Reprezentanţa în România

Ştiri

Pages

/romania/file/datajpg_rodata.jpg

data

Comisia Europeană a publicat astăzi, 18 octombrie, raportul  privind guvernarea electronică, care evaluează utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor în cadrul administrațiilor publice, precum și nivelurile de interoperabilitate transfrontalieră și de interacțiune digitală între administrații și cetățeni sau întreprinderi, în statele membre ale UE, și în alte opt țări terțe.

/romania/file/euro_roeuro_

euro_
copyright

Comisia Europeană a aprobat astăzi, 18 octombrie, plata sumei de 14.35 milioane EUR, sub formă de sprijin bugetar, pentru a contribui la realizarea reformelor atât de necesare care sunt continuate de noul guvern al Republicii Moldova. Asistența va sprijini reforma poliției, combaterea corupției și a spălării banilor, modernizarea sectorului energetic și eficientizarea și transparentizarea finanțelor publice. 

Categorie: Relaţii externe şi afaceri externe

/romania/file/bratislavapng_robratislava.png

bratislava

Autoritatea Europeană a Muncii își începe astăzi, 16 octombrie, activitatea cu o ceremonie inaugurală și cu prima reuniune a Consiliului său de administrație. Lansarea are loc la doi ani după ce președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, anunța ideea înființării unei astfel de autorității în discursul din 2017 privind starea Uniunii adresat Parlamentului European.

Categorie: Ocuparea forţei de muncă şi drepturi sociale

/romania/file/telemeasbfbpng_rotelemeasbfb.png

telemeasbfb

,,Telemeaua de Sibiu” a devenit astăzi, 16 octombrie, un produs protejat la nivel european.  Comisia Europeană a aprobat cererea de înregistrare a produsului în Registrul indicațiilor geografice protejate (IGP).

Categorie: UE pe înţelesul tuturor

/romania/file/navigareinternetclesiasementsovadreamstimejpg_ronavigare_internet_clesia_sementsova_dreamstime.jpg

navigare_internet_clesia_sementsova_dreamstime
copyright

Ediția din 2019 a Săptămânii europene a competențelor profesionale va avea loc în Helsinki în perioada 14 – 18 octombrie. Organizată de Comisia Europeană în parteneriat cu Președinția finlandeză a Consiliului UE, această a patra ediție va încuraja în continuare persoanele de toate vârstele să își „descopere talentul” prin intermediul educației și al formării profesionale (EFP).

Categorie: UE pe înţelesul tuturor

/romania/file/justicejpg_rojustice.jpg

justice
copyright

Astăzi, 10 octombrie, Comisia a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere României pentru neîndeplinirea obligației de a notifica măsurile luate pentru a se conforma normelor UE privind recuperarea creanțelor de la debitori în alte state membre (Regulamentul privind ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare, Regulamentul 2014/655/UE).

Categorie: Justiţie şi drepturile cetăţenilor

/romania/file/borderjpg_roborder.jpg

border
copyright

Comisia a decis astăzi să lanseze procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea de scrisori de punere în întârziere Austriei, Bulgariei, Ungariei și României pentru semnarea unui acord cu 5 țări din Balcanii de Vest privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și înregistrarea vehiculelor la 13 septembrie 2018.

Categorie: Justiţie şi drepturile cetăţenilor

/romania/file/financejpg_rofinance.jpg

finance
Unsplash

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită României o scrisoare de punere în întârziere cu privire la condițiile de vânzare a produselor de asigurare de către distribuitorii de asigurări din alte state membre.

Categorie: Economie, finanţe şi impozite / Concurenţă

/romania/file/berlaymont2jpg_roberlaymont_2.jpg

berlaymont_2
copyright

Comisia a decis astăzi să trimită avize motivate Bulgariei, Ciprului, Franței, Greciei, Letoniei, României și Sloveniei, solicitându-le să ia măsurile necesare pentru a transpune integral Directiva privind mărcile [Directiva (UE) 2015/2436], în urma scrisorilor de punere în întârziere trimise în martie 2019.

Categorie: Economie, finanţe şi impozite / Concurenţă

/romania/file/money-chart_romoney chart

Comisia a decis astăzi, 10 octombrie, să trimită României un aviz motivat pentru netranspunerea în legislația națională a Directivei privind ierarhia creditorilor băncilor (Directiva (UE) 2017/2399) care modifică Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare (Directiva 2014/59/UE).

Categorie: Economie, finanţe şi impozite / Concurenţă

Pages