Reprezentanţa în România

Ştiri

Pages

/romania/file/viermifainapng_roviermi_faina.png

viermi_faina

Astăzi, 4 mai, statele membre au aprobat o propunere a Comisiei Europene care permite utilizarea viermilor de făină galbeni uscați ca aliment nou.

Categorie: Agricultură, pescuit şi alimentaţie

/romania/file/europedirectmappng_roeurope_direct_map.png

europe_direct_map

O nouă generație de peste 420 de centre EUROPE DIRECT își începe activitatea în întreaga UE. Cu un mandat care va dura până la sfârșitul anului 2025, aceste centre vor aduce Uniunea Europeană, politicile și valorile acesteia în toate colțurile Europei. Centrele vor stabili o legătură importantă între instituțiile UE și cetățeni, contribuind la explicarea modului în care Europa combate pandemia de COVID-19, stimulând redresarea economică prin intermediul programului NextGenerationEU și abordând tranziția verde și tranziția digitală.

Categorie: UE pe înţelesul tuturor

/romania/file/consultarepublicavoluntariatpng_roconsultare_publica_voluntariat.png

consultare_publica_voluntariat

Comisia lansează astăzi, 28 aprilie, o consultare publică privind mobilitatea tinerilor voluntari în întreaga UE. Prin consultarea care va dura 12 săptămâni, se vor colecta opiniile cetățenilor și se vor identifica noi provocări și oportunități în domeniul voluntariatului în rândul tinerilor.

Categorie: Cultură, educaţie şi tineret

/romania/file/eescpng-0_roeesc.png

eesc

Comitetul Economic și Social European (CESE) a lansat apelul la candidaturi pentru Premiul pentru societatea civilă 2021. Alegând politicile climatice ca temă a premiului său, CESE va selecta câștigătorii dintre inițiativele creative și inovatoare care vizează promovarea unei tranziții echitabile către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările climatice.

Categorie: UE pe înţelesul tuturor, Mediu, consumatori şi sănătate

/romania/file/eurobarometru94png_roeurobarometru94.png

eurobarometru94

Deși pandemia de COVID-19 afectează viața de zi cu zi a cetățenilor europeni de mai bine de un an, atitudinea față de UE rămâne pozitivă, potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru standard realizat în februarie-martie 2021.

Categorie: UE pe înţelesul tuturor

/romania/file/cascavalsavenipng_rocascaval_saveni.png

cascaval_saveni

Comisia Europeană a aprobat cererea de înscriere a denumirii „Cașcaval de Săveni” din România în Registrul indicațiilor geografice protejate (IGP)

Categorie: Cultură, educaţie şi tineret, Agricultură, pescuit şi alimentaţie

/romania/file/indo-pacificpng_roindo-pacific.png

indo-pacific.png

UE și statele sale membre se bucură, de mult timp, de o relație amplă și cuprinzătoare cu partenerii săi din regiunea indo-pacifică, o regiune care se întinde de la coasta de est a Africii până la statele insulare din Pacific. Regiunea indo-pacifică se află în centrul atenției întregii lumi, într-un moment în care procesul de redresare socioeconomică în urma pandemiei de COVID-19, aflat în derulare, coincide cu o creștere a incertitudinii geostrategice în regiune.

Categorie: Relaţii externe şi afaceri externe

/romania/file/normeiapng_ronorme_ia.png

norme_ia

Comisia propune astăzi, 21 aprilie, noi norme și măsuri menite să transforme Europa în polul mondial al unei inteligenței artificiale (IA) de încredere. Îmbinarea primului cadru juridic privind IA cu un nou plan coordonat cu statele membre va garanta siguranța și drepturile fundamentale ale cetățenilor și ale întreprinderilor, consolidând totodată adoptarea IA, precum și investițiile și inovarea în domeniul IA în întreaga UE.

Categorie: Ştiinţă şi tehnologie

/romania/file/taxonomiauepng_rotaxonomia_ue.png

taxonomia_ue

Comisia Europeană a adoptat astăzi, 21 aprilie, un ambițios și cuprinzător pachet de măsuri menite să contribuie la îmbunătățirea fluxului de investiții către activități durabile în întreaga Uniune Europeană. Întrucât vor permite investitorilor să își reorienteze investițiile către tehnologii și întreprinderi mai durabile, măsurile de astăzi vor ajuta Europa să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

Categorie: Economie, finanţe şi impozite / Concurenţă

/romania/file/climatelawpng-0_roclimate_law.png

climate_law

Comisia salută acordul provizoriu de astăzi, 21 aprilie, dintre colegiuitori cu privire la Legea europeană a climei. Legea europeană a climei, unul dintre elementele-cheie ale Pactului verde european, consacră angajamentul UE de a atinge neutralitatea climatică până în 2050 și obiectivul intermediar de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Acest acord privind Legea europeană a climei este o etapă esențială pentru Comisia von der Leyen, îndeplinind unul dintre angajamentele anunțate în Orientările politice ale președintei din iulie 2019.

Categorie: Mediu, consumatori şi sănătate

Pages