Reprezentanţa în România

Bugetul UE: Un nou program privind piața unică pentru capacitarea și protejarea cetățenilor europeni

/romania/file/2018comisarbienkowskabugetjpg_ro2018_comisar_bienkowska_buget.jpg

2018_comisar_bienkowska_buget
Copyright

Pentru următorul buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, Comisia propune un nou program special conceput, în valoare de 4 miliarde de euro, menit să capaciteze și să protejeze consumatorii și să permită unui număr mare de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) europene să profite pe deplin de o piață unică care funcționează bine.

07/06/2018

Noul program va consolida guvernanța pieței interne a UE. El va veni în sprijinul competitivității întreprinderilor, și în special a IMM-urilor, va promova sănătatea umană, a animalelor și a plantelor, precum și bunăstarea animalelor și va stabili cadrul pentru finanțarea statisticilor europene.

Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a declarat: „Piața unică este însuși motorul Uniunii Europene. În cei 25 ani de existență, ea a adus beneficii enorme pentru cetățenii și întreprinderile din UE. Pentru ca piața unică să rămână adecvată scopului, trebuie să îi acordăm atenția cuvenită. Propunem astăzi un nou program menit să sporească impactul pozitiv asupra cetățenilor europeni”.

Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a adăugat: „Trebuie să ne asigurăm că toți consumatorii pot beneficia de drepturile lor. Aceasta înseamnă că trebuie să le oferim sfaturi practice pe teme de interes pentru ei și să eliminăm produsele periculoase de pe piață. Acestea vor fi realizările noului program privind piața unică. Pentru prima dată, vom finanța și procedurile de recurs colectiv, conform celor anunțate în pachetul „Noi avantaje pentru consumatori”.

Comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis, a adăugat: „Mă bucur că pilonul privind siguranța alimentară este unul dintre principalii beneficiari ai noului program privind piața unică. Aceasta este recunoașterea importanței activității de asigurare a bunei funcționări a pieței interne pentru produsele alimentare, prin prevenirea și, atunci când este necesar, combaterea bolilor animalelor și plantelor care pot avea consecințe grave pentru sănătatea publică și pentru economia UE. Acest lucru ne permite să consolidăm și mai mult eforturile noastre în domenii precum bunăstarea animalelor, deșeurile alimentare și combaterea fraudei.

Noul program privind piața unică va sprijini:

 • Protejarea și capacitarea consumatorilor: Noul program va garanta aplicarea drepturilor consumatorului, va asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și de siguranță a produselor și va ajuta consumatorii în cazul în care aceștia se confruntă cu probleme, de exemplu atunci când fac cumpărături online. De asemenea, programul va facilita accesul consumatorilor la căi de recurs, astfel cum s-a propus în pachetul „Noi avantaje pentru consumatori”.

 • Competitivitatea întreprinderilor, în special a IMM-urilor: Bazându-se pe succesul actualului program pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), Comisia propune consolidarea sprijinului acordat întreprinderilor mici, astfel încât acestea să își intensifice și să își extindă activitățile dincolo de frontiere;

 • Un nivel ridicat al sănătății umane, a animalelor și a plantelor: Cetățenii UE vor continua să aibă acces la alimente sigure și de înaltă calitate pe piața unică europeană integrată. Finanțarea acordată în cadrul noului program va sprijini producția de alimente sigure, prevenirea și eradicarea bolilor animalelor și a organismelor dăunătoare plantelor, precum și îmbunătățirea bunăstării animalelor în UE. Ea va promova, de asemenea, accesul la piață pentru producătorii de alimente din UE, va contribui la exporturile către țări terțe și va sprijini în mod semnificativ industria agroalimentară în calitatea sa de sector de vârf al economiei UE;

 • Aplicarea eficientă a legislației și standarde de primă clasă: Programul va consolida cooperarea dintre statele membre și Comisie, pentru a se asigura că normele UE sunt implementate și aplicate în mod corespunzător. Programul va sprijini totodată organizațiile de standardizare europene în vederea elaborării unor standarde actualizate și orientate către viitor.

 • Concurență loială în era digitală: Programul va ajuta Comisia să își consolideze și mai mult instrumentele și expertiza în domeniul informatic, pe care le utilizează pentru a aplica cu eficacitate normele în materie de concurență în contextul economiei digitale (și anume, să răspundă la evoluțiile pieței cum ar fi utilizarea volumelor mari de date și a algoritmilor), precum și să sporească cooperarea dintre Comisie și autoritățile și instanțele din statele membre.

 • Statistici europene de înaltă calitate: Programul va acorda finanțare institutelor naționale de statistică pentru elaborarea și difuzarea de statistici europene, care sunt indispensabile pentru luarea deciziilor în toate domeniile de politică.

Etapele următoare

Un acord rapid asupra întregului buget pe termen lung al UE și asupra propunerilor sale sectoriale este esențial pentru a se asigura faptul că fondurile UE vor da rezultate cât mai curând posibil. Întârzieri similare celor întâmpinate la începutul actualei perioade bugetare 2014-2020 ar reduce asistența financiară și sprijinul tehnic acordat IMM-urilor, ar perturba acțiunile de garantare a siguranței alimentelor sau a produselor și elaborarea de noi standarde.

Ajungerea la un acord în 2019 privind următorul buget pe termen lung ar asigura o tranziție lină între actualul buget pe termen lung (2014-2020) și noul buget, precum și previzibilitatea și continuitatea finanțării activităților în beneficiul tuturor.

Context

Comisia propune un buget în valoare de 4 miliarde de euro pentru programul privind piața unică. Mai mult, suma de 2 miliarde de euro alocată în cadrul fondului InvestEU, în special prin intermediul componentei sale privind întreprinderile mici și mijlocii, va contribui în mod semnificativ la realizarea obiectivelor programului.

Piața unică permite europenilor să călătorească liber, să studieze, să lucreze, să locuiască și să se îndrăgostească dincolo de frontiere. Ei pot cumpăra tot ceea ce doresc, unde doresc și pot să beneficieze de o ofertă mai variată și de prețuri mai scăzute. Întreprinderile europene – mari și mici – pot să își extindă baza de clienți și pot face comerț cu produse și servicii mai ușor în întreaga UE. Simplu spus, piața unică este atuul cel mai valoros al Europei, putând să genereze și să stimuleze competitivitatea întreprinderilor europene pe piețele globalizate.

Noul program privind piața unică respectă viziunea Comisiei pentru următorul buget pe termen lung propus la 2 mai 2018. Este vorba despre un program modern, simplu și flexibil, care consolidează o gamă largă de activități finanțate anterior separat, în cadrul unui singur program coerent. Acest lucru va reduce suprapunerile și va îmbunătăți cooperarea. În esență, programul va asigura continuitatea în ceea ce privește realizarea pieței unice pe teren, garantând, în același timp, un raport calitate-preț mai bun pentru cetățenii UE.

 

Persoane de contact pentru presă:

Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)

Victoria VON HAMMERSTEIN-GESMOLD (+32 2 295 50 40)

Maud NOYON (+32 2 298 03 79)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Texte juridice și fișe informative:

 • Propunere de regulament

 • Rezumat

 • Evaluarea impactului

 • Anexă

 • Fișă informativă: Piața unică dincolo de 2020 

Fișă informativă cu exemple de reușită - 25 de ani de piață unică

Declarație comună cu ocazia celei de a 25-a aniversări a pieței unice europene

Mai multe informații privind bugetul UE pentru viitor pot fi găsite aici