Reprezentanţa în România

Pilonul european al drepturilor sociale, aprobat

/romania/file/comisar-mariannethyssenwebjpg-0_rocomisar marianne_thyssen_web.jpg

marianne_thyssen
©

Comisia Europeană a salutat decizia Consiliului UE pentru Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori din 23 octombrie, de a aproba pilonul european al drepturilor sociale, inițiativă lansată de președintele Juncker în urmă cu doi ani. De asemenea, Consiliul a convenit asupra unei abordări generale cu privire la propunerea Comisiei de revizuire a normelor privind detașarea lucrătorilor.

23/10/2017

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „Aprobarea unanimă a pilonului european al drepturilor sociale arată că toate statele membre s-au angajat să depună eforturi pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă pe întreg teritoriul Uniunii noastre, în perspectiva unor provocări precum îmbătrânirea populației, globalizarea și digitizarea. În ceea ce privește acordul privind detașarea lucrătorilor, am susținut încă de la început că lucrătorii ar trebui să încaseze același salariu pentru aceeași muncă prestată în același loc. Îmi face plăcere să constat că statele membre acordă un sprijin larg acestui principiu. El este echitabil atât pentru lucrătorii detașați, care merită condiții de muncă egale, cât și pentru lucrătorii și angajatorii locali, care nu doresc să se confrunte cu concurența unor salarii excesiv de scăzute. Este dovada faptului că în Europa putem să ne reunim în jurul aceleiași mese, să purtăm un dialog și să ajungem la un acord echitabil și echilibrat.

Pilonul drepturilor sociale va fi lansat oficial de Parlament, Consiliu și Comisie la Summitul social pentru creștere și locuri de muncă echitabile, care va avea loc în 17 noiembrie, la Göteborg. 

Acordul politic privind detașarea lucrătorilor confirmă principiul fundamental al Comisiei referitor la o remunerație egală pentru aceeași activitate desfășurată în același loc, invocat de președintele Juncker.

Context

Pilonul european al drepturilor sociale cuprinde 20 de principii și drepturi în sprijinul echității și bunei funcționări a piețelor muncii și a sistemelor de protecție socială. El a fost conceput pentru a servi drept punct de reper pentru un proces reînnoit de convergență în perspectiva îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă în statele membre UE.

Pentru Comisie, crearea unei piețe interne aprofundate și mai echitabile este o componentă esențială pentru construirea unei Europe mai sociale. Reformarea normelor existente privind detașarea lucrătorilor a fost una dintre inițiativele-cheie pentru realizarea acestui obiectiv. În 2018, Comisia va institui o Autoritate europeană în domeniul muncii, pentru a consolida cooperarea dintre autoritățile relevante de la toate nivelurile și pentru a gestiona mai bine situațiile transfrontaliere, și va propune alte inițiative în sprijinul unei mobilități echitabile, inclusiv un număr de securitate socială european, pentru a îmbunătăți vizibilitatea și accesibilitatea (digitală) a drepturilor de securitate socială.

 

Persoane de contact pentru presă:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Propunerea Comisiei referitoare la pilonul european al drepturilor sociale

Propunerea Comisiei de revizuire a normelor din 1996 referitoare la lucrătorii detașați

Fișă informativă privind lucrătorii detașați din UE

Fișe informative pe țări privind lucrătorii detașați din UE

Autoritate europeană în domeniul muncii

Summitul social pentru creștere și locuri de muncă echitabile