Reprezentanţa în România

Bilanțul Summitului social de la Göteborg

/romania/file/summitsocialgoteborg2017webjpg_rosummit_social_goteborg_2017_web.jpg

summit_social_goteborg_2017
©

În data de 28 noiembrie, la mai puțin de două săptămâni de la Summitul social de la Göteborg, cele două gazde ale sale, președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și prim-ministrul suedez Stefan Löfven au făcut bilanțul rezultatelor obținute. Raportul lor final va servi la definirea acțiunilor ulterioare. Discuțiile din cadrul Summitului au arătat că există o bază comună în ceea ce privește necesitatea unei dimensiuni sociale ferme și tangibile pentru Europa, iar în perioada care va urma, abordarea provocărilor cu care se confruntă piețele forței de muncă, precum și dezvoltarea economică și socială vor avea un rol crucial.

28/11/2017

Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a declarat: „Summitul social constituie un moment marcant în dezbaterea privind viitorul Europei. S-a reiterat mesajul că o Uniune mai puternică, mai democratică și mai echitabilă trebuie să se întemeieze pe locuri de muncă echitabile, pe o creștere favorabilă incluziunii și pe egalitatea de șanse. Prin proclamarea Pilonului european al drepturilor sociale, toate instituțiile UE și liderii politici au recunoscut că apărarea drepturilor cetățenilor noștri într-o lume aflată în schimbare rapidă reprezintă o responsabilitate comună. Acum este momentul să trecem la acțiune.

Summitul a reamintit necesitatea de a pune oamenii pe primul plan prin eforturi comune la toate nivelurile și de a dezvolta în continuare dimensiunea socială a Uniunii, pe baza unui angajament comun și a unor competențe stabilite. Ca un prim pas în această direcție, ar trebui să se ia următoarele măsuri:

Etape următoare

În decembrie, Consiliul European va continua lucrările pe baza Summitului de la Göteborg, prin abordarea dimensiunii sociale în cadrul dezbaterilor privind viitorul Europei.

Semestrul european ar trebui să fie principalul cadru pentru continuarea dezbaterilor privind dimensiunea socială.

Context

Șefii de stat sau de guvern s-au reunit la Göteborg la 17 noiembrie 2017 cu instituțiile UE, cu partenerii sociali, cu societatea civilă, cu studenți și experți de renume în cadrul Summitului social pentru creștere și locuri de muncă echitabile, organizat de Guvernul suedez și Comisia Europeană.

Summitul s-a axat pe modalitățile de stimulare a creșterii favorabile incluziunii, pe crearea de locuri de muncă echitabile și pe încurajarea egalității de șanse între femei și bărbați, recunoscând, în același timp, provocările comune și diversitatea experiențelor din întreaga Europă. Dezbaterile s-au desfășurat într-un format unic, deschis și interactiv, ceea ce a dus la abordarea unor perspective diferite și la dezbaterea unor soluții diverse, ținându-se seama de provocările comune și de particularitățile și prioritățile contextelor naționale.

 

Persoane de contact pentru presă:

Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Raportul final privind Summitul social

Pagina de internet a Summitului social pentru creștere și locuri de muncă echitabile

Date privind cele trei reuniuni de lucru din cadrul Summitului social

Fișă informativă privind Summitul social pentru creștere și locuri de muncă echitabile

Pagina de internet dedicată Pilonului european al drepturilor sociale