Reprezentanţa în România

Ştiri

Pages

25/01/2017

Primul pas către crearea unui pilon european al drepturilor sociale a fost făcut prin organizarea de Comisia Europeană, în 23 ianuarie, la Bruxelles, a unei conferințe la nivel înalt pe această temă. Peste 600 de reprezentanți ai autorităților statelor membre, instituțiilor UE și societății civile au purtat discuții referitoare la crearea unei Europe mai sociale și mai echitabile. 

Categorie:
25/01/2017

Punerea în aplicare a celor patru strategii macroregionale ale UE, cuprinzând 19 state membre UE și opt țări din afara Uniunii, a generat o creștere a interesului în ceea ce privește cooperarea și coeziunea teritorială europeană, precum și plusvaloarea acestora. Acesta a dus la îmbunătățirea coordonării și consolidarea cooperării în anumite domenii, cum ar fi navigabilitatea, energia, schimbările climatice, și între țările în cauză, precum și la intensificarea cooperării cu țările terțe, apropiindu-le pe acestea de UE. Strategiile au contribuit la conturarea politicii, la punerea în aplicare a legislației existente și la un dialog mai profund între diverșii actori. Acestea sunt principalele concluzii ale primului raport unic de evaluare, publicat la finalul anului trecut, a celor patru strategii macroregionale existente, și anume: Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice, Strategia UE pentru regiunea Dunării, Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice și Strategia UE pentru regiunea alpină.

Categorie:
Ocuparea forţei de muncă şi drepturi sociale, Energie şi resurse naturale, Mediu, consumatori şi sănătate, Regiuni şi dezvoltare locală
25/01/2017

Comisia a publicat miercuri, 25 ianuarie, cel mai recent raport pe care l-a elaborat în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare (MCV) privind România. La 10 ani de la instituirea MCV, Comisia a făcut un bilanț al măsurilor întreprinse de România în ceea ce privește reforma sistemului judiciar și lupta împotriva  corupției, al realizărilor, al provocărilor nedepășite încă și al acțiunilor care sunt în continuare necesare pentru încheierea monitorizării în cadrul MCV.

Categorie:
24/01/2017

Cel de al treilea raport al Comisiei Europene privind cetățenia UE a fost publicat marți, 24 ianuarie. Documentul face bilanțul progreselor înregistrate începând din 2014 și prezintă acțiunile menite să asigure faptul că europenii se bucură pe deplin de drepturile lor atunci când lucrează, călătoresc, studiază sau participă la alegeri, intr-un alt stat membru UE.

Categorie:
UE pe înţelesul tuturor, Justiţie şi drepturile cetăţenilor, Regiuni şi dezvoltare locală
23/01/2017

România a făcut bilanţul unuia dintre cele mai importante programe de finanţare europeană – Programul Operaţional Regional 2007-2013 - la finalul anului 2016. Cel mai mult au beneficiat de cele 4 miliarde de euro puse la dispoziţia celor 8 regiuni de dezvoltare locuitorii din Nord-Vest, unde s-a înregistrat cel mai mare grad de absorbţie – 90%. 

Categorie:
Economie, finanţe şi impozite / Concurenţă, Regiuni şi dezvoltare locală
22/01/2017

Orașele europene beneficiează de sprijin pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare regională și urbană ale Uniunii Europene. Agenda urbană aduce laolaltă toate părțile interesate din rândul autorităților municipale, regionale, naționale și europene pentru îmbunătățirea constantă a politicilor relevante. Astfel, orașele se pot folosi de experiențele altor municipalități în dezvoltarea de politici, atragerea fondurilor europene și implementarea proiectelor, prin intermediul noii platforme deschise de date urbane, care permite accesul la informații despre dinamica populației, dezvoltare economică și urbană, transport și accesibilitate, mediu și afaceri sociale.  

Categorie:
Regiuni şi dezvoltare locală
20/01/2017

Angajarea civică a tinerilor într-un proiect care presupune generozitate şi solidaritate, învăţarea unor noi limbi străine sau acumularea de experienţă profesională: acesta este scopul cu care a fost lansat, în 7 decembrie 2016, Corpul european de solidaritate. Inţiativa presedintelui Jean-Claude Juncker, anunţată în septembrie la summitul de la Bratislava, are şi o puternică dimensiune transfrontalierlă, regională.

Categorie:
Cultură, educaţie şi tineret, Ocuparea forţei de muncă şi drepturi sociale, Regiuni şi dezvoltare locală
20/01/2017

Fondul European de Investiții (FEI) și UniCredit au semnat contractul de garanții InnovFin, acordate IMM-urilor pentru a dinamiza accesul la finanțare pentru firmele inovatoare mici, mijlocii și cu capitalizare medie în 8 țări. Această tranzacție beneficiază de sprijin din partea Orizont 2020, programul-cadru pentru cercetare și inovare al UE, și din partea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), pilonul central al Planului de Investiții pentru Europa.

Categorie:
Afaceri comerciale, Economie, finanţe şi impozite / Concurenţă, Regiuni şi dezvoltare locală
Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu
19/01/2017

Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, a aprobat o contribuţie financiară prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) la proiectul ,,Reabilitarea Drumului Naţional 1C între oraşele Dej şi Baia Mare". Cofinanţarea din partea Uniunii Europene pentru acest proiect major retrospectiv, ale cărui lucrări de reabilitare au fost finalizate în 2016, este de aproximativ 57 de milioane de euro.

Categorie:
Regiuni şi dezvoltare locală
money
18/01/2017

Furnizorii de microcredite și de finanțare pentru întreprinderile sociale își pot dezvolta capacitatea de a acționa pe piață printr-o nouă inițiativă a Comisiei Europene și a Fondului european de investiții (FEI), lansată la finalul anului trecut. 

Categorie:
Afaceri comerciale, Economie, finanţe şi impozite / Concurenţă, Regiuni şi dezvoltare locală

Pages