Reprezentanţa în România

Ştiri

Pages

/romania/file/coeziune2png_rocoeziune2.png

coeziune2

Comisia anunță astăzi, 12 octombrie, primele rezultate provizorii ale implementării Inițiativei pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII) și a Inițiativei plus pentru investiții în răspunsul la coronavirus (CRII +).

Categorie: Regiuni şi dezvoltare locală

/romania/file/vaccin2png-0_rovaccin_2.png

vaccin_2.png

Ieri, 7 octombrie, Comisia Europeană a aprobat al treilea contract încheiat cu o companie farmaceutică, Janssen Pharmaceutica NV, una dintre companiile farmaceutice Janssen ale concernului Johnson & Johnson.

Categorie: Mediu, consumatori şi sănătate

/romania/file/remdesivirpng-1_roremdesivir_.png

remdesivir_

Comisia a semnat cu societatea farmaceutică Gilead un contract-cadru de achiziție comună vizând aprovizionarea cu până la 500 000 de cure de tratament cu Veklury, denumirea comercială a preparatului ei care conține remdesivir, precum și posibilitatea de aprovizionare suplimentară față de cele 500 000 de cure de tratament. Există 36 de semnatari ai acordului de achiziție comună care participă la această achiziție comună, incluzând toate țările UE, țările SEE Norvegia și Islanda*, Regatul Unit, precum și șase țări candidate și potențial candidate (Albania, Republica Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia, Kosovo** și Bosnia și Herțegovina).

Categorie: Mediu, consumatori şi sănătate

/romania/file/dezinformarepng-2_rodezinformare_.png

dezinformare

Astăzi, 7 octombrie, Comisia Europeană publică al doilea set de rapoarte privind acțiunile întreprinse de semnatarii codului de bune practici privind dezinformarea pentru a combate informațiile false și înșelătoare cu privire la coronavirus. Rapoartele oferă o bună imagine de ansamblu asupra acțiunilor întreprinse. Cu toate acestea, există în continuare lacune substanțiale în ceea ce privește datele furnizate.

Categorie: Ştiinţă şi tehnologie, Justiţie şi drepturile cetăţenilor

/romania/file/sure1png_rosure_1.png

sure_1.png

Comisia Europeană anunță astăzi, 7 octombrie, că va emite în cadrul Instrumentului SURE al UE obligațiuni cu impact social în valoare de până la 100 de miliarde EUR. În acest scop, Comisia a adoptat Cadrul privind obligațiunile cu impact social, care a făcut obiectul unei evaluări independente. Cadrul menționat este menit să le ofere investitorilor în aceste obligațiuni certitudinea că fondurile mobilizate vor servi unui obiectiv cu adevărat social.

Categorie: Economie, finanţe şi impozite / Concurenţă

/romania/file/romapng_roroma.png

roma

Comisia Europeană a adoptat astăzi, 7 octombrie, un nou plan pe 10 ani, care cuprinde o propunere de recomandare a Consiliului, pentru a veni în sprijinul romilor din UE. Există șapte domenii principale de interes: egalitateaincluziuneaparticipareaeducațiaocuparea forței de muncăsănătatea și locuințele.

Categorie: Justiţie şi drepturile cetăţenilor

/romania/file/politicaextinderepng_ropolitica_extindere.png

politica_extindere.png

Comisia a adoptat astăzi, 6 octombrie, Comunicarea privind politica de extindere a UE și pachetul din 2020 privind extinderea: rapoartele anuale, care evaluează modul în care țările din Balcanii de Vest și Turcia pun în practică reformele fundamentale, sunt prezentate împreună cu recomandări și orientări mai clare și precise adresate partenerilor respectivi cu privire la etapele următoare, în conformitate cu metodologia consolidată referitoare la procesul de extindere.

Categorie: Relaţii externe şi afaceri externe

/romania/file/bvredresareeconomicapng_robv_redresare_economica.png

bv_redresare_economica.png

Comisia Europeană a adoptat astăzi, 6 octombrie, un amplu Plan economic și de investiții pentru Balcanii de Vest, care urmărește să stimuleze redresarea economică pe termen lung a regiunii, să sprijine tranziția verde și digitală, precum și să promoveze integrarea regională și convergența cu Uniunea Europeană.

Categorie: Relaţii externe şi afaceri externe

/romania/file/tarompng-0_rotarom.png

tarom

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o garanție pentru împrumuturi de până la aproximativ 19,3 milioane de euro (aproximativ 94 de milioane de RON) în favoarea companiei aeriene de stat din România, TAROM.

Categorie: Economie, finanţe şi impozite / Concurenţă

/romania/file/prelungirecadrustateaidpng_roprelungire_cadru_state_aid.png

prelungire_cadru_state_aid.png

Astăzi, 2 octombrie, Comisia Europeană a trimis statelor membre, spre consultare, un proiect de propunere vizând prelungirea până la 30 iunie 2021 și adaptarea domeniului de aplicare a Cadrului temporar privind ajutoarele de stat adoptat la 19 martie 2020 pentru a sprijini economia în contextul pandemiei de COVID-19.

Categorie: Economie, finanţe şi impozite / Concurenţă, Mediu, consumatori şi sănătate

Pages