Reprezentanţa în România

Starea Uniunii 2018: noi norme pentru eliminarea conținutului cu caracter terorist de pe internet

/romania/file/dreamstimeterorismonlinejpg_rodreamstime_terorism_online.jpg

dreamstime_terorism_online
copyright

În discursul său din 2018 privind starea Uniunii, președintele Jean-Claude Juncker a anunțat o serie de noi norme vizând eliminarea conținutului cu caracter terorist de pe internet în termen de o oră. 

12/09/2018

La data de 12 septembrie 2018, cu ocazia discursului său anual privind starea Uniunii, președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Europenii se așteaptă, în mod legitim, ca Uniunea să le asigure siguranța. Din acest motiv, Comisia propune astăzi noi norme pentru eliminarea conținutului terorist de pe internet în termen de o oră – intervalul critic în care se produc cele mai mari prejudicii.”

Noile norme sunt prezentate cu o săptămână înainte de reuniunea informală de la Salzburg, în cadrul căreia liderii UE urmează să poarte discuții legate de securitate. Fiecare platformă internet care dorește să ofere servicii în Uniunea Europeană va trebui să respecte norme clare menite să împiedice utilizarea abuzivă a serviciilor respective în scopul diseminării de materiale cu caracter terorist. De asemenea, vor fi introduse garanții solide astfel încât libertatea de exprimare pe internet să fie protejată, iar noile norme să vizeze exclusiv conținutul cu caracter terorist.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Propaganda teroristă nu își are locul în societățile noastre, nici online, nici offline. Cooperarea noastră din cadrul Forumului UE pentru internet, bazată pe o participare voluntară, ne-a permis deja să realizăm progrese importante în ceea ce privește eliminarea conținutului cu caracter terorist de pe internet. Însă trebuie să devenim mai rapizi și mai eficace pentru a nu fi depășiți, și acest lucru la nivelul întregii UE. Multe dintre atacurile recente care au avut loc în UE au arătat că teroriștii folosesc internetul în mod abuziv pentru a-și difuza pe scară largă mesajele. Astăzi spunem „stop” acestei utilizări abuzive a internetului.”

Comisarul pentru uniunea securității, Julian King, a declarat la rândul lui: Dacă cineva ar împărți pe străzile din orașele noastre prospecte de incitare la terorism, nu ar rămâne nepedepsit, deci difuzarea unor astfel de mesaje nu ar trebui să fie posibilă nici pe internet. Datorită eforturilor voluntare am făcut progrese în ceea ce privește eliminarea conținutului cu caracter terorist de pe internet, însă aceste eforturi nu sunt de ajuns. Trebuie să împiedicăm încărcarea online a unor astfel de mesaje, iar dacă totuși aceste mesaje sunt încărcate, trebuie să ne asigurăm că sunt suprimate cât mai curând posibil, înainte să producă pagube grave.”

Comisarul pentru economie digitală și societate digitală, dna Mariya Gabriel, a declarat: „Regulamentul prezentat este un răspuns la preocupările cetățenilor. Propunem norme specifice vizând conținutul cu caracter terorist, care ne afectează grav securitatea și încrederea în mediul digital. Ceea ce este ilegal în afara internetului este ilegal și pe internet. UE își menține angajamentele de a construi un internet mai sigur, centrat pe oameni și bazat pe valorile noastre.”

Conținutul cu caracter terorist continuă să supraviețuiască și să circule online, ceea ce reprezintă un risc cât se poate de real pentru societatea europeană – numai în ianuarie 2018, au fost difuzate online aproape 700 de noi materiale de propagandă oficială a Daesh.

Comisia colaborează deja, în cadrul Forumului UE pentru internet, pe baza unei participări voluntare, cu o serie de părți interesate esențiale, printre care se numără mai multe platforme online și state membre, precum și Europol, în scopul limitării prezenței online a conținutului cu caracter terorist. În martie, Comisia a prezentat o serie de măsuri pe care societățile și statele membre ar trebui să le ia pentru a-și intensifica acțiunile în acest sens. Deși aceste eforturi dau rezultate, progresele globale nu sunt suficiente.

Noile norme propuse de Comisie vor contribui la asigurarea eliminării rapide a conținutului cu caracter terorist de pe internet. Principalele caracteristici ale acestor noi norme sunt următoarele:

  • regula de o oră: impactul conținutului cu caracter terorist este cel mai dăunător în primele ore după publicarea online, din cauza vitezei cu care se răspândește acest tip de conținut. Acesta este motivul pentru care Comisia propune instituirea unui termen obligatoriu din punct de vedere juridic de o oră pentru eliminarea respectivului conținut în urma unui ordin de eliminare a conținutului emis de autoritățile naționale competente;
  • o definiție clară a conținutului cu caracter terorist: orice material care incită la comiterea unor infracțiuni de terorism sau încurajează comiterea unor astfel de infracțiuni, care promovează activitățile unui grup terorist ori care oferă instrucțiuni privind tehnicile de comitere a unor infracțiuni de terorism;
  • o obligație de diligență, pentru toate platformele, de a se asigura că nu sunt utilizate în mod abuziv pentru difuzarea de conținut online cu caracter terorist. În funcție de riscul difuzării de conținut cu caracter terorist prin intermediul platformelor lor, furnizorii de servicii vor avea obligația, de asemenea, de a lua măsuri proactive, cum ar fi utilizarea unor instrumente noi, prin care să își protejeze mai bine platformele și utilizatorii de abuzurile de natură teroristă;
  • o cooperare sporită: propunerea instituie un cadru pentru o cooperare consolidată între furnizorii de servicii de găzduire, statele membre și Europol. Furnizorii de servicii și statele membre vor avea obligația de a desemna puncte de contact care să fie accesibile 24 de ore din 24, 7 zile din 7 pentru a facilita monitorizarea respectării ordinelor de eliminare a conținutului și a sesizărilor;
  • garanții solide: furnizorii de conținut se vor putea baza pe mecanisme eficace de tratare a plângerilor, pe care toți furnizorii de servicii vor avea obligația să le instituie. În cazul în care un anumit conținut a fost eliminat în mod nejustificat, furnizorul de servicii va avea obligația de a-l pune din nou la dispoziția publicului cât mai curând posibil. De asemenea, autoritățile naționale vor pune la dispoziție căi de atac judiciare eficace, iar platformele și furnizorii de conținut vor avea dreptul să conteste ordinele de eliminare a conținutului. În cazul platformelor care utilizează instrumente de detectare automată, ar trebui să se asigure supravegherea și verificarea de către oameni pentru a se preveni eliminările eronate;
  • sporirea transparenței și a asumării responsabilității: transparența și controlul vor fi garantate, deoarece furnizorii de servicii și statele membre vor avea obligația de a prezenta rapoarte anuale de asigurare a transparenței cu privire la modul în care abordează conținutul cu caracter terorist, precum și rapoarte periodice cu privire la măsurile proactive adoptate;
  • sancțiuni financiare severe și disuasive: statele membre vor avea obligația de a pune în aplicare sancțiuni eficace, proporționale și disuasive pentru nerespectarea ordinelor de eliminare a conținutului online cu caracter terorist. Furnizorii de servicii care nu respectă, în mod sistematic, ordinele de eliminare a conținutului de acest tip pe care le primesc s-ar putea confrunta cu sancțiuni financiare de până la 4 % din cifra de afaceri globală corespunzătoare ultimului exercițiu financiar.

Context

În comunicarea sa din septembrie 2017, Comisia Europeană s-a angajat să monitorizeze progresele înregistrate în combaterea conținutului online ilegal și să evalueze dacă se impun măsuri suplimentare pentru a asigura detectarea și eliminarea rapidă a conținutului online ilegal, inclusiv eventuale măsuri legislative care să vină în completarea cadrului de reglementare existent.

Ca urmare, în martie 2018, Comisia a recomandat adoptarea unei serii de măsuri operaționale care trebuie luate de societăți și de statele membre pentru a-și intensifica și mai mult acțiunile în acest sens. Recomandările se aplicau tuturor formelor de conținut ilegal, cu un accent deosebit pe propaganda teroristă.

Pentru a combate alte forme de conținut ilegal, cum ar fi discursurile ilegale online de incitare la ură, mai multe societăți IT cunoscute (Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Google+, Snapchat și Dailymotion) au aderat la Codul de conduită. Societățile s-au angajat să evalueze și să elimine rapid, dacă este necesar, orice conținut ilegal cu caracter xenofob și rasist (majoritatea în termen de 24 ore), să-i ajute pe utilizatori să semnaleze discursurile ilegale de incitare la ură, să îmbunătățească sprijinul acordat societății civile și coordonarea cu autoritățile naționale.

În iunie 2018, liderii UE au salutat în concluziile Consiliului European intenția Comisiei de a prezenta o propunere legislativă pentru îmbunătățirea identificării și a eliminării conținutului care incită la ură și la comiterea de acte teroriste.

 

Persoane de contact pentru presă:

Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)

Tove ERNST (+32 2 298 67 64)

Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)

Kasia KOLANKO (+ 32 2 296 34 44)

Inga HOGLUND (+32 2 295 06 98)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Site-ul internet privind starea Uniunii 2018

Comisia ia măsuri în scopul eliminării conținutului cu caracter terorist de pe internet - Întrebări și răspunsuri

Fișa informativă: O Europă care protejează: combaterea conținutului online cu caracter terorist

Actul juridic: Regulamentul privind prevenirea difuzării online a conținutului cu caracter terorist

Fișe informative, acte juridice și alte documente utile pot fi consultate aici.

Comunicat de presă: O Europă care protejează: Comisia întărește măsurile luate de UE pentru combaterea conținutului online ilegal (martie 2018)

Comunicat de presă: O uniune a securității: Comisia își intensifică eforturile de combatere a conținutului ilegal de pe internet (septembrie 2017)