Reprezentanţa în România

Ştiri

Pages

comisar_dombrovskis
14/03/2018

Un pachet ambițios și cuprinzător de măsuri pentru abordarea creditelor neperformante (non-performing loans – NPL) a fost propus de Comisia Europeană miercuri, 14 martie. Se pune astfel în practică planul de acțiune al Consiliului UE, ce vizează abordarea volumului mare de NPL și prevenirea acumulării lor în viitor. Comisia a prezentat, totodată, și al doilea raport privind progresele înregistrate cu privire la reducerea NPL, care indică faptul că volumul acestora continuă să scadă.

Categorie:
Economie, finanţe şi impozite / Concurenţă
drepturi sociale
13/03/2018

Înființarea unei Autorități Europene a Muncii (AEM) și asigurarea accesului la protecție socială pentru toți salariații și lucrătorii independenți fac obiectul noilor propuneri prezentate de Comisia Europeană marți, 13 martie. Acestea sunt însoțite de o comunicare pe tema monitorizării implementării Pilonului european al drepturilor sociale, strâns legată de Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice.

Categorie:
Ocuparea forţei de muncă şi drepturi sociale
alimente
12/03/2018

Comisia Europeană (CE) lansează marți, 13 martie, un Centru de cunoștințe pentru creșterea calității alimentelor și combaterea fraudei alimentare, sub coordonarea Centrului Comun de Cercetare. Acesta, reprezentat de o rețea formată din experți CE și independenți, va oferi sprijin factorilor de decizie de la nivelul UE și autorităților naționale, prin facilitarea accesului la informații și prin schimbul de date științifice în domeniu.

Categorie:
Mediu, consumatori şi sănătate
se_deva
12/03/2018

Luni, 12 martie, Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată pentru a evalua dacă diferitele măsuri de sprijin public acordate de autoritățile române producătorului de energie „Complexul Energetic Hunedoara” sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor aflate în dificultate.

Categorie:
Economie, finanţe şi impozite / Concurenţă, Energie şi resurse naturale
comisar dombrovskis
12/03/2018

Comisia Europeană a făcut luni, 12 martie, o serie de propuneri ce au în vedere promovarea surselor alternative de finanțare și eliminarea barierelor din calea investițiilor transfrontaliere. Acestea vor stimula piața transfrontalieră a fondurilor de investiții, vor promova piața UE a obligațiunilor garantate ca sursă de finanțare pe termen lung și vor asigura investitorilor o mai mare certitudine în cadrul tranzacțiilor transfrontaliere cu valori mobiliare și creanțe.

Categorie:
Economie, finanţe şi impozite / Concurenţă
jucarii_periculoase
12/03/2018

România a transmis 13 alerte privind produsele nealimentare periculoase, din cele 2.201 înregistrate pe plan european, pe primul loc în rândul acestora situându-se jucăriile (39%), urmate de autovehicule (23%) și cosmetice (15%), principalele riscuri asociate lor fiind cele chimice (46%), de incendiu (23%) și de sufocare (16%). Media europeană include o clasificare similară, jucării (29%) urmate de autovehicule (20%), doar locul trei fiind diferit – produse textile și de îmbrăcăminte (12%) -, iar la riscuri cele de vătămare sunt clasate pe primul loc (28%), urmate de cele chimice (22%) și de sufocare (17%). Datele de mai sus fac parte din raportul anual privind sistemul de alertă rapidă referitor la aceste produse pentru anul 2017, publicat de Comisia Europeană luni, 12 martie.

Categorie:
Mediu, consumatori şi sănătate
comisar_gabriel
12/03/2018

Grupul de experți la nivel înalt privind știrile false și dezinformarea online a propus luni, 12 martie, o definiție a fenomenului și a pledat pentru adoptarea unui cod de principii la care să adere platformele online și rețelele de socializare. Totodată, Comisia Europeană a dat publicității rezultatele unei consultări publice și unui studiu Eurobarometru în domeniu.

Categorie:
Cultură, educaţie şi tineret, Mediu, consumatori şi sănătate
ue_ucraina
09/03/2018

Un nou program de asistență macrofinanciară (AMF) pentru Ucraina, în valoare de până la 1 miliard de euro, propus de Comisia Europeană vineri, 9 martie, urmărește să valorifice progresele înregistrate în sprijinirea stabilizării economice și a reformelor structurale în cadrul celor trei AMF-uri anterioare.

Categorie:
Relaţii externe şi afaceri externe
economie
08/03/2018

Comisia Europeană a prezentat joi, 8 martie, strategia pentru un sistem financiar care să sprijine agenda UE în ceea ce privește schimbările climatice, prin intermediul unei foi de parcurs ce promovează rolul finanțării în tranziția către o economie performantă și care să îndeplinească obiectivele sociale și de mediu. Aceasta a fost realizată pe baza recomandărilor formulate de Grupul de experți la nivel înalt privind finanțarea sustenabilă și reprezintă una din etapele-cheie către punerea în aplicare a Acordului istoric de la Paris și a Agendei UE pentru dezvoltare durabilă.

Categorie:
Economie, finanţe şi impozite / Concurenţă
egalitate_gen_raport_2018
08/03/2018

Cel mai recent raport al Comisiei Europene privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, publicat în data de 8 martie, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, arată că deși au fost efectuate progrese în domeniu, acestea sunt insuficiente. În ce privește diferența de remunerare, România este statul membru în care aceasta înregistrează cel mai scăzut nivel (5,2%), în timp ce media europeană s-a stabilizat de mai mulți ani la 16%.

Categorie:
Mediu, consumatori şi sănătate

Pages