Reprezentanţa în România

Comisia Europeană

"Un buget pe măsura ambițiilor noastre"

/romania/file/oettingerweb2jpg-0_rooettinger_web_2.jpg © Stimate domnule președinte Juncker, dragă Jean-Claude, Stimată doamnă ministru Pavlova, în numele Președinției bulgare, Stimate domnule ministru Sigmar Gabriel, Stimate domnule președinte al Eurogrupului, Mario Centeno, Stimate domnule...Read more

/romania/file/retelesocialejpg_roretele_sociale.jpg

retele_sociale
©

Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificări la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, în urma solicitărilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificările publicate joi, 15 februarie, asigură numai într-o anumită măsură respectarea cerințelor prevăzute de legislația UE.

15/02/2018

Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „Platformele de comunicare socială sunt utilizate pentru publicitate și în scopuri comerciale, prin urmare trebuie să respecte pe deplin normele privind protecția consumatorilor. Mă bucur că eforturile autorităților naționale de a asigura respectarea normelor UE menite să protejeze consumatorii dau rezultate, iar în prezent unele societăți sporesc siguranța platformelor lor pentru consumatori; cu toate acestea, este inacceptabil ca normele în cauză să nu fie încă pe deplin respectate și ca acest proces să dureze atât de mult. Acest lucru nu face decât să confirme faptul că avem nevoie de «noi avantaje pentru consumatori»: normele UE privind protecția consumatorilor ar trebui să fie respectate și, dacă aceste societăți nu se conformează, ele ar trebui să fie sancționate.

Printre primele beneficii aduse de aceste modificări se numără: consumatorii din UE nu vor mai fi nevoiți să renunțe la drepturile lor obligatorii, cum ar fi dreptul de a se retrage dintr-o achiziție online, vor putea să depună plângeri în Europa, și nu în California, iar platformele își vor asuma partea de responsabilitate care le revine față de consumatorii din UE, la fel ca furnizorii de servicii offline. Totuși sunt necesare măsuri suplimentare.

În timp ce ultimele propuneri ale Google par a fi conforme cu solicitările formulate de autoritățile de protecție a consumatorilor, Facebook și, mai ales, Twitter au răspuns doar parțial chestiunilor importante legate de răspunderea lor și de modul în care utilizatorii sunt informați cu privire la eventuala eliminare a conținutului sau la rezilierea contractului.

Operatorii de platforme de comunicare socială au fost de acord, în mod specific, să modifice:

 • clauzele de furnizare a serviciilor care limitează sau exclud complet răspunderea rețelelor de comunicare socială în legătură cu prestarea serviciilor;
 • clauzele care le impun consumatorilor să renunțe la drepturile obligatorii în UE, cum ar fi dreptul de a se retrage dintr-o achiziție online;
 • clauzele care privează consumatorii de dreptul lor de a sesiza o instanță judecătorească din statul lor membru de reședință și impun, în schimb, aplicarea legislației din California;
 • clauza prin care platforma este eliberată de obligația de a identifica mesajele cu caracter comercial și conținutul sponsorizat.

Etapele următoare

Astfel cum s-a menționat deja în Comunicarea privind combaterea conținutului online ilegal publicată în septembrie 2017, Comisia se așteaptă ca platformele online să identifice și să elimine rapid și în mod proactiv conținutul online ilegal, precum și să prevină reapariția acestuia. Comisia pregătește în prezent acțiunile ulterioare acestei comunicări. 

Autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor și Comisia vor monitoriza punerea în aplicare a modificărilor promise și vor utiliza în mod activ procedura de notificare și de acțiune pusă la dispoziție de societăți. Acestea se vor concentra mai ales pe conținutul comercial ilegal privind abonamentele nedorite și alte tipuri de înșelătorii. În plus, este posibil ca autoritățile să ia măsuri atunci când acest lucru va fi necesar, inclusiv măsuri de asigurare a respectării legislației.

Comisia va prezenta în luna aprilie documentul intitulat „Noi avantaje pentru consumatori”. Această reformă va propune modernizarea legislației în vigoare privind protecția consumatorilor și asigurarea aplicării adecvate a acesteia.

Context

La data de 16 martie 2017 a avut loc o reuniune între autoritățile UE pentru protecția consumatorilor și Comisia Europeană, pe de o parte, și societățile vizate, pe de altă parte, pentru a asculta și a discuta soluțiile propuse de acestea din urmă. În urma reuniunii, societățile au adus o serie de modificări clauzelor și condițiilor lor. Cu toate acestea, Comisia și autoritățile de protecție a consumatorilor consideră că sunt necesare și alte modificări, care trebuie să fie realizate de urgență (a se vedea comunicatul de presă).

 

Persoane de contact pentru presă:

Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)

Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Tabel cu modificările aduse clauzelor și condițiilor

Regulamentul UE privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului (CPC)

/romania/file/cretustrasbourgweb2jpg-1_rocretu_strasbourg_web_2.jpg

comisar european corina cretu
©

Joi, 15 februarie, Comisia a propus alocarea unei sume de 104 milioane de euro din Fondul de solidaritate celor patru state membre UE afectate de dezastre naturale în 2017. Acesta este unul dintre rezultatele concrete ale promisiunii Comisiei Juncker de a oferi mai mult decât simple vorbe de încurajare sau condoleanțe, atunci când un stat membru UE este afectat de un dezastru. Sumele alocate din Fondul de solidaritate al UE pot fi utilizate pentru a sprijini eforturile de reconstrucție și pentru a acoperi o parte din costurile legate de serviciile de urgență, de cazarea temporară, de operațiunile de curățare și de protejare a patrimoniului cultural, în scopul reducerii poverii financiare suportate de autoritățile naționale.

15/02/2018

Comisarul pentru politică regională Corina Creţu a declarat: "În Portugalia, în Spania, sau de la îndepărtata insulă grecească Lesbos din Marea Egee și până la teritoriile franceze de peste mări, din zona Caraibelor, UE este mereu alături de cei afectați de tragedii. Încă o dată, Fondul de solidaritate este dovada directă a sprijinului UE în urma unor dezastre naturale pentru a ajuta cetățenii să își refacă propria viață."

Cele 104 milioane de euro sunt alocate/distribuite după cum urmează:

 • 50,6 milioane de euro pentru Portugalia și 3,2 milioane de euro pentru Spania, care au fost afectate de incendiile de pădure din timpul verii și din luna octombrie. Incendii de pădure violente au afectat regiunile Centrală și de Nord din Portugalia, ducând la numeroase pierderi de vieți omenești și copleșind serviciile de pompieri și de salvare. Regiunea spaniolă Galicia, din imediata vecinătate, a fost de asemenea afectată. UE a asigurat mai întâi sprijin prin intermediul Mecanismului de protecție civilă și al serviciului de sateliți Copernicus, iar ulterior a oferit asistență financiară prin intermediul flexibilizării programelor cu finanțare europeană. Astfel, în august 2017, 45 milioane de euro din fondurile politicii de coeziune pentru programul regional dedicat regiunii portugheze centrale (Centro) au fost redirecționate către sprijinirea companiilor locale afectate de incendii. Programul de dezvoltare rurală pentru regiunea continentală (Continente) a fost modificat tocmai pentru a suplimenta cu 22 milioane de euro fondurile alocate inițial măsurilor de prevenire a incendiilor de pădure. În noiembrie 2017, UE a plătit, de asemenea, Portugaliei o primă tranșă de 1,5 milioane euro din ajutorul financiar total aprobat acestui stat memru prin intermediul Fondului de solidaritate.
 • 49 milioane de euro pentru regiunile franceze Sf. Martin și Guadelupa, pentru pagubele produse de uraganele Irma și Maria. Cele două regiuni de peste mări au fost afectate serios de uragane devastatoare în septembrie 2017, în special Sf. Martin. Fondurile vor contribui la redresarea celor două regiuni. Totodată, Comisia caută soluții pentru a sprijini în continuare aceste regiuni să facă față efectelor generate de schimbările climatice, în conformitate cu Noua strategie pentru regiunile de peste mări. Comisia caută, de asemenea, modalități pentru ca Sf. Martin și regiunea olandeză a insulei, Sint-Maarten, să se redreseze împreună cu sprijinul fondurilor europene, în particular prin programul lor de cooperare inter-regională. Suma de 49 de milioane de euro include și un avans de 5 milioane de euro, plătit în decembrie 2017.
 • 1,3 milioane de euro pentru insula grecească Lesbos, afecatată de un cutremur și mai multe replici ale acestuia în iunie 2017. Țara a primit deja o primă tranșă de asistență financiară  din Fondul de solidaritate al UE în valoare de 136.000 euro, în octombrie 2017.

