Reprezentanţa în România

Reprezentanța în România

Back to School

Scopul "EU Back to School" este de a da tinerilor posibilitatea să cunoască îndeaproape proiectul european. Astfel, oficialii UE devin imaginea Europei pentru o zi iar școlile care au luat...Read more

/romania/file/goldenladyjusticebrugesbelgium6204837462jpg-0_rogolden_lady_justice_bruges_belgium_6204837462.jpg

aviz motivat polonia
©

România și alte 9 state membre (Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Finlanda, Grecia, Letonia, Marea Britanie și Spania) au primit joi, 8 martie, un aviz motivat din partea Comisiei Europene referitor la netranspunerea în legislația lor națională a directivei privind calitatea benzinei și a motorinei [Directiva (UE) 2015/652 a Consiliului]. Aceasta prevede normele pentru calcularea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanți și de alte forme de energie provenind din surse nebiologice.

08/03/2018

Legislația UE urmărește să genereze raportarea cu suficientă acuratețe, astfel încât Comisia să poată evalua performanțele furnizorilor de carburanți în ceea ce privește respectarea obligațiilor care le revin în temeiul Directivei privind calitatea carburanților (Directiva 98/70/CE). Aceasta are ca scop realizarea unei reduceri cu cel puțin 6% a intensității emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanți și de energia furnizată, până la sfârșitul anului 2020. Metoda de calcul are avantajul de a reduce sarcina administrativă atât pentru furnizori, cât și pentru statele membre.

Statele membre trebuiau să transpună în legislațiile lor naționale normele UE privind calcularea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanți până la 21 aprilie 2017. Comisia a trimis deja statelor membre sus-menționate o scrisoare de punere în întârziere, în mai 2017. Dacă acestea nu iau măsuri în termen de două luni de la primirea avizului motivat, cazul poate fi trimis în fața Curții de Justiție a UE.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Acestea vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE și au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al companiilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie în martie, grupate pe domenii de politică, includ 19 scrisori de punere în întârziere, 22 avize motivate și 4 trimiteri în fața Curții de Justiție a UE. Totodată, Comisia închide 161 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

Pentru mai multe informații privind procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

 

Persoane de contact pentru presă:

Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 229 56186

Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

/romania/file/goldenladyjusticebrugesbelgium6204837462jpg-0_rogolden_lady_justice_bruges_belgium_6204837462.jpg

aviz motivat polonia
©

Procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 18 state membre, printre care și România, a fost închisă de Comisia Europeană joi, 8 martie, deoarece acestea au transpus în legislația națională Directiva privind acțiunile în despăgubire pentru încălcarea normelor antitrust (Directiva 2014/104/UE).

08/03/2018

Această directivă ajută cetățenii și companiile să ceară despăgubiri în cazul în care sunt victimele unor încălcări ale normelor menționate, cum sunt cartelurile sau abuzurile de poziție dominantă pe piață. De asemenea, directiva facilitează accesul victimelor la informațiile de care au nevoie pentru a dovedi daunele suferite și le oferă mai mult timp pentru a-și formula cererile. Prin urmare, ea contribuie în mod esențial la asigurarea respectării legislației UE în materie de concurență. 

Statele membre au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la data de 27 decembrie 2016. Șapte state membre au transpus directiva până la expirarea termenului-limită.

Ca urmare a deschiderii unor proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, 18 state membre (Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Croația, Estonia, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Letonia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, România, Slovenia și Spania) au transpus directiva în 2017.

Bulgaria a notificat transpunerea la începutul anului 2018, iar evaluarea integralității transpunerii este în desfășurare.

În 2018, Comisia va proceda la verificarea conformității transpunerilor naționale și va invita alte două state membre (Grecia și Portugalia) să ia măsurile necesare pentru a se asigura că directiva este transpusă integral.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Acestea vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE și au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al companiilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie în martie, grupate pe domenii de politică, includ 19 scrisori de punere în întârziere, 22 avize motivate și 4 trimiteri în fața Curții de Justiție a UE. Totodată, Comisia închide 161 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

Pentru mai multe informații privind procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

 

Persoane de contact pentru presă:

Ricardo Cardoso - tel.: +32 229 80100

Maria Sarantopoulou – tel.: +32 229 13740

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

/romania/file/goldenladyjusticebrugesbelgium6204837462jpg-0_rogolden_lady_justice_bruges_belgium_6204837462.jpg

aviz motivat polonia
©

Comisia a solicitat joi, 8 martie, României, Finlandei și Luxemburgului să își adapteze legislația națională pentru a lua în considerare modificările din Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (Directiva 2014/52/UE). Scopul directivei menționate este de a asigura efectuarea unei evaluări adecvate a impactului pentru proiecte, înainte de aprobarea acestora.

