Reprezentanţa în România

Combaterea terorismului: scrisoare de punere în întârziere pentru 16 țări, printre care și România

/romania/file/terorismjpg_roterorism.jpg

terorism
AP

Comisia Europeană a decis astăzi, 22 noiembrie, să trimită scrisori de punere în întârziere României și altor 15 state membre (Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Grecia, Spania, Croația, Cipru, Lituania, Luxemburg, Malta, Austria, Polonia, Portugalia și Slovenia). Acestea trebuie să notifice măsurile luate pentru implementarea la nivel national a noilor norme privind combaterea terorismului  (Directiva 2017/541).

22/11/2018

Această directivă este un element esențial al luptei UE împotriva terorismului. Ea consolidează incriminarea și sancționarea infracțiunilor legate de terorism, cum ar fi călătoriile, instruirile sau finanțările în acest scop.

În plus, legea stabilește dispoziții speciale pentru victimele terorismului, asigurându-se că au acces la informații utile, precum și la servicii de asistență, imediat după un atac și pentru cât timp este necesar.

Statele membre aveau termen-limită până la 8 septembrie 2018 să notifice Comisia Europeană că au pus în aplicare măsurile necesare pentru a transpune în legislația natională prezenta directivă. Cele 16 țări UE au acum două luni la dispoziție pentru a pune pe deplin în aplicare noile norme. Dacă nu reușesc, Comisia poate lua în considerare trecerea la următoare etapă, trimiterea avizului motivat.

 

Pagini utile

Mai multe informații privind procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 

Registrul deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

 

Persoane de contact pentru presă:

Natasha Bertaud – tel.: +32 229-67456

Kasia Kolanko – Tel.: +32 229 63444