Reprezentanţa în România

Ştiri

Pages

24/01/2019

Joi, 24 ianuarie, Comisia Europeană a luat decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor cu privire la 27 de state membre (toate cu excepția Danemarcei) pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a normelor UE privind serviciile și calificările profesionale. Astfel cum s-a subliniat în Comunicarea privind piața unică din noiembrie 2018, cetățenii și întreprinderile se pot bucura de multiplele beneficii ale pieței unice doar dacă normele care au fost convenite de comun acord funcționează efectiv pe teren.

Categorie:
Economie, finanţe şi impozite / Concurenţă
houses
24/01/2019

Comisia a decis să deschidă procedurile UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României și Croației, întrucât niciunul dintre aceste state membre nu a prezentat rapoarte privind progresele înregistrate în ceea ce privește atingerea nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor și a elementelor acestora. În plus, Comisia Europeană a decis să trimită Cehia și Slovenia în fața Curții de Justiție a UE pentru nerespectarea Directivei privind performanța energetică a clădirilor (Directiva 2010/31/UE).

Categorie:
Mediu, consumatori şi sănătate
copyright_marian_vejcik_euro_steag_ue_x900
24/01/2019

România, alături de alte trei state membre (Cipru, Franța și Irlanda), au primit joi, 24 ianuarie, avize motivate pentru neîndeplinirea obligației de a notifica transpunerea integrală în legislația națională a normelor UE privind drepturile la pensie suplimentară (Directiva privind transferabilitatea pensiilor, Directiva 2014/50/UE).

Categorie:
Ocuparea forţei de muncă şi drepturi sociale
electronic_Waste
24/01/2019

România și Estonia au primit joi, 24 ianuarie, scrisori de notificare a întârzierii cu privire la deficiențele legate de transpunerea normelor UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (Directiva 2012/19/UE).

Categorie:
Mediu, consumatori şi sănătate
border
24/01/2019

România a primit joi, 24 ianuarie, o scrisoare de notificare a întârzierii în îndeplinirea obligațiilor în ceea ce privește conformitatea legislației naționale privind datoria vamală la Codul vamal al Uniunii [Regulamentul (UE) nr. 952/2013].

Categorie:
Transporturi şi călătorii
transport
24/01/2019

România a primit joi, 24 ianuarie, un aviz motivat pentru că nu asigură rambursarea integrală și imediată a taxelor de înmatriculare a vehiculelor de ocazie achiziționate din alte state membre. Curtea de Justiție a UE a considerat că aceste taxe încalcă normele UE (articolul 110 din TFUE).

Categorie:
Economie, finanţe şi impozite / Concurenţă
euro-coins
24/01/2019

România și alte 15 state membre UE (Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Germania, Ungaria, Italia, Malta, Țările de Jos, Polonia, România, Suedia și Regatul Unit) au primit joi, 24 ianuarie, scrisori de notificare a întârzierii în îndeplinirea obligațiilor în ceea ce privește conformitatea legislației lor naționale cu normele UE privind achizițiile publice și concesiunile.

Categorie:
Economie, finanţe şi impozite / Concurenţă
agricultura
24/01/2019

România a primit joi, 24 ianuarie, o scrisoare de notificare a întârzierii în îndeplinirea obligațiilor în ceea ce privește conformitatea legislației naționale cu normele UE privind produsele biocide [Regulamentul (UE) nr. 528/2012].

Categorie:
Mediu, consumatori şi sănătate
cretu-jrc
23/01/2019

Joi, 24 ianuarie, comisarul european Corina Crețu are ca principală destinație Centrul Comun de Cercetare (Joint Research Centre – JRC), serviciul științific intern al Comisiei Europene. Comisarul pentru politică regională va vizita sediul JRC de la Ispra, din Italia, localitate aflată pe locul trei, după Bruxelles și Luxemburg, ca volum al activităților desfășurate de Comisia Europeană.

Categorie:
Regiuni şi dezvoltare locală
corinacretucosac
18/01/2019

Luni, 21 ianuarie, comisarul european pentru politică regională Corina Crețu va participa la reuniunea membrilor Conferinței comisiilor parlamentare de afaceri europene din parlamentele naționale din UE (COSAC), organizată la București în cadrul Președinției române a Consiliului UE. La reuniune vor fi prezenți reprezentanți din toate statele membre ale UE, precum și membri ai Parlamentului European.

Categorie:
Regiuni şi dezvoltare locală

Pages