Reprezentanţa în România

Bioeconomia, teren fertil pentru investiții în România și alte state UE

/romania/file/katainenmoedasbioeconomie2018jpg_rokatainen_moedas_bioeconomie_2018.jpg

katainen_moedas_bioeconomie_2018
copyright

Comisia Europeană a lansat astăzi, 11 octombrie, un plan de acțiune pentru dezvoltarea unei bioeconomii durabile și circulare în Europa. Acesta acoperă sectoare cu o cifră de afaceri de 2.000 de miliarde euro și în care lucrează aproximativ 18 milioane de europeni. Cu aceeasi ocazie, au fost prezentate proiecte din mai multe state-membre UE, inclusiv România, care se înscriu în cele 3 priorități ale Comisiei privind bioeconomia.

11/10/2018

Într-o lume a resurselor biologice și a ecosistemelor finite, este necesar un efort de inovare pentru a hrăni oamenii și pentru a le furniza apă și energie curate. Bioeconomia poate transforma algele în combustibil, poate recicla plasticul, poate transforma deșeurile în mobilier sau îmbrăcăminte noi sau poate transforma subprodusele industriale în îngrășăminte ecologice. Acesta are potențialul de a genera 1 milion de noi locuri de muncă ecologice până în 2030.

Planul de acțiune prezentat de Comisie se bazează pe 3 priorități:

 1. Extinderea și consolidarea biosectoarelor
 • va crea o platformă de investiții tematice pentru bioeconomia circulară, în valoare de 100 de milioane euro pentru a aduce inovațiile ecologice mai aproape de piață și pentru a reduce riscurile investițiilor private în soluții durabile;
 • va facilita dezvoltarea unor noi biorafinării durabile în întreaga Europă;
 1. Dezvoltarea rapidă de bioeconomii în întreaga Europă
 • va elabora o agendă strategică de implementare a dezvoltării durabile a produselor alimentare și agricole, a silviculturii și a produselor ecologice;
 • va institui, în cadrul programului Orizont 2020, un mecanism de sprijinire a politicii în domeniul bioeconomiei al UE pentru țările UE, cu scopul de a elabora agende naționale și regionale privind bioeconomia;
 • va lansa acțiuni pilot pentru dezvoltarea de bioeconomii în zonele rurale, de coastă și urbane, de exemplu în ceea ce privește gestionarea deșeurilor sau stocarea carbonului în sol;
 1. Protejarea ecosistemului și înțelegerea limitărilor ecologice ale bioeconomiei
 • va pune în aplicare un sistem de monitorizare la nivelul UE pentru a urmări progresele către o bioeconomie durabilă și circulară;
 • va consolida baza de cunoștințe și înțelegerea domeniilor specifice ale bioeconomie, prin colectarea de date și asigurarea unui acces mai bun la acestea prin intermediul Centrului de cunoaștere pentru bioeconomie;
 • va furniza orientări și va promova bunele practici cu privire la modul de funcționare a bioeconomiei în limite ecologice sigure.

Mai multe proiecte care se înscriu în această direcție sunt prezentate în broșura care însoțește cele 3 priorități ale Comisiei pentru bioeconomie.

România este implicată în patru dintre proiecte:

 • "Biovioces", coordonat de Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (Italia), este desfășurat între ianuarie 2018 – decembrie 2020 în 10 state-membre. Propune o platformă care abordează provocările legate de bioeconomie și care adună laolaltă politicieni, cercetători, comunitatea de afaceri și societatea civilă. Scopul este de a lansa un dialog deschis care să impulsioneze schimbul de cunoștințe, precum și implicarea directă a cetățenilor.
 • "Libbio", coordonat de Innovation Center (Islanda), desfășurat între octombrie 2016 – septembrie 2020, implică 8 țări. Lupinul peruvian este o plantă cultivată și în Europa și oferă noi oportunități pentru fermieri, la nivel local, ea fiind utilizată în diferite sectoare, precum industria alimentară sau comsmetice.
 • "Ceres", coordonat de Universitatea din Hamburg (Germania), cuprinde 15 state și se desfășoară între martie 2016 – februarie 2020. Programul ajută la înțelegerea efectelor schimbărilor climatice asupra acvaculturii speciilor marine.
 • "Smartbees", coordonat de Institutul pentru Cercetare Apicolă din Hohen Neuendorf (Germania), a fost implementat între noiembrie 2014 – octombrie 2018 în 11 țări. Își propune să protejeze efectivul natural de albine prin descoperirile la nivelul fondului genetic.

Vicepreședintele responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, Jyrki Katainen, a declarat: „A devenit evident că trebuie să facem o schimbare sistemică în ceea ce privește modul în care producem, consumăm și aruncăm bunuri. Prin dezvoltarea bioeconomiei – segmentul de energie din surse regenerabile al economiei circulare – putem găsi modalități noi și inovatoare de a furniza alimente, produse și energie, fără epuizarea resurselor biologice limitate ale planetei. Mai mult, regândirea economiei noastre și modernizarea modelelor noastre de producție nu se referă doar la mediu și la climă. Există, de asemenea, un mare potențial pentru noi locuri de muncă ecologice, în special în zonele rurale și de coastă.

Comisarul pentru cercetare, știință și inovare, Carlos Moedas, a adăugat: „UE își propune să fie în prima linie a transformării deșeurilor, a reziduurilor și a deșeurilor aruncate înapoi în mare în produse cu valoare ridicată, produse chimice, furaje și textile ecologice. Cercetarea și inovarea joacă un rol esențial în accelerarea tranziției ecologice a economiei europene și în îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite.”

Comisia organizează la Bruxelles, la 22 octombrie, o conferință pentru a discuta planul de acțiune cu părțile interesate și pentru a evidenția produsele ecologice tangibile.

Context

În scrisoarea de intenție către președințiile Consiliului European și ale Parlamentului, președintele Juncker și prim-vicepreședintele Timmermans au anunțat că această comunicare se înscrie în prioritatea Comisiei de stimulare a creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a investițiilor în UE. Ea este o actualizare a Strategiei din 2012 privind bioeconomia.

Bioeconomia acoperă toate sectoarele și sistemele care se bazează pe resurse biologice. Acesta este unul dintre cele mai mari și mai importante sectoare ale UE, care include agricultura, silvicultura, pescuitul, alimentele, bioenergia și bioprodusele, cu o cifră de afaceri anuală de aproximativ 2 miliarde de euro și în care muncesc aproximativ 18 milioane de persoane. De asemenea, acesta este un domeniu esențial pentru stimularea creșterii în zonele rurale și de coastă.

UE finanțează deja cercetarea, demonstrarea și punerea în aplicare a unor soluții durabile, bazate pe incluziune și circulare, inclusiv cu 3,85 miliarde EUR alocate în cadrul actualului program de finanțare al UE, Orizont 2020. Pentru perioada 2021-2027, Comisia a propus alocarea a 10 miliarde EUR în cadrul programului Orizont Europa pentru alimente și resurse naturale, inclusiv pentru bioeconomie.

 

Persoane de contact pentru presă:

Lucia CAUDET Tel.: +32 2 295 61 82

Victoria VON HAMMERSTEIN-GESMOLD Tel.: +32 2 295 50 40

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

La link-ul următor sunt disponibile documente precum:

 • Noua strategie în domeniul bioeconomiei

 • Fișă informativă

 • Broșură

 • Infografic

 • Material video