Reprezentanţa în România

Măsuri pentru o mai bună protejare a cetățenilor UE

/romania/file/prim-vicepresedinte-franstimmermanswebjpg-0_roprim-vicepresedinte frans_timmermans_web.jpg

frans_timmermans
©

În data de 12 decembrie, cu ocazia prezentării celui de al 12-lea raport privind Uniunea securității, Comisia Europeană a propus îmbunătățirea sistemelor de informații ale UE în ceea ce privește gestionarea securității, a frontierelor și a migrației și asigurarea conlucrării lor într-un mod mai inteligent și mai eficient. În contextul recentelor provocări în materie de securitate și de migrație, măsurile vor consolida siguranța cetățenilor UE.

12/12/2017

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Viteza contează atunci când este vorba de protejarea cetățenilor noștri împotriva terorismului și de salvarea de vieți omenești. În acest moment, sistemele de informații ale UE în materie de securitate și de gestionare a frontierelor lucrează separat, ceea ce încetinește activitatea de asigurare a respectării legii. Ca urmare a propunerii noastre, acestea vor deveni pe deplin interoperabile, fapt care înseamnă că, oriunde în UE, autoritățile de asigurare a respectării legii vor putea să lucreze direct și imediat cu toate informațiile disponibile.

Propunerea Comisiei introduce noi elemente pentru o utilizare mai inteligentă și mai bine direcționată a informațiilor disponibile în sistemele existente și viitoare. Acest lucru va permite autorităților naționale:

  • să utilizeze în mod optim datele existente, prin intermediul unui portal european de căutare, ce reprezintă un „ghișeu unic” pentru polițiștii de frontieră sau agenții de poliție;
  • să detecteze identitățile multiple și să combată frauda de identitate, cu ajutorul unui serviciu comun de comparare a datelor biometrice, precum și a unui registru comun de date de identitate;
  • să efectueze verificări rapide și eficiente, în scopul unei confirmări mai rapide a identității, inclusiv pentru detectarea identităților multiple.

Comisia a propus de asemenea, o abordare în două etape, ce respectă pe deplin protecția datelor, astfel încât agenții de asigurare a respectării legii, responsabili cu prevenirea, investigarea, detectarea sau urmărirea penală a infracțiunilor grave sau a actelor de terorism, să poată accesa informațiile de care au nevoie cu privire la resortisanții țărilor terțe în sistemele care nu au drept obiect asigurarea respectării legii. 

Cel de al 12-lea raport privind Uniunea securității trece în revistă măsurile luate cu scopul de a-i împiedica pe teroriști să aibă mijloacele necesare pentru a acționa, de a întări adaptabilitatea cibernetică, de a combate radicalizarea cibernetică online și offline și de a consolida dimensiunea de securitate externă.

Context

Discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii, din septembrie 2016, a evidențiat importanța depășirii deficiențelor actuale în domeniul gestionării datelor, precum și a îmbunătățirii interoperabilității sistemelor de informații existente. Atacurile teroriste au adus și mai mult în atenție acest aspect și au scos în evidență necesitatea urgentă ca sistemele de informații să fie interoperabile și să se elimine unghiurile moarte actuale, având în vedere faptul că persoane suspectate de terorism pot fi înregistrate, sub diferite nume de împrumut, în baze de date diferite care nu sunt interconectate.

 

Persoane de contact pentru presă:

Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)

Tove ERNST (+32 2 298 67 64)

Kasia KOLANKO (+ 32 2 296 34 44)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Propunere de regulament de stabilire a unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE (cooperarea polițienească și judiciară, azil și migrație)

Propunere de regulament de stabilire a unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE (frontiere și vize)

Document de lucru al serviciilor Comisiei: Evaluarea impactului (partea 1)

Document de lucru al serviciilor Comisiei: Evaluarea impactului (partea 2)

Document de lucru al serviciilor Comisiei: Rezumatul evaluării impactului

Al 12-lea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității efectivă și autentică

Întrebări și răspunsuri: Interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE pentru gestionarea securității, a frontierelor și a migrației

Fișă informativă: Uniunea securității - Eliminarea lacunelor în materie de informații

Fișă informativă: Sistemele de informații ale UE

Eurobarometru