Context

Când un stat membru este afectat de un dezastru natural, UE oferă întâi asistență prin intermediul instrumentelor sale de răspuns în situații de urgență – și intenționează să consolideze această asistență prin propunerea unui nou sistem european de gestionare a dezastrelor naturale, RescEU – și apoi, pe termen mai lung, prin asistența financiară pentru reconstrucție.

Propunerea Comisiei de asistență din Fondul de solidaritate trebuie aprobată de Parlamentul European și de Consiliul UE.  Finanțarea va ajunge în statele membre la scurt timp după aprobare.

 

Persoane de contact pentru presă:

Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)

Sophie DUPIN DE SAINT-CYR (+32 2 295 61 69)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Fondul de solidaritate al UE

Fișă informativă – Cum se calculează asistența din Fondul de solidaritate?

Fondul de solidaritate al UE în Portugalia

Fondul de solidaritate al UE în Spania

Fondul de solidaritate al UE în Franța

Fondul de solidaritate al UE în Grecia

Intervenții prin Fondul de solidaritate al UE începând cu anul 2002

@EU_Regional @CorinaCretuEU

/romania/file/juvenestranslatoreswebjpg_rojuvenes_translatores_web.jpg

juvenes_translatores
©

Comisia Europeană a anunțat vineri, 2 februarie, numele celor 28 de câștigători ai concursului său anual de traducere, „Juvenes Translatores”. Câștigătorul din România este Cosmin Ionuț Lazăr, elev în clasa a XI-a la profilul științe sociale, bilingv – engleză, din cadrul Colegiului Național „Costache Negri” din Galați. 

02/02/2018

Vă felicit pentru această performanță. Ați fost la înălțime și v-ați demonstrat talentul în toate cele 24 de limbi ale UE. Învățarea de limbi străine este o competență vitală pentru cariera și dezvoltarea voastră personală. Este fascinant să vezi atât de mulți tineri talentați. Multilingvismul ne definește ca europeni”, le-a transmis comisarul european responsabil pentru buget și resurse umane, Günther Oettinger, celor 28 de câștigători, elevi în învățământul secundar, și i-a invitat la Bruxelles, în data de 10 aprilie, pentru a le înmâna trofeele și diplomele.

Pasionat de lectură, în general, de scris, de istorie, câștigătorul din România a ales să traducă din franceză în română, însă vorbește și engleza și a început să descopere și limbile turcă și spaniolă. „Fiecare limbă străină este specială în felul său, mai ales pentru că a cunoaște o altă limbă înseamnă a cunoaște o altă cultură[…]. Franceza nu constă doar într-un set de reguli gramaticale și într-un dicționar înțesat de termeni. Franceza este mai mult decât atât, și anume muzică, teatru, literatură, artă, istorie, iubire, eleganță, civilizație și frumos. Lista nu se încheie aici”, ne-a mărturisit Cosmin, care se consideră un umanist convins, fapt confirmat și prin participarea sa recentă la cursuri de teatru în limba franceză la „Biblioteca Franceză” din Galaţi. Profesoara care îl îndrumă în învățarea limbii franceze, dna Gina Baciu, îl descrie ca pe un elev talentat, ambiţios și perseverent, care „nu renunţă niciodată la ideile în care crede cu adevărat şi este mereu în căutare de noi lucruri pe care să le poată descoperi, învăţa şi perfecţiona […]. De aceea a obţinut premii importante la toate concursurile şi olimpiadele de limba franceză la care a participat”.

Aflat la a 11-a ediție, concursul se bucură în continuare de mult sprijin și de interes din partea școlilor. Anul acesta, peste 3.300 de elevi din întreaga Uniune Europeană au tradus texte referitoare la aniversarea a 60 de ani de la întemeierea Uniunii Europene. Elevii au putut alege oricare dintre cele 552 de combinații posibile de două limbi oficiale ale UE. Au fost înregistrate 144 de combinații lingvistice, printre care polonă (limbă sursă) - finlandeză (limbă țintă) și cehă (limbă sursă) - greacă (limbă țintă). Toți câștigătorii - câte unul din fiecare stat membru - au ales să traducă în limba pe care o stăpânesc cel mai bine sau în limba lor maternă, așa cum procedează și traducătorii din instituțiile UE.

Context

Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene organizează concursul „Juvenes Translatores” („tineri traducători”, în latină) în fiecare an, începând din 2007. Obiectivul urmărit este de a promova studiul limbilor străine în școli și de a le oferi elevilor posibilitatea de a înțelege ce înseamnă meseria de traducător. Concursul se adresează elevilor de liceu în vârstă de 17 ani și se desfășoară simultan în toate școlile selectate din UE. Concursul i-a inspirat și i-a încurajat pe unii participanți să studieze limbile străine și la nivel universitar pentru a deveni apoi traducători profesioniști.

Traducerea face parte integrantă din activitatea UE și a făcut obiectul celui dintâi regulament, în 1958.

 

Persoană de contact:

Carmen TOMA, tel. 021/203.54.85

 

Pagini utile

Lista câștigătorilor din cele 28 de state membre UE

Pagina concursului Juvenes Translatores

Urmăriți activitatea comisarului Günther Oettinger pe Twitter: @GOettingerEU

Urmăriți Direcția Generală Traduceri pe Twitter: @Translatores

 

/romania/file/creturomaniawebjpg_rocretu_romania_web.jpg

comisar corina cretu
©

Propusă de Comisia Europeană joi, 1 februarie, noua Directivă va îmbunătăți calitatea apei potabile și va facilita accesul la aceasta, permițând totodată o mai bună informare a cetățenilor. Propunerea legislativă are ca obiectiv garantarea dreptului de acces la servicii esențiale de calitate, inclusiv în ce privește alimentarea cu apă, constituind astfel răspunsul la prima inițiativă cetățenească europeană încununată de succes „Right2Water”, care a reunit 1,6 milioane de semnături în sprijinul îmbunătățirii accesului la o apă potabilă sigură pentru toți europenii.

01/02/2018

"Sprijin această propunere și, în special, obiectivul de a îmbunătăți accesul la apa potabilă pe întreg cuprinsul Europei. De exemplu, în România, doar în perioada 2007-2013, au fost investite aproximativ 2,4 miliarde de euro în infrastructura relevantă din fondurile structurale și de investiții europene, 287 de localități beneficiind de fonduri pentru reabilitarea sau extinderea infrastructurii atât de alimentare, cât și de tratare a apei, numărul celor ce au beneficiat de investiții doar într-unul din domeniile menționate fiind mult mai mare. Acest lucru a însemnat, în termeni concreți, 142 de unități de tratare a apelor reziduale noi sau reabilitate, un procent de 63,7% din populație conectată la servicii regionale de alimentare cu apă, un nivel de tratare a apelor reziduale de 60,87% și, nu în ultimul rând, 43 de companii regionale de administrare a apei nou create pentru a gestiona investițiile la aceste nivele și cu performanțe superioare. Pentru perioada 2014-2020, sunt alocate 2,7 miliarde de euro pentru acest sector, toate cele 28 de proiecte fazate din perioada precedentă au fost aprobate și progresează în implementare. De asemenea, au fost aprobate și 4 proiecte noi, unul dintre proiectele majore de investiție adoptate fiind localizat în București și beneficiind de o alocare de 200 milioane euro din fonduri europene", a declarat comisarul european pentru politică regională Corina Crețu.

Noile norme au în vedere:

 • îmbunătățirea calității și siguranței apei prin adăugarea de substanțe noi și emergente la lista de criterii pentru determinarea siguranței apei, în concordanță cu cele mai recente cunoștințe științifice și recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății;
 • îmbunătățirea accesului la apă potabilă pentru toți cetățenii și, în special, pentru grupurile vulnerabile și marginalizate, de exemplu prin instalarea, în spațiile publice, a unor echipamente care să permită acest acces, lansarea unor campanii de informare a cetățenilor cu privire la calitatea apei pe care o beau și încurajarea administrațiilor și clădirilor publice să ofere acces la apă potabilă;
 • acces ușor și comod pentru utilizatori, inclusiv online, la informații despre calitatea apei potabile și aprovizionarea cu apă potabilă în zonele în care locuiesc, sporind astfel încrederea în apa de robinet;
 • o mai bună gestionare a apei potabile de către statele membre, ce va permite evitarea pierderilor inutile de apă și va contribui la reducerea amprentei de carbon, respectiv realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru 2030 (obiectivul 6) și a obiectivelor Acordului de la Paris privind schimbările climatice.

Context

Politica europeană din domeniu garantează faptul că apa destinată consumului uman poate fi consumată în condiții de siguranță, protejând astfel sănătatea cetățenilor. Principalii piloni ai acestei politici sunt:

 • asigurarea controlului calității apei potabile în conformitate cu standarde bazate pe cele mai recente dovezi științifice;
 • asigurarea eficienței și eficacității monitorizării, evaluării și punerii în aplicare a calității apei potabile;
 • punerea la dispoziția consumatorilor a unor informații adecvate, furnizate în timp util și în mod corespunzător.

 

Persoane de contact pentru presă:

Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)

Iris PETSA (+32 2 299 33 21)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Propunerea de revizuire a directivei

Evaluarea impactului și rezumatul evaluării de impact

Fișă informativă: Apă potabilă mai sigură pentru toți europenii

Răspunsul Comisiei la inițiativa cetățenească „Right2Water”

Pilonul european al drepturilor sociale

Directiva privind apa potabilă

Strategia UE privind materialele plastice

Revizuirea Directivei privind apa potabilă

/romania/file/colegiucomisari2018webjpg_rocolegiu_comisari_2018_web.jpg

colegiu_comisari
©

Noul Cod de conduită pentru membrii Comisiei Europene a fost adoptat oficial și intră în vigoare din data de 31 ianuarie, în contextul campaniei pentru o transparență sporită, desfășurată de președintele Jean-Claude Juncker de la începutul mandatului. Regulile actualizate stabilesc noi standarde pentru normele etice în Europa și se aplică tuturor membrilor din Comisia Juncker curentă.

31/01/2018

Principalele îmbunătățiri ale normelor curente se referă la:

 • activitățile desfășurate după încheierea mandatului, prin prelungirea perioadei de incompatibilitate de la 18 luni, cât este în prezent, la doi ani pentru foștii comisari și la trei ani pentru președintele Comisiei;
 • prevenirea conflictelor de interese, prin definirea, pentru prima dată, a „conflictului de interese” și stabilirea principiului de evitare a acestor situații și a celor ce pot fi percepute ca atare, consultarea Comitetului independent de etică înainte de a se lua decizii de desfășurare a unei activități lucrative în domenii conexe fostelor portofolii, precum și publicarea deciziilor Comisiei și Comitetului pe subiect;
 • reguli mai stricte pentru interesele financiare, prin obligativitatea declarării investițiilor de peste 10.000 de euro și posiblitatea de a solicita cesionarea sau încredințarea activelor ce fac obiectul unui conflict de interese unei structuri de tip „blind trust” (care se ocupă de administrarea exclusivă a acestora și asupra căreia comisarul nu are niciun control);
 • transparență și răspundere, prin realizarea de deplasări eficiente din punct de vedere al costurilor și publicarea cheltuielilor aferente, bilunar;
 • asigurarea respectării normelor, prin asistența acordată Colegiului de un nou Comitet independent consolidat de etică și prin decizia de a adresa o mustrare și publicarea acesteia, în cazul unei încălcări a Codului care nu justifică trimiterea în fața Curții de Justiție;
 • posibilitatea de a candida la alegerile pentru Parlamentul European fără a fi în concediupropunerea președintelui Juncker din 2016 va deveni aplicabilă, imediat ce Parlamentul European va aproba Acordul-cadru actualizat cu Comisia.

