Reprezentanţa în România

Prelungirea Fondului european pentru investiții strategice, într-o versiune îmbunătățită

/romania/file/vicepresedinte-katainenwebjpg_rovicepresedinte katainen_web.jpg

katainen
©

Parlamentul European a votat, în data de 12 decembrie, adoptarea regulamentului de prelungire și îmbunătățire a Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), elementul central al Planului de investiții pentru Europa. Una dintre principalele prevederi din noul regulament este creșterea obiectivului de investiții de la 315 la cel puțin 500 de miliarde de euro.

12/12/2017

 

Jyrki Katainen, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Planul de investiții a adus beneficii reale companiilor din Europa. Vrem să facem și mai mult. Am analizat reacțiile primite privind modul în care funcționează Fondul european pentru investiții strategice și am făcut unele îmbunătățiri. Am sporit transparența deciziilor de investiții ale FEIS și asistența tehnică furnizată la nivel local. De asemenea, prelungim durata FEIS până la sfârșitul anului 2020, iar obiectivul de investiții crește la 500 de miliarde de euro. FEIS a contribuit deja la crearea a 300.000 de locuri de muncă și ne dorim să continuăm în același ritm.

Noua versiune îmbunătățită a FEIS prevede:

  • transparență sporită, prin publicarea online a deciziilor Comitetului pentru investiții, publicarea Tabloului de bord al indicatorilor după semnarea fiecărui proiect FEIS și, nu în ultimul rând, printr-o detaliere a criteriilor de eligibilitate pentru obținerea de finanțare prin FEIS;
  • proporție mai ridicată de proiecte durabile, prin creșterea la 40% a proporției proiectelor cu finanțare FEIS care contribuie la combaterea schimbărilor climatice, dar și prin vizarea unor noi sectoare;
  • importanță sporită acordată proiectelor mici, prin creșterea procentului garanției pentru IMM-uri de la 26% la 40% și prin facilitarea creării de platforme de investiții, care să grupeze proiectele mici în funcție de temă sau regiune;
  • asistență tehnică sporită la nivel local, prin intermediul Platformei europene de consiliere în materie de investiții, cu accent pe intensificarea asistenței personalizate pe teren;
  • îmbunătățirea mediului de afaceri în UE, în urma unei evaluări complete a acțiunilor realizate în acest sens de la începutul mandatului Comisiei Juncker, atât la nivelul UE, cât și în statele membre.

Regulamentul FEIS 2.0 este prevăzut să intre în vigoare la 1 ianuarie 2018.

Context

Planul de investiții pentru Europa, denumit și Planul Juncker, se axează pe stimularea investițiilor pentru a crea locuri de muncă și a genera creștere economică, prin utilizarea mai inteligentă a resurselor financiare noi și existente, eliminarea obstacolelor din calea investițiilor și asigurarea vizibilității și asistenței tehnice pentru proiectele de investiții. 

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) este elementul central al Planului Juncker. Acesta oferă o garanție de primă pierdere, ceea ce permite Băncii Europene de Investiții (BEI) să investească într-un număr mai mare de proiecte, adesea mai riscante.

 

Persoane de contact pentru presă:

Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)

Siobhán MILLBRIGHT (+32 2 295 73 61)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Fișă informativă: Ce este nou în FEIS 2.0?

Notă de informare: Prelungirea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) - Întrebări frecvente

Site-ul Planului de investiții: ultimele știri și rezultate privind FEIS

Site-ul BEI privind FEIS: lista completă a proiectelor finanțate din FEIS și procedura de solicitare a finanțării

Consiliere în materie de investiții: asistență tehnică pentru promotorii de proiecte și întreprinderile mici

Portalul pentru proiecte: serviciu gratuit care vizează să pună în legătură oportunitățile de investiții și investitorii