Reprezentanţa în România

Comisia ia măsuri pentru o standardizare mai eficientă a pieței unice

/romania/file/comisarbienkowska2018jpg-0_rocomisar_bienkowska_2018.jpg

comisar_bienkowska_2018
copyright

Comisia Europeană a prezentat joi, 22 noiembrie, un plan de acțiune pentru sporirea eficienței, a transparenței și a securității juridice în ceea ce privește dezvoltarea unor standarde armonizate pentru o piață unică pe deplin funcțională.

22/11/2018

Aceste standarde, de la dimensiunile colii A4, airbaguri și până la tehnologia 5G, care sunt, în mare parte, aplicate pe bază voluntară și propuse de sectoarele de resort, reduc costurile, promovează inovarea, asigură interoperabilitatea între diferite dispozitive și servicii și ajută întreprinderile să intre pe anumite piețe. UE dispune de standarde armonizate într-o serie întreagă de domenii, cum ar fi substanțele chimice, produsele pentru construcții, produsele cosmetice, siguranța jucăriilor, dispozitivele medicale și ambalajele. Prin măsurile prezentate astăzi, Comisia răspunde solicitărilor formulate de părțile interesate și acționează pentru a se asigura că sistemul european de standardizare răspunde provocărilor legate de evoluția tehnologică rapidă, de tendințele economice și modelele de creștere emergente, promovând în același timp sinergia cu standardele internaționale și globale.

Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a declarat: „Standardele sunt adesea considerate o problemă tehnică, însă impactul și beneficiile lor economice importante sunt resimțite în fiecare zi de întreprinderi și de consumatori în cadrul pieței unice. Un sistem de standardizare care funcționează bine va ajuta Europa să își păstreze avantajul de inițiator și să țină pasul cu schimbările și oportunitățile oferite de internetul obiectelor, de Big Data, de sistemele avansate de fabricație, de robotică, de imprimarea 3D, de tehnologiile blockchain și de inteligența artificială. În același timp, dorim să ne asigurăm că standardele noastre garantează un nivel ridicat de siguranță, de sănătate, de protecție a consumatorilor și de protecție a mediului pentru a-i proteja pe cetățenii europeni.”

Comunicarea oferă o imagine de ansamblu asupra funcționării sistemului european de standardizare, face bilanțul inițiativelor lansate în ultimii ani și prezintă patru acțiuni-cheie pe care Comisia le va întreprinde fără întârziere pentru a spori eficiența, transparența și securitatea juridică pentru actorii implicați în elaborarea de standarde armonizate:

  • eliminarea, cât mai rapid posibil, a standardelor armonizate rămase care nu sunt încă publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

  • raționalizarea proceselor interne de luare a deciziilor, în special a deciziei de publicare în Jurnalul Oficial a trimiterilor la standardele armonizate;

  • elaborarea unui document de orientare cu privire la aspectele practice ale punerii în aplicare a Regulamentului privind standardizarea;

  • consolidarea, în permanență, a sistemului de consultanți, pentru a sprijini atât realizarea de evaluări rapide și temeinice cu privire la standardele armonizate, cât și publicarea în timp util în Jurnalul Oficial.

Comisia va continua să colaboreze cu toți partenerii relevanți pentru a asigura succesul neîntrerupt al standardizării europene ca piatră de temelie a unei piețe unice pe deplin funcționale.

Planul de acțiune este corelat cu Comunicarea privind piața unică, prezentată astăzi, și cu Comunicarea privind îmbunătățirea mediului de investiții în Europa, aceste două comunicări oferind o evaluare dintr-o perspectivă nouă a obstacolelor care nu au fost încă depășite și a oportunităților de realizare a unei piețe unice pe deplin funcționale.

Context

Standardele europene înlocuiesc standardele naționale, care pot fi contradictorii, în toate statele membre ale Uniunii și, prin urmare, facilitează accesul la piața unică pentru cei care le utilizează. În acest mod, standardele contribuie la aprofundarea continuă a pieței unice. Prin promovarea unei alinieri strânse a standardelor europene cu cele internaționale, Uniunea Europeană exportă, de asemenea, cele mai bune practici și sporește sinergia în cadrul lanțurilor valorice globale. Acest lucru consolidează fluxurile comerciale și oportunitățile întreprinderilor europene de a-și extinde activitățile.

Un standard armonizat este un standard european elaborat de o organizație de standardizare europeană recunoscută, în urma unei solicitări din partea Comisiei Europene. Aceste standarde devin parte a legislației UE și, atunci când sunt utilizate, le oferă producătorilor de pe piața unică prezumția de conformitate cu cerințele prevăzute în legislația UE. La rândul său, acest lucru le oferă utilizatorilor o securitate juridică importantă și le permite în același timp întreprinderilor mici și mijlocii, în special, să introducă pe piață, fără costuri suplimentare, produse conforme cu legislația UE.

Sistemul european de standardizare se bazează pe un parteneriat public-privat între Comisie și comunitatea de standardizare. Regulamentul privind standardizarea, care a intrat în vigoare în 2013, a introdus o nouă diviziune a rolurilor și responsabilităților actorilor din sistem. Acest regulament prevede, de asemenea, un cadru solid pentru cerințele în materie de incluziune, permițând luarea în considerare, în procesul de standardizare, a intereselor întreprinderilor mici și mijlocii, ale consumatorilor și ale lucrătorilor, precum și a intereselor de mediu.

Comisia are responsabilitatea de a evalua standardele europene armonizate. De asemenea, Comisia trebuie să se asigure că aceste standarde sunt compatibile cu cerințele prevăzute în legislația armonizată relevantă a Uniunii. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene a confirmat importanța acestei responsabilități și a subliniat implicațiile juridice ale acesteia.

 

 

Persoane de contact pentru presă:

Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)

Mirna TALKO (+32 2 298 72 78)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicarea privind standardele armonizate

Comunicat de presă: Piața unică: cel mai bun atu al Europei într-o lume în continuă evoluție

Comunicat de presă: Planul Juncker în practică: relansarea investițiilor în Europa