Reprezentanţa în România

Comisia sprijină eforturile României de reformare a educației naționale

/romania/file/educatiepng_roeducatie.png

educatie

Comisia Europeană și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) au contribuit prin Programul de sprijin pentru reforme structurale (PSRS) la punerea în aplicare a inițiativei „România educată”, condusă de Administrația prezidențială a României.

03/02/2020

Observațiile cu privire la politiile tematice elaborate au drept scop să propună modalități de reformă care să îmbunătățească calitatea și caracterul incluziv al educației în țară, și anume prin modernizarea profesiei de profesor și a cadrelor de conducere ale instituțiilor de învățământ școlar, precum și prin creșterea egalității și a accesului la educația preșcolară.

În prezent, în România, există două proiecte privind abandonul școlar, sprijinite de Programul de sprijin pentru reforme structurale. Unul dintre acestea, aflat în desfășurare, este în curs de elaborare a unui mecanism de alertare timpurie și a unei metodologii asociate de punere în aplicare la nivel de școală. Celălalt, în curs de pregătire cu probabilitatea de a fi lansat în luna mai sau la începutul lunii iunie, se referă la un sprijin practic pentru punerea în aplicare a unui mecanism de alertare timpurie, în special în ceea ce privește măsurile de prevenire și de compensare. O componentă a noului proiect este pilotarea mecanismului de alertă timpurie în zece județe

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Suntem mulțumiți de faptul că sprijinul oferit poate ajuta România să facă față provocărilor majore ale sistemului lor educațional. O educație de înaltă calitate și favorabilă incluziunii este esențială pentru asigurarea competențelor adecvate și a oportunităților de angajare și pentru crearea unei societăți incluzive, care lucrează pentru oameni”.

Comisia va continua să sprijine România în abordarea principalelor provocări ale țării în materie de educație, în special în ceea ce privește prevenirea și reducerea abandonului școlar. PSRS oferă expertiză tuturor țărilor din UE în vederea punerii în aplicare a reformelor de stimulare a creșterii economice. Un astfel de sprijin se bazează pe cereri și este adaptat pentru statul membru beneficiar. Din 2017, programul a oferit sprijin unui număr de peste 550 de proiecte în 26 state membre. Mai multe informații cu privire la proiect pot fi găsite aici.

Persoană de contact pentru presă

Stefan Turcu - +40 724 232 197