08/03/2018

În iulie 2017, Comisia Europeană a inițiat procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva celor trei state membre.

În România, legislația este în curs de elaborare pentru a transpune integral directiva.

Prevederile lipsă nu au fost încă complet încorporate în legislația Luxemburgului, deoarece legislația actuală privind evaluarea de impact este în curs de revizuire.

În ceea ce privește Finlanda, deși partea continentală a transpus directiva, insula Åland trebuie încă să introducă modificările necesare în legislația sa.

Întrucât cele trei țări nu au transpus încă integral normele UE în legislațiile lor naționale, Comisia a emis un aviz motivat. Dacă statele membre în cauză nu iau măsuri în termen de două luni de la primirea acestuia, cazul poate fi trimis în fața Curții de Justiție a UE.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Acestea vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE și au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al companiilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie în martie, grupate pe domenii de politică, includ 19 scrisori de punere în întârziere, 22 avize motivate și 4 trimiteri în fața Curții de Justiție a UE. Totodată, Comisia închide 161 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

Pentru mai multe informații privind procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

 

Persoane de contact pentru presă:

Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172

Iris Petsa – tel.: +32 229 93321

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

/romania/file/grotemarktjpg_rogrote_markt.jpg

Bruxelles
© Comisia Europeană

Joi, 8 martie, primari ai localităților din Europa se reunesc la Bruxelles pentru a discuta lecțiile învățate din recentele atacuri teroriste și pentru a face schimb de bune practici în ceea ce privește protecția spațiilor publice. Conferința primarilor europeni cu tema "Dezvoltarea capacității urbane de apărare contra terorismului", organizată de Comisia Europeană, împreună cu Comitetul Economic și Social European, se va axa în principal pe soluții de securitate personalizate, măsuri de consolidare a prevenirii radicalizării la nivel local, cooperarea dintre sectoarele public și privat și oportunități de finanțare pentru spațiile publice prin intermediul diferitelor instrumente financiare ale UE.

08/03/2018

Comisarul Dimitris Avramopoulos, responsabil pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, a declarat: "Într-o Europă ce oferă protecție, este esențial ca fiecare dintre cetățenii noștri să se simtă în siguranță atunci când merge pe stradă. Soluțiile de securitate personalizate ar trebui să devină piatra de temelie pentru modul în care ne protejăm spațiile publice de terorism. Suntem aici pentru a ajuta în mod concret statele membre, cu fonduri și expertiză, să își sporească eforturile la toate nivelele – european, național și local."

"Suntem dedicați cooperării strânse cu orașele și autoritățile locale pentru a întări protecția spațiilor noastre publice, fără a compromite însă chiar valorile pe care le apărăm: deschidere, toleranță și libertate", a adăugat comisarul pentru Uniunea securității Julian King.

Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a subliniat: "Securitatea orașelor noastre are o dimensiune socială: accesul la servicii de bază de calitate și nesegregate, regenerarea urbană, emanciparea comunității. Putem găsi soluții lucrând împreună, la toate nivelele, pentru a contracara extremismul și violența înainte ca acestea să prindă rădăcini pe străzile noastre."

La rândul său, președintele Comitetului Regiunilor Karl-Heinz Lambertz a declarat: "Siguranța în comunitate este o prioritate și, prin aducerea laolaltă a tuturor nivelelor guvernamentale, UE ia măsurile necesare pentru combaterea terorismului. Trebuie să cooperăm dincolo de granițe, să investim la nivel local pentru a contracara radicalizarea și să ne asigurăm că serviciile noastre de securitate sunt pregătite să prevină viitoare atacuri. Munca noastră începe în orașele noastre."

În continuarea Declarației de la Nisa din 29 septembrie 2017, conferința reprezintă unul dintre principalele rezultate ale Planului de acțiune UE pentru sprijinirea protecției spațiilor publice, ce a fost prezentat în octombrie 2017.

