Reprezentanţa în România

Combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online – Codul de conduită al UE asigură un răspuns rapid

/romania/file/smartphonecommentsjpg_rosmartphonecomments.jpg

smartphonecomments
copyright

Cea de a patra evaluare a Codului de conduită al UE arată că această inițiativă a Comisiei dă rezultate bune. În România, peste 90% din mesajele instigatoare la ură raportate în mediul online au fost șterse, comparativ cu 53% în mai 2017. 

La nivelul Uniunii Europene, companii din domeniul IT evaluează 89 % din conținutul semnalat în decursul a 24 de ore, iar 72 % din conținutul considerat a fi un discurs ilegal de incitare la ură este eliminat, comparativ cu situația din 2016, când a fost lansat Codul, procentajul fiind atunci de 40 % și, respectiv, de 28 %. Cu toate acestea, companiile trebuie să își îmbunătățească feedbackul către utilizatori. 

04/02/2019

Andrus Ansip, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru piața unică digitală, a declarat: Conform evaluării de astăzi, cooperarea cu companiile de IT și cu societatea civilă dă rezultate. În prezent, companiile evaluează 89 % din conținutul semnalat în decursul a 24 de ore și iau măsuri prompte pentru a-l elimina atunci când este necesar. Acest procentaj este de peste două ori mai mare decât cel din 2016. Mai mult decât atât, codul funcționează deoarece respectă libertatea de exprimare. Oamenii folosesc internetul pentru a-și comunica opiniile și a găsi informații prin simpla apăsare a unui buton. Nimeni nu ar trebui să se simtă nesigur sau amenințat din cauza vreunui conținut ilegal care incită la ură și care este stocat în mediul online.”

Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „Pe lângă faptul că reprezintă o infracțiune, discursurile ilegale de incitare la ură din mediul online sunt și o amenințare la adresa libertății de exprimare și a angajamentului democratic. În mai 2016, am inițiat Codul de conduită privind discursurile de incitare la ură din mediul online, pentru că era imperios să contracarăm acest fenomen. Astăzi, după 2 ani și jumătate de la lansarea codului, putem afirma că am găsit abordarea potrivită și am stabilit un standard în întreaga Europă privind modul în care poate fi soluționată această problemă gravă, asigurând, totodată, protecția deplină a libertății de exprimare. ”

De la lansarea sa, în 2016, Codul de conduită a continuat să dea roade, iar evaluarea sa recentă confirmă faptul că societățile din domeniul IT iau imediat măsuri când li se semnalează discursuri rasiste și xenofobe de incitare la ură. Cu toate acestea, societățile trebuie să își îmbunătățească feedbackul către utilizatorii care fac notificări asupra unor conținuturi și să asigure mai multă transparență privind conținuturile notificate și cele suprimate.

Chiar dacă societățile de IT elimină conținutul ilegal într-un ritm din ce în ce mai rapid, acest lucru nu duce la o suprimare excesivă: rata de eliminare indică faptul că analiza conținuturilor efectuată de către societățile respective continuă să respecte libertatea de exprimare. În plus, grație codului, s-au creat parteneriate între organizațiile societății civile, autoritățile naționale și platformele IT cu privire la activități educaționale și de sensibilizare a publicului larg.

În fine, patru noi societăți au decis să adere la cod în 2018: Google+, Instagram, Snapchat și Dailymotion. Astăzi, platforma franceză de jocuri video Webedia (jeuxvideo.com) și-a anunțat, de asemenea, participarea. 

Context

Decizia-cadru privind combaterea rasismului și a xenofobiei incriminează incitarea publică la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup definit pe criterii de rasă, culoare, religie, descendență sau origine națională ori etnică. Discursurile de incitare la ură, așa cum sunt definite în decizia-cadru menționată, constituie o infracțiune și atunci când sunt formulate în mediul online.

UE, statele sale membre și societățile care gestionează platforme de comunicare socială sau de alt tip au responsabilitatea colectivă de a promova și de a facilita libertatea de exprimare în mediul online. Însă, în același timp, toți acești actori au responsabilitatea de a se asigura că internetul nu devine un refugiu pentru violență și ură.

Pentru a reacționa la proliferarea discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online, Comisia Europeană și patru mari companii de IT (Facebook, Microsoft, Twitter și YouTube) au prezentat, în mai 2016, un „Cod de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online”.

La 7 decembrie 2016, Comisia Europeană a făcut publice rezultatele primului exercițiu de monitorizare menit să evalueze punerea în aplicare a Codului de conduită. Rezultatele celei de a doua și ale celei de a treia runde de monitorizare, publicate la 1 iunie 2017 și, respectiv, la 19 ianuarie 2018, au demonstrat un progres continuu.

La 28 septembrie 2017, Comisia a adoptat o comunicare ce oferă orientări pentru platformele de internet cu privire la procedurile de notificare și de intervenție vizând combaterea conținutului ilegal din mediul online. Importanța combaterii discursurilor ilegale de incitare la ură în mediul online, precum și necesitatea de a continua colaborarea pentru punerea în aplicare a Codului de conduită se numără printre principalele aspecte evidențiate în acest document de orientare.

O recomandare a Comisiei privind măsurile pentru combaterea eficientă a conținutului online ilegal a fost publicată la 1 martie 2018. Aceasta conține două părți: o parte generală privind măsurile aplicabile tuturor tipurilor de conținut ilegal și o parte specifică ce abordează acțiunile speciale pe care platformele ar trebui să le întreprindă pentru a combate conținutul cu caracter terorist. În ceea ce privește normele aplicabile tuturor tipurilor de conținut ilegal, recomandarea include proceduri mai clare de notificare și de intervenție, instrumente mai eficiente și tehnologii proactive, garanții mai solide pentru asigurarea drepturilor fundamentale, o atenție deosebită acordată companiilor mici și o cooperare mai strânsă cu autoritățile.

Informații suplimentare

Fișă informativă prezentând cifrele-cheie privind al patrulea raport de monitorizare a Codului de conduită

Fișă informativă: Modul în care Codul de conduită a contribuit la combaterea discursurilor ilegale de instigare la ură din mediul online

Întrebări și răspunsuri privind cea de a patra evaluare a Codului de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email