Etape următoare

Se preconizează că la data de 7 februarie Parlamentul European va aproba noile dispoziții care permit comisarilor să participe la alegerile pentru Parlamentul European fără să fie nevoiți să își ia concediu.

La sfârșitul lunii februarie 2018, Comisia va publica, pentru prima dată, informații detaliate privind cheltuielile de călătorie ale tuturor comisarilor.

De asemenea, în spiritul transparenței și răspunderii, Comisia va publica rapoarte anuale privind aplicarea acestui Cod.

 

Persoane de contact pentru presă:

Alexander WINTERSTEIN (+32 2 299 32 65)

Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Cod de conduită pentru comisari, ediția 2018

Articol 245 din Tratatul privind funcționarea UE

Cod de conduită pentru comisari, ediția 2011

Comunicat de presă privind privind înăsprirea Codului de conduită pentru comisari

Discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii Europene 2017

/romania/file/kingavramopouloswebjpg-1_roking_avramopoulos_web.jpg

comisari king avramopoulos
©

Intensificarea luptei împotriva radicalizării, eforturi sporite în ceea ce privește securitatea cibernetică și protecția spațiilor publice, evoluții pozitive în domeniul schimbului de informații, combaterii finanțării terorismului, siguranței aviatice sau dimensiunii externe fac parte din progresele înregistrate în direcția realizării unei Uniuni a securității efective și reale, potrivit raportului publicat de Comisia Europeană miercuri, 24 ianuarie. Comisia a stabilit, de asemenea, o serie de măsuri care vor fi luate în următoarele luni pentru consolidarea sprijinului acordat statelor membre și accelerarea activității la nivelul UE în domeniul securității. 

24/01/2018

Comisarul pentru uniunea securității, Julian King, a declarat: „În ultimul an am intensificat eforturile pentru a elimina deficiențele în materie de informații, a combate radicalizarea, a spori reziliența cibernetică și a ne proteja spațiile publice. Această abordare cuprinzătoare dă rezultate, însă trebuie să menținem ritmul acțiunilor pentru a garanta o uniune a securității efectivă și reală. Trebuie să ne ocupăm de problema terorismului de la rădăcină, prin combaterea radicalizării, astfel încât ideologiile violente și extremiste să nu mai atragă persoane. Vom lucra în continuare cu experți, factori de decizie și furnizori de internet pentru abordarea acestei chestiuni vitale. Mai sunt încă multe de făcut.

Raportul se referă la:

 • intensificarea luptei împotriva radicalizării, prin consolidarea coordonării la nivelul UE a acțiunilor de prevenire a terorismului și a celor îndreptate împotriva radicalizării în penitenciare și a propagandei teroriste online și offline, prin îndemnul adresat plaformelor online de a intensifica eforturile de eliminare rapidă a conținutului online cu caracter terrorist și reducerea timpului de reacție la un astfel de conținut, precum și prin organizarea unei conferințe în aprilie referitoare la modul de gestionare de către statele membre a persoanelor ce revin din teritoriile anterior ocupate de Daesh în Siria și Irak;
 • mobilizarea eforturilor privind securitatea cibernetică și protecția spațiilor publice prin măsuri pentru: crearea unei rețele de centre de competență în materie de securitate cibernetică, inclusiv a unui Centru european, cu ajutorul unei finanțări de 50 milioane euro; consolidarea capacităților de decriptare ale Europol cu ajutorul unei alocări suplimentare de 5 milioane euro; intensificarea cooperării dintre operatorii economici privați, cum ar fi nodurile de transport, stadioanele și centrele comerciale, și autoritățile locale și regionale în domeniul protecției spațiilor publice, publicarea unui set de instrumente de securitate, crearea unui portal online pentru toți actorii implicați pentru schimbul de bune practici și organizarea unei conferințe cu primarii orașelor din întreaga Europă în martie;
 • progrese în domenii precum combaterea finanțării terorismului, cercetarea în domeniul securității, siguranța aviatică sau dimensiunea externă a securității și ajungerea la un acord, în următoarele săptămâni, privind Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și propunerile de consolidare a Sistemului de informații Schengen (SIS). 

