Reprezentanţa în România

Colocviul anual privind drepturile fundamentale 2017

/romania/file/comisar-vera-jourovacolocviujpg_rocomisar vera jourova_colocviu.jpg

vera jourova
©

Drepturile femeilor în vremuri tulburi” a reprezentat principala temă de actualitate, abordată la Colocviul anual privind drepturile fundamentale, desfășurat în perioada 20-21 noiembrie la Bruxelles. În contextul în care în statele membre UE încă nu s-a ajuns la egalitatea de gen, lucru subliniat de un nou sondaj Eurobarometru, Comisia Europeană a anunțat o serie de acțiuni concrete pentru a elimina diferența de remunerare dintre femei și bărbați, prin intermediul unui plan de acțiune ce urmează a fi pus în practică în perioada 2018-2019.

21/11/2017

Comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Věra Jourová, a declarat: „Femeile sunt încă subreprezentate în posturile de decizie din politică și din mediul de afaceri. La nivelul UE, acestea continuă să câștige, în medie, cu 16% mai puțin decât bărbații, iar violența împotriva femeilor este încă foarte răspândită. Acest lucru este nedrept și inacceptabil în societatea de astăzi. Trebuie să eliminăm diferențele de remunerare dintre femei și bărbați, deoarece independența economică a femeilor este cea mai bună protecție a acestora împotriva violenței.

Politicieni, cercetători, jurnaliști, ONG-uri, activiști, companii și organizații internaționale au dezbătut, în cadrul colocviului, subiecte precum: hărțuirea sexuală, violența împotriva femeilor, diferența de remunerare dintre femei și bărbați sau echilibrul dintre viața profesională și cea privată.

Una dintre principalele probleme privind egalitatea de gen o reprezintă diferența de remunerare dintre femei și bărbați (situată la o medie europeană de 16,3% în defavoarea femeilor). Pentru a soluționa această problemă, Comisia propune un Plan de acțiune a cărui aplicare va duce printre altele la:

  • sporirea gradului de respectare a principiului egalității de remunerare, prin evaluarea posibilității de a modifica Directiva privind egalitatea de gen;
  • combaterea efectului de penalizare asociat cu obligațiile familiale, prin îndemnul de a adopta rapid propunerea privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată;
  • spargerea așa-numitului „plafon de sticlă”, prin finanțarea proiectelor de îmbunătățire a echilibrului de gen în cadrul companiilor și prin încurajarea guvernelor și a partenerilor sociali să adopte, de asemenea, măsuri concrete.

Cel mai nou sondaj Eurobarometru privind egalitatea de gen arată că:

  • egalitatea de gen este importantă pentru majoritatea europenilor, 9 din 10 europeni declarându-se în favoarea promovării ei;
  • este nevoie de mai multe femei în politică, 7 din 10 europeni susținând psobilitatea unor măsuri juridice de asigurare a parității;
  • repartizarea egală a sarcinilor domestice și a îngrijirii copiilor nu este încă o realitate, deși peste 80% dintre europeni sunt în favoarea repartizării egale a sarcinilor domestice;
  • egalitatea de remunerare contează, 90% dintre europeni considerând inacceptabile diferențele de salarizare, iar 64% favorizând transparența salarială ca mijloc de modificare a situației de fapt.

 

Persoane de contact pentru presă:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Colocviul anual privind drepturile fundamentale 2017

Sondaj special Eurobarometru privind egalitatea de gen în UE

Plan de acțiune pentru eliminarea diferenței de remunerare dintre femei și bărbați

Raport de evaluare a recomandării din 2017 privind transparența remunerării

Fișe informative despre Ziua diferenței de remunerare dintre femei și bărbați pentru fiecare stat membru UE