Reprezentanţa în România

Comisia Europeană alocă peste 4 milioane de euro pentru a susține libertatea presei și jurnalismul de investigație

/romania/file/libertateapreseifinantare_rolibertatea_presei_finantare

libertatea_presei_finantare

Comisia Europeană a lansat astăzi, 18 iulie,  un apel pentru depunerea proiectelor pentru susținerea libertății presei și a jurnalismului de investigație în Europa. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 27 septembrie, 2019.

18/07/2019

Suma totală a finanțării ajunge la 4.2 milioane  de euro și face parte din angajamentul Uniunii Europene pentru a promova, respectiv a încuraja libertatea și pluralismul mass-media.  Suma va fi alocată prin intermediul a trei arii de acțiune. Prima constă într-un mecanism de reacție la nivelul întregii Uniuni pentru a reduce încălcările și deteriorarea libertății presei în statele membre (1.4 milioane de euro). A doua își propune crearea unui fond destinat susținerii jurnalismului de investigație transfrontalier în UE (1.5 milioane de euro), iar cea de-a treia arie de acțiune face apel la părțile interesate (ex: jurnaliști, ONG-uri) să propună proiecte care să contribuie la sprijinirea jurnalismului independent și a cooperării jurnalistice între statele membre, sau care să reafirme importanța libertății presei și a eticii jurnalistice în Uniunea Europeană (1.3 milioane de euro).

Mai multe detalii sunt disponibile aici   

 

Informații suplimentare         

Angajamentul luat de Uniunea Europeană pentru respectarea libertății și pluralismul mass-mediei, inclusiv a libertății de exprimare – care presupune dreptul de a primi și disemina informații fără ingerința unei autorități publice – este reflectat în Articolul 11 a Cartei Drepturilor Fundamentale a UE.

 

Apărăm libertatea presei

Comisia Europeană co-finanțează proiecte  desfășurate de ,,European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)” .

 

Comisia Europeană oferă granturi Centrului pentru pluralism și libertate în mass-media al Institutului Universitar European( CMPF) pentru dezvoltarea și implementarea programului „Monitorizarea Pluralismului Media”/ ”Media Pluralism Monitor”

 

Concluziile Consiliului UE legate de libertatea presei

Pe 14 noiembrie, 2018, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Concluziile privind consolidarea conținutului european în economia digitală

 

Pentru informații suplimentare : Nathalie Vandystadt - Tel. : +32 229 67083 ; Inga Höglund - Tel.: +32 229 50 698)