Reprezentanţa în România

O politică de migrație și azil mai puternică, eficientă și echitabilă

/romania/file/comisar-avramopoulosjpg_rocomisar avramopoulos.jpg

Dimitris Avramopoulos
©

Pe baza progreselor obținute de la adoptarea Agendei europene privind migrația, Comisia Europeană a prezentat miercuri, 27 septembrie, o serie de noi inițiative în domenii-cheie, cum ar fi un nou mecanism de relocare a unui număr de cel puțin 50.000 de refugiați, proiecte-pilot axate pe migrația legală și noi măsuri pentru eficientizarea politicii în materie de returnare. De asemenea, statele membre au fost invitate să realizeze urgent progrese în ceea ce privește reforma sistemului european comun de azil și să continue eforturile de a colabora cu țările de origine și tranzit, inclusiv prin contribuții suplimentare la Fondul fiduciar pentru Africa.

27/09/2017

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Acum este momentul să trecem la etapele următoare pentru a realiza o politică a UE echitabilă, solidă și realistă în domeniul migrației. Acest lucru înseamnă să dăm în continuare dovadă de solidaritate cu statele membre cel mai afectate, dar și să ajungem rapid la un compromis corect privind reforma sistemului european comun de azil. Aceasta înseamnă, de asemenea, îmbunătățirea returnărilor, de aceea astăzi propunem crearea unui veritabil centru operațional al UE în materie de returnare în cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă . De asemenea, trebuie să deschidem alternative reale la călătoriile neregulamentare periculoase. Prin urmare, este esențial să se investească în mai multe căi legale, atât de protecție, cât și de studii sau de muncă.

În urma evaluării la jumătatea perioadei a Agendei europene privind migrația, Comisia a propus următoarele măsuri:

  • continuarea asigurării solidarității, prin transferarea rapidă a persoanelor eligibile, sosite în Grecia și Italia până la 26 septembrie, acordarea de sprijin financiar statelor membre care își continuă eforturile de transfer dincolo de sistemele actuale, precum și reformarea sistemului european comun de azil și, în special, a Regulamentului Dublin;
  • promovarea căilor legale, printr-o nouă schemă de relocare, fonduri dedicate sprijinirii eforturilor statelor membre în materie de relocare, stabilirea unui mecanism de evacuare de urgență din Libia, înființarea unor sisteme de sponsorizare private, coordonarea unor proiecte pilot în domeniul migrației legale în colaborare cu țări terțe, adoptarea propunerii de revizuire a cărții albastre a UE, precum și evaluarea, în scopul modernizării, a politicii comune în materie de vize a UE;
  • o politică UE mai eficientă în materie de returnare, prin consolidarea departamentului dedicat din cadrul Agenției pentru Poliția de Frontieră și Garda de Costă, raționalizarea politicilor statelor membre în domeniu și lansareaunui manual revizuit privind returnarea;
  • gestionarea dimensiunii externe, prin consolidarea Fondului fiduciar pentru Africa, intensificarea activităților privind migranții de pe ruta central-mediteraneeană și colaborarea statelor membre în scopul realizării unui program ambițios privind pactul global al ONU pentru o migrație sigură, ordonată și legală.

Context

Comunicarea reprezintă o evaluare la jumătatea perioadei a ceea ce s-a realizat până în prezent în ceea ce privește punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația. De asemenea, aceasta stabilește noi inițiative ale Comisiei pentru abordarea unor domenii-cheie și identifică domeniile în care este necesar ca în lunile următoare să se depună în continuare eforturi. 

 

Persoane de contact pentru presă:

Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)

Tove ERNST (+32 2 298 67 64)

Catherine RAY (+32 2 296 99 21)

Markus LAMMERT (+ 32 2 298 04 23)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat integral de presă

Comunicare privind punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația

Recomandare privind asigurarea de căi legale de acces eficace în Europa

Recomandare de instituire a unui manual comun privind returnarea

Anexă

Fișă informativă; Către o politică eficace și credibilă a UE în materie de returnare

Fișă informativă: Deschiderea unor căi legale către Europa

Fișă informativă: Transferul – responsabilitate partajată: septembrie 2017

Comunicat de presă: Progresele înregistrate în implementarea Agendei europene privind migrația

Agenda europeană privind migrația