Reprezentanţa în România

Starea Uniunii 2018: un Parchet European consolidat pentru combaterea terorismului transfrontalier

/romania/file/euprotectssoteu2018jpg_roeu_protects_soteu_2018.jpg

eu_protects_soteu_2018
copyright

Comisia Europeană a propus, în 12 septembrie, consolidarea Parchetului European, conferindu-i acestei insituții competența de a combate terorismul transfrontalier. 

12/09/2018

La 12 septembrie 2018, în discursul său privind starea Uniunii, președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Europenii au dreptate să aștepte ca Uniunea să le garanteze siguranța. Acesta este motivul pentru care Comisia propune astăzi extinderea atribuțiilor nou-înființatului Parchet European pentru a include combaterea infracțiunilor de terorism. Trebuie să fim în măsură să-i aducem pe teroriști în fața justiției într-o manieră mai coordonată, în întreaga Uniune. Terorismul nu cunoaște granițe. Nu ar trebui să devenim fără voia noastră complici din cauza incapacității noastre de a coopera.”

Astfel, Comisia a dat curs ideii prezentate pentru prima dată de președintele Juncker încă din 2017, în discursul său privind starea Uniunii.

Günther H. Oettinger, comisarul responsabil pentru buget și resursele umane, a declarat: „Protejarea cetățenilor europeni împotriva terorismului este obiectivul principal al unei uniuni a securității în adevăratul sens al cuvântului. Dotarea Parchetului European cu competența de a combate infracțiunile teroriste transfrontaliere ar permite statelor membre să își coordoneze mai bine activitatea în ceea ce privește cercetarea și urmărirea penală a unor astfel de infracțiuni. Acest lucru va permite UE să fie mai eficace în eforturile sale de combatere a terorismului și va oferi o securitate sporită tuturor cetățenilor noștri.”

Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a adăugat: „Odată ce va deveni operațional, noul Parchet European va aduce schimbări radicale în lupta împotriva infracțiunilor financiare legate de bugetul UE și de frauda în materie de TVA. Depunem eforturi susținute pentru a-l pune pe picioare și a-l face operațional până la sfârșitul anului 2020 și invit toate statele membre să ni se alăture. Astăzi, propunem consolidarea Parchetului European, care ar deveni, astfel, și un instrument puternic în lupta împotriva terorismului în UE.”

Un răspuns european pentru a combate mai eficient amenințările teroriste transfrontaliere

Parchetul European consolidat va permite combaterea mai eficace a terorismului prin abordarea lacunelor restante:

  • Coordonarea anchetelor: În prezent, statele membre ale UE au competența de a cerceta și de a urmări penal infracțiunile de terorism, însă competențele lor se termină la frontierele naționale. Parchetul European ar urma să se ocupe de derularea anchetelor și ar îndruma activitatea diferitelor autorități ale statelor membre și a agențiilor UE care se ocupă de cazurile de terorism ce afectează mai mult de un stat membru.
  • Schimbul de informații în timp util: Deși s-au realizat progrese semnificative în acest sens și au existat cazuri de cooperare transfrontalieră reușită, uneori schimbul de informații care are loc între statele membre cu privire la cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism este în continuare prea lent. Din această cauză unii teroriști nu ajung în fața justiției. Beneficiind de o structură integrată, Parchetul European ar trebui să fie în măsură să aibă o imagine de ansamblu asupra activităților teroriștilor în toate statele membre participante. Parchetul ar avea un acces îmbunătățit la informațiile furnizate de statele membre prin intermediul procurorilor europeni care fac parte din colegiul EPPO sau prin intermediul procurorilor europeni delegați. Parchetul European ar fi cel mai în măsură să colecteze informații și să partajeze apoi aceste informații cu toate statele Uniunii, inclusiv cu agențiile UE Europol și Eurojust, precum și cu țările terțe;
  • Coerența anchetelor derulate în mai multe state membre: În prezent, există riscul ca cercetările cu privire la infracțiunile de terorism care afectează mai mult de un stat membru să se deruleze în lipsa unei coordonări între statele respective, ceea ce poate compromite șansele de reușită ale urmăririi penale. Parchetul European va asigura coordonarea centrală a anchetelor, indiferent de locul în care au fost săvârșite infracțiunile, și apoi va asigura o corelare mai strânsă între cercetare și urmărirea penală. În plus, grație Parchetului European consolidat, ca organism care funcționează la nivelul Uniunii, s-ar evita derularea ineficientă, în paralel, a urmăririi penale în cauzele conexe, care pune adesea în pericol succesul acțiunilor de combatere a infracțiunilor de terorism.

Etapele următoare

În perspectiva Summitului de la Sibiu din mai 2019, Comisia invită Consiliul European să susțină această inițiativă împreună cu Parlamentul European și să sprijine extinderea competențelor Parchetului European la infracțiunile de terorism care afectează mai mult de un stat membru. După ce Consiliul European va fi decis în unanimitate cu privire la extinderea competențelor, Comisia poate duce mai departe acest proces prin prezentarea unei propuneri de modificare a Regulamentului de instituire a Parchetului European.

Context

Parchetul European va fi un organism independent al Uniunii Europene, care va avea competența de a cerceta, a urmări penal și a trimite în judecată persoanele învinuite de săvârșirea unor infracțiuni care aduc prejudicii bugetului UE, cum ar fi actele de fraudă sau de corupție ori cazurile transfrontaliere de fraudă gravă în materie de TVA. Parchetul European va deveni pe deplin operațional până la sfârșitul anului 2020. Această inițiativă nu va avea niciun impact asupra structurii Parchetului European în forma sa actuală.

În prezent, 22 de state membre ale UE participă la Parchetul European: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Germania, Grecia, Spania, Finlanda, Franța, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Portugalia, România, Slovenia și Slovacia.

Articolul 86 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede posibilitatea extinderii competențelor Parchetului European prin modificarea articolului 86 din TFUE, astfel încât în sfera de competență a acestuia să fie incluse infracțiunile grave care afectează mai mult de un stat membru. Această decizie se adoptă în unanimitate de către toate statele membre care participă la Parchetul European și de către celelalte state membre, după obținerea aprobării Parlamentului European și după consultarea Comisiei Europene. Comunicarea de astăzi este însoțită de o anexă care conține o inițiativă privind eventuala adoptare a unei decizii a Consiliului European de modificare a articolului 86 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

 

Persoane de contact pentru presă:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Site-ul internet referitor la discursul din 2018 privind starea Uniunii

Comunicarea Comisiei – O Europă care protejează: o inițiativă de extindere a competențelor Parchetului European pentru a include infracțiunile teroriste transfrontaliere.

Fișă informativă: Combaterea mai eficace a terorismului cu ajutorul unui Parchet European consolidat

Actul de instituire a Parchetului European: Regulamentul 2017/1939

Structura Parchetului European:

/romania/file/structuraparlamenteuropeanjpg_rostructura_parlament_european.jpg

structura_parlament_european
copyright