Reprezentanţa în România

Ştiri

Pages

comisar gabriel
01/02/2018

Observatorul și forumul UE pentru tehnologia blockchain, lansat joi, 1 februarie, cu sprijinul Parlamentului European, va pune accentul pe principalele evoluții din domeniu, va promova actorii europeni din acest sector și va consolida cooperarea Uniunii Europene cu diversele părți interesate. Tehnologiile de profil stochează blocuri de informații distribuite la nivelul unei întregi rețele și sunt considerate un progres major în domeniu, deoarece asigură un nivel ridicat de trasabilitate și securitate a tranzacțiilor economice online. Se estimează că acestea vor avea un impact semnificativ asupra serviciilor digitale și vor transforma modelele de afaceri dintr-o gamă largă de domenii, precum sănătate, asigurări, finanțe, energie, logistică, gestionare drepturi de proprietate intelectuală sau servicii guvernamentale.

Categorie:
Economie, finanţe şi impozite / Concurenţă, Ştiinţă şi tehnologie
grup_experti
31/01/2018

Grupul de experți la nivel înalt privind finanțarea durabilă (HLEG) a prezentat miercuri, 31 ianuarie, un raport final ce cuprinde recomandări strategice pentru un sistem financiar care să sprijine investițiile durabile. În baza acestuia, Comisia Europeană va finaliza o strategie în domeniu, etapă-cheie în punerea în aplicare a obiectivelor Acordului de la Paris și a Agendei UE de dezvoltare durabilă.

Categorie:
Economie, finanţe şi impozite / Concurenţă, Mediu, consumatori şi sănătate
colegiu_comisari
31/01/2018

Noul Cod de conduită pentru membrii Comisiei Europene a fost adoptat oficial și intră în vigoare din data de 31 ianuarie, în contextul campaniei pentru o transparență sporită, desfășurată de președintele Jean-Claude Juncker de la începutul mandatului. Regulile actualizate stabilesc noi standarde pentru normele etice în Europa și se aplică tuturor membrilor din Comisia Juncker curentă.

Categorie:
UE pe înţelesul tuturor
katainen_andriukaitis
31/01/2018

O cooperare sporită între statele membre în ceea ce privește evaluarea tehnologiilor medicale, o mai mare transparență și un acces ma bun la informații privind valoarea lor clinică, mai multe evaluări pentru facilitarea accesului pacienților la tehnologii medicale inovatoare și eficace sunt câteva din elementele vizate de propunerea prezentată de Comisia Europeană miercuri, 31 ianuarie. În baza acesteia, autoritățile naționale ar avea posibilitatea de a elabora politici pentru sistemele lor de sănătate fundamentate pe dovezi solide, în timp ce producătorii nu vor mai trebui să se adapteze la proceduri naționale diferite.

Categorie:
Mediu, consumatori şi sănătate
marea britanie retragere ue
29/01/2018

Consiliul Afaceri Generale (articolul 50) a decis, în 29 ianuarie, să permită începerea negocierilor dintre Comisia Europeană și Marea Britanie cu privire la dispozițiile tranzitorii care s-ar putea aplica în urma retragerii ordonate a acestui stat din Uniunea Europeană.

Categorie:
Relaţii externe şi afaceri externe
comisar european corina cretu
26/01/2018

Luni și marți, 29-30 ianuarie, comisarul european pentru politică regională Corina CREȚU a efectuat o vizită oficială în România.

Înaltul oficial european s-a întâlnit cu dna Viorica DĂNCILĂ, prim-ministrul României, pentru a discuta tematica fondurilor europene. 

Categorie:
energie_electrica_romania
25/01/2018

O subvenție de peste 27 de milioane euro va fi alocată în sprijinul construirii unei noi linii electrice interne de 400 kV între localitățile Cernavodă și Stâlpu, din România. Investiția va contribui la creșterea capacității de interconexiune dintre România și Bulgaria și la integrarea în rețea a energiei eoliene produse pe litoralul Mării Negre. Acesta este unul dintre cele 17 proiecte din domeniul energiei electrice și gazelor selectate de Comisia Europeană și aprobate pentru finanțare în data de 25 ianuarie. Volumul total de fonduri alocate acestora se ridică la 873 milioane de euro.

Categorie:
Energie şi resurse naturale
constatarea neîndeplinirii obligațiilor
25/01/2018

Potrivit solicitării Comisiei Europene din 25 ianuarie, România, Cipru și Cehia trebuie să comunice măsurile naționale de transpunere a normelor europene actualizate privind greutățile și dimensiunile maxime ale anumitor vehicule rutiere (Directiva 2015/719/UE). Aceste norme, care privesc traficul internațional, joacă un rol important pentru funcționarea pieței interne și pentru libera circulație a mărfurilor în Europa.

Categorie:
Transporturi şi călătorii
constatarea neîndeplinirii obligațiilor
25/01/2018

România este unul dintre cele șase state membre cărora Comisia Europeană le-a solicitat, în 25 ianuarie, să transpună Pachetul privind inspecția tehnică auto, adoptat în 2014, al cărui scop este de a îmbunătăți inspecția vehiculelor în UE și, prin urmare, siguranța rutieră. Acest pachet este format din trei directive ale UE pe care statele membre trebuiau să le transpună până la 20 mai 2017. Cu toate acestea, până în prezent, Cipru, Cehia, Germania, Irlanda, România și Slovacia nu au făcut acest lucru sau l-au făcut doar parțial. 

Categorie:
Mediu, consumatori şi sănătate
constatarea neîndeplinirii obligațiilor
25/01/2018

România și alte 10 state membre au primit o solicitare din partea Comisie Europene, în 25 ianuarie, de a pune integral în aplicare în cadrele lor naționale Directiva revizuită privind piețele instrumentelor financiare (Directiva 2014/65/UE, MiFID II). Această directivă, împreună cu un regulament [Regulamentul (UE) nr. 600/2014, MiFIR], a fost adoptată în urma crizei financiare cu scopul de a contribui la realizarea unor piețe financiare mai transparente, competitive și integrate în UE, pentru a asigura existența unui volum mai mic de tranzacții în afara piețelor reglementate și o mai mare protecție a investitorilor și consumatorilor și, nu în ultimul rând, pentru a spori stabilitatea financiară. 

Categorie:
Economie, finanţe şi impozite / Concurenţă

Pages