Reprezentanţa în România

Starea Uniunii 2018: către o nouă „Alianță Africa - Europa”

/romania/file/junckersoteu20183jpg_rojuncker_soteu_2018_3.jpg

juncker_soteu_2018_3
copyright

Comisia Europeană propune o nouă „Alianță Africa – Europa pentru investiții durabile și crearea de locuri de muncă” care vizează stimularea semnificativă a investițiilor în Africa, consolidarea comerțului, crearea de locuri de muncă și investițiile în educație și în competențe.

12/09/2018

La 12 septembrie, cu ocazia discursului său anual privind starea Uniunii, președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Africa nu are nevoie de acțiuni caritabile, are nevoie de un parteneriat real și echitabil. Iar noi, europenii, avem nevoie la fel de mult de acest parteneriat. Astăzi, noi propunem o nouă Alianță între Europa și Africa pentru investiții durabile și crearea de locuri de muncă. În viziunea noastră, această alianță ar contribui la crearea, doar în următorii 5 ani, a maximum 10 milioane de locuri de muncă în Africa. Am convingerea că, în timp, ar trebui să dezvoltăm numeroasele acorduri comerciale dintre UE și Africa sub forma unui acord de liber schimb între continentele noastre, ca parteneriat economic între egali.”

Pachetul propus se întemeiază pe angajamentele asumate cu ocazia Summitului Uniunea Africană – Uniunea Europeană, care a avut loc în luna noiembrie a anului trecut în Abidjan, în cadrul căruia cele două părți au convenit să își consolideze parteneriatul. Acesta stabilește direcții de acțiune esențiale pentru o agendă economică mai puternică pentru UE și partenerii săi africani.

Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Federica Mogherini a declarat: „Europa și Africa au multe interese comune: ambele continente își doresc ca Africa să fie mai puternică - prin locuri de muncă de calitate pentru tinerii africani, îmbunătățirea climatului de afaceri, precum și prin pace și securitate pentru toți. În acești ani am început să construim un parteneriat real între egali cu Africa. Suntem deja puternici parteneri politici, iar următorul pas este să fim parteneri economici reali și să aprofundăm relațiile noastre în domeniul schimburilor comerciale și al investițiilor. Dorim să oferim tinerilor oportunități, astfel încât aceștia să își poată îndeplini aspirațiile. Stimularea investițiilor în Africa este o măsură avantajoasă pentru ambele părți.”

Comisarul pentru cooperare internațională și dezvoltare, Neven Mimica, a declarat: „Această alianță vizează deblocarea investițiilor private și explorarea posibilităților enorme care pot genera beneficii pentru economia africană și pentru cea europeană deopotrivă. Acest lucru înseamnă intensificarea parteneriatului nostru și susținerea inițiativelor africane, cum ar fi zona continentală africană de liber schimb.”

Propunerea de astăzi demonstrează angajamentul de a consolida parteneriatul Africa-UE și cuprinde o serie de acțiuni-cheie care includ:

 • stimularea investițiilor strategice și consolidarea rolului sectorului privat, în special prin diminuarea riscurilor asociate proiectelor de investiții prin combinarea granturilor și a împrumuturilor, precum și prin garanții;
 • investițiile în oameni prin investiții în educație și în competențe la nivel continental și la nivel național pentru consolidarea capacității de inserție profesională și realizarea concordanței dintre competențe și locuri de muncă, incluzând, de asemenea, bursele de studii și programele de schimb, în special prin programul Erasmus+;
 • consolidarea mediului de afaceri și a celui investițional, în special prin consolidarea dialogului cu partenerii africani și prin sprijinirea reformelor lor în acest domeniu;
 • valorificarea întregului potențial al integrării economice și al comerțului: pe baza zonei continentale africane de liber schimb, perspectiva pe termen lung este crearea unui acord intercontinental amplu de liber schimb între UE și Africa. Pentru pregătirea acestuia, acordurile de parteneriat economic, acordurile de liber schimb, inclusiv zonele de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare care pot fi oferite țărilor din Africa de Nord, precum și alte regimuri comerciale cu UE, ar trebui să fie exploatate la maximum, ca elemente constitutive în beneficiul zonei continentale africane de liber schimb;
 • mobilizarea unui pachet important de resurse financiare, astfel cum este reflectat în special în propunerea ambițioasă pentru viitorul cadru financiar multianual al UE privind finanțarea externă, în care Africa este evidențiată ca o regiune prioritară.

Rezultate preconizate

Alianța va duce la rezultate concrete, cum ar fi crearea a maximum 10 milioane de locuri de muncă în următorii 5 ani. Cu sprijinul financiar din partea UE mobilizat până în 2020:

 • 35 000 de studenți și de cadre academice din Africa vor beneficia de programul Erasmus+ până în 2020; până în 2027 vor mai beneficia de acest program alte 70 000 de persoane, ajungându-se astfel la un total de 105 000 de persoane în zece ani;
 • 750 000 de persoane vor beneficia de formare profesională pentru dezvoltarea competențelor;
 • 30 de milioane de persoane și de societăți comerciale vor beneficia de acces la energie electrică datorită investițiilor UE în energie din surse regenerabile și în creșterea capacității de generare cu 5 GW;
 • 24 de milioane de persoane vor avea acces la drumuri practicabile tot timpul anului, prin mobilizarea investițiilor în infrastructura de transport;
 • se preconizează crearea a 3,2 milioane de locuri de muncă în Africa în cadrul Planului de investiții externe, doar prin programele de investiții axate pe întreprinderile mici și mijlocii;
 • Cu o garanție de 75 de milioane EUR, un singur program de investiții din Planul de investiții externe va genera 800 000 de locuri de muncă.

În lunile următoare vor fi organizate consultări și dialoguri cu partenerii din Africa pentru definirea, de comun acord, a priorităților și pentru adoptarea de măsuri suplimentare. Alianța va lua în considerare diversitatea pe întreg continentul african și particularitățile fiecărei țări, inclusiv relațiile contractuale din țările din nordul Africii prin acordurile lor de asociere, precum și experiența lor în domeniul cooperării cu UE prin intermediul politicii europene de vecinătate.

Context

Propunerea Comisiei referitoare la o „Alianță Africa – Europa pentru investiții durabile și crearea de locuri de muncă” face parte dintr-un pachet care cuprinde, de asemenea, o propunere privind crearea unei arhitecturi financiare mai eficiente pentru investiții în afara Uniunii Europene, care va sprijini și investițiile viitoare în Africa.

Sub conducerea președintelui Juncker, UE a consolidat parteneriatul cu Africa, inclusiv prin intermediul unor instrumente inovatoare noi, pe lângă instrumentele tradiționale de cooperare, în special prin Planul de investiții externe, deosebit de ambițios.

UE este cel mai apropiat vecin și cel mai mare investitor al Africii, principalul partener comercial și de dezvoltare, precum și un furnizor-cheie în materie de securitate. UE furnizează finanțare în valoare de 31 de miliarde EUR pentru Africa, sub formă de asistență oficială pentru dezvoltare în perioada 2014-2020 , pentru impulsionarea economiei Africii, oferirea unei șanse tinerilor de pe continentul african să își poată construi un viitor, asigurarea securității alimentare, asigurarea accesului la energie, precum și pentru instaurarea bunei guvernanțe și a respectului pentru drepturile omului. Statele membre ale UE au creat un stoc de investiții de 291 de miliarde EUR în 2016, UE devenind cel mai mare investitor în Africa. De asemenea, UE oferă accesul liber la piața UE prin intermediul acordurilor de parteneriat economic, al acordurilor de liber schimb, inclusiv zonele de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu țările din Africa de Nord și regimul „Totul în afară de arme” cu țările africane.

 

Persoane de contact pentru presă:

Carlos MARTIN RUIZ DE GORDEJUELA (+32 2 296 53 22)

Daniel PUGLISI (+32 2 296 91 40)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile