare eficientă a proiectelor de transport. În calitate de fost director general al Companiei de Apă Constanța, domnul Stroe a fost foarte eficient în utilizarea fondurilor UE şi înțelege importanța unor proiecte bine pregătite. De aceea, sper ca întârzierea de până acum în pregătirea și implementarea noilor proiecte de transport să fie recuperată."

Corina Crețu a subliniat necesitatea ca Ministerul Transporturilor să aibă un rol de lider în managementul părților implicate în proiecte. Litigiile contractuale între antreprenori și beneficiarii majori de transport, cum ar fi CNAIR și CFR, au dus la întârzieri în implementarea proiectelor. În prezent, autoritățile române colaborează cu experți internaționali pentru a elabora un nou contract standard, cu clauze de arbitraj pentru soluționarea conflictelor, în loc să recurgă la instanțele judecătorești obișnuite. Astfel s-ar facilita și accelera implementarea proiectelor de transport cu finanțare europeană şi a celor cu finanţare națională.

Comisarul pentru politică regională a apreciat faptul că autoritățile romane accelerează pregătirea proiectelor majore, precum tronsonul de cale ferată Gurasada – Simeria, tronsoanele de autostradă Câmpia Turzii - Târgu Mureș și Sebeș - Turda și Magistrala 6 de metrou București - Otopeni, proiecte care urmează a fi  trimise spre aprobare Comisiei Europene, până la finalul acestui an.

Context

5,1 miliarde de euro sunt disponibile pentru transport în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare pentru perioada 2014-2020, astfel:

 • autostrăzi / drumuri (FC + FEDR): 2.652.957.000 euro
 • căi ferate (FC + FEDR): 1.494.981.576 euro
 • rețeaua de metrou București-Ilfov (FC): 543.319.149 euro
 • căi navigabile interioare și porturi maritime (FC + FEDR): 271.244.894 euro
 • transport multimodal (FEDR): 75.601.432 euro
 • TEN-T aeroporturi (FEDR): 42.568.374 euro
 • protecția mediului (FC + FEDR): 26.317.850 euro

 

Persoană de contact pentru presă:

Ioana Rus, membru de Cabinet, tel.: +32 2 2952619

 

Pagini utile

Portalul de date deschise pentru fondurile ESI 2014-2020

Politica de coeziune în Romania 2014-2020

Twitter: @EU_Regional, @CorinaCretuEU, #ESIFunds

/romania/file/cretubun2jpg_rocretu_bun_2.jpg

corina cretu
©

În data de 23 noiembrie, comisarul european pentru politică regională Corina Crețu se va afla la München, în Germania, pentru a participa la primul forum anual al Strategiei macro-regionale pentru regiunea alpină, alături de președintele Comitetului Regiunilor Karl-Heinz Lambertz.

22/11/2017

"Acest prim forum ne dă ocazia de a face un prim bilanț și de a ne reînnoi angajamentul în favoarea acestei Strategii, pentru a conclucra cât mai strâns, dincolo de frontiere, în această mare și frumoasă regiune", a declarat comisarul Crețu, adăugând că "vom avea, de asemenea, ocazia de a reflecta asupra viitorului acestor strategii macro-regionale, pentru perioada de după anul 2020".

Strategia pentru regiunea alpină regrupează 7 țări (Austria, Elveția, Franța, Germania, Italia, Liechtenstein și Slovenia) și 70 de milioane de locuitori. Ea vizează mai buna utilizare în comun a resurselor din această regiune pentru a face față provocărilor comune, cum ar fi poluarea atmosferică sau congestionarea traficului rutier, precum și mărirea volumului de schimburi. Resursele menționate includ 80 de programe diferite, finanțate prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene, Strategia având ca obiectiv mai buna lor utilizare în comun.

 

Persoane de contact pentru presă:

Johannes Bahrke – tel.: +32 229 58615

Sophie Dupin de Saint-Cyr – tel.: +32 229 56169

/romania/file/corinacretu8webjpg-0_rocorina_cretu_8_web.jpg

corina cretu
©

Comisia Europeană va aloca 28 milioane de euro din fondurile politicii de coeziune pentru relansarea activității economice în regiunea Umbria, afectată de cutremure majore; din aceste fonduri, 5 milioane sunt alocate restaurării Bazilicii San Benedetto din Norcia.

21/11/2017

Italia va pune la dispoziție un volum de fonduri egal cu cel sus-menționat. În total, 400 milioane de euro din fonduri europene și naționale vor sprijini eforturile de reconstrucție și revitalizare a economiei în cele patru regiuni – Abruzzo, Lazio, Marche și Umbria – afectate de cutremurele din 2016 și 2017, ele incluzând un volum total de 10 milioane euro pentru reconstrucția Bazilicii Sf. Benedict.

Comisarul european pentru politică regională Corina Creţu a declarat: "Reabilitarea acestei bijuterii din patrimoniul european din Norcia cu ajutorul fondurilor politicii de coeziune va reprezenta un simbol durabil al solidarității UE cu Italia, așa cum sublinia președintele Juncker. Povestea bisericii Sf. Benedict din Norcia, sfânt protector al Europei, restaurată pentru a-și recâștiga frumusețea de odinioară cu ajutorul tinerilor voluntari din Franța, Grecia sau Ungaria, va deveni un model de inspirație pentru generațiile viitoare de europeni."

Finanțarea face parte din cele 1,6 miliarde de euro alocate prin politica de coeziune ca sprijin suplimentar ce face parte din 'ajustarea tehnică', respectiv re-evaluarea la jumătatea perioadei 2014-2020 a tuturor anvelopelor financiare din această politică, pentru a lua în considerare impactul crizei economice și financiare.

Comisia a aprobat, în data de 21 noiembrie, modificarea programului regional de politică de coeziune pentru Umbria, regiune în care se află orașul Norcia, pentru a include finanțarea suplimentară și noile priorități de investiții. Programele regionale pentru Lazio, Marche și Abruzzo vor urma, în curând, proceduri similare.

În Umbria, fondurile suplimentare alocate prin politica de coeziune vor sprijini îmbunătățirea rezistenței seismice în școli, precum și eficiența energetică, afacerile locale și vor finanța restaurarea unor repere culturale, cum este Bazilica, pentru a reimpulsiona turismul.

Context

În noiembrie 2016, după ce Italia fusese afectată de cutremure devastatoare în lunile august și octombrie, și înaintea celor ce aveau să lovească țara în ianuarie 2017, președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a declarat: "UE trebuie să mobilizeze fonduri pentru a-i ajuta pe prietenii noștri italieni să depășească urmările cutremurelor. Acest lucru este o datorie europeană. Este vorba în primul rând despre oameni, dar și despre patrimoniul cultural ce a fost distrus de cutremure. E vorba de o frumoasă catedrală din Norcia. Îmi doresc ca UE să sprijine reconstrucția ei."

În paralel cu angajamentul luat și îndeplinit de Comisie în prezent, tineri voluntari au sosit în Norcia în august 2017 prin intermediul Corpului european de solidaritate, pentru a oferi asistență populației și pentru a ajuta la reconstrucția orașului și a Bazilicii San Benedetto, ceea ce reprezintă o contribuție valoroasă și importantă în avans de Anul european al patrimoniului cultural (2018).

UE a oferit mai multe tipuri de sprijin Italiei în urma cutremurelor, ce includ 1,2 miliarde de euro asistență financiară prin intermediul Fondului UE de solidaritate, cea mai ridicată sumă alocată unei țări din acest fond.

 

Persoane de contact pentru presă:

Johannes Bahrke – tel.: +32 229 58615

Sophie Dupin de Saint-Cyr – tel.: +32 229 56169

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Fișă informativă: Sprijinul UE pentru Italia în urma cutremurelor

Urmărește conturile comisarului Crețu și DG REGIO pe Twitter

Pages

Subscribe to RSS - Reprezentanța Comisiei Europene în România