Reprezentanţa în România

Publicații ale Reprezentanței Comisiei Europene și ale instituțiilor UE

sondaj_publicatii.jpg

Instituţiile Uniunii Europene publică documente oficiale broşuri, pliante şi diverse alte materiale informative, care sunt puse la dispoziţia publicului larg, fie în format electronic, putând fi descărcate de pe site-urile oficiale UE, fie în format tipărit, putând fi obţinute prin comandă sau direct de la un centru de informare Europe Direct.

Publicațiile realizate de Reprezentanța Comisiei Europene sunt disponibile aici.

Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene (OP)

Principala publicaţie este Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), publicat zilnic în peste 20 de limbi de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene (OP) organismul UE responsabil cu editarea publicaţiilor acesteia. OP publică diverse alte materiale informative în legătură cu activităţile şi politicile UE, pe suport de hârtie, precum şi în format electronic.

Mai mult, Oficiul pentru Publicaţii pune la dispoziţie diverse servicii on-line care oferă acces liber la informaţii privind legislaţia UE, publicaţiile UE, contractele de achiziţii publice ale UE şi cercetarea şi dezvoltarea în UE.

EUR-Lex, ŒIL

Pe portalul EUR-Lex, poţi consulta on-line Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum şi texte ale tratatelor, legislaţia în vigoare, propunerile legislative ale Comisiei Europene, hotărârile Curţii de Justiţie şi ale Tribunalului de Primă Instanţă etc.

Derularea procedurii legislative referitoare la un act specific poate fi urmărită pe site-ul ŒIL (Observatorul legislativ al Parlamentului European).

SIMAP, TED

Portalul SIMAP, gestionat de OP, este dedicat achiziţiilor publice europene. O secţiune importantă a acetuia este TED, unde este publicat suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (seria S), care include anunţuri de licitaţii de achiziţii publice.

Librăria UE (EU Bookshop)

Oricine are posibilitatea de a comanda un exemplar dintr-o publicaţie gratuită UE, cu condiţia ca aceasta să fie disponibilă. Poţi verifica disponibilitatea unei publicaţii, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, pe portalul Librăria UE. Atenţie! Nu toate publicaţiile sunt gratuite.