Reprezentanţa în România

Comisia Europeană

/romania/file/dombrovskis-moscovici-thyssenjpg_rodombrovskis-moscovici-thyssen.jpg

Prezentarea pachetului de toamnă din cadrul Semestrului european
© Comisia Europeană

Comisia a publicat miercuri, 22 noiembrie, pachetul de documente ce lansează ciclul Semestrului european 2018, de coordonare a politicilor economice, bugetare și sociale. Acesta începe pe fundalul unei activități economice robuste în zona euro și în UE, al unor niveluri record de ocupare a forței de muncă și al scăderii ratelor șomajului până aproape de cele de dinaintea crizei. Întrucât toate statele membre contribuie la acest impuls puternic dat creșterii, în prezent prioritatea este de a se asigura că această situație va dura și va aduce beneficii tuturor membrilor societății. În paralel cu implementarea unor politici bugetare responsabile, aplicarea unor reforme structurale ar trebui să se concentreze asupra creării condițiilor necesare pentru stimularea în continuare a investițiilor și pentru accentuarea creșterii salariilor reale, în vederea sprijinirii cererii interne.

22/11/2017

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte pentru moneda euro și dialog social, a declarat: „În pofida tuturor reformelor întreprinse în anii trecuți, Uniunea economică și monetară a Europei (UEM) rămâne nefinalizată. De aceea, trebuie să profităm de actualul context favorabil pentru a ne consolida în continuare UEM și pentru a ne face economiile mai reziliente și mai favorabile incluziunii. Luna viitoare, vom prezenta noi propuneri privind consolidarea UEM. Cu toate acestea, consolidarea arhitecturii UEM nu înlocuiește nevoia de a institui politici bugetare, economice și sociale solide la nivel național. Acesta este principalul obiectiv al semestrului european. Publicăm avizele cu privire la proiectele de planuri bugetare și invităm statele membre care prezintă un risc de neconformitate cu Pactul de stabilitate și de creștere să ia măsurile necesare pentru a-și ajusta traiectoria bugetară.”

Documentele incluse în pachet sunt:

- analiza anuală a creșterii pentru 2018 (AAC), ce invită statele membre să încurajeze investițiile drept mijloc de a sprijini expansiunea, de a spori productivitatea și de a accentua creșterea pe termen lung; de asemenea, ea recomandă realizarea unor reforme structurale suplimentare, necesare pentru a face economia Europei mai stabilă, mai favorabilă incluziunii, mai productivă și mai rezilientă

- raportul privind mecanismul de alertă pentru 2018 (RMA), instrumentul ce are ca scop prevenirea sau abordarea dezechilibrelor care împiedică buna funcționare a economiilor statelor membre, a zonei euro sau a UE în ansamblu;

- proiectul de raport comun privind ocuparea forței de muncă (JER), respectiv prima ediție care pune în practică tabloul de bord al indicatorilor sociali, lansat ca unul dintre instrumentele de implementare a Pilonului european al drepturilor sociale;

- propunerea de orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă, ce prezintă prioritățile și obiectivele comune ale politicilor naționale în domeniul ocupării forței de muncă și stau la baza recomandărilor specifice fiecărei țări (CSR - country-specific recommendations);

- recomandarea privind politica economică a zonei euro, axată pe o orientare bugetară neutră în linii mari și un mix echilibrat de politici pentru întreaga zonă; se solicită și adoptarea unor politici care să sprijine o creștere durabilă și favorabilă incluziunii și care să îmbunătățească reziliența, reechilibrarea și convergența; statele membre sunt îndemnate să realizeze progrese semnificative în vederea finalizării pieței unice, în special în domeniul serviciilor; este susținută implementarea unor reforme care să promoveze egalitatea de șanse și de acces la piața forței de muncă, condiții de lucru echitabile, protecția socială și incluziunea și se solicită continuarea eforturilor în vederea finalizării Uniunii bancare, precum și realizarea unor eforturi rapide în vederea finalizării Uniunii economice și monetare;

- avizele privind proiectele de planuri bugetare ale statelor membre din zona euro, Comisia finalizând evaluarea conformității proiectelor de planuri bugetare (PPB) pentru 2018 cu dispozițiile din Pactul de stabilitate și de creștere (PSC) și adoptând avize pentru toate statele membre din zona euro, cu excepția Greciei.

