Reprezentanţa în România

Ritm accelerat de reducere a creditelor neperformante

/romania/file/vicepresedinte-valdis-dombrovskis2018jpg_rovicepresedinte valdis dombrovskis_2018.jpg

vicepresedinte valdis dombrovskis
©

Un pachet ambițios și cuprinzător de măsuri pentru abordarea creditelor neperformante (non-performing loans – NPL) a fost propus de Comisia Europeană miercuri, 14 martie. Se pune astfel în practică planul de acțiune al Consiliului UE, ce vizează abordarea volumului mare de NPL și prevenirea acumulării lor în viitor. Comisia a prezentat, totodată, și al doilea raport privind progresele înregistrate cu privire la reducerea NPL, care indică faptul că volumul acestora continuă să scadă.

14/03/2018

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte al Comisiei responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și Uniunea piețelor de capital, a declarat: „Trebuie să profităm de faptul că Europa și economia sa se redresează pentru a accelera reducerea NPL. Acest lucru este esențial pentru a reduce și mai mult riscurile din sectorul bancar european și a consolida reziliența acestuia. Dacă vor avea mai puține NPL în bilanț, băncile vor putea să acorde mai multe credite gospodăriilor și societăților. Măsurile avute în vedere își propun să accentueze diminuarea semnificativă a riscurilor obținută în ultimii ani și trebuie să facă parte integrantă din finalizarea uniunii bancare, prin reducerea și partajarea riscurilor.

Pachetul de măsuri stabilește o abordare globală, ce constă într-o combinație de politici complementare care vizează patru domenii principale:

  • asigurarea faptului că băncile își creează o rezervă de fonduri pentru acoperirea riscurilor legate de creditele viitoare, care ar putea deveni neperformante;
  • încurajarea dezvoltării piețelor secundare, pe care băncile să poată vinde NPL-uri administratorilor de credite și investitorilor;
  • facilitarea recuperării creanțelor, ca măsură de completare a propunerii privind insolvența și restructurarea companiilor din noiembrie 2016;
  • acordarea de asistență în ceea ce privește restructurarea băncilor statele membre care solicită un astfel de sprijin, prin orientări fără caracter obligatoriu cu privire la instituirea de societăți de administrare a investițiilor, de exemplu.

Propunerile includ următoarele elemente-cheie:

  • asigurarea unei acoperiri suficiente a pierderilor aferente viitoarelor NPL de către bănci;
  • posibilitatea executării extrajudiciare accelerate a creditelor garantate cu garanții reale;
  • dezvoltarea în continuare a piețelor secundare pentru NPL;
  • un proiect tehnic privind modul de instituire a societăților de administrare a investițiilor (S.A.I.) naționale.

Context

Riscurile din sectorul bancar au fost reduse în mod semnificativ în UE în ultimii ani. Acest lucru se datorează măsurilor de reglementare semnificative adoptate deja, care vor fi consolidate suplimentar prin Pachetul privind reducerea riscurilor bancare, pe care Comisia l-a propus în noiembrie 2016.

Chiar dacă s-au făcut progrese importante, creditele neperformante (NPL) sunt unul dintre principalele riscuri moștenite de sistemul bancar european.

 

Persoane de contact pentru presă:

Vanessa MOCK (+32 2 295 61 94)

Letizia LUPINI (+32 2 295 19 58)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Întrebări frecvente: Plan de acțiune pentru reducerea creditelor neperformante în Europa

Fișă informativă privind reducerea riscurilor prin gestionarea creditelor neperformante

Textele propunerilor și ale documentelor de referință