Reprezentanţa în România

Traducerea automată, prezentată la București în Al doilea atelier ELRC

/romania/file/traduceriuejpg_rotraduceri_ue.jpg

traduceri_ue
copyright

Reprezentanța Comisiei Europene în România a găzduit, în 1 noiembrie 2018, Al doilea atelier ELRC organizat de către consorțiul Cooperarea Europeană a Resurselor Lingvistice (ELRC) și Institutul European din România (IER), cu sprijinul Academiei Române.

05/11/2018

Scopul atelierului a fost de informare asupra diverselor componente care alcătuiesc Mecanismul pentru Interconectarea Europei – MIE (Connecting Europe Facility – CEF) al Comisiei Europene. Totodată, s-a urmărit promovarea eTranslation și conștientizarea importanței partajării resurselor lingvistice în limba română, pentru a îmbunătăți calitatea, aria de acoperire și performanța eTranslation în contextul actual și viitor al serviciilor digitale ale MIE.

La această ediție a atelierului au participat reprezentanți din Guvernul României, Academia Română, ministere, instituții publice de interes național, administrația publică, universități și asociații profesionale. Deschiderea evenimentului a fost oficiată de dna Carmen Toma (Reprezentanța Comisiei Europene), acad. Dan Tufiș (reprezentant național tehnologic al ELRC, de la Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu” al Academiei Române) și dna Laura Mihăilescu (reprezentant național servicii publice, de la IER).

Atelierul s-a desfășurat în două sesiuni, urmate de întrebări, răspunsuri și concluzii.

În sesiunea 1. Interconectarea unei Europe multilingve: contextul european și nevoile locale, temele prezentate au urmărit aspecte și perspective variate ale comunicării între serviciile publice din cadrul Uniunii Europene. Astfel, a fost expusă viziunea Direcției Generale Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie a Comisiei Europene, în comunicarea „Interconectarea serviciilor publice din toată Europa: obiectivul urmărit și rezultatele obținute până în prezent”. Din partea României, au fost prezentate „Inițiative naționale pentru servicii publice digitale și date (deschise)”, precum și „MIE în România: perspectivă asupra provocărilor actuale și viitoare”. În sesiunea panel au fost expuse aspecte privind datele deschise, funcționarea Centrului Solvit, e-Justice și Europeana. Progresul înregistrat la nivelul calității în traducerea automată a fost prezentat în comunicarea „Platforma eTranslation a MIE @ lucru”.

În sesiunea 2. Start: date practice au fost abordate și clarificate diverse aspecte referitoare la ELRC, modul de înscriere și de utilizare a eTranslation, condițiile de partajare a resurselor lingvistice din punct de vedere tehnic și juridic etc. Titlurile sunt relevante: „Acțiunea European Language Resource Coordination (ELRC)”; „ELRC în România”; „Este posibilă partajarea datelor lingvistice? Cum? Cadrul legal național și european”; „Pregătirea datelor și partajarea lor cu depozitul ELRC – etape ulterioare”.

Donarea de resurse lingvistice pentru eTranslation facilitează comunicarea multilingvă în cadrul și între serviciile publice din Europa și permite cetățenilor să acceseze infrastructurile de servicii digitale în propria limbă, oricând și oriunde.

În același timp, volumul mare de resurse donate crește calitatea traducerilor și contribuie semnificativ la egalitatea limbilor în epoca digitală, obiectiv al Rezoluţiei Parlamentului European din 11 septembrie 2018.

Participanții au apreciat că atelierul a avut succes și că este necesară o frecvență mai ridicată a unor astfel de evenimente în România.

Pentru informații suplimentare despre acest atelier, puteți accesa paginile http://www.lr-coordination.eu/ro/l2Romania și http://www.ier.ro/evenimente/al-doilea-atelier-elrc-european-language-resource-coordination.html

 

Persoane de contact:

Dan Tufiș  
Reprezentant Național Tehnologic
Email: tufis@racai.ro

Laura Mihăilescu 
Reprezentant Național Servicii Publice
Email: laura.mihailescu@ier.gov.ro