Reprezentanţa în România

O Europă care protejează: sunt necesare măsuri decisive privind prioritățile în materie de securitate

/romania/file/schinasavramopouloskingjpg_roschinas_avramopoulos_king.jpg

schinas_avramopoulos_king
copyright

Comisia Europeană a prezentat în 10 octombrie un raport cu privire la progresele înregistrate către o uniune a securității efectivă și reală, invitând Parlamentul European și Consiliul să își finalizeze de urgență activitățile privind inițiativele prioritare din domeniul securității. Pentru a menține dinamica pozitivă stabilită de liderii UE la reuniunea informală din Salzburg, raportul de miercuri prezintă inițiativele în materie de securitate care vor fi decisive pentru finalizarea uniunii securității înainte de viitoarele alegeri pentru Parlamentul European din mai 2019.

10/10/2018

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Securitatea cetățenilor noștri este și ar trebui să rămână o prioritate pentru UE în fiecare zi. Consolidarea frontierelor noastre externe, îmbunătățirea schimbului de informații și realizarea interoperabilității tuturor sistemelor noastre de date, precum și protejarea cetățenilor noștri atât în mediul online, cât și pe teren - nu este timp de pierdut. Este momentul ca aceste promisiuni să fie transpuse în realitate, deschizând astfel calea către o uniune a securității efectivă și reală.”

Comisarul pentru uniunea securității, Julian King, a declarat: „Fie că este vorba de utilizarea armelor chimice pe străzile noastre ori de atacuri cibernetice sponsorizate de stat, Europa se confruntă cu un pericol mai mare ca niciodată, iar europenii se așteaptă ca noi să acționăm. Acum este momentul să ne intensificăm eforturile pentru a finaliza activitățile noastre privind uniunea securității. În ceea ce privește terorismul, amenințările cibernetice și amenințările facilitate de tehnologiile informatice, în care spațiul online și lumea reală intră în coliziune, precum și în ceea ce privește combaterea criminalității organizate, suntem mai puternici atunci când acționăm împreună. Timpul ne presează: instituțiile UE și statele membre trebuie să își asume responsabilitatea pentru obținerea de rezultate în această activitate vitală și punerea în aplicare a actelor adoptate.”

În ultimii 3 ani, Comisia a luat măsuri decisive pentru a înăspri normele în domeniul securității în interiorul UE și la frontierele sale externe. În discursul său din 2018 privind starea Uniunii, președintele Juncker a anunțat că se vor lua măsuri suplimentare pentru protejarea cetățenilor europeni – atât în mediul online, cât și în cel offline. Cu toate acestea, tentativele de atacuri teroriste, utilizarea armelor chimice pe străzile unui stat membru și, mai recent, atacul cibernetic contracarat asupra sediului unei organizații internaționale pun în evidență faptul că acum, mai mult decât oricând, Europa rămâne o țintă și demonstrează importanța din ce în ce mai mare a consolidării securității și rezilienței noastre comune.

În acest sens, raportul reprezintă o contribuție la discuțiile din cadrul Consiliului European din 18-19 octombrie cu privire la securitatea internă.

Accelerarea lucrărilor privind dosarele prioritare din domeniul securității

Chiar dacă a fost aprobată o serie de propuneri legislative elaborate de Comisie, există în continuare multe dosare importante care trebuie să fie definitivate de urgență, înainte de alegerile pentru Parlamentul European din mai 2019. Prin urmare, Comisia solicită să se accelereze această activitate și să se adopte cu celeritate dosarele rămase, în special dosarele identificate în Declarația comună, precum și noile măsuri propuse de președintele Juncker în discursul său din 2018 privind starea Uniunii:

  • Protejarea cetățenilor europeni în mediul online: un set amplu de măsuri menite să mărească reziliența cibernetică a UE și să sporească capacitățile sale de securitate cibernetică a fost prezentat în septembrie 2017 și a fost urmat luna trecută de o serie de propuneri destinate în mod specific să protejeze securitatea alegerilor noastre. Având în vedere operațiunile cibernetice ostile care au avut loc recent, este imperativ ca toate propunerile legislative să fie definitivate cu prioritate. În plus, pentru a se asigura faptul că platformele internet nu sunt utilizate în mod nociv pentru difuzarea în spațiul online a unor conținuturi cu caracter terorist, noile norme propuse, în special obligația de a se elimina conținutul cu caracter terorist în termen de o oră, ar trebui să fie aprobate de Parlamentul European și de Consiliu înainte de alegerile din mai 2019.
  • Interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE: asigurarea unei cooperări mai inteligente și mai eficiente a sistemelor de informații ale UE în materie de securitate, migrație și gestionare a frontierelor reprezintă un element esențial al eforturilor Comisiei de a elimina lacunele în materie de securitate a informațiilor. Propunerea privind interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE, prezentată în decembrie 2017, ar trebui să fie aprobată de Parlamentul European și de Consiliu înainte de alegerile pentru Parlamentul European din 2019. În mod similar, ar trebui să se finalizeze rapid procesul de modernizare a diferitelor sisteme de informații ale UE, cum ar fi Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), Eurodac și Sistemul de informații privind vizele (VIS).
  • Combaterea criminalității transfrontaliere: pentru a ajuta poliția și autoritățile judiciare să urmărească piste online și la nivel transfrontalier, ar trebui ca propunerile Comisiei privind dovezile electronice să fie aprobate înainte de alegerile din mai 2019. De asemenea, Comisia invită Consiliul European, în cooperare cu Parlamentul European, să extindă aria de competență a Parchetului European (EPPO) pentru a include investigarea infracțiunilor de terorism transfrontaliere.
  • Consolidarea frontierelor UE: securitatea internă a UE depinde de modul în care gestionăm frontierele noastre externe și, prin urmare, propunerile de consolidare a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, a normelor UE în materie de returnare și a Agenției Uniunii Europene pentru Azil vor oferi, împreună, instrumentele necesare pentru o gestionare mai eficientă a frontierelor externe.

Pentru a sprijini eforturile statelor membre de a spori securitatea în cadrul UE, Comisia a alocat, pentru perioada 2018-2019, suma de 70 de milioane EUR în cadrul Fondului pentru securitate internă (FSI), destinată finanțării măsurilor specifice în materie de securitate, inclusiv pentru: combaterea radicalizării (5 milioane EUR); combaterea amenințărilor CBRN, restricționarea accesului la explozivii artizanali și protejarea spațiilor publice și a infrastructurii critice (9,5 milioane EUR); și sprijinirea punerii în aplicare a normelor existente, cum ar fi registrul UE cu numele pasagerilor UE (1,5 milioane EUR). Această sumă se adaugă celor 100 de milioane EUR puse la dispoziție în cadrul Acțiunilor Urbane Inovatoare, inclusiv pentru protecția spațiilor publice (mai multe informații sunt disponibile aici).

Context

Securitatea a reprezentat o prioritate politică încă de la începutul mandatului Comisiei Juncker – de la Orientările politice din iulie 2014 ale președintelui Juncker, până la cel mai recent discurs privind starea Uniunii, pe care l-a susținut la 12 septembrie 2018.

La 14 decembrie 2017, președinții Parlamentului European, președinției prin rotație a Consiliului și Comisiei Europene au semnat o Declarație comună privind prioritățile legislative ale UE pentru perioada 2018-2019, în care au subliniat importanța deosebită a unei protecții mai bune a securității cetățenilor prin plasarea acestei teme în centrul activității legislative a Uniunii. S-a acordat prioritate inițiativelor menite să asigure faptul că autoritățile statelor membre știu cine traversează frontierele externe comune ale UE, să instituie sisteme de informații interoperabile la nivelul UE pentru securitate și gestionarea frontierelor și a migrației și să consolideze instrumentele de luptă împotriva terorismului și de combatere a spălării banilor.

Activitatea Comisiei în acest domeniu se bazează pe Agenda europeană privind securitatea, care stabilește principalele acțiuni necesare pentru a se asigura un răspuns eficace al UE la terorism și la amenințările la adresa securității, inclusiv contracararea radicalizării, consolidarea securității cibernetice și suprimarea accesului la finanțare al teroriștilor, precum și îmbunătățirea schimbului de informații. De la adoptarea agendei au avut loc progrese considerabile în ceea ce privește punerea sa în aplicare, ceea ce deschide calea către o uniune a securitățiiefective și reale. Progresele înregistrate sunt prezentate în rapoartele Comisiei, publicate periodic.

 

 

Persoane de contact pentru presă:

Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)

Kasia KOLANKO (+ 32 2 296 34 44)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Fișă informativă: O Europă care protejează

Fișă informativă: Asigurarea unei securități cibernetice solide în Europa

Comunicare: Al 16-lea Raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității efectivă și reală

Anexă: Lista inițiativelor legislative