Context

Agenda europeană privind securitatea orientează activitatea Comisiei în domeniu, stabilind principalele acțiuni necesare pentru a se asigura un răspuns eficace al UE la terorism și la amenințările la adresa securității, inclusiv contracararea radicalizării, consolidarea securității cibernetice și suprimarea accesului la finanțare al teroriștilor, precum și îmbunătățirea schimbului de informații. Progresele în implementarea ei sunt reflectate în rapoartele elaborate periodic de Comisia Europeană.

 

Persoane de contact pentru presă:

Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)

Tove ERNST (+32 2 298 67 64)

Kasia KOLANKO (+ 32 2 296 34 44)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Al treisprezecelea raport referitor la progresele înregistrate pentru realizarea unei uniuni a securității efective și reale

Fișă informativă: Uniunea securității - O Europă care oferă protecție 

Agenda europeană privind securitatea

Agenda liderilor UE

/romania/file/corinacretu7jpg-0_rocorina_cretu_7.jpg

comisar european corina cretu
© Comisia Europeană

Luni și marți, 29-30 ianuarie, comisarul european pentru politică regională Corina CREȚU a efectuat o vizită oficială în România.

Înaltul oficial european s-a întâlnit cu dna Viorica DĂNCILĂ, prim-ministrul României, pentru a discuta tematica fondurilor europene. 

26/01/2018

Comisarul Corina Crețu a participat la conferința ”Fondurile europene, absorbția și impulsul necesar. Cum conectăm România în anul centenar?”, alături de domnul Mugur ISĂRESCU, guvernatorul Băncii Naționale a României, evenimentul fiind organizat de CursdeGuvernare.ro, cu sprijinul Băncii Naționale.

Înaltul oficial european a primit diploma ”Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” din partea Academiei de Studii Economice București.

De asemenea, comisarul pentru politică regională a fost gazda ceremoniei de decernare a premiilor concursului ”Reporter și Blogger European”, ediția 2017.

"Vin la București pentru a pune bazele unei cooperări strânse și fructuoase cu noul Guvern al României, atât în ceea ce privește folosirea la maximum a resurselor disponibile în cadrul financiar multianual 2014-2020, cât și pentru a discuta pe marginea noului cadru financiar post-2020", a declarat comisarul pentru politica regională Corina CREȚU înaintea vizitei sale.

Mai multe informații despre fondurile structurale și de investiții europene în România sunt disponibile aici și pe Platforma de date deschise.

 

Anexă: Programul vizitei*

* Evenimentele destinate mass-media sunt marcate în agendă.

 

Persoane de contact:

Roxana Morea, consilier de presă, Reprezentanța CE în România, tel.: +40-21-2035432

Ioana Rus, membru de cabinet, Comisia Europeană, tel.: +32 2 29 52619

 

/romania/file/vizita29-30ianuariejpg_rovizita_29-30_ianuarie.jpg

Vizita comisarului european Corina Crețu în România
©

 

/romania/file/corinacretu7jpg-0_rocorina_cretu_7.jpg

comisar european corina cretu
© Comisia Europeană

Comisia Europeană a publicat miercuri, 24 ianuarie, o serie de instrumente destinate autorităților naționale și regionale cu scopul de a le ajuta să elaboreze strategii și proiecte de integrare a migranților și să identifice resursele UE disponibile. Acestea contribuie la definirea unor strategii locale de integrare, sprijinite prin resurse ale UE utilizate concertat și încadrate în actuala perioadă bugetară 2014-2020.

24/01/2018

Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Uniunea Europeană are ambiția de a transforma provocarea reprezentată de migrație într-o oportunitate pentru societățile și economiile noastre. Acest set de instrumente aduce un mic aport la concretizarea acestei ambiții; el va contribui la integrarea cu succes a migranților la nivel local, sprijinită de UE și de resursele sale.

