Reprezentanţa în România

Toate statele membre, cu excepția Lituaniei, au deficiențe în transpunerea normelor UE privind recunoașterea calificărilor profesionale

/romania/file/infringementwebjpg-1_roinfringement_web.jpg

infringement
©

Comisia a decis joi, 19 iulie, să trimită scrisori de punere în întârziere către 27 de state membre (toate statele membre cu excepția Lituaniei) în legătură cu conformitatea legislației și practicilor lor naționale cu normele UE privind recunoașterea calificărilor profesionale (Directiva 2005/36/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/55/UE).

19/07/2018

UE a instituit un sistem modern de recunoaștere a calificărilor și a experienței profesionale în întreaga UE. Acesta îi ajută pe profesioniștii care doresc să se stabilească sau să își ofere serviciile în alte state membre în recunoașterea calificărilor lor, garantând, în același timp, un nivel sporit de protecție pentru consumatori și pentru cetățeni. Asigurarea aplicării coerente a acestor norme în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor este o preocupare majoră a Comisiei.

Scrisorile de punere în întârziere vizează aspecte cruciale pentru funcționarea Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale, în special introducerea cardului profesional european, mecanismul de alertă, posibilitatea de a avea acces parțial la o activitate profesională, proporționalitatea cerințelor lingvistice și înființarea de centre de asistență. În plus, Comisia ridică, de asemenea, probleme legate de transparența și proporționalitatea obstacolelor în materie de reglementare în domeniul serviciilor profesionale, parțial menționate în Comunicarea din ianuarie 2017 privind recomandările de reformă în domeniul reglementării serviciilor profesionale.

Toate statele membre au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să le trimită câte un aviz motivat.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politici ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisia Europeană în luna iulie includ 146 de scrisori de punere în întârziere în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor de stat membru, 14 avize motivate și 16 trimiteri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Totodată, Comisia închide 80 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii.

Pentru mai multe informații despre procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

 

Persoane de contact pentru presă:

Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182

Maud Noyon – tel.: +32 229 80379