Reprezentanţa în România

Îmbunătățirea transparenței și predictibilității condițiilor de muncă

/romania/file/comisar-thyssendrepturi-socialewebjpg_rocomisar thyssen_drepturi sociale_web.jpg

comisar thyssen
©

Propunerea de directivă, adoptată de Comisia Europeană în data de 21 decembrie, se referă la condiții de muncă mai transparente și predictibile la nivelul întregii UE. Ea completează și modernizează obligațiile existente în ce privește informarea fiecărui lucrător cu privire la condițiile sale de muncă și creează noi standarde minime pentru a asigura faptul că toți lucrătorii, inclusiv cei cu contracte de muncă atipice, beneficiază de o mai mare predictibilitate și claritate în ceea ce privește aceste condiții.

21/12/2017

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a adăugat: „Prin adoptarea propunerii de astăzi, luăm măsuri pentru a îmbunătăți transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă. Universul muncii este în rapidă schimbare, cu un număr crescând de locuri de muncă și de contracte atipice. Aceasta înseamnă că din ce în ce mai mulți oameni sunt expuși riscului de a nu mai beneficia de drepturi de bază, începând cu dreptul de a cunoaște condițiile în care lucrează. Un grad mai mare de transparență și de previzibilitate va fi benefic atât pentru lucrători, cât și pentru întreprinderi.

Comisia vizează reducerea riscului de protecție insuficientă a lucrătorilor prin următoarele măsuri:

  • alinierea noțiunii de lucrător la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene;
  • aducerea în cadrul domeniului de aplicare al directivei a unor forme de muncă ce sunt în prezent adesea excluse;
  • asigurarea faptului că lucrătorilor li se pune la dispoziție un pachet de informații actualizate și extinse încă din prima zi a încadrării în muncă;
  • crearea unor noi drepturi minime, precum dreptul la o mai mare predictibilitate a muncii pentru cei care lucrează în cea mai mare parte cu un program variabil;
  • consolidarea mijloacelor de asigurare a respectării legislației și a căilor de atac ca soluție de ultimă instanță pentru rezolvarea eventualelor dezacorduri.

Etape următoare

În conformitate cu procedura legislativă ordinară, această propunere urmează să fie examinată de Parlamentul European și de Consiliu. După adoptarea ei de cele două instituții, ea va fi pusă în aplicare de statele membre, fie prin acte legislative, fie prin contracte colective de muncă încheiate de partenerii sociali.

Context

Propunerea Comisiei de directivă privind condiții de muncă transparente și previzibile actualizează și înlocuiește Directiva din 1991 privind declarația scrisă (91/533/CEE), care dă lucrătorilor încadrați la un nou loc de muncă dreptul de a fi notificați în scris în legătură cu aspectele esențiale ale raportului lor de muncă. După peste 25 de ani, această directivă nu mai reflectă realitățile în schimbare ale pieței muncii, în special noile forme de muncă ce au apărut în ultimii ani.

Directiva propusă a fost elaborată pe baza unei consultări publice speciale și a unei evaluări cuprinzătoare a legislației existente, rezultatele fiind sintetizate în evaluarea impactului.

 

Persoane de contact pentru presă:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

MEMO: Propunerea Comisiei de sporire a transparenței și a previzibilității condițiilor de muncă - întrebări și răspunsuri

Articol cu linkuri către documente juridice din paginia DG Ocuparea forței de muncă.

Urmăriți activitatea comisarului Marianne Thyssen pe Twitter și pe Facebook.

Urmăriți activitatea vicepreședintelui Dombrovskis pe Twitter: @VDombrovskis

Buletinul de informare electronic gratuit privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea al Comisiei Europene.