Reprezentanţa în România

Planul de investiții pentru Europa: BEI sprijină extinderea infrastructurii de transport de gaze naturale din România

/romania/file/energyunionjpg_roenergy_union.jpg

Banca Europeană de Investiții a aprobat un împrumut de 50 de milioane euro pentru finanțarea unei conducte care leagă resursele de gaze nou identificate din Marea Neagră de rețeaua națională și cea europeană de transport de gaze. Bulgaria, România, Ungaria și Austria vor beneficia de noua conexiune. Proiectul contribuie, de asemenea, la diversificarea aprovizionării cu gaze în Europa, permițându-le producătorilor offshore să exporte gaze în UE.

18/12/2018

Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă un împrumut în valoare de 50 de milioane euro (prima tranșă dintr-un împrumut aprobat în valoare de 150 de milioane euro) societății TRANSGAZ, compania publică de transport de gaze naturale din România, pentru finanțarea unei noi conducte. Această tranzacție este sprijinită de Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), pilonul financiar al Planului de investiții pentru Europa, numit și „Planul Juncker”.

Noua conductă va face legătura între resursele de gaze naturale ale României de la țărmul Mării Negre și rețeaua națională de transport de gaze și coridorul de transport al gazelor BRUA (care leagă Bulgaria, România, Ungaria și Austria), conectând astfel sistemele de transport ale Europei de Sud-Est cu cele ale Europei Centrale și de Vest. Această conectare la rețeaua europeană de transport al gazelor naturale va permite exportul de gaze în țările europene vecine.

Acest proiect implică construirea unei noi conducte de transport cu o lungime de 308 km, precum și a infrastructurii de suprafață care deservește conducta. Noua conductă va fi conectată la sistemul existent de transport al gazelor naturale și la noul coridor de transport BRUA în localitatea Podișor, situată la vest de București.

Ca parte a proiectului, BEI, prin intermediul Platformei europene de consiliere în materie de investiții, care reprezintă pilonul „consiliere” în cadrul Planului Juncker, va sprijini Transgaz în vederea elaborării unei evaluări strategice de mediu pentru planul său de dezvoltare pe 10 ani.

Maroš Šefčovič, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu uniunea energetică, a declarat: „Salut acest nou proiect sprijinit de Planul de investiții pentru Europa, deoarece el va contribui la creșterea securității energetice și a diversificării în regiune, aceasta fiind caracterizată de o puternică vulnerabilitate în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze. Acest proiect este nouă cărămidă la construcția uniunii energetice, astfel încât în UE energia să fie mai sigură, mai accesibilă și durabilă. Este, de asemenea, o veste bună pentru consumatori, deoarece facturile lor la gaze vor scădea, în cele din urmă.”

Vicepreședintele BEI, Andrew McDowell, a declarat: „Acest proiect, sprijinit în cadrul Planului Juncker, este semnificativ din mai multe motive: va facilita utilizarea resurselor de gaze naturale recent identificate în Marea Neagră, situate în UE. Va asigura o legătură cu rețeaua de transport de gaze din Europa de Vest și va contribui la diversificarea aprovizionării cu gaze. În cele din urmă, va consolida competitivitatea sectorului gazelor, fapt care va avea un impact pozitiv asupra cetățenilor și asupra economiei UE”. 

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a declarat: „Cooperarea fructuoasă dintre Banca Europeană de Investiții și Transgaz vizează asigurarea finanțării pentru proiectele de investiții ale societății, și anume investiții strategice care facilitează realizarea obiectivelor Uniunii Europene privind o dezvoltare durabilă și competitivă a infrastructurii de transport al gazelor naturale, diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze, precum și consolidarea securității energetice și a solidarității. Anul trecut, BEI a semnat două contracte de finanțare cu Transgaz, în valoare de 50 de milioane euro fiecare, pentru punerea în aplicare a primei etape a proiectului de interes comun (BRUA). Preluarea gazelor produse în Marea Neagră în sistemul național de transport de gaze și transportul acestora către piața românească și piața UE sunt de importanță strategică, permițând sporirea securității aprovizionării cu gaze a României și a UE și protejarea securității aprovizionării cu gaze a consumatorilor din România. Sprijinul financiar al BEI va contribui în mod semnificativ la extinderea infrastructurii naționale de transport de gaze naturale.”

Acest proiect reprezintă o continuare a cooperării fructuoase dintre banca UE și Transgaz. În 2017, BEI a semnat două contracte cu Transgaz, în valoare de 50 de milioane euro fiecare și a primit, de asemenea, garanții acordate prin FEIS pentru finanțarea primei etape a secțiunii românești a proiectului BRUA.

Informații generale

Banca Europeană de Investiții (BEI) este banca Uniunii Europene. Aceasta este instituția de creditare pe termen lung a UE și este singura bancă deținută de statele membre ale Uniunii Europene și care reprezintă interesele acestora. Ea pune la dispoziție finanțări pe termen lung pentru investiții solide, cu scopul de a contribui la obiectivele de politică ale UE. BEI cooperează îndeaproape cu alte instituții ale UE pentru punerea în aplicare a politicii UE.

BEI este cel mai mare debitor și creditor multilateral ca volum al tranzacțiilor, oferind fonduri și expertiză pentru proiecte de investiții solide și viabile, care contribuie la avansarea obiectivelor de politică ale UE. Mai mult de 90% din activitatea BEI se​concentrează în Europa, dar banca sprijină și politicile externe și de dezvoltare ale UE.

Planul de investiții pentru Europa

Planul de investiții pentru Europa (Planul Juncker) este una dintre acțiunile esențiale ale UE în vederea stimulării investițiilor în Europa, contribuind astfel la crearea de locuri de muncă și la stimularea creșterii economice. În acest scop, vor fi utilizate în mod mai inteligent resursele financiare noi și cele existente. Grupul BEI joacă un rol vital în acest plan de investiții. Datorită garanțiilor din partea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), BEI și Fondul european de investiții (FEI) sunt în măsură să își asume o parte mai mare din riscurile proiectelor, încurajând investitorii privați să participe la proiecte. Inițial, scopul FEIS era mobilizarea unor investiții în valoare de 315 miliarde euro în întreaga UE pe o perioadă de trei ani, până la jumătatea anului 2018. În decembrie 2017, Parlamentul European și statele membre au ajuns la un acord în scopul de a prelungi durata FEIS până în 2020 și de a mări capacitatea financiară a acestuia până la 500 de miliarde euro. Pe lângă asistența din partea FEIS, noua Platformă europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) sprijină, la rândul său, promotorii de proiecte din sectoarele public și privat pentru ca aceștia să poată structura într-un mod mai profesionist proiectele de investiții. Planul de investiții îmbunătățește, de asemenea, mediul de investiții din Europa.

În decembrie 2018, Planul Juncker mobilizase deja investiții suplimentare în valoare de 371.2 de miliarde euro, inclusiv peste 2,7 miliarde euro în România, 856 000 de întreprinderi mici și mijlocii urmând să beneficieze de un acces îmbunătățit la finanțare.

Pagini utile

Planul de investiții pentru Europa: Planul Juncker

Uniunea energetică și combaterea schimbărilor climatice

Hartă interactivă a rețelei energetice europene

Persoane de contact pentru presă:

Annika BREIDHART (+32 229 56153)

Spohie DUPIN de SAINT-CYR (+32 229 56169)