Setul de instrumente identifică cinci priorități pentru elaborarea de strategii de integrare pe termen lung holistice și eficiente: (i) primirea; (ii) educația; (iii) găsirea unui loc de muncă; (iv) găsirea unei locuințe și (v) accesul la serviciile publice. Totodată sunt enumerate cele mai presante provocări care fac obiectul acestor cinci priorități și propune măsuri de sprijin adecvate, fiecare fiind corelată cu fondul UE corespunzător.

De exemplu, în domeniul educației, se pot utiliza împreună diferite fonduri ale UE pentru ca școlile să fie mai favorabile incluziunii și mai puțin segregate. Prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pot fi finanțate unități de învățământ modernizate și accesibile. Fondul social european (FSE) și Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMIpot sprijini acțiuni speciale de formare a cadrelor didactice care să le ajute la combaterea abandonului școlar, în timp ce Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEADpoate oferi ajutor material studenților și elevilor cu dificultăți materiale.

Statele membre și regiunile din UE au o la dispoziție o gamă largă de instrumente de finanțare din partea Uniunii Europene pe care le pot folosi pentru a sprijini diferite tipuri de proiecte în domeniul integrării. Acestea includ fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI), FAMI sau FEAD. 

Context

Deși responsabilitatea pentru integrare revine în primul rând statelor membre, Uniunea Europeană a stabilit în cadrul Planului de acțiune privind integrarea din 2016 măsuri pentru încurajarea și sprijinirea statelor membre în eforturile lor de a promova integrarea resortisanților țărilor terțe. Aceste măsuri includ și instrumente de finanțare specifice care abordează coeziunea economică și socială între statele membre.

În plus, una dintre acțiunile din cadrul Noii agende pentru competențe în Europa include înființarea Instrumentului european de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe, un instrument offline și online care va face posibilă prezentarea de către resortisanții țărilor terțe a competențelor, calificărilor și experienței dobândite într-o manieră care să fie bine înțeleasă de către angajatorii, furnizorii de educație și formare și organizațiile care lucrează cu migranți din întreaga Uniune Europeană.

 

Persoane de contact pentru presă:

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)

Sophie DUPIN DE SAINT-CYR (+32 2 295 61 69)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Set de instrumente privind utilizarea fondurilor UE pentru integrarea persoanelor care provin din familii de migranți

Evenimentul de lansare a setului de instrumente în cadrul Comitetului Economic și Social European

@CorinaCretuEU

@EUHomeAffairs @EU_Social @EU_Regional

/romania/file/infringementwebjpg-2_roinfringement_web.jpg

constatarea neîndeplinirii obligațiilor
© Comisia Europeană

Potrivit solicitării Comisiei Europene din 25 ianuarie, România, Cipru și Cehia trebuie să comunice măsurile naționale de transpunere a normelor europene actualizate privind greutățile și dimensiunile maxime ale anumitor vehicule rutiere (Directiva 2015/719/UE). Aceste norme, care privesc traficul internațional, joacă un rol important pentru funcționarea pieței interne și pentru libera circulație a mărfurilor în Europa.

25/01/2018

Printre altele, directiva introduce derogări pentru vehiculele grele de marfă cu performanțe aerodinamice sporite sau pentru cele care funcționează cu combustibili alternativi. Acest fapt oferă stimulente pentru utilizarea unor vehicule mai puțin poluante, care pot fi mai lungi sau mai grele decât vehiculele convenționale.

Directiva ar fi trebuit să fie pusă în aplicare de statele membre până la 7 mai 2017.

Toate statele membre în cauză au acum la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei toate măsurile luate pentru a asigura punerea în aplicare integrală a directivei. În caz contrar, Comisia poate trimite aceste cazuri în fața Curții de Justiție a UE.

Despre procedurile privind pachetul lunar de decizii

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie în luna ianuarie includ 21 de scrisori de punere în întârziere, 67 de avize motivate și 8 trimiteri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Totodată, Comisia închide 86 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

 

Persoane de contact pentru presă:

Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)

Alexis PERIER (+32 2 296 91 43)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Principalele decizii cuprinse în pachetul din ianuarie privind procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

Fișă informativă despre procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

Pagina dedicată procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

Pages

Subscribe to RSS - Comisia Europeană