Reprezentanţa în România

Firme de investiții puternice și piețe de capital eficiente

/romania/file/vicepresedinte-dombrovskiswebfbjpg_rovicepresedinte dombrovskis_web_fb.jpg

dombrovskis
©

Piețele de capital din Europa vor fi mai eficiente și vor beneficia de o mai bună supraveghere datorită unei reorganizări a normelor pentru firmele de investiții, propusă de Comisia Europeană în data de 20 decembrie. În temeiul acesteia, marea majoritate a firmelor de investiții din UE nu vor mai face obiectul normelor care au fost inițial concepute pentru bănci, acest lucru reducând sarcina administrativă, stimulând concurența și crescând fluxurile de investiții. În același timp, cele mai mari firme din acest sector vor fi supuse acelorași norme și mecanism de supraveghere ca și băncile.

20/12/2017

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Normele noastre trebuie să fie proporționale și senzitive la risc. Firmele mai mici de investiții vor beneficia de pe urma unor cerințe mai simple, care corespund mai bine profilului lor de risc. În același timp, firmele mai mari, care prezintă riscuri similare cu cele ale băncilor, ar trebui să fie reglementate și supravegheate în același mod ca și băncile. Această revizuire va ajuta toate firmele de investiții să direcționeze economiile de la consumatori și de la investitori către întreprinderi. Noile norme vor sprijini buna funcționare a piețelor de capital, asigurând în același timp stabilitatea financiară.

Propunerea include:

  • norme prudențiale noi și mai simple pentru marea majoritate a firmelor de investiții care nu au importanță sistemică, fără a afecta stabilitatea financiară;
  • norme modificate pentru a garanta faptul că marile firme de investiții de importanță sistemică, ce desfășoară activități similare celor bancare și prezintă riscuri similare acestora, sunt reglementate și supravegheate în același mod ca și băncile.

Noile norme împart firmele de investiții care nu au importanță sistemică în două grupuri:

  • firme mici și mai puțin riscante, ale căror cerințe de capital vor fi stabilite într-un mod mai simplu;
  • firme mai mari, pentru care se introduce o nouă modalitate de măsurare a riscurilor, pe baza modelelor lor de afaceri.

Propunerea definește drept instituții de credit firmele de investiții de importanță sistemică, ce desfășoară anumite activități similare celor bancare și care dețin active în valoare de peste 30 miliarde de euro, ele urmând să fie pe deplin supuse aceluiași tratament ca și băncile.

Context

În cadrul activității sale de consolidare a piețelor de capital, Comisia a anunțat în evaluarea sa la jumătatea perioadei a Planului de acțiune privind Uniunea piețelor de capital că va propune un cadru prudențial și de supraveghere mai eficace pentru firmele de investiții.

 

Persoane de contact pentru presă:

Vanessa MOCK (+32 2 295 61 94)

Letizia LUPINI (+32 2 295 19 58)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Normele prudențiale privind firmele de investiții

Notă de informare

Fișă informativă