Comisia a adoptat, de asemenea, o serie de măsuri în temeiul Pactului de stabilitate și de creștere, ce au în vedere Marea Britanie și România. În cazul României, Comisia a stabilit că nu au fost luate măsuri eficace ca răspuns la recomandarea Consiliului din luna iunie și propune Consiliului să adopte o versiune revizuită a recomandării adresate deja, de a-și corecta abaterea semnificativă de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu. În iunie 2017, Consiliul a adresat României o recomandare privind o ajustare structurală anuală de 0,5 % din PIB, în cadrul procedurii aplicabile abaterilor semnificative (SDP - Significant Deviation Procedure). În prezent, ca urmare a evoluțiilor ulterioare și a faptului că România nu a adoptat măsuri eficace pentru a-și corecta abaterea semnificativă, Comisia propune o ajustare structurală anuală revizuită de cel puțin 0,8% din PIB în 2018.

Etape următoare

Comisia invită Consiliul să discute pachetul și să avizeze orientările prezentate și așteaptă cu interes o dezbatere fructuoasă cu Parlamentul European pe tema priorităților de politică ale zonei euro și ale UE în general.

Context

Comisia stabilește prioritățile economice și sociale ale UE pentru anul următor, formulează recomandări de politică pentru zona euro și finalizează evaluarea proiectelor de planuri bugetare ale statelor membre din zona euro.

Pachetul de documente prezentat se bazează pe previziunile economice ale Comisiei din toamna anului 2017 și pe prioritățile formulate în discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii din 2017. El reflectă totodată recenta proclamare a Pilonului european al drepturilor sociale, care a avut loc cu ocazia Summitului social de la Göteborg.

 

Persoane de contact pentru presă:

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Juliana DAHL (+32 2 295 99 14)

Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Înregistrarea declarațiilor de presă susținute de vicepreședintele Comisiei Europene Valdis DOMBROVSKIS, responsabil pentru moneda euro, dialog social, stabilitate financiară, servicii financiare și Uniunea piețelor de capital

Înregistrarea declarațiilor de presă susținute de comisarul european Pierre MOSCOVICI, responsabil pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vămi

Înregistrarea declarațiilor de presă susținute de comisarul european Marianne THYSSEN, responsabil pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă

Analiza anuală a creșterii pentru 2018

Raportul privind mecanismul de alertă pentru 2018

Recomandarea privind zona euro în 2018

Proiectul de raport comun privind ocuparea forței de muncă pentru 2018

Propunerea de modificare a orientărilor pentru politicile de ocupare a forței de muncă

Comunicarea privind proiectele de planuri bugetare ale statelor membre din zona euro

Urmăriți activitatea vicepreședintelui Dombrovskis pe Twitter: @VDombrovskis

Urmăriți activitatea comisarului Moscovici pe Twitter: @pierremoscovici

Urmăriți activitatea DG ECFIN pe Twitter: @ecfin

 

/romania/file/cretubun2jpg_rocretu_bun_2.jpg

corina cretu
©

În data de 23 noiembrie, comisarul european pentru politică regională Corina Crețu se va afla la München, în Germania, pentru a participa la primul forum anual al Strategiei macro-regionale pentru regiunea alpină, alături de președintele Comitetului Regiunilor Karl-Heinz Lambertz.

22/11/2017

"Acest prim forum ne dă ocazia de a face un prim bilanț și de a ne reînnoi angajamentul în favoarea acestei Strategii, pentru a conclucra cât mai strâns, dincolo de frontiere, în această mare și frumoasă regiune", a declarat comisarul Crețu, adăugând că "vom avea, de asemenea, ocazia de a reflecta asupra viitorului acestor strategii macro-regionale, pentru perioada de după anul 2020".

Strategia pentru regiunea alpină regrupează 7 țări (Austria, Elveția, Franța, Germania, Italia, Liechtenstein și Slovenia) și 70 de milioane de locuitori. Ea vizează mai buna utilizare în comun a resurselor din această regiune pentru a face față provocărilor comune, cum ar fi poluarea atmosferică sau congestionarea traficului rutier, precum și mărirea volumului de schimburi. Resursele menționate includ 80 de programe diferite, finanțate prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene, Strategia având ca obiectiv mai buna lor utilizare în comun.