O conferință de presă comună, susținută de comisarul european Julian King, ministrul francez de interne Gérard Collomb, primarul orașului Mechelen Bart Somers, ca reprezentant al Comitetului Regiunilor, și de primarul orașului Nisa Christian Estrosi, a avut loc la 8.40 (ora Belgiei) și poate fi urmărită pe EbS. Fișe informative despre eforturile Comisiei de a proteja spațiile publice și de a lupta contra radicalizării sunt disponibile on-line. Detalii despre conferință se găsesc în pagina dedicată evenimentului.

 

Persoane de contact pentru presă:

Natasha Bertaud – tel.: +32 229 67456

Tove Ernst – tel.: +32 229 86764

Katarzyna Kolanko – tel.: +32 229 63444

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

/romania/file/corinacretu7jpg-0_rocorina_cretu_7.jpg

comisar european corina cretu
© Comisia Europeană

Luni și marți, 29-30 ianuarie, comisarul european pentru politică regională Corina CREȚU a efectuat o vizită oficială în România.

Înaltul oficial european s-a întâlnit cu dna Viorica DĂNCILĂ, prim-ministrul României, pentru a discuta tematica fondurilor europene. 

26/01/2018

Comisarul Corina Crețu a participat la conferința ”Fondurile europene, absorbția și impulsul necesar. Cum conectăm România în anul centenar?”, alături de domnul Mugur ISĂRESCU, guvernatorul Băncii Naționale a României, evenimentul fiind organizat de CursdeGuvernare.ro, cu sprijinul Băncii Naționale.

Înaltul oficial european a primit diploma ”Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” din partea Academiei de Studii Economice București.

De asemenea, comisarul pentru politică regională a fost gazda ceremoniei de decernare a premiilor concursului ”Reporter și Blogger European”, ediția 2017.

"Vin la București pentru a pune bazele unei cooperări strânse și fructuoase cu noul Guvern al României, atât în ceea ce privește folosirea la maximum a resurselor disponibile în cadrul financiar multianual 2014-2020, cât și pentru a discuta pe marginea noului cadru financiar post-2020", a declarat comisarul pentru politica regională Corina CREȚU înaintea vizitei sale.

Mai multe informații despre fondurile structurale și de investiții europene în România sunt disponibile aici și pe Platforma de date deschise.

 

Anexă: Programul vizitei*

* Evenimentele destinate mass-media sunt marcate în agendă.

 

Persoane de contact:

Roxana Morea, consilier de presă, Reprezentanța CE în România, tel.: +40-21-2035432

Ioana Rus, membru de cabinet, Comisia Europeană, tel.: +32 2 29 52619

 

/romania/file/vizita29-30ianuariejpg_rovizita_29-30_ianuarie.jpg

Vizita comisarului european Corina Crețu în România
©

 

/romania/file/corinacretu7jpg-0_rocorina_cretu_7.jpg

comisar european corina cretu
© Comisia Europeană

Comisia Europeană a publicat miercuri, 24 ianuarie, o serie de instrumente destinate autorităților naționale și regionale cu scopul de a le ajuta să elaboreze strategii și proiecte de integrare a migranților și să identifice resursele UE disponibile. Acestea contribuie la definirea unor strategii locale de integrare, sprijinite prin resurse ale UE utilizate concertat și încadrate în actuala perioadă bugetară 2014-2020.

24/01/2018

Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Uniunea Europeană are ambiția de a transforma provocarea reprezentată de migrație într-o oportunitate pentru societățile și economiile noastre. Acest set de instrumente aduce un mic aport la concretizarea acestei ambiții; el va contribui la integrarea cu succes a migranților la nivel local, sprijinită de UE și de resursele sale.

Setul de instrumente identifică cinci priorități pentru elaborarea de strategii de integrare pe termen lung holistice și eficiente: (i) primirea; (ii) educația; (iii) găsirea unui loc de muncă; (iv) găsirea unei locuințe și (v) accesul la serviciile publice. Totodată sunt enumerate cele mai presante provocări care fac obiectul acestor cinci priorități și propune măsuri de sprijin adecvate, fiecare fiind corelată cu fondul UE corespunzător.

De exemplu, în domeniul educației, se pot utiliza împreună diferite fonduri ale UE pentru ca școlile să fie mai favorabile incluziunii și mai puțin segregate. Prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pot fi finanțate unități de învățământ modernizate și accesibile. Fondul social european (FSE) și Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMIpot sprijini acțiuni speciale de formare a cadrelor didactice care să le ajute la combaterea abandonului școlar, în timp ce Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEADpoate oferi ajutor material studenților și elevilor cu dificultăți materiale.

Statele membre și regiunile din UE au o la dispoziție o gamă largă de instrumente de finanțare din partea Uniunii Europene pe care le pot folosi pentru a sprijini diferite tipuri de proiecte în domeniul integrării. Acestea includ fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI), FAMI sau FEAD. 

Context

Deși responsabilitatea pentru integrare revine în primul rând statelor membre, Uniunea Europeană a stabilit în cadrul Planului de acțiune privind integrarea din 2016 măsuri pentru încurajarea și sprijinirea statelor membre în eforturile lor de a promova integrarea resortisanților țărilor terțe. Aceste măsuri includ și instrumente de finanțare specifice care abordează coeziunea economică și socială între statele membre.

În plus, una dintre acțiunile din cadrul Noii agende pentru competențe în Europa include înființarea Instrumentului european de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe, un instrument offline și online care va face posibilă prezentarea de către resortisanții țărilor terțe a competențelor, calificărilor și experienței dobândite într-o manieră care să fie bine înțeleasă de către angajatorii, furnizorii de educație și formare și organizațiile care lucrează cu migranți din întreaga Uniune Europeană.

 

Persoane de contact pentru presă:

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)

Sophie DUPIN DE SAINT-CYR (+32 2 295 61 69)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Set de instrumente privind utilizarea fondurilor UE pentru integrarea persoanelor care provin din familii de migranți

Evenimentul de lansare a setului de instrumente în cadrul Comitetului Economic și Social European

@CorinaCretuEU

@EUHomeAffairs @EU_Social @EU_Regional

/romania/file/juncherandtimmermansjpg_rojuncher_and_timmermans.jpg

Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintele Frans Timmermans
© Comisia Europeană

Urmărim cu îngrijorare evoluțiile recente din România. Independența sistemului judiciar românesc și capacitatea sa de a combate în mod eficace corupția constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Românii puternice în cadrul Uniunii Europene.

O condiție esențială pentru a putea renunța treptat la mecanismul de cooperare și de verificare (MCV) este ca progresele realizate până acum în cadrul acestuia să fie ireversibile.

24/01/2018

În cel mai recent raport privind mecanismul, din noiembrie 2017, Comisia a subliniat faptul că Guvernul și Parlamentul ar trebui să asigure transparența totală a procesului legislativ privind legile justiției și să țină seama în mod corespunzător de consultările desfășurate în cadrul acestuia. De asemenea, Comisia a precizat că un proces în care independența sistemului judiciar și punctul de vedere al acestuia sunt apreciate și luate în considerare în mod corespunzător și în care se ține seama de avizul Comisiei de la Veneția reprezintă o condiție prealabilă pentru sustenabilitatea reformelor și este un element important în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de referință stabilite prin mecanismul de cooperare și de verificare. Poziția Comisiei a fost susținută de statele membre în cadrul Concluziilor Consiliului adoptate în decembrie 2017.

Potrivit ultimului raport privind MCV, legile justiției reprezintă un test important cu privire la măsura în care interesele legitime ale părților interesate din sistemul judiciar și ale altor părți interesate au ocazia să fie exprimate și sunt luate suficient în considerare în cadrul deciziilor finale. Evenimentele de până acum nu au contribuit cu nimic la rezolvarea acestor preocupări.

Comisia face apel la Parlamentul României să regândească acțiunile propuse, să lanseze dezbaterea conform recomandărilor Comisiei și să construiască un consens la scară largă cu privire la calea de urmat. Comisia își reafirmă disponibilitatea de a coopera și de a sprijini autoritățile române în acest proces.

Comisia avertizează din nou cu privire la pericolul regresării și va analiza în detaliu modificările finale aduse legii justiției, codurilor penale și legilor privind conflictul de interese și corupția pentru a stabili impactul acestora asupra eforturilor de garantare a independenței sistemului judiciar și de combatere a corupției.

 

Persoane de contact pentru presă:

Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

/romania/file/conferintaviitorfinanteueianuarie2018jpg_roconferinta_viitor_finante_ue_ianuarie_2018.jpg

Conferința "Perspective pentru viitorul nostru - Elaborarea cadrului financiar multianual"
© Comisia Europeană

Luni, 8 ianuarie, comisarul european pentru politică regională Corina Crețu participă la conferința la nivel înalt "Perspective pentru viitorul nostru – Elaborarea cadrului financiar multianual", organizată de comisarul pentru buget și resurse umane Günther H. Oettinger, în pregătirea dezbaterii de către colegiul comisarilor a politicii pe termen lung în ceea ce privește bugetul UE.

06/01/2018

Evenimentul va fi găzduit de Centrul European de Strategie Politică (European Political Strategy Centre - EPSC) în zilele de 8 și 9 ianuarie, în clădirea Charlemagne, prima zi a lucrărilor fiind deschisă de președintele Jean-Claude Juncker și încheiată cu discursul susținut de comisarul Corina Crețu pe tema politicii de coeziune în noul cadru financiar. Vicepreședintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate, comisarul Oettinger, reprezentanți ai altor instituții și agenții europene, precum și ai autorităților naționale vor lua parte, de asemenea, la discuțiile ce vor avea loc în cele două zile.

Conferința deschide ultima etapă a pregătirilor pentru următorul cadru financiar multianual, înaintea întâlnirii informale a liderilor europeni programată pentru luna februarie și a prezentării unei propuneri legislative de către Comisia Europeană, în luna mai 2018.

Programul conferinței este disponibil aici. Evenimentul va fi transmis în direct, online, în pagina EbS. Persoanele interesate să participe la dezbatere online o pot face folosind #EUBudget pe platforma Twitter

 

Persoane de contact pentru presă:

Alexander Winterstein – tel.: +32 229 93265

Maria Sarantopoulou – tel.: +32 229 13740

Maria Tsoni - tel.: +32 229 90526

/romania/file/highlightsph1jpg_rohighlights_ph1.jpg

Instrumentul pentru IMM=uri - Faza 1
© Comisia Europeană

Firma Geotech Systems din Târgu-Jiu face parte dintre cele 193 de IMM-uri selectate pentru a primi finanțare în cadrul Instrumentului pentru IMM-uri – Faza 1, în runda încheiată la începutul lunii noiembrie. Proiectul său ARIN (Navigație Interioară prin Realitate Augmentată / Augumented Reality Indoor Navigation) oferă soluții de navigare facilă în interiorul unor clădiri de mari dimensiuni, aglomerate sau complicate din punct de vedere structural. 

21/12/2017

Fiecare proiect din această rundă va beneficia de o finanțare de 50.000 de euro pentru efectuarea unui studiu de fezabilitate, iar compania va beneficia, timp de trei zile, de servicii gratuite de consiliere de afaceri și de accelerare a dezvoltării activității propuse.

Volumul total de finanțare se ridică la 9,65 milioane de euro. Cele mai multe proiecte au fost depuse de Spania (27), Italia (26) și Elveția (22).  Domeniile principale în care se înscriu aceste proiecte sunt: tehnologia informațiilor & telecomunicații / TIC (37), energie (35) și transport (28), Numărul total de propuneri de proiecte depuse spre finanțare a fost 2.596.

Context

Instrumentul pentru IMM-uri face parte din acțiunea-pilot a Consiliului European de Inovare (CEI), ce oferă inovatorilor de înaltă clasă oportunități de finanțare și servicii de accelerare a dezvoltării afacerii. Accentul principal este pus pe inovații radicale și care crează noi piețe, în scopul îmbunătățirii productivității și competitivității internaționale, precum și al creării de noi locuri de muncă și creșterii nivelului de trai.

De la lansarea programului în 1 ianuarie 2014, 2.616 IMM-uri au fost selectate pentru finanțare în diferitele runde din cadrul Fazei 1.

 

Persoane de contact pentru presă:

Lucia Caudet – tel.: +32 2 295 6182

Maud Noyon – tel.: +32 2 298 0379

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral (în limba engleză)

Pagina Geotech Systems

Lista beneficiarilor de finanțare din cadrul Instrumentului pentru IMM-uri – Faza 1

Pages

Subscribe to RSS - Reprezentanța în România