Reprezentanţa în România

Sistemele judiciare au rol esențial în respectarea statului de drept și a valorilor UE

/romania/file/comisar-verajourovawebjpg_rocomisar vera_jourova_web.jpg

comisar vera jourova
©

Tabloul de bord privind justiția în UE, ediția 2018, publicat de Comisia Europeană luni, 28 mai, oferă o imagine de ansamblu comparativă a independenței, calității și eficienței sistemelor judiciare din statele membre UE. Scopul său este de a ajuta autoritățile naționale să sporească eficacitatea acestor sisteme. 

28/05/2018

Tabloul de bord 2018 privind justiția în UE vine într-un moment în care respectarea statului de drept este prioritară pe agenda Uniunii. În lipsa statului de drept, a democrației, a drepturilor civile și a bunei gestiuni financiare, fondurile UE sunt în pericol,” a declarat comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen Věra Jourová. „În Tabloul de bord încurajăm reformele n justiție și identificăm exemplele bune în acest sens. Principiul sine qua non al oricărei astfel de reforme este că nu există stat de drept fără standarde europene ridicate privind independența sistemului judiciar. Noul tablou de bord analizează principalii indicatori și va ajuta statele membre să aplice aceste standarde.”

Tabloul de bord privind justiția face parte, alături de semestrul european, de Cadrul UE pentru consolidarea statului de drept, de mecanismele de cooperare și de verificare și de acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, din setul de instrumente utilizate de Comisie pentru a monitoriza reformele din domeniul justiției din statele membre. Comisia consideră, de asemenea, că buna gestiune financiară a fondurilor UE de către statele membre necesită o protecție judiciară efectivă din partea unor instanțe independente. Prin urmare, ca parte a cadrului financiar multianual, Comisia a propus un nou mecanism privind statul de drept, prin care Uniunea poate suspenda, reduce sau restricționa accesul la fondurile UE în cazul în care într-un stat membru se constată deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept.

Etape următoare

Concluziile Tabloului de bord din 2018 au fost luate în considerare la efectuarea evaluării pentru fiecare țară din cadrul semestrului european 2018 și la elaborarea propunerilor de recomandări specifice fiecărei țări publicate de Comisia Europeană la 23 mai 2018. Aceste recomandări de politică sunt discutate de statele membre în cadrul Consiliului. Liderii UE le aprobă în luna iunie, iar Consiliul le adoptă în luna iulie. Guvernele naționale țin cont apoi de recomandările respective în planurile lor de reformă și în bugetele lor naționale pentru anul următor.

Context

Tabloul de bord se concentrează asupra litigiilor civile și comerciale și asupra cauzelor administrative, pentru a ajuta statele membre în eforturile lor de a crea un mediu mai favorabil investițiilor și afacerilor și mai orientat către cetățeni. Acesta se axează pe cele trei elemente principale ale unui sistem judiciar eficace: eficiență, calitate și independență.

Sporirea eficacității sistemelor judiciare naționale este o prioritate recunoscută a semestrului european – ciclul anual al UE de coordonare a politicilor economice. Tabloul de bord privind justiția în UE ajută statele membre să atingă acest obiectiv.

 

Persoane de contact pentru presă:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Tabloul de bord 2018 privind justiția în UE

Rezumatul Tabloului de bord privind justiția: Fișă informativă

Întrebări și răspunsuri

Grafice adnotate cu cifre complete

Sondaj Eurobarometru „Independența sistemelor judiciare naționale din UE în percepția publicului larg”

Sondaj Eurobarometru „Independența sistemelor judiciare naționale din UE în percepția companiilor”

Semestrul european