Reprezentanţa în România

Gestionarea emisiilor de la instalațiile mari de ardere

/romania/file/goldenladyjusticebrugesbelgium6204837462jpg_rogolden_lady_justice_bruges_belgium_6204837462.jpg

Joi, 13 iulie, Comisia Europeană a trimis o scrisoare adițională de punere în întârziere României în ceea ce privește gestionarea  emisiilor de la instalațiile mari de ardere.

13/07/2017

Directiva privind emisiile industriale (2010/75/EU) are ca scop prevenirea, reducerea și, pe cât posibil, eliminarea poluării rezultate din activități industriale. Ea conține cerințe specifice pentru permisele acordate instalațiilor mari de ardere, ce includ valori maxime pentru limitele de emisii a unor poluanți precum dioxidul de sulf, oxidul de azot și pulberile industriale.

Patru unități industriale din România continuă să nu aibă permisele necesare ce garantează că emisiile lor se încadrează în valorile-limită stabilite prin legislația UE.

Context

Prin pachetul lunar de decizii privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a normelor europene, în beneficiul cetățenilor și al companiilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie, grupate pe domenii de politică, includ 25 de scrisori de punere în întârziere, 51 de avize motivate și 11 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Comisia închide, de asemenea, 122 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii.

 

Persoane de contact pentru presă:

Enrico Brivio, tel.: +32 229 56172

Iris Petsa, tel.: +32 229 93321

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Informații privind procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de stat membru

Registrul deciziilor privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru