Reprezentanţa în România

O Europă mai puternică, cu ajutorul tinerilor și noilor strategii în educație și cultură

/romania/file/comisarnavracsics2018jpg_rocomisar_navracsics_2018.jpg

comisar_navracsics
Copyright

Comisia continuă acțiunile în direcția creării unui Spațiu european al educației până în 2025, a consolidării dimensiunii culturale a Uniunii Europene și a încurajării participării tinerilor printr-un nou set de măsuri care include o nouă strategie pentru tineret și o nouă agendă pentru cultură.

22/05/2018

Comisarul European pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, a declarat: „Politica în domeniul educației, culturii și tineretului joacă un rol central în construirea unei Europe reziliente, competitive și unite în viitor. Alături de primul pachet adoptat în luna ianuarie, propunerile pe care le prezentăm astăzi demonstrează eforturile susținute depuse de Comisie pentru a realiza o serie de obiective ambițioase împreună cu statele membre. Aceste măsuri vor contribui la pregătirea terenului în vederea creării Spațiului european al educației, consolidând totodată identitatea europeană și capacitându-i pe cetățeni, în special pe tineri.

Pachetul de măsuri include:

  • o comunicare generală, intitulată „Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii”, care vizează progresele privind agenda de la Göteborg;

  • o strategie pentru tineret pentru perioada 2019-2027, cu scopul de a crește nivelul de implicare al tinerilor europeni în procesul decizional al UE;

  • propuneri de recomandări ale Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, inclusiv recunoașterea reciprocă automată a diplomelor și a perioadelor de învățare petrecute în străinătate și îmbunătățirea predării și a învățării limbilor străine;

  • o nouă Agendă pentru cultură, menită să sporească gradul de sensibilizare în legătură cu patrimoniul comun și divers al Europei.

Vor fi dezvoltate și alte acțiuni care sprijină o abordare bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții și pe inovarea în domeniul educației și al formării. De exemplu, Comisia va propune sprijinirea creării unor centre de excelență în domeniul educației și formării profesionale, care ar urma să promoveze rolul activ al educației și formării profesionale în dezvoltarea economică locală și regională.

Totodată au fost publicate și rezultatele inițiale ale unui sondaj Eurobarometru care prezintă opiniile europenilor cu privire la inițiativele-cheie vizând crearea unui Spațiu european al educației. Potrivit sondajului, peste nouă din zece respondenți din toate țările consideră că ar fi util să li se ofere studenților șansa de a colabora cu persoane din alte țări la realizarea unor proiecte inovatoare, în cadrul unor rețele de universități europene. Sondajul arată, de asemenea, că 84% dintre tinerii intervievați ar dori să își amelioreze nivelul de cunoaștere a unei limbi străine pe care au învățat-o deja și că 77% ar dori să învețe o limbă nouă.

Context

În 2016, liderii UE au recunoscut că este nevoie de măsuri pentru sprijinirea tinerilor. În foaia de parcurs de la Bratislava, aceștia s-au angajat să creeze oportunități mai bune pentru tineri, precum Inițiativa pentru tineret, care include Corpul european de solidaritate. În prezent, Comisia propune reînnoirea strategiei pentru tineret, pentru a se asigura că tinerii au un cuvânt de spus în construirea viitorului Europei.

 

Persoane de contact pentru presă:

Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)

Joseph WALDSTEIN (+ 32 2 29 56184)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Întrebări și răspunsuri

Educație (inclusiv fișa informativă)

Cultură (inclusiv fișa informativă)

Tineret (inclusiv fișa informativă)

Sondajul Eurobarometru privind Spațiul european al educației