 

Persoane de contact pentru presă:

Johannes Bahrke – tel.: +32 229 58615

Sophie Dupin de Saint-Cyr – tel.: +32 229 56169

/romania/file/comisarmariyagabrieljpg_rocomisar_mariya_gabriel.jpg

Comisarul european Mariya Gabriel
© Comisia Europeană

Comisarul european Mariya GABRIEL, responsabil pentru economia și societatea digitale, vizitează România, în perioada 30-31 octombrie 2017.

29/10/2017

În prima zi, 30 octombrie, înaltul oficial european va susține un discurs în deschiderea celei de a 7-a conferințe internaționale anuale la nivel înalt cu tema "Noi provocări globale în domeniul securității cibernetice". De asemenea, dna GABRIEL se va întâlni cu dl. Ion-Marcel CIOLACU, viceprim-ministru, dl. Lucian ȘOVA, ministrul comunicațiilor și societății informaționale, și cu reprezentanți ai părților interesate în ceea ce privește conținutul ilegal online. Comisarul european va vizita și proiectul Innovation Labs, susținut de Universitatea Politehnică București.

În a doua zi, 31 octombrie, comisarul GABRIEL va participa la a doua ediție a Forumului Digital Internațional, având ca titlu "Startup-uri în industriile 4.0", unde va susține un discurs în deschidere. Apoi, ea se va întâlni cu membrii comisiilor de specialitate și de afaceri europene din Parlamentul României. La final, comisarul va vizita două proiecte care sprijină facilitarea accesului la resursele bibliotecare persoanelor nevăzătoare sau care au deficiențe de vedere (DReam), precum și dezvoltarea competențelor digitale în rândul unei comunității de fete și femei pasionate de tehnologiile informaționale și de comunicații (Codette).

 

Persoană de contact pentru presă:

Roxana Morea, consilier de presă, Reprezentanța Comisiei Europene în România, tel.: +40-21-2035432, +40-79-9988175

 

Anexă: programul vizitei*

*Evenimentele la care presa va avea acces sunt marcate în program.

/romania/file/vizitacomisareuropeangabrieljpg_rovizita_comisar_european_gabriel.jpg

Agenda vizitei comisarului european Mariya Gabriel
© Comisia Europeană

/romania/file/corinacretu7jpg_rocorina_cretu_7.jpg

Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu

Marți, 24 octombrie, Comisia Europeană a prezentat o nouă strategie pentru regiunile ultra-periferice, respectiv teritoriile aflate la mii de kilometri distanță de continent, pentru a le sprijini în valorificarea integrală a propriului potențial.

UE recunoaște, de mulți ani, aspectele specifice comune insulelor Azore, Canare, Guadelupa, Madeira, Martinica, Mayotte, Réunion și Sfântul Martin, precum și Guyanei Franceze, și le acordă un statut particular. Însă este pentru prima dată când Comisia implementează o asistență personalizată, împreună cu statele membre, pentru a sprijini aceste regiuni să mizeze pe atuurile lor unice și să creeze oportunități pentru proprii locuitori.

24/10/2017

Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a declarat: "Am acordat întotdeauna o atenție deosebită celor nouă regiuni pe care le numim ultra-periferice, care sunt înainte de toate regiuni europene și care reprezintă Europa în întreaga lume. Această strategie, care are la bază un parteneriat privilegiat, reînnoit și consolidat, este un nou exemplu concret al Europei care oferă protecție, mijloacele necesare pentru a acționa, precum și oportunități egale."

Vicepreședintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate, a declarat la rândul său: "Sperăm ca aceste regiuni să beneficieze de facilitarea accesului la Fondul european de investiții strategice, pilonul central al Planului de investiții pentru Europa. O inițiativă dedicată, în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții, va sprijini, în paralel cu oferirea unei asistențe tehnice de specialitate, planificarea și finanțarea proiectelor într-o manieră mult mai eficace."

Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a adăugat: "UE oferă sprijin acestor regiuni pentru a-și depăși dificultățile, astfel încât nici una dintre ele să nu se simtă izolată sau lăsată în urmă. Regiunile ultra-periferice au atuuri extraordinare, cum ar fi creșterea "albastră", științele spațiale sau energia din surse regenerabile, iar noi le vom ajuta să beneficieze la maximum din procesul de globalizare."

UE se dedică regiunilor ultra-periferice, împreună cu statele membre

Comisia se va concentra pe elaborarea de politici care să reflecte mai bine realitățile și interesele acestor teritorii, în particular în procesul de negociere a acordurilor comerciale și de pescuit.

În acest sens, o platformă de dialog va aduce laolaltă regiunile cu propriile state membre, instituțiile europene și actorii din sectorul privat, pentru a schimba opinii în cadrul procesului legislativ. Comisia va stabili, la cerere, grupuri de lucru speciale pentru aspecte specifice, cum ar fi mai buna utilizare a fondurilor europene sau încurajarea ocupării forței de muncă.

Strategia subliniază în mod clar faptul că garantarea prosperității acestor regiuni depinde de responsabilitatea partajată între acestea, Europa și statele membre, care trebuie să dea dovadă de voința politică necesară pentru a merge împreună cu regiunile în cauză pe drumul creșterii economice.

UE sprijină regiunile să mizeze pe propriile atuuri într-o economie globalizată

Strategia sprijină deplina integrare a acestor teritorii în propriul spațiu regional prin realizarea de proiecte comune cu țările vecine, acestea putând beneficia de fonduri europene în viitor, de exemplu pentru prevenirea riscurilor naturale, gestionarea deșeurilor, în domeniul transporturilor sau energiei.

Pentru promovarea inovării și investițiilor, UE va oferi sprijin regiunilor ultra-periferice pentru a participa în programul de cercetare Orizont 2020, printr-o acțiune specială de coordonare și asistență. O nouă inițiativă va fi creată în cadrul Planului Juncker, având ca obiectiv facilitarea accesului acestor regiuni la Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), în special prin intermediul unui singur punct de acces din cadrul Platformei europene de consiliere în materie de investiții.

Pe modelul specializării inteligente, ale cărei rezultate sunt deja dovedite, strategia are în vedere sprijinirea regiunilor pentru a capitaliza propriile atuuri, prin promovarea unei inovări crescânde în sectoarele tradiționale, cum ar fi pescuitul și producția agroalimentară. În acest sens, Comisia va propune continuarea programelor POSEI și va analiza oportunitatea ajutoarelor de stat pentru reînnoirea flotilelor de pescuit artizanal de mici dimensiuni.

UE acționează în vederea creării de oportunități egale pentru aceste regiuni

Pentru a promova dobândirea de competențe și mobilitatea, Europa va oferi tinerilor din aceste regiuni un sprijin financiar pentru participarea în număr mult mai mare în programul Erasmus sau în cadrul Corpului european de solidaritate. De asemenea, îmbunătățirea conexiunilor de transport este esențială pentru dezvoltarea economică a acestor regiuni și pentru calitatea vieții locuitorilor acestora. Comisia va lansa un studiu pentru a identifica nevoile de conectare și se angajează, în cazuri justificate, să co-finanțeze porturile și aeroporturile.

UE oferă protecție regiunilor ultra-periferice în ceea ce privește schimbările climatice

Fenomenele meteorologice extreme, cum a fost uraganul Irma, au demonstrat nevoia de a oferi sprijin acestor regiuni pentru contracararea consecințelor schimbărilor climatice. UE va integra provocările actuale cu care se confruntă regiunile în programul său LIFE și în strategia sa de adaptare la schimbările climatice, evaluată în prezent în vederea unei posibile revizuiri. Pentru a oferi sprijin eforturilor de reconstrucție din insula Sfântul Martin (Saint-Martin/Sint-Maarten), Comisia analizează în prezent modalitatea cea mai bună de combinare a diferitelor fonduri europene.

Context

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în articolul 349, recunoaște caracteristicile excepționale ale regiunilor ultra-periferice și le conferă un statut special.

În 2004, Comisia a prezentat o primă strategie ce viza structurarea parteneriatului dintre instituțiile europene și aceste regiuni. În prezent, strategia este reactualizată pentru a face față provocărilor persistente, cum ar fi o rată a șomajului ridicată, în special în rândul tinerilor, o vulnerabilitate crescândă la consecințele schimbărilor climatice și o dependență de sectoare economice ce nu au integrat procese inovatoare.

Marea majoritate a măsurilor din această strategie reprezintă deja răspunsuri concrete la cererile formulate de președintele regiunilor ultra-periferice într-un memorandum adresat președintelui Juncker în cadrul celui de-al 4-lea forum al regiunilor ultra-periferice de la Bruxelles, din martie 2017.

 

Persoane de contact pentru presă:

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)

Sophie DUPIN DE SAINT-CYR (+32 2 295 61 69)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Noua strategie pentru regiunile ultra-periferice

Fișă informativă – Regiunile ultra-periferice și UE: un parteneriat privilegiat, reînnoit și consolidat

Fișă informativă privind noua strategie pentru regiunile ultra-periferice

Fișe informative – Care va fi impactul noii strategii în regiunea ta?

o Azore

o Canare

o Guadelupa

o Guyana Franceză

o Madeira

o Martinica

o Mayotte

o Réunion

o Sfântul Martin 

/romania/file/dialogcucetateniidcpng_rodialog_cu_cetatenii_dc.png

dialog cu cetatenii
©

Viitorul Uniunii Europene și teme legate de bugetul și finanțele europene vor fi dezbătute în cadrul dialogului cu cetățenii pe care comisarul european Günther Oettinger îl va avea la București, în data de 26 octombrie.

 
Data: 
26/10/2017 -
17:00 to 18:30

Poți lua parte la eveniment prin completarea formularului de înscriere, până cel târziu în data de 26 octombrie 2017, ora 12.00. De asemenea, poți participa la dezbatere on-line, prin intermediul rețelelor sociale Facebook și Twitter, folosind #EUdialogues și #FutureOfEurope.

Dialogul va avea loc în Aula MagnaAcademiei de Studii Economice București (p-ța Romană, nr. 6).

Evenimentul va fi deschis presei și transmis în direct. Participarea la acest eveniment presupune acordul de a fi filmat/ă și fotografiat/ă.

Din motive de securitate, accesul în sală se va face între orele 15.30 – 17.00 și va fi permis participanților înregistrați, care posedă asupra lor un act de identitate. Accesul se va face în limita locurilor disponibile.

Te așteptăm!

/romania/file/europeanalogopng_roeuropeana_logo.png

platforma online europeana
©

O consultare publică online, lansată de Comisia Europeană în data de 17 octombrie, va aduna opiniile cetățenilor și organizațiilor interesate de cultura digitală cu privire la utilizarea platformei online Europeana, dedicată conservării patrimoniului cultural, ce înregistrează peste 700.000 de vizite lunar.

17/10/2017

Platforma asigură accesul la peste 53 de milioane de lucrări, inclusiv imagini, texte, înregistrări video și audio, precum și material 3D din colecțiile a peste 3.700 de biblioteci, arhive, muzee, galerii sau colecții de materiale audiovizuale din întreaga Europă. Ea poate fi folosită de profesori, artiști, analiști de date din instituțiile culturale sau sectorul crreativ, dar și de oricine caută informații online despre cultură.

Consultarea publică va ajuta la identificarea, printr-o evaluare independentă, a modului în care este folosită platforma și cum ar putea fi acesta îmbunătățit, iar platformă să devină mai accesibilă pentru toată lumea. De exemplu, ea furnizează conținut ce poate fi reutilizat în sectoare precum educația, cercetarea sau cel creativ, lucru de care foarte mulți oameni nu sunt conștienți. Rezultatele consultării vor contribui la dezvoltarea pe mai departe a ceea ce oferă Europeana publicului larg, precum și la creșterea vizibilității și gradului de utilizare a patrimoniului cultural european disponbil online. Platfoma va fi asociată Anului european al patrimoniului cultural, sărbătorit în 2018.

Consultarea este disponibilă online, inclusiv în limba română, și va fi deschisă până în data de 14 ianuarie 2018.

 

Persoane de contact pentru presă:

Nathalie Vandystadt – Tel.: +32 229 67083

Inga Höglund – Tel.: +32 229 50698

 

Pagini utile

Anunț de presă

Platforma Europeana

Anul European al Patrimoniului Cultural

/romania/file/verajourovawebjpg_rovera_jourova_web.jpg

comisar vera jourova
©

Comisia Europeană a lansat marți, 17 octombrie, un ghid pentru a ajuta autoritățile judiciare să folosească într-un mod mai eficient mandatul european de arestare (EAW), în vederea consolidării luptei împotriva criminalității transfrontaliere.

17/10/2017

"Mandatul european de arestare este o poveste de succes. El reduce în mod drastic timpul necesar transferării infractorilor dintr-o țară UE în alta și permite condamnarea lor în țara în care au comis infracțiunea. O cooperare mai eficientă între autoritățile judiciare va crește nivelul de siguranță în Europa", a declarat comisarul european Věra Jourová, responsabil pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, la reuniunea grupului de experți la nivel înalt în care a fost prezentat ghidul.

