Reprezentanţa în România

România: asigurarea conformității cu decizia Curții de Justiție

/romania/file/goldenladyjusticebrugesbelgium6204837462jpg_rogolden_lady_justice_bruges_belgium_6204837462.jpg

Comisia a transmis joi, 13 iulie, o scrisoare de punere în întârziere României în legătură cu neluarea măsurilor necesare pentru a respecta decizia Curții de Justiție a UE referitoare la deșeurile miniere (caz C-104/15).

13/07/2017

În data de 21 iulie 2016, Curtea a emis o decizie favorabilă Comisiei pe această temă. Potrivit acesteia, România nu a adoptat măsurile necesare pentru a preveni formarea de pulberi la suprafața lacului de decantare de la Boșneag. În special în perioadele de vânt, acest iaz este sursă importantă de poluare și o amenințare serioasă pentru sănătatea locuitorilor din localitățile din apropiere, cum ar fi Moldova Nouă (România) sau Veliko Gradište (Serbia).

Potrivit directivei 2006/21/EC, statele membre trebuie să asigure gestionarea deșeurilor miniere astfel încât să nu pună în pericol sănătatea umană sau mediul înconjurător. Normele interzic abandonarea acestui tip de deșeuri. De asemenea, operatorii trebuie să ia măsuri adecvate pentru a preveni sau reduce emisiile de pulberi sau gaze. 

Dacă România nu va lua măsurile necesare într-un interval de două luni, Comisia ar putea sesiza din nou Curtea de Justiție, caz în care România va primi sancțiuni financiare.

Context

Prin pachetul lunar de decizii privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a normelor europene, în beneficiul cetățenilor și al companiilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie, grupate pe domenii de politică, includ 25 de scrisori de punere în întârziere, 51 de avize motivate și 11 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Comisia închide, de asemenea, 122 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii.

 

Persoane de contact pentru presă:

Enrico Brivio, tel.: +32 229 56172

Iris Petsa, tel.: +32 229 93321

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Informații privind procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de stat membru

Registrul deciziilor privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru