Reprezentanţa în România

Starea Uniunii 2018: măsuri pentru asigurarea unor alegeri europene libere și corecte

/romania/file/soteuparlamenteuropeanjpg_rosoteu_parlament_european.jpg

soteu_parlament_european
copyright

Pentru a contribui la garantarea faptului că alegerile de anul viitor pentru Parlamentul European vor fi organizate în mod liber, corect și în siguranță, președintele Jean-Claude Juncker a anunțat, în discursul său privind starea Uniunii, o serie de măsuri concrete în acest sens.

12/09/2018

La 12 septembrie 2018, în discursul său privind starea Uniunii, președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Trebuie să luăm măsuri de protecție pentru ca alegerile noastre să continue să fie libere și corecte. Este motivul pentru care Comisia propune astăzi noi norme menite să protejeze mai bine procesele noastre democratice în fața riscului de a fi manipulate de țări terțe sau de interese private.”

Printre aceste măsuri se numără o mai mare transparență cu privire la materialele publicitare cu caracter politic postate online și posibilitatea aplicării de sancțiuni în cazul utilizării ilegale a datelor cu caracter personal în vederea influențării deliberate a rezultatului alegerilor europene. Prin propunerile prezentate astăzi, Comisia urmărește să abordeze amenințările la care ar putea fi expuse alegerile și, astfel, să sporească reziliența sistemelor democratice ale Uniunii.

Istoria recentă a evidențiat riscul ca cetățenii să facă obiectul unor companii masive de dezinformare online, menite să discrediteze și să delegitimeze procesul electoral. Se crede și că au existat cazuri de utilizare ilegală a datelor cu caracter personal ale persoanelor. În plus, atacurile împotriva infrastructurilor electorale și a sistemele informatice utilizate în contextul campaniilor electorale constituie amenințări hibride care trebuie contracarate. Având în vedere apropierea alegerilor europene de anul viitor, este esențial să sporim reziliența democratică a Europei și să ne asigurăm că normele offline privind transparența și privind protejarea procesului electoral de orice interferență externă se aplică și în mediul online.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Alături de statul de drept și drepturile fundamentale, democrația este unul dintre lucrurile care ne definesc și definesc Uniunea noastră. Să nu fim naivi: sunt mulți cei care vor să saboteze alegerile europene și au la dispoziție instrumente sofisticate. Tocmai de aceea trebuie grabnic să punem împreună umărul pentru a spori reziliența democrațiilor noastre. Pachetul de măsuri electorale propuse astăzi reprezintă o contribuție solidă la acest efort comun.”

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a adăugat: „Alegerile și referendumurile recente trebuie să ne servească drept învățăminte. Dorim să reducem cât mai mult riscurile la care sunt expuse alegerile viitoare, fie ele sub forma materialelor publicitare netransparente sau a utilizării abuzive a datelor cu caracter personal, mai ales de către actori externi. Doresc ca europenii să poată alege liber când merg la urne. Și, pentru aceasta, trebuie să punem capăt anarhiei normelor electorale în vigoare.”

Setul de măsuri prezentate astăzi de Comisie cuprinde:

  • o recomandare privind rețelele de cooperare în materie electorală, transparența online, protecția împotriva incidentelor de securitate cibernetică și combaterea campaniilor de dezinformare: Statele membre sunt încurajate să înființeze rețele naționale de cooperare în materie electorală, alcătuite din autorități relevante – de exemplu, autoritățile electorale, cele în domeniul securității cibernetice, al protecției datelor și cele responsabile de asigurarea respectării legii – și să numească un punct de contact care să participe la o rețea de cooperare în materie electorală constituită la nivel european. Acest lucru le va permite autorităților să identifice cu promptitudine amenințările potențiale, să facă schimb de informații și să asigure luarea unor măsuri de răspuns rapide și bine coordonate.
  • Comisia recomandă, de asemenea, asigurarea unei mai mari transparențe în ceea ce privește materialele publicitare cu caracter politic postate online și vizarea anumitor utilizatori prin conținut online cu caracter politic. Partidele politice europene și naționale, fundațiile și organizațiile implicate în campaniile electorale ar trebui să pună la dispoziție informații privind fondurile cheltuite cu campaniile publicitare online, indicând partidul sau grupul de sprijin politic care se află în spatele unui material publicitar cu caracter politic postat online, precum și publicând informații cu privire la criteriile de selecție a publicului-țintă utilizate pentru diseminarea de informații către cetățeni. În cazul nerespectării acestor principii, statele membre ar trebui să aplice sancțiuni naționale.
  • Autoritățile naționale, partidele politice și presa ar trebui, la rândul lor, să ia măsuri pentru a-și proteja rețelele și sistemele informatice în fața amenințărilor la adresa securității cibernetice, pe baza orientărilor elaborate de autoritățile naționale în cadrul Grupului de cooperare în domeniul securității rețelelor și a sistemelor informatice, împreună cu Agenția UE pentru Securitate Cibernetică și cu Comisia Europeană:
  • Orientări privind aplicarea legislației UE în materie de protecție a datelor Orientările vor permite autorităților naționale și partidelor politice europene și naționale să aplice obligațiile în materie de protecție a datelor impuse de legislația UE în contextul alegerilor. Regulamentul general privind protecția datelor al UE se aplică din mai 2018 și include în sfera sa de aplicare și toate partidele politice europene și naționale, precum și alți actori implicați în procesul electoral, cum ar fi brokerii de date sau platformele de comunicare socială. Având în vedere dezvăluirile în cazul Cambridge Analytica și, pe un plan mai general, impactul tot mai mare al acțiunilor prin care li se adresează conținut personalizat (micro-targeting) alegătorilor pe baza datelor lor cu caracter personal, Comisia reamintește obligațiile în materie de protecție a datelor care li se aplică tuturor părților implicate în alegerile europene;
  • o modificare legislativă menită să înăsprească normele privind finanțarea partidelor politice europene Modificarea punctuală a Regulamentului din 2014 privind finanțarea partidelor va face posibilă impunerea de sancțiuni financiare în cazul încălcării normelor în materie de protecție a datelor în vederea influențării deliberate a rezultatului alegerilor europene. Sancțiunile ar reprezenta 5 % din bugetul anual al partidului politic european sau al fundației europene în cauză. Aplicarea sancțiunii va fi asigurată de Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene. În plus, partidele și fundațiile care s-ar face vinovate de aceste încălcări nu ar putea beneficia de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în anul în care li s-a aplicat sancțiunea.
  • un regulament privind punerea în comun a resurselor și a cunoștințelor de specialitate în domeniul tehnologiilor de securitate cibernetică Pentru a ține pasul cu evoluția constantă a amenințărilor cibernetice, Comisia propune crearea unei rețele de centre de competență în materie de securitate cibernetică pentru a direcționa și a coordona mai bine fondurile disponibile pentru a susține cooperarea, cercetarea și inovarea în materie de securitate cibernetică. Un nou Centru european de competențe în materie de securitate cibernetică va gestiona sprijinul financiar în domeniul securității cibernetice acordat din bugetul UE și va facilita realizarea de investiții comune de către Uniune, statele membre și industrie pentru a impulsiona dezvoltarea sectorului industrial al securității cibernetice și a asigura dotarea sistemelor noastre de apărare cu tehnologie de ultimă generație.

Măsurile propuse astăzi vin în completarea altor acțiuni întreprinse de Comisie, cum ar fi intrarea în vigoare a noilor norme UE privind protecția datelor, setul amplu de măsuri de consolidare a securității cibernetice în UE care este în curs de a fi negociat de către Parlamentul European și Consiliu, precum și eforturile în curs de combatere a dezinformării online.

Context

Alegerile europene din mai 2019 vor avea loc într-un climat politic și legislativ foarte diferit față de cel din 2014. Toate părțile implicate în procesul electoral, în special autoritățile din statele membre și partidele politice, trebuie să își asume responsabilitatea specială de a proteja procesul democratic de orice interferență externă sau manipulare ilegală.

Regulamentul general privind protecția datelor se aplică direct de la 25 mai 2018, oferind Uniunii Europene instrumentele necesare pentru a lua măsuri în cazul utilizării ilegale a datelor cu caracter personal, inclusiv în contextul alegerilor.

Parlamentul și Consiliul au fost de acord cu modificarea actului legislativ care reglementează alegerile pentru Parlamentul European și care prevede asigurarea unei mai mari transparențe a alegerilor pentru funcția de deputat în Parlamentul European. Regulamentul privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene, modificat la 3 mai 2018, sporește vizibilitatea, recunoașterea, eficacitatea, transparența și răspunderea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene.

Comisia Europeană a publicat în februarie 2018 și o recomandare care prezintă principalele măsuri ce ar trebui luate pentru a se crea cele mai bune condiții pentru desfășurarea eficientă a alegerilor din 2019.

Totodată, perioadele electorale s-au dovedit a fi o țintă strategică și sensibilă predilectă a amenințărilor hibride. În acest scop, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au identificat domeniile în care sunt necesare măsuri suplimentare în Comunicarea comună din iunie 2018 privind creșterea rezilienței și consolidarea capacităților necesare pentru a gestiona amenințările hibride.

Pentru a dota Europa cu instrumentele adecvate care să îi permită să facă față atacurilor cibernetice, Comisia Europeană a propus în luna septembrie 2017 un set amplu de măsuri de consolidare a securității cibernetice în UE. Printre acestea s-a numărat o propunere de consolidare a Agenției UE pentru Securitate Cibernetică, precum și un nou sistem european de certificare, care va garanta faptul că produsele și serviciile din mediul digital pot fi utilizate în condiții de siguranță.

De asemenea, Comisia a propus, în comunicarea sa din 26 aprilie 2018, o abordare europeană privind combaterea dezinformării online. Aceasta include, ca etapă esențială în vederea asigurării unei campanii electorale online transparente, corecte și demne de încredere în perioada premergătoare alegerilor europene, elaborarea unui cod de bune practici bazat pe autoreglementare destinat platformelor online și industriei publicitare. Se preconizează că, în săptămânile următoare, platformele online și industria publicitară vor cădea de acord asupra textului Codului de bune practici referitor la dezinformare cu reprezentanții presei, ai mediului academic și ai entităților însărcinate cu verificarea veridicității informațiilor și că apoi acesta va începe să fie aplicat.

 

Persoane de contact pentru presă:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Site-ul internet referitor la discursul din 2018 privind starea Uniunii

Fișă informativă: Garantarea desfășurării unor alegeri europene libere și corecte

Comunicarea Comisiei privind garantarea desfășurării unor alegeri libere și corecte

Recomandarea Comisiei privind rețelele de cooperare în materie electorală, transparența online, protecția împotriva incidentelor de securitate cibernetică și combaterea campaniilor de dezinformare în contextul alegerilor pentru Parlamentul European

Orientările Comisiei privind aplicarea legislației Uniunii în materie de protecție a datelor în contextul alegerilor

Fișă informativă: Protejarea datelor cu caracter personal ale cetățenilor europeni în contextul alegerilor

Propunere de modificare a Regulamentului privind finanțarea partidelor politice europene

Fișă informativă: Asigurarea unei securități cibernetice solide în Europa

Propunere de regulament al Comisiei de instituire a Centrului european de competențe industriale, tehnologice și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare