Reprezentanţa în România

Ştiri

Pages

corina cretu
29/09/2017

Începând cu data de 29 septembrie, regiunile sunt invitate să își depună candidatura pentru două proiecte-pilot ale Comisiei. În cazul în care sunt selecționate, ele pot beneficia de un sprijin financiar și de consiliere adaptate din partea UE pentru transformarea economiilor și modernizarea industriilor lor.

Cele două proiecte-pilot au fost prezentate de Comisie în iulie 2017. Ele vizează să sprijine în continuare regiunile europene să investească în domeniile lor de nișă cu potențial competitiv (procesul de „specializare inteligentă”) și să genereze inovarea, adaptabilitatea și creșterea economică necesare pentru valorificarea oportunităților oferite de globalizare.

Categorie:
Regiuni şi dezvoltare locală
cesec bucuresti 2017
28/09/2017

La București, vicepreședintele Comisiei Europene Maroš Šefčovič, comisarul european Miguel Arias Cañete și miniștrii energiei din 9 state membre UE și din 8 părți contractante la Comunitatea Energiei au convenit joi, 28 septembrie, să consolideze cooperarea regională prin semnarea unui memorandum de înțelegere (MoU) de completare a inițiativei CESEC (Central and South Eastern Europe Gas Connectivity – Interconectarea în sectorul de gaze în Europa centrală și de sud-est) existente, agrearea de foi naționale de parcurs pentru îmbunătățirea acordurilor comerciale din regiune, reconfirmarea angajamentului de a realiza cu rapiditate proiectele prioritate în domeniul gazelor și, nu în ultimul rând, lansarea a două noi grupuri de operatori de sisteme de transport de gaze.

Categorie:
Energie şi resurse naturale, Regiuni şi dezvoltare locală
program life
28/09/2017

În 28 septembrie, Comisia Europeană a aprobat un pachet de investiții de 222 milioane de euro, în cadrul programului LIFE pentru mediu și politici climatice, pentru a susține tranziția Europei către un viitor mai durabil și cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Finanțarea va atrage investiții suplimentare de până la 379 milioane de euro, direcționate în sprijinul a 139 de noi proiecte, derulate în 20 de state membre.

Categorie:
Mediu, consumatori şi sănătate, Regiuni şi dezvoltare locală
calatori transport feroviar
28/09/2017

Comisia Europeană a propus, în data de 28 septembrie, actualizarea normelor privind drepturile călătorilor în transportul feroviar, pentru o mai bună protejare a acestora în caz de întârziere, anulare sau discriminare. Comisia urmărește respectarea acestor drepturi în UE, indiferent de destinație, informarea adecvată a călătorilor și îmbunătățirea în mod semnificativ a drepturilor persoanelor cu dizabilități sau cu mobilitate redusă.

Categorie:
Justiţie şi drepturile cetăţenilor, Transporturi şi călătorii
vicepresedinte Federica Mogherini
28/09/2017

În urma adoptării Fondului european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), elementul central al Planului european de investiții externe (PEI), Comisia Europeană a început punerea în aplicare, în 28 septembrie, a acestuia, având ca scop stimularea investițiilor în Africa și în zona vizată de politica de vecinătate a UE. Planul va facilita investițiile publice și private și, astfel, va soluționa o parte dintre obstacolele din calea creșterii în țările partenere, precum și o parte a cauzelor profunde ale migrației neregulamentare.

Categorie:
Afaceri comerciale, Relaţii externe şi afaceri externe
28/09/2017

Orientările și principiile prezentate de Comisia Europeană joi, 28 septembrie, vor permite platformelor online să-și intensifice eforturile de prevenire, detectare și eliminare a conținutului ilegal care instigă la ură, violență și terorism în mediul online. Măsurile propuse vor contribui la sporirea eficacității luptei împotriva acestui conținut și a eforturilor depuse în prezent pentru construirea unei Uniuni eficace și reale în materie de securitate, precum și a unei piețe unice digitale mai puternice.

Categorie:
Justiţie şi drepturile cetăţenilor, Ştiinţă şi tehnologie
tva
28/09/2017

Țările din UE au pierdut un total aproximativ de 152 de miliarde de euro în venituri din taxa pe valoare adăugată (TVA) în 2015, potrivit unui studiu al Comisiei Europene, publicat în data de 28 septembrie. Cu toate că România a cunoscut o ameliorare față de situația din anul precedent, ea a continuat să înregistreze cel mai mare deficit de încasare a TVA din Uniune, respectiv 37,2%.

Categorie:
Economie, finanţe şi impozite / Concurenţă
buget conturi ue
28/09/2017

Curtea de Conturi Europeană a emis, în data de 28 septembrie, pentru cel de-al 10-lea an consecutiv, un aviz favorabil în privința conturilor anuale ale UE, constatând că acestea sunt corecte și fidele. În raportul său pentru 2016, Curtea subliniază faptul că s-au adus îmbunătățiri importante în ceea ce privește modul în care este cheltuit bugetul UE. Astfel, au fost identificate mai puține erori decât în trecut în toate domeniile de cheltuieli, ceea ce a facilitat emiterea, pentru prima dată, a unui aviz "cu rezerve" privind plățile.

Categorie:
Economie, finanţe şi impozite / Concurenţă, UE pe înţelesul tuturor
Dimitris Avramopoulos
27/09/2017

Pe baza progreselor obținute de la adoptarea Agendei europene privind migrația, Comisia Europeană a prezentat miercuri, 27 septembrie, o serie de noi inițiative în domenii-cheie, cum ar fi un nou mecanism de relocare a unui număr de cel puțin 50.000 de refugiați, proiecte-pilot axate pe migrația legală și noi măsuri pentru eficientizarea politicii în materie de returnare. De asemenea, statele membre au fost invitate să realizeze urgent progrese în ceea ce privește reforma sistemului european comun de azil și să continue eforturile de a colabora cu țările de origine și tranzit, inclusiv prin contribuții suplimentare la Fondul fiduciar pentru Africa.

Categorie:
UE pe înţelesul tuturor, Relaţii externe şi afaceri externe
colegiul comisarilor
27/09/2017

Comisia Europeană a propus miercuri, 27 septembrie, o serie de măsuri pentru menținerea și consolidarea spațiului Schengen, ce includ actualizarea Codului frontierelor Schengen și garanții procedurale mai stricte, precum și o comunicare despre măsurile luate deja pentru a răspunde provocărilor în materie de securitate și o recomandare adresată statelor membre privind mai buna aplicare a normelor referitoare la controalele temporare la frontieră.

Categorie:
UE pe înţelesul tuturor, Transporturi şi călătorii

Pages