Reprezentanţa în România

Comisia solicită României să transpună normele privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor

/romania/file/goldenladyjusticebrugesbelgium6204837462jpg_rogolden_lady_justice_bruges_belgium_6204837462.jpg

Comisia Europeană a solicitat Austriei, Ciprului, Portugaliei și României să transpună integral legislația UE privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură [Directiva (UE) 2015/2087 a Comisiei]. ​

18/05/2017

Această directivă a modificat normele UE (Directiva 2000/59/UE) care prevăd obligația navelor de a notifica o serie de informații înainte de intrarea în port, cum ar fi volumele și tipurile de deșeuri care trebuie livrate și capacitatea de stocare de la bord. De asemenea, directiva a adăugat cerința privind notificarea de informații cu privire la ceea ce s-a livrat efectiv în instalațiile de preluare din ultimul port de escală.

Directiva Comisiei a fost adoptată pentru a se asigura coerența cu măsurile adoptate la nivelul Organizației maritime Internaționale (OMI) și pentru a se evita incertitudinea în rândul utilizatorilor și autorităților portuare. Directiva trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 9 decembrie 2016 cel târziu, însă până în prezent, Austria, Cipru, Portugalia și România nu au transpus-o. Cele 4 state membre au la dispoziție două luni pentru a remedia situația; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE.

Pentru informații suplimentare: 

Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172

Alexis Perier - tel.: +32 229 69143