Reprezentanţa în România

Consultări pentru contracte de muncă echitabile și previzibile

/romania/file/contractemuncawebjpg_rocontracte_munca_web.jpg

contracte de munca
©

O nouă serie de dialoguri cu sindicatele și cu patronatele de la nivelul UE a fost demarată luni, 25 septembrie, de Comisia Europeană, referitor la modul în care se pot moderniza normele pentru contractele de muncă astfel încât cele din urmă să devină mai echitabile și previzibile. Inițiativa face parte din măsurile de punere în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, având ca scop obținerea unei mai bune convergențe între statele membre în vederea creării unor condiții de trai și de muncă mai bune.

25/09/2017

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „Doresc ca toți lucrătorii din UE să fie acoperiți în mod clar de normele de bază, oricare ar fi statutul lor profesional - indiferent dacă lucrează prin intermediul platformelor IT sau efectuează livrări. Asigurarea unor contracte de muncă mai echitabile și mai previzibile stă la baza creării unor condiții de muncă echitabile în întreaga UE.”

Comisia urmărește să lărgească domeniul de aplicare al actualei Directive privind contractele de muncă pentru a include noi forme de ocupare a forței de muncă, precum lucrătorii la cerere, lucrătorii pe bază de bonuri valorice și lucrătorii prin platforme.

Datorită îmbunătățirii informațiilor care sunt furnizate la începutul unui contract de muncă, precum și a furnizării acestora în timp util, lucrătorii vor fi mai conștienți de drepturile lor și, prin urmare, mai în măsură să solicite respectarea acestora.

Pentru angajatori, actualizarea acestor norme va aduce o mai mare claritate și securitate juridică și va permite evitarea concurenței neloiale.

Etape următoare

Partenerii sociali vor putea să își comunice opiniile oe subiect până la data de 3 noiembrie 2017. De asemenea, tema contractelor de muncă va fi dezbătută și în cadrul Summitului social pentru creștere și locuri de muncă echitabile, care va avea loc la Göteborg (Suedia), în 17 noiembrie 2017.

Comisia intenționează să prezinte o propunere legislativă până la sfârșitul anului.

Context

La 26 aprilie 2017, Comisia a prezentat Pilonul european al drepturilor sociale sub două forme juridice cu un conținut identic: o recomandare a Comisiei, care a intrat în vigoare la data respectivă, și o propunere de proclamație comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

Structura finală a Pilonului european al drepturilor sociale constă în 20 de principii și de drepturi care au ca scop obținerea convergenței în vederea creării unor condiții mai bune de muncă și de trai în întreaga UE.

 

Persoane de contact pentru presă:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)

Sophie DUPIN DE SAINT-CYR (+32 2 295 61 69)

Juliana DAHL (+32 2 295 99 14)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

MEMO/17/3366

Fișă informativă privind dimensiunea socială a Europei 

A doua etapă a consultării 

Pagina dedicată Pilonului european al drepturilor sociale

Summitul social de la Göteborg (17 noiembrie 2017)

Contul de Twitter al vicepreședintelui Valdis Dombrovskis

Conturile de Twitter și de Facebook ale comisarului Marianne Thyssen

Abonați-vă la buletinul de informare electronic gratuit privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea al Comisiei Europene