De la lansarea sa, în 2004, EAW a fost cel mai utilizat instrument în domeniul cooperării judiciare în materie penală, cu nu mai puțin de 16.144 de mandate emise în 2015. Spre exemplu, astfel de mandate au permis procedurile de extrădare rapidă a unuia dintre teroriștii implicați în atacurile de la Paris, arestat la Bruxelles, precum și a unei bande de hoți, dată în urmărire de autoritățile italiene, ai cărei membri au fost arestați în 6 țări UE diferite.

Ghidul oferă o serie de sfaturi și recomandări care să ajute judecătorii și practicienii în emiterea sau aplicarea acestor mandate.

 

Persoane de contact pentru presă:

Christian Wigand– Tel.: +32 229 62253

Mélanie Voin – Tel.: +32 229 58659

 

Pagini utile

Anunț de presă

Pagina în care este disponibil ghidul, fișe informative și date statistice

/romania/file/agriculturaweb2jpg_roagricultura_web_2.jpg

agricultura
©

Comisia Europeană a publicat, în data de 12 octombrie, orientări care să ajute statele membre să își protejeze terenurile agricole de acțiuni precum specularea excesivă a prețurilor și concentrarea drepturilor de proprietate. Acestea se referă la măsurile ce pot fi adoptate pentru a reglementa vânzările din acest sector, pe baza jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene.

12/10/2017

Principalele elemente ale orientărilor se referă la:

  • clarificarea situațiilor în care statele membre au competența de a decide cu privire la măsurile de control al vânzărilor de terenuri agricole, anumite restricții fiind acceptabile în următoarele condiții: autorizații prealabile emise de autoritățile naționale pentru achiziționarea de terenuri; limite privind dimensiunea terenului ce urmează să fie achiziționat; drepturi de preempțiune care permit anumitor categorii de cumpărători să achiziționeze terenuri agricole înaintea persoanelor interesate; intervenția statului asupra prețurilor;
  • restricțiile discriminatorii care nu pot fi impuse în baza legislației UE, cum ar fi cerințele generale privind reședința ca precondiție pentru achiziționarea de terenuri;
  • sunt ilegale și restricțiile disproporționate privind investițiile transfrontaliere, precum: impunerea unor obligații de exploatare a terenurilor, pentru cumpărători; interzicerea achiziționării de terenuri de către companii; solicitarea unor calificări necesare pentru desfășurarea activităților agricole drept condiție prealabilă achiziției.

Context

Statele membre ale UE au dreptul de a restricționa vânzările de terenuri agricole, în scopul de a conserva comunitățile agricole și de a promova agricultura durabilă. Atunci când impun astfel de restricții trebuie însă să respecte dreptul Uniunii, în special normele privind libera circulație a capitalului.

 

Persoane de contact pentru presă:

Vanessa MOCK (+32 2 295 61 94)

Letizia LUPINI (+32 2 295 19 58)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Comunicare privind vânzarea de terenuri agricole

/romania/file/dialogcucetateniidcpng_rodialog_cu_cetatenii_dc.png

dialog cu cetatenii
©

Viitorul Uniunii Europene și teme legate de sănătate și siguranța alimentară la nivel european vor fi dezbătute în cadrul dialogului cu cetățenii pe care comisarul european Vytenis Andriukaitis îl va avea la București, în data de 19 octombrie.

Data: 
19/10/2017 - 17:00

Poți lua parte la eveniment prin completarea formularului de înscriere, până cel târziu în data de 19 octombrie 2017, ora 12.00. De asemenea, poți participa la dezbatere on-line, prin intermediul rețelelor sociale Facebook și Twitter, folosind #EUdialogues și #FutureOfEurope.

Dialogul va avea loc în Amfiteatrul Spitalului Universitar de Urgență București (Splaiul Independenței, nr. 169, intrare Amfiteatru).

Evenimentul va fi deschis presei și transmis în direct. Participarea la acest eveniment presupune acordul de a fi filmat/ă și fotografiat/ă.

Din motive de securitate, accesul în sală se va face între orele 15.30 – 16.45 și va fi permis participanților înregistrați, care posedă asupra lor un act de identitate. Accesul se va face în limita locurilor disponibile.

Te așteptăm!

Pages

Subscribe to RSS - Comisia Europeană