Reprezentanţa în România

Comisia adoptă un raport cu privire la România în temeiul articolului 126 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

/romania/file/tfeupng_rotfeu.png

tfeu

Comisia a adoptat un raport privind România, în conformitate cu articolul 126 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care analizează în ce măsură această țară respectă criteriul deficitului prevăzut de tratat.

14/02/2020

Raportul urmărește adoptarea de către România a unei strategii bugetare pentru perioada 2020-2022, care se estimează că va duce la un deficit public ce depășește valoarea de referință de 3 % prevăzută de tratat pentru anii 2019, 2020 și 2021. Din raport rezultă că România nu respectă criteriul deficitului definit în tratat și că deschiderea unei proceduri de deficit excesiv este, prin urmare, justificată.

Etapa imediat următoare este formularea de către Comitetul Economic și Financiar a unui aviz cu privire la raport, în următoarele două săptămâni. Raportul este disponibil aici.

Persoane de contact pentru presă:

Marta Wieczorek – Tel.: +32 229 58197

Enda McNamara – Tel.: +32 229 64976